• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа

Міністерство фінансів України  | Наказ, Перелік, Запит, Картка, Форма, Порядок від 30.05.2012 № 631
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.05.2012 м. Київ № 631
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2012 р. за № 1360/21672
Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа
( заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 28 березня 2016 року № 395, від 9 червня 2020 року № 281, від 8 грудня 2020 року № 748, від 17 серпня 2021 року № 470, від 23 грудня 2022 року № 455, від 29 червня 2023 року № 355, від 21 серпня 2023 року № 453 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 8 вересня 2023 року № 495 )
Відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа, що додається.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України згідно з переліком, що додається.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) разом з Департаментом організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України (Юрченко К. Г.) протягом 45 днів з дня набрання чинності цим наказом доопрацювати відповідне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.
 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
30.05.2012 № 631
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2012 р. за № 1360/21672
Порядок
виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа
( заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
( У тексті Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "митний орган" у всіх числах та відмінках замінено словами "орган доходів і зборів" у відповідних числах та відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року № 395 )
( У тексті Порядку та додатках 2 та 3 до нього слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінено словами "митний орган" у відповідних відмінках і числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 червня 2020 року № 281 )
( У тексті Порядку: слова "АСАУР", "ЕЦП" замінено відповідно словами "АСУР", "КЕП"; слова "державна митна справа" у всіх відмінках замінено словами "митна справа" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2021 року № 470 )
( У тексті Порядку слова "на бланку" замінено словами "за формою" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 серпня 2023 року № 453, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 8 вересня 2023 року № 495 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої статті 246 Митного кодексу України (далі - Кодекс) з метою визначення порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації за формою єдиного адміністративного документа, що подається митному органу на паперовому носії або як електронний документ.
1.2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:
АСМО - автоматизована система митного оформлення;
АСУР - автоматизована система управління ризиками;
ДМВ - декларація митної вартості;
ЕД - електронні документи, створені в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг, або електронні копії паперових документів, які подаються митному органу разом з електронною митною декларацією;
ЕДМВ - електронна декларація митної вартості;
ЕК ДМВ - електронна копія декларації митної вартості на паперовому носії;
ЕК МД - електронна копія митної декларації на паперовому носії;
ЕМД - електронна митна декларація;
ЄАД - єдиний адміністративний документ;
ЄАІС митних органів України - єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;
інформаційний термінал - програмно-технічний модуль, за допомогою якого декларант або уповноважена ним особою (далі - Декларант) відповідно до частини четвертої статті 264 Кодексу здійснює самостійне фіксування в електронній системі митного оформлення факту і часу подачі митному органу митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, на паперовому носії;
картка відмови - картка відмови у прийнятті митної декларації або митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
КЕП - кваліфікований електронний підпис;
МД - митна декларація за формою ЄАД, що подається митному органу на паперовому носії або у вигляді електронного документа (у тому числі митна декларація, заповнена у звичайному порядку, попередня митна декларація, тимчасова митна декларація, періодична митна декларація, спрощена митна декларація, додаткова декларація);
( абзац п'ятнадцятий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
ПМО - підрозділ митного оформлення митного органу (митний пост, відділ, сектор), посадові особи якого безпосередньо виконують митні формальності при здійсненні митного оформлення товарів, що декларуються шляхом подання МД;
підрозділ митних компетенцій - підрозділ митниці, посадові особи якого згідно з пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку можуть виконувати митні формальності, передбачені підпунктами 4.5.5, 4.5.6 та 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, та/або митні формальності, передбачені пунктами 4.3 - 4.5 та 4.9 розділу IV цього Порядку, за МД, поданими, у тому числі, до інших митних органів;
спеціалізований підрозділ - підрозділ митниці, посадові особи якого виконують митні формальності згідно з пунктом 4.7 розділу IV цього Порядку;
СУР - система управління ризиками;
штамп ПМК - штамп "Під митним контролем".
Терміни "електронний підпис" та "кваліфікований електронний підпис" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електронні довірчі послуги".
( абзац двадцять перший пункту 1.2 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених законодавством України з питань митної справи.
( пункт 1.2 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
1.3. Митні органи здійснюють митні формальності, передбачені цим Порядком, у зонах діяльності, визначених для таких митних органів, за винятком випадків, коли відповідно до частини третьої статті 247 Кодексу, митні формальності можуть виконувати посадові особи підрозділу митних компетенцій інших митниць.
( пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
1.4. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються за місцем розташування ПМО та/або спеціалізованого підрозділу чи підрозділу митних компетенцій, за винятком випадків:
виконання митних формальностей посадовими особами підрозділів митних компетенцій інших митниць;
виконання митних формальностей посадовими особами ПМО за письмовим зверненням Декларанта відповідно до частини сьомої статті 247 Кодексу.
( пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
1.5. Митні формальності, передбачені цим Порядком, виконуються одноосібно посадовою особою ПМО, призначеною для виконання митних формальностей за відповідною МД, згідно з пунктом 3.7 розділу III цього Порядку, крім випадків, передбачених пунктами 4.7 та 4.8 розділу VI цього Порядку, та випадків, коли окремі митні формальності здійснює підрозділ митних компетенцій.
( пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
1.6. Для виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації допускається використання посадовими особами митних органів допоміжних штампів інформативного характеру.
1.7. Результати виконання митних формальностей, визначених підпунктами 4.5.4 - 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, вносяться посадовою особою митного органу, яка виконувала відповідну митну формальність, у встановленому порядку до АСМО.
1.8. У разі виникнення затримки у виконанні відповідної митної формальності посадова особа митного органу, яка виконує цю митну формальність, вносить відповідну відмітку про затримку до АСМО.
1.9. Після завершення митного оформлення та розподілу документів відповідно до підпункту 4.9.7 пункту 4.9 розділу IV цього Порядку аркуші з позначенням "1/6" МД, яка подавалась на паперовому носії, акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі - Акт огляду), у разі його складення, та інші документи, що надавалися митному органу Декларантом на паперових носіях згідно з пунктами 2.1 та 2.2 розділу II цього Порядку для виконання митних формальностей і повинні зберігатися митним органом, зберігаються у справах відповідного ПМО протягом установленого строку, а після закінчення такого строку в установленому порядку передаються до архіву митного органу.
1.10. Якщо після митного оформлення частини обсягу товару з обсягу квоти, встановленої відповідним документом, поданим для здійснення митного контролю та митного оформлення цього товару згідно з пунктом 2.2 розділу II цього Порядку, квота залишається невичерпаною, посадовою особою ПМО, яка здійснила митне оформлення, на зворотному боці оригіналу такого документа зазначаються дата митного оформлення, номер МД, номер товару, зазначений у графі 32 МД, найменування та кількість оформленого товару (в одиницях виміру, в яких встановлено квоту) та залишок квоти.
Запис засвідчується особистим підписом посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, та її особистою номерною печаткою. Копія такого документа, завірена особистим підписом і відбитком особистої номерної печатки посадової особи ПМО, яка завершила митне оформлення, зберігається у справах митного органу згідно з пунктом 1.9 цього розділу та підпунктом 4.9.7 пункту 4.9 розділу IV цього Порядку, а оригінал повертається Декларанту.
1.11. Відомості про оформлені МД в установленому порядку передаються відповідним органам державної влади.
1.12. Якщо законами України та/або іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи не передбачено інше, виконання митних формальностей за тимчасовою МД, періодичною МД, спрощеною МД, додатковою декларацією, письмовою заявою згідно з додатком 1 до Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням необхідності виконання окремих митних формальностей залежно від типу МД, митного режиму, особливостей переміщення, установлених для окремих митних режимів, засобів та способів переміщення товарів.
( пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
1.13. У разі якщо АСМО або посадовою особою митного органу за результатами здійснення контролю із застосуванням СУР не визначено необхідності участі у виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів комерційного призначення посадової особи митного органу, такі митні формальності може виконувати АСМО в автоматичному режимі.
( розділ І доповнено пунктом 1.13 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
1.14. Розроблення та реалізація заходів з автоматизації митних формальностей, які може виконувати АСМО без участі посадової особи митного органу, здійснюються на стратегічному та тактичному рівнях. При цьому ці заходи реалізуються залежно від результатів аналізу ризиків, типу МД, митного режиму, особливостей, засобів та способів переміщення товарів через митний кордон України.
Стратегічний рівень передбачає розроблення та затвердження типових алгоритмів виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі. Відповідні алгоритми розглядаються та схвалюються на засіданні Експертної комісії з автоматизованого виконання митних формальностей, що утворюється Мінфіном.
Типові алгоритми виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі призначено виключно для використання Держмитслужбою і є документами для службового користування. Облік, зберігання і використання типових алгоритмів здійснюються відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.
