• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

Національний банк України  | Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція від 12.11.2003 № 492 | Документ не діє
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція
 • Дата: 12.11.2003
 • Номер: 492
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Картка, Заява, Форма типового документа, Інструкція
 • Дата: 12.11.2003
 • Номер: 492
 • Статус: Документ не діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.11.2003 № 492
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 118 від 13.06.2022 )
Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
( Назва в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист Національного банку № 25-119/1690-9687 від 23.12.2003 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 295 від 23.06.2004 № 110 від 04.04.2005 № 280 від 10.08.2005 № 419 від 10.11.2005 № 485 від 21.12.2005 № 236 від 26.06.2006 № 3 від 08.01.2008 № 158 від 23.03.2009 № 4 від 05.01.2010 № 223 від 30.04.2010 - Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 705 від 05.11.2014 № 421 від 10.09.2010 № 527 від 06.12.2010 № 572 від 22.12.2010 № 145 від 16.05.2011 № 389 від 09.11.2011 № 273 від 26.06.2012 № 291 від 11.07.2012 № 327 від 03.08.2012 № 189 від 03.06.2013 № 212 від 06.06.2013 № 265 від 12.05.2014 № 450 від 29.07.2014 № 499 від 18.08.2014 № 712 від 06.11.2014 № 221 від 09.04.2015 № 571 від 01.09.2015 № 833 від 27.11.2015 № 225 від 31.03.2016 № 346 від 14.06.2016 № 403 від 22.11.2016 № 8 від 09.02.2017 № 106 від 25.10.2017 № 133 від 18.12.2017 № 159 від 28.12.2018 № 23 від 28.01.2019 № 56 від 01.04.2019 № 162 від 27.12.2019 № 7 від 15.01.2020 № 129 від 03.09.2020 № 50 від 14.06.2021 )
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку ведення рахунків клієнтів банків у відповідність до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (додається).
( Пункт 1 в редакції Постанови Національного банку № 56 від 01.04.2019 )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 18.12.98 № 527 "Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за № 819/3259;
постанову Правління Національного банку України від 22.07.99 № 364 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.08.99 за № 538/3831;
постанову Правління Національного банку України від 14.04.2000 № 146 "Про внесення змін до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 06.05.2000 за № 263/4484;
підпункт 2.1 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 17.01.2001 № 18 "Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за № 99/5290;
постанову Правління Національного банку України від 20.03.2001 № 114 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04.04.2001 за № 309/5500;
постанову Правління Національного банку України від 05.12.2001 № 500 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.2001 за № 1057/6248;
постанову Правління Національного банку України від 11.12.2001 № 505 "Про посилення контролю за ідентифікацією осіб, з якими банки вступають у договірні відносини", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за № 61/6349;
постанову Правління Національного банку України від 09.01.2002 № 9 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів та про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.01.2002 за № 14/6302;
пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 03.04.2002 № 128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.07.2002 за № 553/6841;
постанову Правління Національного банку України від 04.09.2002 № 323 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29.10.2002 за № 852/7140;
пункт 1.3 постанови Правління Національного банку України від 12.02.2003 № 55 "Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за № 126/7447;
постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 № 148 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2003 за № 333/7654;
постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 224 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за № 472/7793.
3. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
5. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Голова

С.Л. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12 листопада 2003 року № 492
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2003 р.
за № 1172/8493
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про валюту і валютні операції", іншого законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).
2. Інструкція регулює:
1) порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків;
2) порядок відкриття та закриття банками кореспондентських рахунків банкам (резидентам і нерезидентам), філіям іноземних банків;
3) особливості здійснення операцій за окремими рахунками клієнтів, що відкриваються відповідно до законів України.
3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:
1) банк-кореспондент - банк, філія іноземного банку, що на підставі договору та в порядку, установленому Національним банком, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок;
2) відокремлений підрозділ - філія, відділення, представництво або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента;
3) вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, які передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.
До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату пенсії;
4) кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку, філії іноземного банку для здійснення міжбанківських переказів;
5) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів, керуючих реалізацією, керуючих реструктуризацією), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем і використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб;
( Підпункт 5 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
6) поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
До поточних рахунків також належать рахунки із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;
7) представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні;
8) рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх / видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку - особі (особам), зазначеній (зазначеним) бенефіціаром, якщо це передбачено договором або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором;
( Підпункт 8 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 - набирають чинності з 01 липня 2021 року )
9) суб'єкти господарювання - юридичні особи - резиденти і фізичні особи - підприємці;
10) уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх документів банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам.
