• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки субєктам малого та середнього підприємництва

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Критерії, Порядок від 24.01.2020 № 28
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Критерії, Порядок
 • Дата: 24.01.2020
 • Номер: 28
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Критерії, Порядок
 • Дата: 24.01.2020
 • Номер: 28
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 січня 2020 р. № 28
Київ
Про надання фінансової державної підтримки
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", статті 48 Господарського кодексу України та статей 1 і 2 Закону України від 5 липня 2012 р. № 5059-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню" Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина в редакції Постанови КМ № 63 від 27.01.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 312 від 18.03.2022 )
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва;
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 312 від 18.03.2022 )( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1397 від 16.12.2022 )
Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1106 від 21.10.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 521 від 29.04.2022 )( Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1397 від 16.12.2022 )
Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023 )
2. Міністерству фінансів щороку передбачати у проекті Бюджетної декларації видатки для надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, в тому числі за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам - позичальникам іпотечних кредитів на компенсацію процентів, сплачуваних банкам за кредитами на придбання житла згідно із затвердженими цією постановою порядками.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1106 від 21.10.2021 )( Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 63 від 27.01.2021 )

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОРЯДОК
надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки (далі - державна підтримка) суб’єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
суб’єкт підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва (далі - суб’єкт підприємництва), - резиденти України: фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку; юридична особа, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами - резидентами України; сільськогосподарський товаровиробник (у значенні, наведеному в Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України"); суб’єкт господарювання державного або комунального сектору економіки.
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
З метою визначення сегмента суб’єкта підприємництва розмір річного доходу від провадження ним господарської діяльності визначається в межах граничних розмірів, установлених Господарським кодексом України, за останні чотири звітні календарні квартали - для суб’єктів підприємництва, що подають квартальну звітність, або за останній звітний рік - для суб’єктів підприємництва, що подають річну звітність. Розрахунок зазначеного показника здійснюється на підставі даних офіційної фінансової звітності за звітний період, що передує даті отримання кредиту.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
Суб’єкт підприємництва повинен відповідати зазначеним критеріям на момент укладення кредитного договору з уповноваженим банком;
діючий бізнес - категорія суб’єктів підприємництва, строк реєстрації яких як суб’єктів господарювання перевищує 12 місяців та факт провадження підприємницької діяльності якими підтверджується документально;
новостворений бізнес (стартап) - категорія суб’єктів підприємництва, строк реєстрації яких як суб’єктів господарювання не перевищує 12 місяців, а також суб’єктів підприємництва, строк реєстрації яких як суб’єктів господарювання перевищує 12 місяців, у разі, коли факт провадження ними підприємницької діяльності не підтверджується документально;
фізична особа - підприємець - суб’єкт підприємництва, який є фізичною особою - підприємцем, річний дохід якого від провадження будь-якої діяльності не перевищує 50 млн. гривень, що належить до діючого бізнесу та не є учасником групи пов’язаних з ним контрагентів, крім фізичних осіб - підприємців, кількість яких не може перевищувати п’яти осіб, та згідно з цим Порядком протягом усього строку отримання державної підтримки може отримувати державну підтримку за кредитом, отриманим в уповноваженому банку в національній валюті без застави майна (може бути забезпечений поручительством);
( Абзац восьмий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
група пов’язаних контрагентів - два або більше контрагентів (юридичних та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців), що згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368, визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик;
страховик - страхова компанія, яка отримала відповідну ліцензію на здійснення діяльності із страхування ризиків та здійснює страхування ризику, пов’язаного з неплатежами та фінансовими втратами українських експортерів під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
зона високого воєнного ризику - території, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, крім м. Києва та Київської області, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або території, з дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації яких пройшло менше трьох календарних років станом на дату укладення кредитного договору;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023; в редакції Постанови КМ № 91 від 26.01.2024 )
транспортний засіб комерційного та виробничого призначення - транспортний засіб (крім легкового автомобіля), який використовується суб’єктом підприємництва для забезпечення виробничих процесів під час провадження ним господарської діяльності, виключно для перевезення матеріалів, сировини, виготовленої продукції, відходів виробництва, для виконання робіт, надання послуг, а також для перевезення пасажирів та персоналу, використання якого обумовлено виробничим процесом; легковий автомобіль із кількістю місць для сидіння не більше ніж три із місцем водія, із типом кузова фургон та пікап; легковий автомобіль, який буде використовуватися суб’єктом підприємництва, який провадить господарську діяльність у сфері забезпечення стравами і напоями, надання послуг таксі, послуги з охорони, навчання їзді на автомобілі, надання медичних послуг.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
3. Надання державної підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі - Фонд). Для виконання вимог цього Порядку Фонд затверджує програму надання державної підтримки суб’єктам підприємництва, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків у визначених цим Порядком межах. Покриття витрат Фонду на супроводження та забезпечення надання державної підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється у розмірі 0,15 відсотка суми наданої державної підтримки, яка виплачується Фонду за підсумками звітного року в наступному бюджетному періоді.
4. Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку, та підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом (далі - уповноважені банки).
5. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді:
1) часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами суб’єктів підприємництва (далі - компенсація відсотків).
Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої цим підпунктом, може здійснюватися разом з наданням державних гарантій на портфельній основі відповідно до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604) (далі - державні гарантії на портфельній основі), а також разом з наданням часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять діяльність у галузі сільського господарства відповідно до Закону України "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" (далі - гарантії Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві);
( Абзац другий підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 91 від 26.01.2024 )
2) надання Фондом гарантій уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва.
6. Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки суб’єкту підприємництва може здійснюватися разом із державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих бюджетів з урахуванням вимог Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання". З метою спільного надання державної підтримки, передбаченої цим Порядком і регіональними та місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва, Фонд укладає договори про співробітництво з відповідними місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, в яких визначаються основні умови виконання зазначених регіональних та місцевих програм.
7. Державна підтримка надається з метою здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із провадженням суб’єктами підприємництва господарської діяльності.
8. Кредити, за якими може бути надана державна підтримка, надаються на такі цілі:
1) інвестиційні цілі, зокрема:
придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, зокрема придбання транспортних засобів комерційного та виробничого призначення;
( Абзац другий підпункту 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
здійснення будівництва, реконструкції, ремонту у нежитлових приміщеннях, в яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
придбання об’єктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
( Абзац шостий підпункту 1 пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
2) фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва.
9. У межах цілей, визначених пунктом 8 цього Порядку, та з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності державна підтримка надається суб’єктам підприємництва за кредитами, зокрема, що надаються на такі пріоритетні напрями:
1) фінансування суб’єктів підприємництва - сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
2) фінансування суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України;
( Підпункт 2 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1016 від 22.09.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
3) відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами (акти руйнувань та пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
4) підтримка суб’єктів підприємництва, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 р. було розміщено на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій), територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій), і тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, на дату укладання або пролонгації кредитного договору шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно із цим Порядком;
( Підпункт 4 пункту 9 в редакції Постанов КМ № 282 від 30.03.2023, № 310 від 22.03.2024 )( Підпункт 5 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )( Підпункт 6 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
7) фінансування суб’єктів підприємництва, які здійснюють енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності, експлуатацію генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії без застосування "зеленого" тарифу та механізму ринкової премії, установок зберігання енергії, електрозарядної інфраструктури та малих систем розподілу індустріальних парків.
( Пункт 9 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023 )
10. Максимальна сума кредиту (кредитів), за яким (якими) надається державна підтримка суб’єкту підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів, з урахуванням кредитування відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2023 р., № 33, ст. 1763), та факторингового фінансування відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами факторингу, затвердженого зазначеною постановою, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2023 р. № 1016, протягом строку, визначеного пунктом 11 цього Порядку, не перевищує 60 млн. гривень, крім:
( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1016 від 22.09.2023 )
кредиту (кредитів), що надається (надаються) фізичній особі - підприємцю, який не перевищує 3 млн. гривень;
кредиту (кредитів), що надається (надаються) суб’єкту підприємництва - сільськогосподарському товаровиробнику разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 9 цього Порядку, який не перевищує 90 млн. гривень;
( Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1016 від 22.09.2023 )( Абзац п'ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
кредиту (кредитів), що надається (надаються) суб’єкту підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за напрямом, визначеним підпунктами 2, 3, 7 пункту 9 цього Порядку, який не перевищує 150 млн. гривень;
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023 )
кредиту (кредитів), що надається (надаються) суб’єкту підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів, який провадить господарську діяльність в зоні високого воєнного ризику, який не перевищує 150 млн. гривень.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023 )
11. Строк, протягом якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки, становить вісім років з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468).
