Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового звязку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Положення від 09.08.2002 №297

Національний банк України Постанова, Положення від 09.08.2002 №297
Остання редакція від 09.05.2019. Внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Положення

Дата 09.08.2002

Номер 297

Статус Діє

Редакції
09.05.2019 внесення змін (постанова від 07.05.2019 N 65 /v0065500-19/) 08.02.2019 внесення змін (постанова від 05.02.2019 N 28 /v0028500-19/) 07.02.2019 внесення змін (постанова від 02.01.2019 N 9 /v0009500-19/) 01.10.2018 внесення змін (постанова від 10.08.2018 N 92 /v0092500-18/) 28.12.2017 внесення змін (постанова від 21.12.2017 N 137 /v0137500-17/) 07.09.2016 внесення змін (постанова від 05.09.2016 N 380 /v0380500-16/) 29.07.2016 внесення змін (постанова від 29.07.2016 N 363 /v0363500-16/) 01.01.2016 внесення змін (постанова від 29.12.2015 N 962 /v0962500-15/) 23.06.2015 внесення змін (постанова від 19.06.2015 N 392 /v0392500-15/) 16.04.2015 внесення змін (постанова від 14.04.2015 N 234 /v0234500-15/) 18.01.2013 внесення змін (постанова від 03.12.2012 N 500 /z2156-12/) 17.08.2012 внесення змін (постанова від 10.07.2012 N 289 /z1268-12/) 07.11.2011 внесення змін (постанова від 08.09.2011 N 306 /z1203-11/) 06.06.2011 внесення змін (постанова від 26.04.2011 N 118 /z0618-11/) 08.03.2011 внесення змін (постанова від 30.12.2010 N 589 /z0236-11/) 01.03.2010 внесення змін (постанова від 01.02.2010 N 35 /z0169-10/) 06.04.2009 внесення змін (постанова від 06.03.2009 N 122 /z0277-09/) 28.03.2008 внесення змін (постанова від 27.02.2008 N 45 /z0214-08/) 03.06.2006 внесення змін (постанова від 05.05.2006 N 171 /z0594-06/) 22.11.2005 внесення змін (постанова від 27.10.2005 N 396 /z1362-05/) 19.10.2002 внесення змін (постанова від 27.09.2002 N 362 /z0815-02/) 26.09.2002 внесення змін (лист від 26.09.2002 N 18-211/3484 /v3484500-02/) 09.08.2002 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
Електронні копії документів створюються у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв зображення документів.
Сканування з паперових носіїв зображення документів здійснюється з урахуванням таких вимог:
1) формат готового файла - pdf;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;
4) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
5) роздільна здатність сканування не нижче ніж 300 dpi.
Анкета небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3), анкета керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 5) додатково надаються в електронному вигляді у форматах xls або xlsx та pdf.
( Абзац одинадцятий пункту 23 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації (компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення небанківської установи до системи електронної пошти Національного банку).
24. Небанківські установи в разі внесення змін до статуту зобов'язані письмово повідомити про це Національний банк протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису.
Небанківські установи в разі зміни відомостей, що зазначені в анкеті небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 3), анкеті керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 5), зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня настання змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.
( Абзац другий пункту 24 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
IV. Вимоги до фінансового стану
25. Небанківські установи повинні відповідати вимогам щодо фінансового стану, визначеним цим Положенням.
26. Фінансовий стан небанківської установи повинен відповідати запланованим нею у бізнес-плані (додаток 2) обсягам та характеру діяльності. Бізнес-план небанківської установи повинен бути складений з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані повинні бути обґрунтованими. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом.
Національний банк має право визнати фінансовий стан небанківської установи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо дані бізнес-плану небанківської установи та/або фінансової звітності свідчать про те, що немає пропорційних її обсягу та характеру діяльності ресурсів для належного здійснення діяльності.