На тактичному рівні реалізацію заходів здійснює Держмитслужба й передбачає технічну реалізацію типових алгоритмів виконання АСМО митних формальностей в автоматичному режимі, їх супроводження та вдосконалення.
( розділ І доповнено пунктом 1.14 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
1.15. З метою забезпечення взаємодії між ЄАІС митних органів України та інформаційними системами Декларантів та інших осіб у процесі здійснення митних формальностей можуть використовуватись відповідні вебсервіси та інші електронні сервіси, доступні через мережу Інтернет.
( розділ I доповнено пунктом 1.15 згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
II. Документи, що застосовуються при виконанні митних формальностей за митною декларацією
2.1. Для здійснення митного оформлення товарів Декларант подає до ПМО МД, заповнену згідно з обраним митним режимом, її електронну копію (у разі подання МД на паперовому носії), рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ.
2.2. Після прийняття МД для митного оформлення у разі подання МД на паперовому носії необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, визначається посадовою особою ПМО під час виконання митних формальностей, встановлених підпунктами 4.5.5 - 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку.
Інформація про необхідність подання документів, зазначених в графі 44 МД, вноситься посадовою особою, що здійснює відповідну митну формальність, до розділу IV інформаційного аркуша, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку (далі - Інформаційний аркуш), із зазначенням коду документа, посади, прізвища, ініціалів, дати та часу встановлення вимоги, та засвідчується особистим підписом посадової особи.
Інформація про ознайомлення з вимогою надання документів вноситься Декларантом до розділу IV Інформаційного аркуша.
У разі виконання митних формальностей посадовими особами підрозділу митних компетенцій іншої митниці та необхідності подання оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів, зазначених у графі 44 МД, інформація про необхідність подання документів, зазначених у графі 44 МД, надсилається за допомогою АСМО посадовій особі митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення. Така посадова особа вносить відповідну інформацію до розділу IV Інформаційного аркуша.
( пункт 2.2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Декларант після отримання повідомлення про вимогу надання оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій надає документи безпосередньо до підрозділу митних компетенцій іншої митниці або до митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення.
( пункт 2.2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Посадова особа митного органу, якому подано МД та пред'явлено товари, транспортні засоби комерційного призначення, після отримання від Декларанта оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій сканує документи та за допомогою АСМО передає посадовій особі підрозділу митних компетенцій.
( пункт 2.2 доповнено новим абзацом шостим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470, у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий  вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим )
У разі здійснення митного оформлення товарів за ЕМД інформація про необхідність подання сканованих копій документів, зазначених в графі 44 ЕМД, надсилається Декларанту електронним повідомленням, на яке накладено КЕП посадової особи митного органу, на вимогу якої здійснюється витребування відповідних документів, у тому числі посадової особи підрозділу митних компетенцій.
( абзац сьомий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470,  від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
Для підтвердження отримання електронного повідомлення програмним забезпеченням робочого місця Декларанта в автоматизованому режимі направляється до митного органу відповідне електронне повідомлення із зазначенням дати й часу отримання електронного повідомлення.
2.3. Під час виконання митних формальностей, встановлених підпунктами 4.5.5, 4.5.6, 4.5.10 пункту 4.5 розділу IV цього Порядку, у разі необхідності подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару згідно з Кодексом інформація про це вноситься посадовою особою, що здійснює відповідну митну формальність, до розділу V Інформаційного аркуша із зазначенням документів чи відомостей, надання яких вимагається, посади, прізвища, ініціалів цієї посадової особи, дати та часу встановлення вимоги та засвідчується особистим підписом посадової особи.
Інформація про ознайомлення з вимогою надання документів вноситься Декларантом до розділу V Інформаційного аркуша.
У разі виконання митних формальностей посадовими особами підрозділу митних компетенцій інформаційний обмін щодо необхідності подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару здійснюється в порядку, передбаченому абзацами четвертим - шостим пункту 2.2 цього розділу.
( пункт 2.3 доповнено новим абзацом третім згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий  вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим )
У разі здійснення митного оформлення товарів за ЕМД інформація про необхідність подання додаткових документів чи відомостей про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товару згідно з Кодексом надсилається Декларанту електронним повідомленням, на яке накладено КЕП посадової особи митного органу, на вимогу якої здійснюється витребування відповідних документів, у тому числі посадової особи підрозділу митних компетенцій.
( абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470,  від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
Для підтвердження отримання електронного повідомлення програмним забезпеченням робочого місця Декларанта в автоматизованому режимі направляється до митного органу відповідне електронне повідомлення із зазначенням дати й часу отримання електронного повідомлення.
2.4. Копії поданих до митного оформлення документів на паперовому носії засвідчуються записом "Копія. Згідно з оригіналом", особистим підписом і печаткою Декларанта.
2.5. Правильність перекладу документів, що надаються Декларантом відповідно до статті 254 Кодексу, засвідчується шляхом вчинення напису "Перекладено вірно", проставленням особистого підпису особи, яка здійснила переклад, та печатки підприємства, співробітник якого зробив переклад.
III. Подання митної декларації
3.1. У разі подання МД на паперовому носії введення до АСМО ЕК МД та ЕК ДМВ здійснюється Декларантом за допомогою інформаційного термінала.
3.2. За допомогою програмного забезпечення інформаційного термінала здійснюються такі основні функції:
перевірка носія електронної інформації на наявність вірусів;
вибір необхідного файла з носія електронної інформації;
формато-логічний контроль ЕК МД та ЕК ДМВ та відображення списку помилок на екрані монітора;
передавання ЕК МД та ЕК ДМВ до АСМО для здійснення в установленому порядку митних формальностей;
формування списку ЕК МД, уведених до інформаційного термінала протягом поточної робочої зміни;
друк та видача Декларанту квитанції із зазначенням відомостей про дату та час введення ЕК МД до інформаційного термінала, порядкового номера введеної ЕК МД у списку, сформованому протягом поточної робочої зміни, довідкового номера (графа 7 МД), прізвища та ініціалів особи, якою заповнено МД (графа 54 МД), номерів граф ЕК МД та/або ЕК ДМВ, у заповненні яких виявлено помилки за результатами формато-логічного контролю, дати й часу друку та захисного коду;
зберігання в окремій базі ПМО усіх ЕК МД та ЕК ДМВ, введених до інформаційного термінала, та відомостей про видані квитанції;
формування та передавання до ЄАІС митних органів України відповідних звітів за заданий період;
ознайомлення Декларантів з довідковою інформацією.
3.3. У разі виявлення за результатами здійснення формато-логічного контролю помилок у заповненні ЕК МД та/або ЕК ДМВ Декларант має можливість відмовитись від введення цієї ЕК МД до АСМО шляхом вибору відповідної позначки на сенсорному екрані інформаційного термінала.
3.4. Після проведення за допомогою програмного забезпечення інформаційного термінала формато-логічного контролю ЕК МД, ЕК ДМВ Декларант має можливість за допомогою вбудованого принтера інформаційного термінала роздрукувати квитанцію, що містить відомості, передбачені абзацом сьомим пункту 3.2 цього розділу.
3.5. Після введення за допомогою інформаційного термінала ЕК МД, ЕК ДМВ до АСМО Декларант подає паперовий примірник МД та інші документи відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Порядку посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює приймання паперових примірників МД.
( абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
Реєстрація МД, електронна копія якої введена до АСМО за допомогою інформаційного термінала, здійснюється у термін, що не перевищує 1 годину з часу її введення до АСМО.
3.6. У разі відсутності інформаційного термінала або виходу його з ладу до моменту усунення зазначених перешкод паперовий примірник МД, її електронна копія та інші документи відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Порядку подаються посадовій особі ПМО, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює приймання паперових примірників МД.
( пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
3.7. Посадова особа ПМО для виконання митних формальностей за відповідною МД призначається в автоматичному режимі АСМО в порядку черговості надходження МД для митного оформлення.
( абзац перший пункту 3.7 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
Відомості про посадову особу ПМО, призначену для виконання митних формальностей за відповідною МД на паперовому носії, вносяться до розділу I Інформаційного аркуша.
Інформаційний аркуш виготовляється митним органом або за бажанням Декларанта може подаватися митному органу разом з МД на паперовому носії.
Посадовою особою ПМО, яка прийняла паперовий примірник МД, заповнюється та видається Декларанту відривний талон Інформаційного аркуша.
( абзац четвертий пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
Паперовий примірник МД та інші документи відповідно до пункту 2.1 розділу II цього Порядку передаються посадовій особі ПМО, призначеній для виконання митних формальностей за цією МД.
