Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України Постанова від 19.05.2020 №65
Остання редакція від 19.05.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 19.05.2020

Номер 65

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 21.05.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19.05.2020 № 65
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
постановляє:
1. Затвердити Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення), що додається.
2. Встановити, що банки:
2) вживають до клієнтів, з якими ділові відносини встановлені до набрання чинності Законом (далі - наявні клієнти), заходів з належної перевірки, виявлення фактів належності клієнтів (їх кінцевих бенефіціарних власників) до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, переоцінки ризику ділових відносин з клієнтами відповідно до вимог Положення під час здійснення процедур планової актуалізації/уточнення банком даних про таких клієнтів у строки, встановлені банком у наявних внутрішніх документах відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу, до набрання чинності Законом.
Щодо наявних клієнтів, які не підтримують ділових відносин із банком (крім тих, ризик ділових відносин з якими є високим), зазначені заходи можуть здійснюватись і понад установлені терміни під час звернення такого клієнта до банку, але до проведення фінансових операцій, ініційованих клієнтом;
3) звітують до спеціально уповноваженого органу щодо порогових фінансових операцій політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних із політично значущими особами, які не мали такого статусу відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII, починаючи з дати виявлення банком факту належності відповідного клієнта до політично значущої особи, члена його сім'ї та/або особи, пов'язаної з політично значущою особою;
4) забезпечують налаштування та автоматизацію необхідних процесів банку відповідно до вимог Положення не пізніше 31 грудня 2020 року.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
2) постанову Правління Національного банку України від 15 жовтня 2015 року № 699 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
3) постанову Правління Національного банку України від 25 травня 2017 року № 42 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
4) постанову Правління Національного банку України від 12 вересня 2017 року № 90 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
5) постанову Правління Національного банку України від 03 жовтня 2017 року № 99 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
6) постанову Правління Національного банку України від 01 березня 2018 року № 20 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
7) постанову Правління Національного банку України від 01 листопада 2018 року № 116 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу";
8) постанову Правління Національного банку України від 02 квітня 2019 року № 58 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
4. Департаменту фінансового моніторингу (Ігор Береза) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19 травня 2020 року № 65
Положення
про здійснення банками фінансового моніторингу
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 21.05.2020
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
19.05.2020 № 65
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
постановляє:
1. Затвердити Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення), що додається.
2. Встановити, що банки:
2) вживають до клієнтів, з якими ділові відносини встановлені до набрання чинності Законом (далі - наявні клієнти), заходів з належної перевірки, виявлення фактів належності клієнтів (їх кінцевих бенефіціарних власників) до політично значущих осіб, членів їх сімей та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами, переоцінки ризику ділових відносин з клієнтами відповідно до вимог Положення під час здійснення процедур планової актуалізації/уточнення банком даних про таких клієнтів у строки, встановлені банком у наявних внутрішніх документах відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу, до набрання чинності Законом.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!