27. Небанківські установи для отримання ліцензії зобов'язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:
1) для здійснення валютних операцій, пов'язаних з наданням кредитів (позик) та/або залученням фінансових активів, - у сумі 100 мільйонів гривень;
( Підпункт 2 пункту 27 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
3) для здійснення валютних операцій з переказу коштів, що не передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах, - у сумі 10 мільйонів гривень;
4) для здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, якщо:
небанківська установа має не більше 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), - у сумі п'ять мільйонів гривень;
небанківська установа має більше ніж 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються відповідні валютні операції (торгівля валютними цінностями в готівковій формі або здійснення інших валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах), - розмір мінімального власного капіталу визначається з розрахунку п'ять мільйонів гривень плюс п'ять мільйонів гривень на кожні наступні 50 структурних підрозділів, в яких здійснюються зазначені валютні операції;
5) для здійснення інших валютних операцій з переліку, передбаченого пунктом 3 розділу I цього Положення (крім тих валютних операцій, що зазначені в підпунктах 1 - 4 пункту 27 та пункті 27-1 розділу IV цього Положення), - у сумі 15 мільйонів гривень.
( Підпункт 5 пункту 27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
Вимоги щодо розміру мінімального власного капіталу не додаються в разі здійснення небанківською установою двох або більше видів валютних операцій.
( Пункт 27 розділу IV в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
27-1. Страхова компанія для отримання ліцензії на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя зобов'язана забезпечити дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення № 850 .
( Розділ IV доповнено новим пунктом 27-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
28. Небанківські установи, які отримали ліцензію, зобов'язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 27 розділу IV цього Положення.
28-1. Страхові компанії, які отримали ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення № 850 .
( Розділ IV доповнено новим пунктом 28-1 згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
29. Небанківська установа, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для виконання бізнес-плану в перший рік здійснення своєї діяльності, але не менше ніж 1000000 гривень.
( Абзац перший пункту 29 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )( Абзац другий пункту 29 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
29-1. Розмір доходу оператора поштового зв'язку від надання послуг поштового зв'язку має становити не менше ніж 50% від загального розміру його доходу за попередній звітний рік/на останню звітну дату.
( Розділ IV доповнено новим пунктом 29-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
30. Небанківська установа не повинна мати:
1) фінансових інвестицій в капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу небанківської установи;
( Підпункт 1 пункту 30 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2) заборгованості зі сплати податків і зборів.
31. Небанківська установа, яка має ліцензією, зобов'язана щороку до 01 червня подавати Національному банку такі документи:
( Абзац перший пункту 31 розділу IV в редакції Постановb Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за попередній звітний рік;
2) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності;
( Підпункт 2 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2-1) інформацію суб'єкта аудиторської діяльності щодо суми прийнятних активів страхової компанії, яка отримала ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, та підтвердження дотримання нею нормативу платоспроможності та достатності капіталу, встановленого розділом III Положення № 850 , - для страхових компаній, які отримали ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя. Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний рік;
( Пункт 31 розділу IV доповнено новим підпунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
3) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.
( Підпункт 3 пункту 31 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018 )
31-1. Страхова компанія, яка має ліцензію на здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя, зобов'язана щокварталу не пізніше першого числа другого місяця, наступного за звітним кварталом, подавати:
1) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан");
2) інформацію щодо структури прийнятних активів, уключаючи за кожним активом окремо інформацію про суму, найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, в якій розміщений актив, або місцезнаходження та реєстраційний номер нерухомого майна, яке є активом, а також запевнення, що прийнятні активи відповідають вимогам, визначеним розділом II Положення № 850 . Зазначена інформація подається станом на дату складання фінансової звітності за попередній звітний квартал.
( Розділ IV доповнено новим пунктом 31-1 згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
32. Небанківська установа зобов'язана на підставах та в порядку, визначених цим Положенням, розкривати/підтверджувати інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи.