У цій Інструкції терміни "резидент", "нерезидент" вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про валюту і валютні операції", а термін "підзвітний рахунок" у значенні, наведеному в Податковому кодексі України. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
( А бзац чотирнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
4. Банки мають право відкривати поточні, вкладні (депозитні) рахунки та рахунки умовного зберігання (ескроу):
1) резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам);
2) нерезидентам України (юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні, інвестиційним фондам та компаніям з управління активами, що діють від імені таких інвестиційних фондів, фізичним особам).
Банки мають право відкривати кореспондентські рахунки банкам - резидентам і нерезидентам України, філіям іноземних банків.
5. Клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності/діяльності, яка не пов'язана з підприємницькою, і власних потреб.
Клієнт для відкриття рахунку подає до банку документи, які на час їх подання мають бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України.
( Пункт 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
6. Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
7. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї Інструкції.
Договір банківського рахунку, договір банківського вкладу та договір рахунку умовного зберігання (ескроу) укладаються між банком та клієнтом з урахуванням вимог, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Договір, який укладається банком з клієнтом - фізичною особою, може бути підписаний фізичною особою цифровим власноручним підписом.
Текст заяви про відкриття поточного рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу) може бути зазначений у договорі банківського рахунку, договорі рахунку умовного зберігання (ескроу) у довільній формі, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.
Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею відповідного документа або ощадного (депозитного) сертифіката.
( П ункт 7 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
8. У договорі банківського вкладу обов'язково зазначаються:
1) вид банківського вкладу;
2) сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;
3) строк зберігання коштів (за строковим вкладом);
4) розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;
( Підпункт 5 пункту 8 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
6) інші умови за погодженням сторін.
9. Клієнт (крім фізичної особи, фізичної особи - підприємця та фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) подає/надсилає до банку під час відкриття поточного рахунку перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи (далі - перелік).
Перелік складається клієнтом у довільній формі або у формі, визначеній банком, та має містити такі обов'язкові реквізити: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) розпорядника рахунку та його підпис. Кількість розпорядників рахунку в переліку не обмежується. Перелік, поданий клієнтом-резидентом, засвідчується підписом керівника (уповноваженої особи) / керівника (уповноваженої особи) організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. Підпис розпорядника рахунку клієнта не зазначається в переліку, якщо розпорядження рахунком здійснюватиметься лише за допомогою систем дистанційного обслуговування.
Вимоги до переліку, який подається/надсилається клієнтом-нерезидентом до банку під час відкриття поточного рахунку, а також форма переліку, порядок подання/надсилання клієнтами переліку, унесення змін до переліку встановлюються банком самостійно у внутрішніх документах.
( Пункт 9 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019, № 129 від 03.09.2020 )
9-1. Вимоги, визначені в пункті 9 розділу I цієї Інструкції, застосовуються під час відкриття банками кореспондентських рахунків банкам-резидентам.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
9-2. Розпорядження рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
Довіреність, засвідчена уповноваженим працівником банку, може містити право довірених осіб відкривати/розпоряджатися/закривати рахунки клієнта у цьому банку.
Під час здійснення операцій за рахунками фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, використовується зразок підпису власника рахунку / довіреної особи, зазначений у договорі банківського рахунку / довіреності або в іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку.
( Пункт розділу I в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019, № 129 від 03.09.2020 )
9-3. Фізична особа має право зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (далі - розпорядження). На розпорядженні клієнта, яке складається у формі окремого документа або є додатком до договору, має бути зазначена дата його складання. Розпорядження засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом відповідно до статті 1228 Цивільного кодексу України.
Банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника поточного/вкладного (депозитного) рахунку на підставі документів, визначених законодавством України.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
9-4. Копії документів, які подаються до банку для відкриття рахунку, мають бути засвідчені в установленому законодавством України порядку.
Уповноважений працівник банку має право засвідчувати своїм підписом копії документів, які подаються для відкриття рахунків, якщо клієнт пред'явив оригінали цих документів.
Документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, подані для відкриття рахунків, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
( Пункт розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
10. Банк формує справу з юридичного оформлення рахунку з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу), та документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.
Справа з юридичного оформлення рахунку клієнта банку після його закриття має зберігатися банком протягом строку, установленого законодавством з питань фінансового моніторингу.
( П ункт 10 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
11. Відкриття нового рахунку клієнту, який уже має в цьому банку рахунок, був ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, може здійснюватися банком на підставі поданих клієнтом за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем документів в електронній формі.
11-1. Банк має право відкрити рахунок клієнту, який не має рахунків у цьому банку, на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) документів під час віддаленого встановлення ділових відносин із дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.
( Розділ I доповнено новим пунктом 11-1 згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019; в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
11-2. Особа, яка відкриває рахунок, має право пред'явити уповноваженому працівнику банку е-паспорт/е-паспорт для виїзду за кордон/е-свідоцтво про народження/дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка "Дія".
