Деякі питання надання грантів для переробних підприємств

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 24.06.2022 №739
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 червня 2022 р. № 739
Київ
Деякі питання надання грантів для переробних підприємств
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 877 від 05.08.2022 № 1337 від 18.11.2022 № 72 від 27.01.2023 )
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, що додається.
2. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703, № 86, ст. 2768, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468, № 16, ст. 621, № 23, ст. 1064, № 31, ст. 1783, № 46, ст. 2850, № 58, ст. 3604, № 86, ст. 5480; 2022 р., № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 410, зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;
передачу заяв до акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з метою забезпечення виконання умов, встановлених Порядком, затвердженим цією постановою;
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 739
ПОРЯДОК
надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств
1. Цей Порядок визначає:
умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб’єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант);
механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", для надання безповоротної державної допомоги отримувачам у формі грантів.
Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти:
державного бюджету;
що надходять на рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки" Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються внески від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права у національній та іноземній валюті як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
3. Для цілей цього Порядку суб’єктом господарювання вважається суб’єкт мікропідприємництва, малого чи середнього підприємництва (фізична особа - підприємець або юридична особа) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.
4. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень.
Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:
для першої 1000 грантів, рішення про надання яких прийнято, до 70 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 30 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних), але не пізніше ніж до 1 липня 2023 року;
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022; в редакції Постанови КМ № 1337 від 18.11.2022 )
для всіх наступних грантів, рішення про надання яких прийнято, до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).
( Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022; в редакції Постанови КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має становити не менше 20 відсотків вартості проекту.
Отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва переробного підприємства.
( Абзац шостий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
Грант надається лише одному отримувачу з урахуванням пов’язаних із ним осіб.
У випадку руйнації переробного підприємства внаслідок збройної агресії Російської Федерації держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі, сплата якого підтверджується документально, за рахунок джерел, визначених абзацами п’ятим і шостим пункту 1 цього Порядку.
( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 72 від 27.01.2023 )
Визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснюється відповідно до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413).
5. Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як:
придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 877 від 05.08.2022, № 1337 від 18.11.2022 )
доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.
6. Надання грантів здійснюється Мінекономіки через акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки та уповноваженим банком (далі - договір про взаємодію).
7. Для виплати отримувачам грантів за рахунок коштів бюджетної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційні рахунки загального та спеціального фондів державного бюджету (далі - рахунки).
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
8. Заяву на отримання гранту (далі - заява) подають отримувачі:
громадяни України, у тому числі фізичні особи - підприємці;
( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;
( Абзац третій пункту 8 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;
( Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1337 від 18.11.2022 )
які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів згідно з класифікатором видів економічної діяльності;
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами згідно з класифікатором видів економічної діяльності;
( Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
які не мають заборгованості перед бюджетом;
щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.
Отримувачем може бути фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність і бере на себе зобов’язання зареєструватися фізичною особою - підприємцем або створити юридичну особу у випадку отримання позитивного рішення про надання гранту.
9. Заява формується отримувачем особисто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
Отримувач може формувати заяву власними технічними засобами у відділенні уповноваженого банку.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або електронної системи BankID.
Заява має містити відомості, зазначені у пунктах 10 і 11 цього Порядку.
Невід’ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається Мінекономіки.
Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються.
Кінцевий строк подання заяв визначається Мінекономіки з урахуванням наявного фінансування, про що Мінекономіки інформує уповноважений банк. Мінекономіки може встановити кілька кінцевих строків подання заяв у межах календарного року та визначити граничну суму грантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку.
Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.
Повторне подання заяви можливе після прийняття рішення про відмову або анулювання рішення про надання гранту за попередньою заявою.
( Абзац дев’ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
10. У заяві для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
3) серія та/або номер паспорта;
4) дата народження;
5) контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);
6) дата реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
7) адреса місця реєстрації;
8) основний вид економічної діяльності;
9) задеклароване (зареєстроване) місце проживання (за наявності);
10) місцезнаходження (за наявності);
11) відомості про освіту;
12) сімейний стан;
13) відомості про дітей;
14) кількість непрацюючих членів сім’ї (середньомісячні витрати);
15) стаж роботи за останнім місцем роботи;
16) відмітка про належність отримувача та/або членів його сім’ї до політично значущих осіб;
17) відомості про юридичну особу у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
18) відомості про корпорацію у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
19) місце ведення діяльності;
20) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
21) відомості про активи у власності;
22) сума запиту (у гривнях);
23) щомісячна планова виручка;
24) запланована кількість новостворених робочих місць;
25) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
26) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
27) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (у гривнях);
28) період окупності проекту (у роках);
29) потенційне число споживачів;
30) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
31) цільове призначення;
32) запланований основний вид економічної діяльності (для фізичних осіб);
33) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану (для фізичних осіб - підприємців);
34) відомості про відсутність податкового боргу.