( Пункт 32 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
33. Небанківська установа розкриває/підтверджує інформацію про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи шляхом подання до Національного банку документів, визначених у пунктах 34, 35 розділу IV цього Положення, у таких випадках:
( Абзац перший пункту 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) подання небанківською установою пакета документів для отримання ліцензії згідно з пунктом 18 розділу III цього Положення - щодо учасників (засновників) такої небанківської установи;
2) набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі - щодо учасників небанківської установи, які набули/збільшили істотну участь у небанківській установі (подання документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, здійснюється протягом 30 робочих днів із дня набуття або збільшення істотної участі в небанківській установі);
3) збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи:
у зв'язку з необхідністю забезпечення мінімального розміру власного капіталу небанківської установи відповідно до вимог пункту 27 розділу IV цього Положення;
у разі збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи порівняно з розміром відповідного капіталу на дату видачі попередньої ліцензії.
( Абзац третій підпункту 3 пункту 33 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Небанківська установа подає документи, передбачені пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, протягом 30 робочих днів із дня збільшення розміру власного (статутного та/або додаткового) капіталу небанківської установи.
34. Небанківська установа, учасниками якої є юридичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 34 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) інформаційну довідку юридичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких юридичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії відповідних правочинів;
2) інформацію суб'єкта аудиторської діяльності щодо джерел походження коштів юридичної особи, за рахунок яких здійснювалося виконання юридичною особою зобов'язань щодо формування власного капіталу небанківської установи;
( Підпункт 2 пункту 34 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 92 від 10.08.2018 )
3) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", яка підтверджує інформацію, що зазначена в підпунктах 1, 2 пункту 34 розділу IV цього Положення;
4) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);
5) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності щодо поданої фінансової звітності;
( Підпункт 5 пункту 34 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
6) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, з яких здійснюється переказ коштів для формування власного капіталу небанківської установи, що містять інформацію про рух коштів на рахунках, за період, достатній для підтвердження джерел надходження коштів для формування власного капіталу небанківської установи. У довідках банків зазначаються номер рахунку, дати здійснення та суми операцій, код валюти, найменування та номери рахунків контрагентів, реквізити банку платника та банку отримувача, умовні цифрові позначення видів операцій, призначення платежу за операціями, сума оборотів за дебетом і кредитом рахунку, сума початкового залишку та сума вихідного залишку за рахунком. Допускаються й інші додаткові реквізити контрагентів залежно від можливостей програмного продукту;
7) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.
( Підпункт 7 пункту 34 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018 )
35. Небанківська установа, учасниками якої є фізичні особи, з метою розкриття/підтвердження інформації про джерела походження коштів для формування власного капіталу, оплати частки в статутному капіталі (пакета акцій) небанківської установи подає до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 35 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) інформаційну довідку фізичної особи щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу небанківської установи, що має містити посилання на правочини, на виконання яких фізичною особою були отримані кошти для формування власного капіталу небанківської установи, у тому числі інформацію про найменування, дату укладення, предмет правочинів, контрагентів за ними. У додатку до інформаційної довідки до Національного банку подаються копії вчинених правочинів, інших документів;
2) копію(ії) декларації(ій) про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України) або копію(ії) податкової(их) декларації(ій) [декларації(ій) про доходи] з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) або копію(ії) декларації(ій) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) інформацію контролюючого органу України, надану щодо податкових резидентів України, або інформацію уповноваженого органу іноземної країни, надану щодо податкових резидентів інших країн, про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію.
Якщо законодавством країни, податковим резидентом якої є особа, не передбачена можливість отримання особою від уповноваженого органу країни інформації про суми отриманих доходів або про суми сплачених податків, то подається письмове запевнення особи про неможливість надання відповідної інформації.
36. Небанківська установа, яка є фінансовою установою, додатково до документів, передбачених пунктами 34, 35 розділу IV цього Положення, подає до Національного банку копію документа, виданого уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про погодження набуття або збільшення фізичною чи юридичною особою істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою (у разі необхідності отримання такого погодження).
( Пункт 36 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
37. Національний банк для підтвердження джерел походження коштів має право запитувати додаткові документи та інформацію, у тому числі щодо джерел походження коштів у третіх осіб, від яких юридична або фізична особа отримала відповідні кошти.