( Розділ I доповнено новим пунктом 11-2 згідно з Постановою Національного банку № 50 від 14.06.2021 )
12. Вимоги щодо створення, зберігання електронних документів та використання цифрового власноручного підпису фізичною особою, електронних підписів під час відкриття та закриття банками рахунків клієнтів у випадках, передбачених цією Інструкцією, регулюються Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування цифрового власноручного підпису, електронного підпису в банківській системі України.
( П ункт 12 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
13. Банк має право відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.
Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та закриття рахунків і цієї Інструкції.
Банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за порушення зазначених вимог.
14. За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
( Абзац перший пункту 14 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 27.12.2019, № 129 від 03.09.2020 )
Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
( Абзац третій пункту 14 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 7 від 15.01.2020 )
Особливості здійснення операцій за рахунками окремих клієнтів визначаються у положеннях цієї Інструкції, якими встановлюються особливості порядку їх відкриття.
Клієнти банків здійснюють валютні операції за рахунками відповідно до валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань здійснення операцій з валютними цінностями.
15. Банки відкривають рахунки юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні (включаючи представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції на території України) за умови подання копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі. Ця вимога не поширюється на кореспондентські рахунки, що відкриваються банкам-нерезидентам у банках України.
( П ункт 15 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
151. Банк під час відкриття рахунку фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, або фізичній особі, яка має статус особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, отримує відомості про взяття цієї особи на облік у контролюючому органі з даних про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, що оприлюднені на офіційному вебсайті Державної податкової служби України.
( Розділ I доповнено новим пунктом 15 -1 згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
16. Банк зобов'язаний:
1) надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта банку - платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному статтею 69 Податкового кодексу України.
Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку / представник власника рахунку / особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов'язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність;
2) перевірити під час відкриття або закриття рахунку фізичної особи наявність інформації про внесення такої особи до Єдиного реєстру боржників.
Банк надсилає повідомлення у встановленому законодавством України порядку органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю про відкриття або закриття рахунку клієнта - фізичної особи, внесеної до Єдиного реєстру боржників, у день відкриття або закриття рахунку;
3) повідомити державного виконавця, приватного виконавця про відкриття рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем.
( Абзац перший підпункту 3 пункту 16 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
З метою забезпечення повідомлення державного виконавця, приватного виконавця:
банк передає клієнту письмове повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту та вимагає від клієнта письмове підтвердження про його отримання;
клієнт передає державному виконавцю, приватному виконавцю зазначене повідомлення;
клієнт передає до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення про відкриття нового рахунку клієнту, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна;
( Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 16 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
4) повідомити державного або приватного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку банку-кореспондента, щодо якого є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним або приватним виконавцем, та зупинити власні видаткові операції банку-кореспондента з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку банк зобов'язаний видати уповноваженій особі банку-кореспондента під підпис для його надання державному або приватному виконавцю. Банк-кореспондент зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним або приватним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку.
Відновлення власних видаткових операцій за кореспондентським рахунком банку-кореспондента здійснюється відповідно до законодавства України;
5) подати повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії до Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, у строк, визначений статтею 14 Закону України "Про політичні партії в Україні".
( Підпункт 5 пункту 16 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
17. Днем відкриття поточного/кореспондентського рахунку клієнта вважається дата, що зазначена банком на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку" або в договорі про встановлення кореспондентських відносин.
II. Ідентифікація та верифікація клієнтів
18. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки та встановлювати кореспондентські відносини з банками-оболонками, а також із банками та іншими фінансовими установами-нерезидентами, щодо яких відомо, що вони підтримують кореспондентські відносини з банками-оболонками. Банк відкриває рахунок клієнту лише після здійснення його ідентифікації та верифікації, а також інших заходів, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу. Ідентифікація та верифікація клієнта не здійснюється в разі вчинення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.
( Пункт 18 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019, № 129 від 03.09.2020 )
19. Ідентифікація і верифікація клієнта - власника рахунку/представника власника рахунку/довіреної особи/розпорядника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи, здійснюється банком відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
( Пункт 19 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
20. Повторна ідентифікація та верифікація клієнта (його представника) не є обов'язковою під час відкриття рахунку, якщо ця особа раніше була ідентифікована та верифікована згідно з вимогами законодавства з питань фінансового моніторингу, за умови відсутності у банку підозр та/або підстав вважати, що наявні документи, дані та/або інформація про клієнта (представника клієнта) є нечинними (недійсними) та/або неактуальними.
( Пункт 20 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 162 від 27.12.2019, № 129 від 03.09.2020 )
21. Банк зобов'язаний з метою здійснення ідентифікації і верифікації суб'єкта господарювання під час укладення договору банківського вкладу, договору банківського рахунку, договору рахунку умовного зберігання (ескроу) отримувати відомості, що містяться про суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), та установчі документи юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів. Банк отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником юридичної особи. Банк зберігає отримані з Єдиного державного реєстру відомості про суб'єкта господарювання та установчі документи юридичної особи в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.