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
12. Максимальний строк кредитування за кредитами, за якими надається державна підтримка, не перевищує:
( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
10 років - на інвестиційні цілі;
( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023 )
трьох років - на фінансування оборотного капіталу з можливістю пролонгації кредиту не пізніше ніж до 31 грудня 2025 р. за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 9 цього Порядку;
( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 310 від 22.03.2024 )( Абзац п'ятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
строк до 31 березня 2025 р. - за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 9 цього Порядку. Суб’єкти підприємництва, які отримали кредит в уповноваженому банку в 2022-2023 роках з метою провадження сільськогосподарської діяльності, мають право продовжити строк кредитування за укладеними кредитними договорами до 31 березня 2025 р. на умовах, передбачених цим Порядком, що діють на момент продовження такого кредиту.
( Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023; в редакції Постанови КМ № 91 від 26.01.2024 )
13. Відстрочка платежу суб’єкта підприємництва щодо повернення кредиту або його частини та сплати відсотків за кредитом не може становити більше 12 місяців.
14. Процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва без урахування компенсації відсотків (далі - базова процентна ставка) визначається:
1) для суб’єкта підприємництва, що належить до діючого бізнесу та отримує кредити на інвестиційні цілі:
суб’єктів мікропідприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс одинадцять процентних пунктів;
суб’єктів малого підприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс дев’ять процентних пунктів;
суб’єктів середнього підприємництва - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
2) для суб’єкта підприємництва, що належить до діючого бізнесу та отримує кредити на фінансування оборотного капіталу, - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс дев’ять процентних пунктів;
3) для суб’єкта підприємництва, що належить до новоствореного бізнесу (стартап), - не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс одинадцять процентних пунктів;
4) для фізичної особи - підприємця - не більше Індексу UIRD (12 місяців) плюс вісімнадцять процентних пунктів.
Індекс UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного Індексу здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур. Перегляд базової процентної ставки за кредитами, наданими фізичній особі - підприємцю, може здійснюватися уповноваженими банками на річній основі. Разом з тим максимальний розмір базової процентної ставки, що може бути застосований за кредитом суб’єкта підприємництва (крім фізичної особи - підприємця), не може бути більшим 30 відсотків річних.
Уповноважений банк має право передбачити у кредитному договорі, укладеному із суб’єктом підприємництва, умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може перевищувати розмір базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів. Підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва не може застосовуватися до вимог щодо приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва, передбачених пунктом 16 цього Порядку.
( Абзац одинадцятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
На період воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування під час укладання нових кредитних договорів та за згодою суб’єкта підприємництва у кредитних договорах уповноважений банк має право збільшувати встановлений розмір процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва, але не більш як до 20 відсотків річних. Водночас державна підтримка у вигляді компенсації відсотків на збільшену частину процентної ставки, що перевищує розміру визначеної базової процентної ставки, не надається, а така збільшена частина процентної ставки сплачується суб’єктом підприємництва.
15. Кредитні кошти за кредитами на інвестиційні цілі надаються шляхом їх перерахування уповноваженим банком на рахунок контрагента суб’єкта підприємництва, який здійснює продаж, постачання товарів, надає послуги або виконує роботи.
16. Компенсація відсотків надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою зниження його фактичних витрат на сплату базової процентної ставки, визначеної відповідно до пункту 14 цього Порядку, до відповідного рівня (далі - компенсаційна процентна ставка):
до рівня 1 відсоток річних у перші два роки кредитування, у подальшому 5 відсотків річних - для суб’єктів підприємництва, які провадять господарську діяльність (за винятком надання послуг дистанційно) та/або виробничі потужності яких розміщено в зоні високого воєнного ризику, на інвестиційні цілі;
( Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1016 від 22.09.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
до рівня 3 відсотки річних - для суб’єктів підприємництва, які провадять господарську діяльність (за винятком надання послуг дистанційно) та/або виробничі потужності яких розміщено в зоні високого воєнного ризику, на фінансування оборотного капіталу.
( Абзац третій пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1016 від 22.09.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
Для суб’єктів підприємництва, які провадять господарську діяльність поза зоною високого воєнного ризику, компенсаційна процентна ставка знижується:
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023 )
до рівня 5 або 7, або 9 відсотків річних - для кредитів, наданих на інвестиційні цілі;
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
до рівня 7 або 9 відсотків річних - за напрямами, визначеними підпунктами 2-4, 7 пункту 9 цього Порядку, на фінансування оборотного капіталу;
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
до рівня 13 відсотків річних - для кредитів, наданих на фінансування оборотного капіталу, за винятком напрямів, визначених підпунктами2-4, 7 пункту 9 цього Порядку;
( Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
до рівня 15 відсотків річних - для кредитів, наданих фізичній особі - підприємцю.
Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту підприємництва кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва таких умов:
Умови Інвестиційні цілі Фінансування оборотного капіталу (за пріоритетними напрямами, визначеними підпунктами 2-4, 7 пункту 9 цього Порядку) Фінансування оборотного капіталу (крім пріоритетних напрямів, визначених підпунктами 2-4, 7 пункту 9 цього Порядку)
Сегмент (мікро, малий, середній) суб’єкта підприємництва на дату укладення кредитного договору мікро, малий мікро, малий середній мікро, малий середній усі сегменти
Мінімальний приріст робочих місць суб’єкта підприємництва, працівників 2
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків річних 5 7 9 7 9 13
( Абзац пункту 16 в редакції Постанов КМ № 1016 від 22.09.2023, № 1403 від 27.12.2023 )( Абзац десятий пункту 16 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
Уповноважений банк проводить аналіз приросту робочих місць суб’єкта підприємництва (зміни середньої чисельності працівників суб’єкта підприємництва) кожного календарного кварталу протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва, на який йому надається державна підтримка, і у разі його зменшення/збільшення здійснює відповідне коригування компенсаційної процентної ставки.
Під час проведення аналізу приросту робочих місць суб’єкта підприємництва уповноважений банк зобов’язаний враховувати зміни середньої чисельності працівників за попередній звітний календарний квартал інших учасників групи пов’язаних контрагентів.
За результатами проведеного аналізу уповноважений банк відповідно до умов кредитного договору переглядає розмір компенсаційної процентної ставки на наступний звітний календарний квартал. Результати такого аналізу уповноважений банк надає Фонду в рамках квартальної звітності за формою, встановленою Фондом, а у період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування - на піврічній основі, але незалежно від тривалості зазначеного періоду уповноважений банк повинен забезпечити подання річної звітності.
Умови застосування розміру компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва на інвестиційні цілі (крім кредитів за напрямами, визначеними підпунктами 3 і 4 пункту 9 цього Порядку, а також кредитів, наданих суб’єктам підприємництва, які провадять господарську діяльність (за винятком надання послуг дистанційно) та/або виробничі потужності яких розміщено в зоні високого воєнного ризику), визначаються кредитним договором з урахуванням таких вимог:
( Абзац чотирнадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
для суб’єкта малого підприємництва та мікропідприємництва компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 7 відсотків річних.
У разі виконання суб’єктом підприємництва умови щодо приросту нових робочих місць (збільшення середньої чисельності працівників суб’єкта підприємництва), зокрема створення не менше двох нових робочих місць протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом кредитування суб’єкта підприємництва, компенсаційна процентна ставка знижується до рівня 5 відсотків річних та застосовується в наступному календарному кварталі. Надалі протягом строку кредитування за умови збереження суб’єктом підприємництва робочих місць на рівні звітного (попереднього) календарного кварталу або створення нових робочих місць компенсаційна процентна ставка залишається на рівні 5 відсотків річних. У разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного (попереднього) календарного кварталу компенсаційна процентна ставка за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, на наступний календарний квартал збільшується на один процентний пункт за кожного штатного працівника, який скорочений/звільнений протягом звітного (попереднього) календарного кварталу (збільшення процентної ставки не застосовується за умови, якщо після скорочення/звільнення працівника (працівників) середня чисельність працівників суб’єкта підприємництва становить не менше зафіксованого уповноваженим банком за результатами періоду, що завершився першим повним календарним кварталом кредитування, з урахуванням двох нових робочих місць, створених протягом зазначеного періоду), але в будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, не може бути більш як 7 відсотків річних;
для суб’єктів середнього підприємництва компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 9 відсотків річних;
( Абзац сімнадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
для суб’єктів підприємництва, до яких застосовується компенсаційна процентна ставка 7 або 9 відсотків річних, протягом строку кредитування компенсаційна процентна ставка зменшується або збільшується за результатами щоквартального перегляду уповноваженим банком на 0,5 процентного пункту за кожне скорочене/створене суб’єктом підприємництва нове робоче місце (збільшення/зменшення фактичної кількості робочих місць суб’єктом підприємництва на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) календарного кварталу порівняно з датою укладення кредитного договору).
У будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим на інвестиційні цілі (крім кредитів, наданих суб’єктам підприємництва, які провадять господарську діяльність (за винятком надання послуг дистанційно) та/або виробничі потужності яких розміщено в зоні високого воєнного ризику) суб’єкту малого підприємництва та мікропідприємництва, не може бути менше ніж 5 відсотків річних і не може бути більше ніж 7 відсотків річних, суб’єкту середнього підприємництва, не може бути менше ніж 7 відсотків річних і не може бути більше ніж 9 відсотків річних.