38. Небанківська установа, яка отримала ліцензію на здійснення валютних операцій, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, яка планує збільшити кількість структурних підрозділів, що згідно з підпунктом 4 пункту 27 розділу IV цього Положення потребуватиме збільшення мінімального розміру власного капіталу небанківської установи, подає не пізніше ніж за один місяць до відкриття нових структурних підрозділів до Національного банку такі документи:
( Абзац перший пункту 38 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) фінансову звітність юридичної особи, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, у складі форми № 1 "Баланс" ("Звіт про фінансовий стан"), форми № 2 "Звіт про фінансові результати" ("Звіт про сукупний дохід"), форми № 3 "Звіт про рух грошових коштів", форми № 4 "Звіт про власний капітал" і приміток до фінансової звітності або "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" за останній звітний рік;
2) проміжну фінансову звітність юридичної особи за останній завершений звітний період між останньою річною звітною датою та датою внесення коштів до власного капіталу небанківської установи (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);
3) аудиторський звіт суб'єкта аудиторської діяльності про підтвердження достовірності та повноти поданої фінансової звітності;
( Підпункт 3 пункту 38 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
4) інформацію щодо включення суб'єкта аудиторської діяльності до реєстру аудиторів.
( Підпункт 4 пункту 38 розділу ІV в редакції Постанови Національного банку № 92 від 10.08.2018 )
V. Вимоги до ділової репутації небанківської установи, її керівників і власників істотної участі та до професійної придатності керівників небанківської установи
( Назва розділу V в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
39. Ділова репутація небанківської установи (у тому числі її керівників і власників істотної участі в ній) та професійна придатність керівників небанківської установи повинна відповідати вимогам розділу V цього Положення щодо бездоганності.
( Пункт 39 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
40. Небанківська установа, яка має намір отримати ліцензію, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року, що передував даті надходження пакета документів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (фізичної особи - підприємця, самозайнятої особи).
( Абзац перший пункту 40 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Небанківська установа за наявності суттєвих порушень фінансових зобов'язань має право подати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення таких порушень. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо відповідні фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що має бути підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями.
( Абзац другий пункту 40 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
41. Небанківська установа, її керівники, власники істотної участі в ній:
1) не повинні бути об'єктами застосування санкцій з боку іноземних держав (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавних об'єднань, міжнародних організацій або України (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
2) не повинні бути включеними до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);
3) не повинні допускати фактів надання недостовірної інформації Національному банку або іншим державним органам (вимога застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації).
Керівники небанківської установи, фізичні особи - власники істотної участі в небанківській установі не повинні мати судимості за вчинення злочинів, передбачених розділами VI, VII Кримінального кодексу України, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.
42. Ознаками, що небанківська установа, її керівники та власники істотної участі в ній не мають бездоганної ділової репутації, є те, що:
небанківська установа, її керівники або власники істотної участі в ній володіли істотною участю в банку станом на будь-яку дату, або
керівники небанківської установи або власники істотної участі в ній обіймали не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю банку або посаду головного бухгалтера банку, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку чи виконували обов'язки зазначених осіб, або
незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку керівники або власники істотної участі небанківської установи станом на будь-яку дату мали право надавати обов'язкові вказівки або можливість іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, -
протягом одного року, що передує прийняттю рішення Національним банком про те, що:
у банку відкликано банківську ліцензію згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону про банки (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або
банк був віднесений до категорії неплатоспроможних, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або
банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону про банки , якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком) та/або
банк був віднесений до категорії неплатоспроможних з підстав, передбачених статтею 76 Закону про банки, у випадках, які не належать до зазначених в абзацах сьомому, восьмому пункту 42 розділу V цього Положення (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення Національним банком).
43. Ознакою, що небанківська установа не має бездоганної ділової репутації, є те, що:
небанківська установа володіла істотною участю в іншій небанківській установі станом на будь-яку дату; або
керівник або власник істотної участі в небанківській установі володів істотною участю в іншій небанківській установі станом на будь-яку дату; або
керівник або власник істотної участі у небанківській установі обіймав в іншій небанківській установі не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю або посаду головного бухгалтера, або посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту чи виконував обов'язки зазначених осіб, -
протягом одного року, що передує прийняттю уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про застосування будь-якого з таких заходів впливу:
призначення тимчасової адміністрації та/або
анулювання (відкликання) ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, та/або
виключення з Реєстру фінансових установ/Реєстру операторів.