( Пункт 10 доповнено підпунктом 34 згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
11. У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника;
2) контактні дані керівника (номер телефону, адреса електронної пошти);
3) найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
4) дата реєстрації;
5) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
6) організаційно-правова форма;
7) місцезнаходження юридичної особи;
8) основний вид економічної діяльності;
9) відомості про засновників;
10) відомості про кінцевих бенефіціарних власників;
11) відмітка про належність керівника юридичної особи, засновників, кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб;
12) відомості про юридичну особу у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
13) відомості про корпорацію у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками корпорацій:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
14) місце провадження господарської діяльності;
15) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
сума простроченої дебіторської заборгованості (у гривнях);
сума простроченої кредиторської заборгованості (у гривнях);
16) відомості про активи:
наявність активів у власності засновників/кінцевих бенефіціарних власників;
наявність активів під час провадження господарської діяльності;
кількість найманих працівників;
сума запиту (у гривнях);
17) щомісячна планова виручка;
18) запланована кількість найманих працівників;
19) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
20) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
21) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (у гривнях);
22) період окупності залучених коштів, років;
23) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
24) цільове призначення;
25) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану;
26) відомості про відсутність податкового боргу.
( Пункт 11 доповнено підпунктом 26 згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
12. Мінекономіки на підставі переліку висновків уповноваженого банку приймає рішення про надання, відмову у наданні гранту або розгляд заяв у наступному періоді, яке оформлюється наказом.
Уповноважений банк на підставі отриманої від Мінекономіки інформації про прийняті рішення організовує укладення договорів про надання гранту (шляхом прийняття заяв про приєднання до такого договору про надання гранту) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів та передає до Мінекономіки інформацію щодо укладених договорів та відкритих рахунків у вигляді переліку відповідно до договору про взаємодію.
Мінекономіки на підставі інформації уповноваженого банку щодо укладених договорів та відкритих рахунків у межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі, формує подання на перерахування коштів для надання грантів (далі - подання) та подає до Казначейства подання та платіжну інструкцію на перерахування коштів у сумі, зазначеній у поданні, для перерахування коштів з рахунка Мінекономіки на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в уповноваженому банку для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача).
( Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 72 від 27.01.2023 )
Уповноважений банк перераховує кошти на рахунки отримувачів у порядку та строки, встановлені договором про взаємодію.
Грант надається у безготівковій формі.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 1337 від 18.11.2022 )
13. Відомості, що є необхідними для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.
14. Під час формування заяви засобами Порталу Дія отримуються/підтверджуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.
16. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається:
уповноваженому банку у формі переліку відомостей відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженим банком;
Мінекономіки шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників до Порталу Дія.
Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
( Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
17. Рішення про надання гранту приймається Мінекономіки протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на підставі переліку висновків уповноваженого банку, який включає оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника згідно з абзацами четвертим - дванадцятим пункту 19 цього Порядку. Порядок обміну та передачі документів між уповноваженим банком та Мінекономіки визначається договором про взаємодію.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 877 від 05.08.2022, № 1337 від 18.11.2022 )
18. Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума фінансування грантів відповідно до пункту 9 цього Порядку, гранти отримують отримувачі з найбільшою кількістю балів та з урахуванням черговості подання заяв. Решта заяв автоматично розглядається у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для цілей рішення про надання гранту використовується перша оцінка заяви.
( Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
19. Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків уповноваженого банку, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання гранту.
Після формування переліку висновків заяв уповноважений банк передає їх Мінекономіки в електронній формі. Мінекономіки забезпечує прийняття рішень про надання грантів, а уповноважений банк забезпечує інформування отримувачів про прийняте рішення відповідно до договору про взаємодію.
( Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку заявника згідно з абзацами четвертим - дванадцятим цього пункту та оцінювання бізнес-плану отримувача та передає результати Мінекономіки у вигляді переліку висновків.
( Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Перевірка заявника здійснюється за критеріями, зазначеними у договорі про взаємодію, зокрема:
( Абзац четвертий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
корупційні дії;
наявність судових справ, зокрема кримінальних, у яких отримувач виступає обвинуваченим або підозрюваним;
( Абзац шостий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 1337 від 18.11.2022 )
відкриті виконавчі провадження, у яких отримувач виступає боржником;
( Абзац сьомий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 1337 від 18.11.2022 )
наявність справи про банкрутство;
наявність податкового боргу;
арешт майна;
шахрайство;
санкційні списки.