( Абзац дев'ятнадцятий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
Суб’єкт підприємництва сплачує відповідний розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом щомісяця.
У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування умови для приросту нових та збереження робочих місць та вимоги щодо проведення аналізу та подання відповідної звітності суб’єктом підприємництва можуть не застосовуватися.
17. Для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям протягом усього періоду отримання державної підтримки:
( Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )
1) суб’єкт підприємництва не може бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, виступає учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром;
2) суб’єкт підприємництва зареєстрований на території України (крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації);
( Підпункт 2 пункту 17 в редакції Постанови КМ № 282 від 30.03.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1016 від 22.09.2023; в редакції Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
3) суб’єкт підприємництва, що належить до новоствореного бізнесу (стартапу), повинен мати бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту, на впровадження якого суб’єкт підприємництва залучає кредит від уповноваженого банку;
4) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останніх три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року.
Обмеження суми державної підтримки, визначені цим підпунктом, не застосовуються до суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, а також у період воєнного стану;
( Підпункт 4 пункту 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1403 від 27.12.2023 )( Підпункт 5 пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 1403 від 27.12.2023 )
6) суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".
18. Відповідність суб’єктів підприємництва критеріям, установленим пунктом 17 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.
Уповноважені банки здійснюють відбір, проведення оцінки кредитоспроможності та кредитування суб’єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.
Умови кредитування суб’єкта підприємництва з урахуванням вимог цього Порядку визначаються у кредитному договорі, що укладається суб’єктом підприємництва з уповноваженим банком.
19. Кредитний договір може передбачати обов’язок суб’єкта підприємництва сплатити уповноваженому банку одноразову комісію за надання кредиту в розмірі не більш як 0,75 відсотка суми наданого кредиту. Кредитний договір не може містити умови про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку інших комісій за надання та/або обслуговування кредиту, крім: плати за отримання гарантії Фонду в розмірі не більш як 0,5 відсотка річних суми заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом, включеним до кредитного портфеля суб’єктів підприємництва, за яким Фондом надано гарантію; плати страховику за страхування фінансових ризиків за кредитним договором у розмірі страхового тарифу, передбаченого відповідним договором страхування; плати за отримання гарантій Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,75 відсотка суми наданого кредиту. Розмір, умови та порядок сплати комісій за таким кредитом встановлюються радою Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, але не більш як 1 відсоток річних суми наданої гарантії.
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 91 від 26.01.2024 )
20. Якщо кредитний договір за кредитом, за яким надається компенсація відсотків відповідно до цього Порядку та який одночасно включений в установленому порядку до портфеля кредитів, часткове виконання боргових зобов’язань за яким забезпечується державною гарантією на портфельній основі, розміри, умови та порядок сплати комісій за таким кредитом встановлюються Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604).
21. Наданий суб’єкту підприємництва кредит не може бути забезпечений заставою майнових прав за договором банківського вкладу та/або заставою облігацій внутрішньої державної позики України.
22. Компенсація відсотків за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, здійснюється Фондом щомісяця. Сума компенсації відсотків, що підлягає сплаті, розраховується як різниця між сумою нарахованих відсотків за користування суб’єктом підприємництва кредитом протягом місяця із застосуванням базової процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 14 цього Порядку, та сумою нарахованих відсотків за користування суб’єктом підприємництва кредитом протягом цього ж місяця із застосуванням компенсаційної процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 16 цього Порядку.
23. Сплата Фондом компенсації відсотків за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва, здійснюється з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих Фондом.
Фонд з метою сплати суб’єктам підприємництва компенсації відсотків за кредитами, наданими уповноваженим банком, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку.
Відкриття Фондом та обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу) здійснюється уповноваженими банками на безоплатній основі.
Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, в сумі, погодженій з Фондом, яка згідно з плановим (прогнозним) розрахунком уповноваженого банку необхідна для сплати компенсації відсотків на користь відповідних суб’єктів підприємництва протягом піврічного періоду кредитування (далі - сума авансування). Перша сума авансування розраховується як прогнозна сума коштів, необхідних для сплати компенсації відсотків за кредитами, які уповноважений банк планує надати суб’єкту підприємництва протягом піврічного періоду.