( Абзац восьмий пункту 43 розділу V із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
43-1. Керівник небанківської установи повинен відповідати таким додатковим вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації:
1) мати:
вищу освіту;
стаж роботи на керівних посадах не менше ніж два роки;
2) не мати:
заборгованості зі сплати податків та зборів;
простроченого понад 30 календарних днів фінансового зобов'язання, сума якого перевищує 150 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті на дату подання до Національного банку анкети згідно з додатком 5 до цього Положення), перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою (фізичною особою - підприємцем, самозайнятою особою);
досвіду роботи на посаді керівника в юридичній особі, яку визначено банкрутом або щодо якої було порушено провадження в справі про банкрутство (вимога застосовується протягом трьох років із дня порушення провадження у справі про банкрутство);
досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов'язків зазначених осіб у юридичній особі, до якої були застосовані санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
досвіду роботи на керівній посаді, в органах управління та/або контролю або посаді відповідального працівника з питань фінансового моніторингу чи виконання обов'язків зазначених осіб в юридичній особі, яка була включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (вимога застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку).
Небанківська установа в разі зміни керівника(ів) зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну в письмовій формі повідомити про це Національний банк. Небанківська установа, яка має намір здійснювати виключно торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, додатково має подати документи щодо нового керівника(ів), передбачені підпунктом 16-1 пункту 18 розділу III цього Положення.
( Розділ V доповнено новим пунктом 43-1 згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
VI. Порядок подання відомостей про структуру власності небанківської установи
44. Небанківська установа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:
1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку, складене за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення (далі - повідомлення);
( Підпункт 1 пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);
( Підпункт 2 пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
3) відомості про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, оператору поштового зв'язку, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 10 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);
( Підпункт 3 пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
4) схематичні зображення структури власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додатки 11, 14) (далі - схеми).
( Підпункт 4 пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Інформація, зазначена в схемах, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв'язку (додаток 9) та відомостей про власників істотної участі в небанківській установі (додаток 10).
( Абзац шостий пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Приклади заповнення відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи та відомостей про власників істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, оператору поштового зв'язку наведені відповідно в додатках 12, 15 та 13, 16 до цього Положення.
( Абзац сьомий пункту 44 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
45. Небанківська установа протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності небанківської установи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в небанківській установі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у небанківській установі) зобов'язана подати до Національного банку передбачені пунктом 44 розділу VI цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або засвідченою в установленому законодавством України порядку копією договору про купівлю-продаж (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни в складі відомостей про структуру власності.
У повідомленні, що подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами в складі відомостей про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.
46. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа небанківської установи.
47. Національний банк має право вимагати від небанківської установи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності небанківської установи.
48. Структура власності небанківської установи повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VI цього Положення.
Структура власності небанківської установи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:
1) відомості про структуру власності небанківської установи дають змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у небанківській установі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність небанківської установи;
усіх ключових учасників небанківської установи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами небанківської установи;
характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище;
2) документи про структуру власності небанківської установи відповідають вимогам розділу VI цього Положення;
3) набуття/збільшення істотної участі в небанківській установі, яка є фінансовою установою, погоджено в порядку, установленому законодавством.
( Підпункт 3 пункту 48 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним у пункті 48 розділу VI цього Положення, а також за наявності обставин, визначених у пунктах 49, 50 розділу VI цього Положення.
49. Структура власності небанківської установи є непрозорою, якщо:
1) неможливо визначити всіх власників істотної участі в небанківській установі через наявність у структурі власності небанківської установи трастових конструкцій. Трастовою конструкцією (трастом) є заснований на правочині (трастовому договорі, трастовій декларації) режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;
2) структура власності небанківської установи є циклічною. Циклічна - така структура власності небанківської установи, в якій небанківська установа є власником істотної участі в юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в небанківській установі, та/або власники істотної участі в небанківській установі одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі 25% статутного капіталу небанківської установи та більше.
