• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова від 01.03.2018 № 20 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.03.2018
 • Номер: 20
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.03.2018
 • Номер: 20
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.03.2018 № 20
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. Унести до розділу ІХ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), такі зміни:
1) пункт 123 викласти в такій редакції:
"123. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму очолює відповідальний працівник банку - юридичної особи/філії іноземного банку. Відповідальний працівник банку - юридичної особи за посадою є членом правління банку. Відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов'язки відповідального працівника банку - юридичної особи не може бути голова правління банку/керівник філії іноземного банку, головний бухгалтер банку/філії іноземного банку та його заступники, керівник структурного підрозділу банку/філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований(і) такий(і) структурний(і) підрозділ(и) банку. Банк зобов'язаний погодити кандидатуру відповідального працівника банку - юридичної особи/філії іноземного банку з Національним банком у встановленому порядку";
2) підпункт 1 пункту 125 викласти в такій редакції:
"1) має стаж роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року".
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. ГоловиЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. Черкаський