Оцінювання бізнес-плану отримувача здійснюється за критеріями, зазначеними у договорі про взаємодію, зокрема:
кредитна історія;
власний внесок;
наявність власних активів;
досвід ведення бізнесу;
життєздатність бізнес-ідеї;
реалістичність бізнес-плану.
У разі отримання уповноваженим банком інформації про наявність податкового боргу заявника заявник до дати проведення співбесіди має право надати банку первинні документи щодо його погашення.
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Мінекономіки на підставі інформації уповноваженого банку про результати перевірки та оцінювання заяв видає наказ.
Мінекономіки має право відмовити отримувачу в наданні гранту з таких підстав:
набрання менше мінімально встановленої кількості балів;
непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;
невідповідності критеріям перевірки заявника згідно з абзацом четвертим цього пункту;
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )( Абзац пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо невідповідності критеріям перевірки заявника згідно з абзацами четвертим - дванадцятим цього пункту, зокрема фактів приховування інформації;
( Абзац двадцять сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
відмова від співбесіди;
невідповідність наданих документів нормам законодавства України.
Мінекономіки інформує уповноважений банк про прийняте рішення про надання або відмову в наданні гранту отримувачу. Уповноважений банк повідомляє отримувачу про прийняте Мінекономіки рішення шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві, або смс-повідомлення на номер телефону, зазначений в заяві, чи іншими засобами зв’язку.
( Абзац тридцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Мінекономіки засобами Порталу Дія оновлює статус розгляду заяв відповідно до прийнятого рішення.
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
20. Для отримання гранту отримувач підписує договір про надання гранту у вигляді договору про приєднання за формою, встановленою Мінекономіки (далі - договір гранту).
У договорі гранту обов’язково зазначаються цілі використання гранту з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.
Обов’язковими умовами договору гранту є:
сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;
створення робочих місць та працевлаштування на них згідно з додатком.
( Абзац п’ятий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
Робочі місця та працевлаштування на них за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
У разі невиконання двох обов’язкових умов договору гранту отримувач зобов’язаний повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими податками, зборами (обов’язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Відповідне рішення приймає Мінекономіки. Отримувач здійснює повернення зазначеної різниці уповноваженому банку не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проекту, на рахунок, з якого здійснювалося перерахування гранту.
( Абзац сьомий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету.
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.
( Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
21. Після прийняття рішення про надання гранту отримувач відкриває у відділенні уповноваженого банку рахунок без права його використання на інші цілі, крім оплати рахунків для реалізації цілей, визначених у договорі гранту, та перераховує на рахунок кошти у сумі, визначеній абзацом третім або четвертим пункту 4 цього Порядку, протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання гранту.
( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
У разі невиконання обов’язкової умови, визначеної абзацом першим цього пункту, уповноважений банк інформує Мінекономіки відповідно до умов договору про взаємодію. Мінекономіки на підставі інформації уповноваженого банку про невиконання умов отримання гранту приймає рішення про анулювання рішення про надання гранту отримувачу, про що уповноважений банк повідомляє отримувачу шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві, або смс-повідомлення на номер телефону, зазначений в заяві, чи іншими засобами зв’язку.
( Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Повторне подання заяви можливе після прийняття рішення про анулювання рішення про надання гранту за попередньою заявою та оновлення статусу розгляду заяви на Порталі Дія.
( Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
У разі порушення строку, визначеного абзацом першим цього пункту, заява анулюється, про що уповноважений банк повідомляє отримувачу у триденний строк шляхом надіслання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві, або смс-повідомлення на номер телефону, зазначений в заяві, чи іншими засобами зв’язку.
( Абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
У разі невиконання обов’язкової умови договору гранту, визначеної абзацом п’ятим пункту 20 цього Порядку, договір гранту розривається, а отримувач здійснює повернення коштів у сумі отриманого гранту протягом 30 днів уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснювалося перерахування гранту.
( Абзац п'ятий пункту 21 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:
( Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
( Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету.
( Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.
( Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
22. Уповноважений банк здійснює моніторинг виконання умов договору гранту відповідно до умов, визначених у договорі про взаємодію, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня надання йому гранту або до повного виконання обов’язкової умови договору, визначеної абзацом четвертим пункту 20 цього Порядку, якщо таке виконання відбулося раніше.
У разі встановлення факту нецільового використання гранту під час моніторингу виконання умов договору гранту, який проводиться уповноваженим банком, витрачені кошти протягом одного місяця повертаються отримувачем уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснювалося перерахування гранту.
( Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:
( Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
( Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету.
( Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.
( Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
Уповноважений банк щокварталу до 20 числа місяця, наступного за кварталом, подає Мінекономіки звіт щодо виконання отримувачами умов договору, який містить інформацію щодо кількості отримувачів, сум наданих відповідно до цього Порядку грантів, кількості найманих працівників, а також сум сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано гранти.
Для реалізації умов цього Порядку інформація щодо сум сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами надається ДПС за запитом уповноваженого банку. Форма надання такої інформації встановлюється уповноваженим банком разом з ДПС.
23. У разі невикористання гранту отримувачем протягом одного року з дати його отримання або використання гранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення зазначеного строку повертаються уповноваженим банком на:
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету.
Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до законодавства.
Невикористаний залишок коштів на рахунку уповноваженого банку повертається на рахунок Мінекономіки відповідно до абзаців першого - третього цього пункту.
Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку Мінекономіки на кінець бюджетного періоду зберігається Казначейством на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.
( Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 72 від 27.01.2023 )
24. Для оплати витрат на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку, отримувачем до уповноваженого банку подаються рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо.
Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів проводиться уповноваженим банком на цілі, встановлені в договорі гранту, у тому числі на придбання іноземної валюти за контрактами, розрахунки за якими здійснюються в іноземній валюті в розмірі, що не перевищує суми, яка розраховується як сума власного внеску отримувача та 50 відсотків суми гранту, на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту.
( Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 877 від 05.08.2022, № 1337 від 18.11.2022 )( Абзац третій пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ № 877 від 05.08.2022 )
Оплата витрат може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) у межах розміру наданого гранту.
У разі проведення часткової оплати витрат в іноземній валюті згідно з абзацом другим цього пункту наявність укладеного договору на решту суми гранту в національній валюті є обов’язковою.
( Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Джерелом покриття курсових різниць, які можуть виникати на фактичну дату оплати, є власний внесок отримувача.
( Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
Залишок коштів гранту, що залишився після сплати всіх платежів, передбачених бізнес-планом, може бути використаний отримувачем на придбання додаткового обладнання в разі надання банку аргументації щодо ефективності його застосування у процесі виробництва.
( Пункт 24 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1337 від 18.11.2022 )
25. Надання отримувачу гранту, передбаченого цим Порядком, може здійснюватися у поєднанні з наданням державної підтримки, передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489).
26. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
27. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому порядку.
28. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.
29. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до Порядку
КІЛЬКІСТЬ
працевлаштованих залежно від розміру наданого гранту
Розмір гранту, гривень Кількість працевлаштованих, осіб
До 1 600 000 5
1 600 001-3 200 000 10
3 200 001-4 800 000 15
4 800 001-6 400 000 20
6 400 001-8 000 000 25
( Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 877 від 05.08.2022 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 739
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. Пункт 8-1 доповнити абзацом такого змісту:
"Суб’єкт підприємництва, який отримав безповоротну державну допомогу на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 739 "Деякі питання надання грантів для переробних підприємств", який відповідає критеріям, визначеним пунктом 8 цього Порядку, може отримати згідно з цим Порядком кредит в уповноваженому банку в національній валюті у сумі, встановленій підпунктом 5 пункту 12 цього Порядку, а також додатковий кредит, який може забезпечуватись заставою майна, придбаного за рахунок гранту, та поручительством. Кредит такому суб’єкту підприємства надається на інвестиційні цілі, визначені абзацами другим - шостим підпункту 1 пункту 12 цього Порядку.".
2. Підпункт 5 пункту 12 доповнити абзацом такого змісту:
"додаткового кредиту на створення або розвиток переробних підприємств, що надається суб’єкту підприємництва, визначеному абзацом третім пункту 8-1 цього Порядку, який не перевищує 16 млн. гривень;".
3. Пункт 13 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"до рівня 0 відсотків річних - для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, для додаткових кредитів, виданих суб’єктам підприємництва, визначеним абзацом третім пункту 8-1 цього Порядку, - протягом п’яти років.".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять третім.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 червня 2022 р. № 739
Київ
Деякі питання надання грантів для переробних підприємств
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, що додається.
2. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703, № 86, ст. 2768, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468, № 16, ст. 621, № 23, ст. 1064, № 31, ст. 1783, № 46, ст. 2850, № 58, ст. 3604, № 86, ст. 5480; 2022 р., № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 410, зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;
передачу заяв до акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з метою забезпечення виконання умов, встановлених Порядком, затвердженим цією постановою;
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 739
ПОРЯДОК
надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

30 днiв передплати безкоштовно!