( Підпункт 2 пункту 49 розділу VI в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської установи.
50. Національний банк за наявності підстав уважати, що заявлена структура власності небанківської установи не відповідає дійсності, наприклад, якщо будь-яка особа, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника, має право запитати додаткові документи, у тому числі документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи та для з'ясування прозорості структури власності небанківської установи, а також установити строк для надання таких документів.
Право Національного банку запитати додаткові документи щодо особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи, не поширюється на осіб, участь яких у небанківській установі не перевищує одного відсотка.
Національний банк має право визнати структуру власності небанківської установи непрозорою в разі неподання достатніх доказів того, що заявлена структура власності небанківської установи відповідає дійсності.
Рішення про визнання структури власності небанківської установи непрозорою приймає Правління Національного банку.
51. Розмір участі особи в небанківській установі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в небанківській установі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в небанківській установі.
52. Розмір опосередкованої участі особи в небанківській установі розраховується шляхом множення розміру часток участі осіб за кожним рівнем володіння корпоративними правами у відповідному ланцюзі володіння корпоративними правами в небанківській установі за формулою, наведеною в додатку 17 до цього Положення.
Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській установі наведено в додатках 12, 15 до цього Положення.
Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в небанківській установі, визначений у пункті 52 розділу VI цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль над акціонерами (учасниками) небанківської установи.
53. Розмір опосередкованої участі особи, яка прямо або через інших осіб здійснює контроль за акціонером (учасником) небанківської установи, дорівнює розміру прямої участі в небанківській установі акціонера (учасника) небанківської установи, якого зазначена особа контролює.
54. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі особи, яка набуває істотної участі в небанківській установі за довіреністю акціонерів (учасників) небанківської установи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі небанківської установи акціонерів (учасників) небанківської установи, які видали такі довіреності.
55. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність небанківської установи, прирівнюється до 10 відсотків.
56. Розмір опосередкованої участі в небанківській установі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність небанківської установи, прирівнюється до 100 відсотків.
57. Норми пунктів 55, 56 розділу VI цього Положення не застосовуються для розрахунку розміру участі в небанківській установі остаточних ключових учасників у структурі власності небанківської установи відповідно до додатків 9, 15 до цього Положення.
VII. Порядок розгляду Національним банком документів, що подані небанківською установою для отримання ліцензії
58. Національний банк приймає рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі протягом двох місяців із дня отримання повного пакета документів, визначених цим Положенням.
( Пункт 58 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
59. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, відкликання (анулювання) ліцензії приймає Правління Національного банку, а рішення про зупинення, поновлення ліцензії - Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.
( Абзац перший пункту 59 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
Рішення, зазначене в абзаці першому пункту 59 розділу VII цього Положення, має містити:
1) зміст (або назву заходу впливу, що застосовується до небанківської установи);
2) підставу його прийняття [документи, які є підставою для прийняття Національним банком рішення (реквізити документа, у якому зафіксовані порушення, опис порушення вимог, яких не було дотримано, із зазначенням норм актів законодавства України, уключаючи нормативно-правові акти Національного банку, які порушені/не було дотримано, - у разі прийняття Національним банком рішення про відмову у видачі ліцензії, зупинення, відкликання (анулювання) ліцензії)];
3) назву небанківської установи;
4) доручення на здійснення певним структурним підрозділом Національного банку таких дій, як внесення облікового запису до електронного реєстру, порядок та строки доведення інформації щодо зазначеного в абзаці першому пункту 59 розділу VII цього Положення рішення до небанківської установи та/або оприлюднення Національним банком на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку такої інформації.
Рішення Національного банку про видачу ліцензії або відмову в її видачі, а також зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензії є обов'язковим для виконання.
Національний банк видає заявнику ліцензію шляхом унесення облікового запису про це до електронного реєстру протягом трьох робочих днів із дня прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу ліцензії.
Ліцензія набирає чинності з дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії.
( Пункт 59 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
60. Датою видачі і номером ліцензії є дата і номер облікового запису в електронному реєстрі про видачу ліцензії.