Абзац шостий пункту 3.7 виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
3.8. Виконання митних формальностей за МД може бути передано іншій посадовій особі ПМО (з внесенням відповідних відомостей до Інформаційного аркуша та до АСМО) керівником цього ПМО або особою, яка виконує його обов'язки, якщо:
товари підлягають державному експортному контролю;
посадова особа ПМО, яка розпочала митні формальності за МД, не завершила їх у свій робочий час або перебуває у стані тимчасової непрацездатності.
( пункт 3.8 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
3.9. ЕМД та ЕД формуються Декларантом відповідно до законодавства України.
Засвідчення ЕМД та ЕД Декларантом, а також посадовими особами митних органів заходів під час виконання митних формальностей здійснюється з використанням КЕП відповідно до Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
( абзац другий пункту 3.9 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Декларант передає БМД та ЕД митному органу за допомогою засобів інформаційних технологій у складі електронного повідомлення, на яке накладено електронний підпис.
( абзац третій пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395, у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
3.10. Перевірка ЕМД та ЕД, визначення необхідності участі у виконанні митних формальностей посадової особи митного органу та її призначення для виконання митних формальностей за відповідною МД проводяться з використанням АСМО в автоматичному режимі у порядку черговості їх надходження. АСМО в автоматичному режимі пересилає ЕМД та ЕД до відповідного ПМО митного органу для отримання посадовою особою ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за цією ЕМД.
( абзац перший пункту 3.10 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395, із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Під час виконання митних формальностей за ЕМД Декларанту за допомогою АСМО надсилається інформація про:
отримання митним органом ЕМД у складі електронного повідомлення, на яке накладено електронний підпис Декларанта;
( абзац третій пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
результат проведення формато-логічного контролю правильності заповнення граф ЕМД;
занесення ЕМД до ЄАІС митних органів України;
реєстраційний номер, присвоєний ЕМД;
прийняття ЕМД митним органом для оформлення;
відмову в прийнятті ЕМД до оформлення;
необхідність надання додаткових документів;
необхідність пред'явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення для митного огляду;
відмову в митному оформленні товарів, задекларованих за ЕМД;
завершення митного оформлення товарів за ЕМД;
посадову особу ПМО, яка призначена для виконання митних формальностей за ЕМД;
( пункт 3.10 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395,  у зв'язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий  вважати відповідно абзацами чотирнадцятим, п'ятнадцятим )
посадову особу підрозділу митних компетенцій, призначену для виконання окремих митних формальностей (за наявності);
( пункт 3.10 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2020 р. № 281, у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий  вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим, абзац чотирнадцятий пункту 3.10 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
стан обробки МД;
( пункт 3.10 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
призупинення митного оформлення товарів згідно з пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку.
( пункт 3.10 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470, у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий, шістнадцятий  вважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим )
Оформлена ЕМД, за якою здійснено випуск товарів у заявлений митний режим, перетворюється на візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі *.pdf, на яку накладено КЕП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення (у разі оформлення МД із залученням посадової особи митного органу), та направляється Декларанту. В інших випадках на оформлену ЕМД накладається КЕП посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та направляється Декларанту в іншому форматі, установленому відповідно до пункту 13 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450.
( абзац сімнадцятий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470, від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
Повідомлення, передбачені цим пунктом, за зверненням Декларанта можуть повторно надсилатись посадовими особами відповідного підрозділу митного органу.
( абзац вісімнадцятий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2016 р. № 395 )
IV. Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку
4.1. Реєстрація митної декларації.
Перевірка відповідності формату ЕК МД (ЕМД) та ЕК ДМВ (ЕДМВ) встановленим вимогам.
Фіксування дати й часу подання МД для оформлення шляхом:
присвоєння МД реєстраційного номера за допомогою АСМО та внесення його у разі подання МД на паперовому носії в установленому порядку до графи А ЄАД, додаткових аркушів, правого верхнього кута доповнень, відвантажувальних специфікацій, у разі їх застосування, а також до розділу I Інформаційного аркуша;
( абзац четвертий пункту 4.1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
присвоєння ДМВ (у разі її подання) реєстраційного номера, що відповідає реєстраційному номеру МД;
унесення поданих ЕК МД і ЕК ДМВ або ЕМД і ЕДМВ до бази даних митного органу. За допомогою АСМО в ЕК МД і ЕК ДМВ або ЕМД і ЕДМВ реєстраційний номер може додатково відображатися у вигляді штрих-коду;
зазначення у разі подання МД на паперовому носії у графі А аркуша з позначенням "1/6" ЄАД дати й часу подання цієї МД, прізвища, імені та по батькові (за наявності) й особистого підпису посадової особи ПМО, яка її зареєструвала.