( Пункт 21 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
22. Суб'єкт господарювання/банк-резидент зобов'язаний повідомляти банк про внесення змін до відомостей про нього, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та установчих документів юридичних осіб у порядку, визначеному договором банківського рахунку/договором про встановлення кореспондентських відносин.
Юридична особа-нерезидент, представництво юридичної особи-нерезидента в Україні зобов'язані повідомляти банк про внесення змін до їх реєстраційних документів у порядку, визначеному договором банківського рахунку.
( Пункт 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
23. Банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати нового розпорядника рахунком, якщо під час обслуговування рахунку власник рахунку надає право розпорядження рахунком іншому представникові.
( Пункт 23 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
24. Банк під час укладення договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи здійснює ідентифікацію та верифікацію особи/представника такої особи, яка відкриває рахунок, а особи, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.
( Пункт 24 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
25. Клієнт має право використовувати ідентифікаційні дані, отримані банком під час здійснення його ідентифікації та верифікації, під час отримання послуг, передбачених нормативно-правовим актом Національного банку з питань функціонування системи BankID Національного банку.
( Пункт 25 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 26 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 27 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 28 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 29 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 30 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 31 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 32 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 33 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 34 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 35 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )( Пункт 36 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
III. Порядок відкриття поточних рахунків суб'єктам господарювання, юридичним особам - нерезидентам та представництвам юридичних осіб - нерезидентів в Україні
37. Відкриття поточного рахунку суб'єкту господарювання, юридичній особі - нерезиденту, представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, що не має в цьому банку рахунків, здійснюється в такому порядку.
Особа, яка від імені клієнта відкриває поточний рахунок, має:
1) пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів (далі - паспорт або інший документ, що посвідчує особу), та надати документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа - резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
2) подати документи, визначені в розділі III цієї Інструкції.
Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
Банк відкриває поточний рахунок суб'єкту господарювання / юридичній особі - нерезиденту / представництву юридичної особи - нерезидента в Україні, який/яка/яке вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований та верифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, за умови подання клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та укладення договору банківського рахунку. Додатково подається клопотання юридичної особи - резидента, якщо відкривається поточний рахунок її відокремленому підрозділу.
( Абзац шостий пункту 37 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
38. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі-резиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), підписаної керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою.
( Пункт 38 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
39. Банк відкриває поточний рахунок відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента, який не має рахунків у цьому банку, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;
2) клопотання юридичної особи - резидента або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску. До банку подається одне клопотання юридичної особи в разі одночасного відкриття поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам цієї юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів та копій цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;
3) копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.
40. Фізична особа - підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
( Абзац перший пункту 40 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 162 від 27.12.2019 )
Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі - підприємцю на підставі заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2), що підписана фізичною особою - підприємцем або її представником.
41. Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі - нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
( Підпункт 1 пункту 41 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 162 від 27.12.2019, № 129 від 03.09.2020 )
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати рахунок / документа, що підтверджує повноваження особи, яка має право відкривати рахунок без довіреності, засвідченої в установленому законодавством України порядку. У разі видачі юридичною особою - нерезидентом такої довіреності на території України подається копія цієї довіреності, засвідчена в установленому законодавством України порядку.
( Абзац п'ятий пункту 41 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 50 від 14.06.2021 )
42. Банк відкриває поточний рахунок іноземному дипломатичному, консульському, торговельному, іншому офіційному представництву, що користується імунітетом і дипломатичними привілеями, на підставі заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2).
Представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску. Інформацію про те, що представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов'язаний зазначити в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
( Пункт 42 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 50 від 14.06.2021 )
43. Банк відкриває поточний рахунок представництву юридичної особи - нерезидента, яке не займається підприємницькою діяльністю на території України та не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи - нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3) копії свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи - нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації такий документ не подають. Банк отримує відомості про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації з Єдиного державного реєстру;
( Підпункт 3 пункту 43 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
4) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Представництво юридичної особи - нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
Інформацію про те, що представництво юридичної особи - нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
44. Банк відкриває поточний рахунок представництву іноземного банку на підставі таких документів:
1) заяви представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку.
Представництво іноземного банку, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва іноземного банку на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.
Інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
45. Банк відкриває поточний рахунок організації або установі для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги на підставі таких документів:
1) заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2);
( Підпункт 2 пункту 45 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 129 від 03.09.2020 )
3) копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідченої в установленому законодавством України порядку;
4) копії реєстраційної картки програми або проекту та копії свідоцтва про акредитацію організації або установи - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту, засвідченої уповноваженим органом державної влади України.