Національний банк не повертає небанківським установам подані ними документи в разі прийняття рішення про видачу ліцензії.
Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій, зазначені в додатку 18 до цього Положення.
( Пункт 60 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
61. Національний банк оприлюднює інформацію про видані ліцензії на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
( Пункт 61 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
62. Національний банк доводить до відома небанківської установи інформацію щодо видачі ліцензії шляхом надання витягу з електронного реєстру ліцензій.
( Абзац перший пункту 62 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Витяг з електронного реєстру ліцензій оформляється на номерному гербовому бланку Національного банку та підписується уповноваженою особою Національного банку або керівником з ліцензування.
( Абзац другий пункту 62 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 65 від 07.05.2019 )
Витяг з електронного реєстру ліцензій містить відомості про номер і дату видачі ліцензії, найменування небанківської установи, ідентифікаційний код небанківської установи, перелік валютних операцій, які небанківська установа має право здійснювати на підставі ліцензії.
( Абзац третій пункту 62 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
63. Національний банк надає небанківській установі витяг з електронного реєстру ліцензій протягом п'яти днів із дня:
1) унесення облікового запису про видачу ліцензії до електронного реєстру;
( Підпункт 1 пункту 63 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
2) отримання заяви небанківської установи про отримання витягу з електронного реєстру ліцензій, поданої до Національного банку згідно з пунктом 21 розділу III цього Положення.
64. Національний банк надсилає небанківській установі витяг з електронного реєстру ліцензій поштою з повідомленням про вручення зазначеного витягу.
Національний банк має право надати витяг з електронного реєстру ліцензій представникові небанківської установи на підставі належним чином оформленої довіреності.
65. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 днів. Національний банк повідомляє небанківську установу про призупинення розгляду пакета документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
66. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням небанківської установи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду (рішення приймає керівник з ліцензування).
( Абзац перший пункту 66 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
Національний банк письмово повідомляє заявника про продовження строку розгляду пакета документів та строк, на який продовжено строк розгляду, протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення.
67. Національний банк має право подати зауваження та пропозиції до поданих документів, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.
Перебіг строку розгляду Національним банком пакета документів у разі направлення Національним банком зауважень та пропозицій до поданих документів відповідно до абзацу першого пункту 67 розділу VII цього Положення, а також у разі направлення Національним банком запиту про надання додаткової інформації для з'ясування обставин, зазначених у пункті 22 розділу VII цього Положення, зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових документів та інформації.
( Абзац другий пункту 67 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
68. Національний банк має право повернути на доопрацювання пакет документів, поданий відповідно до цього Положення, у разі його некомплектності та/або неподання копії платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку із зазначенням обґрунтування (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
Національний банк повертає без розгляду пакет документів (рішення приймає керівник з ліцензування), якщо:
1) відомості про небанківську установу, яка не є фінансовою установою, не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України;
2) відомості про оператора поштового зв'язку не внесені до Реєстру операторів у порядку, визначеному законодавством України, або оператор поштового зв'язку не має права здійснювати поштові перекази.
Небанківські установи в разі повернення пакета документів Національним банком мають право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.
( Пункт 68 розділу VII в редакції Постанови Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
69. Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії небанківській установі, якщо:
( Абзац перший пункту 69 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 9 від 02.01.2019 )
1) подані документи містять неповну, недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі вимогам цього Положення;
2) не подано документи, інформацію, пояснення на запит Національного банку, надісланий відповідно до цього Положення;
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
09.08.2002 № 297
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 серпня 2002 р.
за № 712/7000
Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій
Згідно зі статтями 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законом України "Про валюту і валютні операції" та з метою впорядкування видачі, переоформлення, зупинення, поновлення, відкликання (анулювання) ліцензій на здійснення валютних операцій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв'язку ліцензій на здійснення валютних операцій (додається).
5. Фінансовому департаменту (О.М. Кандибка) разом з Департаментом валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) підготувати відповідні зміни до Переліку і тарифів на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 08.08.2000 № 311 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.09.2000 за № 608/4829.
6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін).
В. о. ГоловиА.В. Шаповалов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
09.08.2002 № 297