( абзац сьомий пункту 4.1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
4.2. Перевірка митної декларації.
Перевірка наявності поданих разом з МД рахунка або іншого документа, який визначає вартість товару, та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ;
перевірка за допомогою програмного забезпечення правильності заповнення МД відповідно до вимог, встановлених законодавством з питань митної справи;
перевірка відповідності відомостей, унесених до ЕК МД, відомостям, що внесені до МД, поданої на паперовому носії.
4.3. Прийняття митної декларації для оформлення.
Проставлення у разі подання МД на паперовому носії у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій за формою ЄАД відбитка штампа ПМК у графі D/J кожного аркуша ЄАД, у нижній частині додаткових аркушів, доповнень, відвантажувальних специфікацій - у разі їх застосування;
( абзац другий пункту 4.3 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
проставлення відбитка штампа ПМК на рахунку або іншому документі, який визначає вартість товару (у разі подання його на паперовому носії);
унесення номера штампа ПМК до ЕК МД (у разі подання МД на паперовому носії) або до ЕМД.
За результатами здійснення контролю із застосуванням АСУР після прийняття МД для оформлення АСМО додатково визначає необхідність участі у виконанні митних формальностей підрозділу митних компетенцій.
( пункт 4.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
У разі якщо митні формальності, передбачені пунктами 4.3 - 4.5 та 4.9 розділу IV цього Порядку, за МД здійснює підрозділ митних компетенцій, посадова особа ПМО, до якого подано МД, виконує митні формальності, передбачені пунктами 4.6, 4.8 розділу IV цього Порядку, за запитом підрозділу митних компетенцій. Відповідна інформація вноситься до Інформаційного аркуша та АСМО.
( пункт 4.3 доповнено абзацом шостим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
У такому разі після прийняття МД для оформлення виконання митних формальностей в автоматичному режимі передається до підрозділу митних компетенцій.
( пункт 4.3 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
4.4. Відмова у прийнятті митної декларації для оформлення.
Митний орган відмовляє у прийнятті МД виключно з таких підстав:
МД не містить усіх відомостей або подана без рахунка або іншого документа, який визначає вартість товару та у випадках, встановлених Кодексом, ДМВ;
ЕМД не містить встановлених законодавством обов'язкових реквізитів;
графа 40 ЕМД містить помилки у реквізитах попереднього документа або до цієї графи внесено відомості про попередній документ, що стосується інших товарів, чи митного режиму, іншого ніж попередній, чи режиму або процедури, яку не було завершено належним чином у встановлених законодавством випадках;
( розділ I доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453 враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495, у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий  вважати абзацами шостим, сьомим )
МД подано з порушенням інших вимог, встановлених Кодексом.
У разі відмови у прийнятті МД посадовою особою митного органу відповідно до розділу VII цього Порядку оформлюється картка відмови за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
4.5. Оформлення митної декларації.
При здійсненні митного оформлення МД виконуються такі митні формальності:
4.5.1. Перевірка дотримання строків подання МД (у випадках, визначених законодавством).
4.5.2. Перевірка наявності відміток про завершення переміщення товарів відповідно до зазначених у графі 40 МД реквізитів документів контролю за переміщенням товарів (у випадках, визначених законодавством з питань митної справи).
( підпункт 4.5.2 пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
4.5.3. Контроль співставлення (автоматизоване порівняння) даних, які містяться в ЕК МД (ЕМД), та інших документів, поданих для митного оформлення, зокрема:
співставлення реквізитів уповноваженого банку, зазначеного у графі 28 МД, з даними, що містяться в переліку вповноважених банків України в ЄАІС митних органів України;
співставлення курсу валюти України до іноземної валюти, зазначеного у графі 23 МД, з офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, у якій складені рахунки та відомості про яку зазначено в лівому підрозділі графи 22 МД, на день подання МД до оформлення;
перевірка наявності діючих санкцій, застосованих до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та/або іноземного суб'єкта господарської діяльності згідно із Законами України та/або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
( абзац четвертий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 08.12.2020 р. № 748 )
співставлення з картками відмови та МД, в оформленні яких відмовлено;
співставлення відомостей, що підтверджують дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України, з інформацією, що міститься в уніфікованих електронних дозвільних документах, що надходять з інших державних органів;
співставлення відомостей про нарахування митних та інших платежів, а також про надання забезпечення їх сплати з інформацією, що міститься в електронних гарантіях, виданих гарантами та розміщених в ЄАІС митних органів України, та з інформацією про наявність та суму коштів авансових платежів (передоплати), внесених платником податків згідно зі статтею 299 Кодексу на рахунки, відкриті на ім'я митного органу, як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів;
( абзац сьомий підпункту 4.5.3 пункту 4.5 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.08.2023 р. № 453, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 08.09.2023 р. № 495 )
співставлення з інформацією, що надходить з митних та правоохоронних органів іноземних держав.