На період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування авансування рахунків умовного зберігання (ескроу) може не здійснюватися. У такому разі Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, відповідно до нарахованої уповноваженим банком необхідної суми сплати компенсації відсотків протягом попереднього/попередніх місяця/місяців або в сумі самостійно сплаченої суб’єктом підприємництва компенсації відсотків за відповідний/відповідні місяць/місяці через відсутність коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу).
За умови вчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за кредитним договором (крім прострочення в межах строку, зазначеного в пункті 29 цього Порядку) уповноважений банк щомісяця перераховує кошти для компенсації відсотків з рахунка умовного зберігання (ескроу) Фонду для їх подальшого зарахування у рахунок часткового погашення нарахованих відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та уповноваженим банком, кредитного договору, укладеного уповноваженим банком із суб’єктом підприємництва, та договору рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і уповноваженим банком.
У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування уповноважений банк має право виплачувати компенсацію відсотків з рахунка умовного зберігання (ескроу) Фонду в разі часткового погашення суб’єктом підприємництва відсоткової заборгованості за кредитом, належної до сплати на відповідну дату. У такому разі компенсація відсотків виплачується у розмірі, що є пропорційним сумі часткового погашення відсоткової заборгованості за кредитом.
Поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення, переліку суб’єктів підприємництва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким сплачені компенсації відсотків. Заявка на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком.
Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) розглядає та погоджує її на підставі наданих уповноваженим банком документів.
У наданому уповноваженим банком переліку суб’єктів підприємництва зазначається інформація про кількість створених (приріст) таким суб’єктом підприємництва робочих місць, на підставі чого розраховується розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва на наступний період.
Фонд перераховує необхідну суму поповнення на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду, відкритий у відповідному уповноваженому банку, за умови попереднього отримання Фондом коштів з державного бюджету.
У разі коли сума авансування рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, за результатами звітного піврічного періоду використана уповноваженим банком менш як на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку на наступний піврічний період у меншому розмірі, ніж зазначено у заявці уповноваженого банку, або вимагати негайного перерахування уповноваженим банком коштів державної підтримки (частини суми авансування), не наданих на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок, а уповноважений банк зобов’язаний повернути кошти державної підтримки, не надані на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.
24. Для отримання державної підтримки за кредитом суб’єкт підприємництва подає уповноваженому банку у паперовій або електронній формі заявку на отримання кредиту, інформацію про групу пов’язаних з ним контрагентів та про отримання (неотримання) ним та членами групи пов’язаних з ним контрагентів будь-якої державної допомоги та/або підтримки за будь-який трирічний період починаючи з 2 серпня 2017 р. за формою, встановленою Фондом, та інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку з урахуванням вимог до переліку інформації та форм документів, установлених Фондом.
25. Суб’єкт підприємництва набуває права на отримання компенсації відсотків у разі прийняття уповноваженим банком рішення щодо надання кредиту такому суб’єкту підприємництва та надання Фонду інформації щодо такого суб’єкта підприємництва.
26. Уповноважений банк відповідно до власних внутрішніх процедур проводить перевірку використання суб’єктом підприємництва кредиту за цільовим призначенням.
Протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва уповноважений банк проводить моніторинг цільового використання кредитних коштів та відповідності суб’єкта підприємництва критеріям прийнятності, визначеним пунктом 17 цього Порядку. Моніторинг проводиться уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур та правил з урахуванням вимог, установлених Фондом, але в будь-якому разі такий моніторинг повинен проводитися не рідше ніж один раз на квартал, а у період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування - на піврічній основі, але незалежно від тривалості зазначеного періоду уповноважений банк повинен забезпечити подання річної звітності. Фонд контролює регулярність проведення уповноваженим банком зазначеного моніторингу. Фонд має право проводити в порядку, передбаченому Фондом, вибіркову перевірку суб’єктів підприємництва та наданих їм кредитів щодо відповідності критеріям та іншим умовам, визначеним цим Порядком.
Щодо кредитів, наданих фізичній особі - підприємцю, моніторинг цільового використання коштів кредиту та відповідності критеріям, визначеним пунктом 17 цього Порядку, може проводитися уповноваженим банком на річній основі за результатами календарного року.
27. Уповноважений банк повинен враховувати суму компенсації відсотків, що надається суб’єкту підприємництва, під час розрахунку показника обслуговування боргу за кредитом суб’єкта підприємництва.
28. Уповноважений банк у разі несвоєчасного перерахування Фондом на його рахунок умовного зберігання (ескроу) суми авансування повинен забезпечити безперервність кредитування суб’єкта підприємництва із застосуванням компенсаційної процентної ставки.