4.5.4. Контроль із застосуванням СУР, в тому числі оцінка ризику за МД шляхом аналізу ЕК МД та ЕК ДМВ (ЕМД та ЕДМВ) за допомогою АСУР.
( підпункт 4.5.4 пункту 4.5 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
4.5.5. Перевірка правильності класифікації товарів.
4.5.6. Перевірка правильності визначення країни походження товарів.
4.5.7. Перевірка дотримання встановлених до задекларованих товарів заходів нетарифного регулювання (відсутність визначених законодавством заборон щодо переміщення або поміщення у відповідний митний режим задекларованих товарів; наявність відповідних документів, наявність в МД відомостей про відповідні документи або відомостей про відмітки у товаросупровідних документах).
4.5.8. Перевірка наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності.
4.5.9. Перевірка правильності застосування пільг в оподаткуванні.
4.5.10. Перевірка правильності визначення митної вартості товарів.
4.6. Призупинення митного оформлення.
У разі виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, їх митне оформлення призупиняється в порядку, визначеному законодавством.
( абзац другий пункту 4.6 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 09.06.2020 р. № 281 )
Митне оформлення нехарчової продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, за результатами документальної перевірки та/або вибіркового обстеження зразків продукції у разі виявлення обставин, визначених частиною першою статті 38 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", може бути призупинене у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1403 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції".
4.7. Передання виконання митних формальностей за МД до спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій.
( абзац перший пункту 4.7 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
У випадках, передбачених законодавством України з питань митної справи, у складних випадках виконання митних формальностей, а також на вимогу спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій ПМО передає виконання окремої митної формальності за МД до такого підрозділу.
( абзац другий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
За допомогою АСМО спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій відповідно до компетенції здійснюється моніторинг МД, щодо яких посадовими особами ПМО виконуються митні формальності, та у разі потреби вноситься відмітка до АСМО про прийняття до виконання відповідної митної формальності за конкретною МД спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій.
( абзац третій пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Відомості щодо об'єктів моніторингу та селективність МД (показник, який кількісно характеризує його вибіркову здатність), митні формальності за якими під час виконання посадовими особами ПМО підлягають моніторингу підрозділом митних компетенцій, визначаються у порядку, передбаченому статтею 363 Кодексу.
( пункт 4.7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Загальні відомості щодо відбору МД, що підлягатимуть моніторингу (критерії, обсяг, термін моніторингу) публікуються на офіційному вебсайті Держмитслужби не пізніше ніж за 10 днів до початку такого моніторингу.
( пункт 4.7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470, у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий  вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим )
У випадках, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, посадовою особою ПМО за допомогою АСМО оформлюється запит за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (далі - Запит). Запит оформлюється у формі документа на папері або у формі електронного документа. Відомості про оформлення Запиту вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою ПМО, яка оформила цей Запит.
Після оформлення Запиту завершення виконання відповідної митної формальності покладається на спеціалізований підрозділ або підрозділ митних компетенцій.
( абзац сьомий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
Результати виконання відповідної митної формальності вносяться у встановленому порядку до АСМО посадовою особою спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій, яка виконувала цю митну формальність.
( абзац восьмий пункту 4.7 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2021 р. № 470 )
У разі якщо результати виконання відповідної митної формальності є позитивними, тобто відомості, внесені до МД та ДМВ (ЕМД та ЕДМВ), Декларантом підтверджені (визнані) спеціалізованим підрозділом або підрозділом митних компетенцій, після внесення посадовою особою спеціалізованого підрозділу або підрозділу митних компетенцій відповідної відмітки до АСМО посадовою особою ПМО здійснюється виконання подальших митних формальностей за цією МД згідно з цим Порядком.