• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання надання грантів для переробних підприємств

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 24.06.2022 № 739
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 червня 2022 р. № 739
Київ
Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості
( назва у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України  від 5 серпня 2022 року № 877, від 18 листопада 2022 року № 1337, від 27 січня 2023 року № 72, від 28 липня 2023 року № 780, від 10 листопада 2023 року № 1190 ( враховуючи зміни, внесені постановою  Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2023 року № 1269;  зміни, внесені підпунктом 6 пункту 1 змін, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2023 року № 1190,  набирають чинності з 7 грудня 2023 року; зміни, внесені підпунктом 2 пункту 1 змін, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2023 року № 1190,  набирають чинності з 15 грудня 2023 року ), від 3 травня 2024 року № 502 )
1. Затвердити Порядок надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, що додається.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
2. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703, № 86, ст. 2768, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468, № 16, ст. 621, № 23, ст. 1064, № 31, ст. 1783, № 46, ст. 2850, № 58, ст. 3604, № 86, ст. 5480; 2022 р., № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р. № 410, зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;
передачу заяв до уповноважених банків з метою забезпечення виконання умов, встановлених Порядком, затвердженим цією постановою;
( абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 року.
 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2022 р. № 739
ПОРЯДОК
надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості
( назва Порядку у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
1. Цей Порядок визначає:
умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб'єктам господарювання (далі - отримувачі), які провадять господарську діяльність згідно з видами економічної діяльності Секції C "Переробна промисловість" національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457, у формі грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості;
( абзац другий пункту 1 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання безповоротної державної допомоги отримувачам у формі грантів.
Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих виробництв переробної промисловості, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
( абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти:
державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок "Фонд відновлення та трансформації економіки" Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти);
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).
( пункт 1 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 27.01.2023 р. № 72, від 10.11.2023 р. № 1190 )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.
( пункт 2 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
3. Для цілей цього Порядку суб'єктом господарювання вважається суб'єкт мікропідприємництва, малого чи середнього підприємництва (фізична особа - підприємець або юридична особа) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.
4. Розмір гранту, який надається одному отримувачу, не перевищує 8 млн. гривень.
Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні:
до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних) для грантів, отримувачами яких є суб'єкти господарювання:
- які зареєстровані та провадять / планують провадити підприємницьку діяльність на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;
- які провадять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання та здійснюють виробництво безпілотних літальних апаратів або їх частин;
до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних) - для всіх інших грантів, рішення про надання яких прийнято.
Умови абзаців третього та четвертого цього пункту не застосовуються до суб'єктів господарювання, які зареєстровані та провадять / планують провадити підприємницьку діяльність на територіях:
м. Києва;
Київської області.
( абзац дев'ятий пункту 4 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 набирає чинності з 01.01.2025 р. )
( абзаци третій, четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, від 18.11.2022 р. № 1337, від 28.07.2023 р. № 780, від 10.11.2023 р. № 1190, замінено абзацами згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати  відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим )
Внесок за рахунок власних коштів отримувача (не кредитних) має становити не менше 20 відсотків вартості проекту.
Отримувач може отримувати один грант або для створення одного нового переробного підприємства, або для збільшення потужностей існуючого виробництва переробного підприємства.
( абзац одинадцятий пункту 4 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877 )
Грант надається лише одному отримувачу з урахуванням пов'язаних із ним осіб.
У випадку руйнації переробного підприємства внаслідок збройної агресії Російської Федерації держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі, сплата якого підтверджується документально, за рахунок джерел, визначених абзацами шостим і сьомим пункту 1 цього Порядку.
( абзац тринадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 р. № 72, від 10.11.2023 р. № 1190,  враховуючи зміни, внесені постановою  Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 р. № 1269 )
Визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснюється відповідно до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413).
5. Гранти надаються для створення нових виробництв переробної промисловості або збільшення потужностей наявних виробництв переробної промисловості для покриття таких напрямів витрат, як:
( абзац перший пункту 5 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);
( абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, від 18.11.2022 р. № 1337 )
доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.
Кошти отримувачів, які провадять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання та здійснюють виробництво безпілотних літальних апаратів або їх частин, у межах розміру, визначеного пунктом 4 цього Порядку, можуть використовуватися на поповнення оборотного капіталу.
( пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
6. Надання грантів отримувачам здійснюється Мінекономіки та Державним центром зайнятості через банки, більше 50 відсотків акцій яких належить державі (далі - уповноважені банки). Обмін інформацією та даними здійснюється відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія, Державним центром зайнятості та уповноваженим банком (далі - договір про взаємодію).
( пункт 6 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 28.07.2023 р. № 780, від 10.11.2023 р. № 1190 )
7. Для виплати отримувачам грантів за рахунок коштів бюджетної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційні рахунки загального та спеціального фондів державного бюджету (далі - рахунки).
( пункт 7 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 27.01.2023 р. № 72 )
Виплата отримувачам грантів за рахунок коштів Фонду здійснюється з окремого рахунка 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритого в Казначействі для обслуговування коштів Фонду (далі - рахунок Фонду), в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.
( пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
8. Заяву на отримання гранту (далі - заява) подають отримувачі:
громадяни України, у тому числі фізичні особи - підприємці;
( абзац другий пункту 8 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877 )
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;
( абзац третій пункту 8 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877 )
які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;
( абзац четвертий пункту 8 у редакції постанов  Кабінету Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337, від 28.07.2023 р. № 780 )
які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв (крім виробництва (без додавання спирту) та/або реалізації вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових), тютюнових виробів, обмін валют;
( пункт 8 доповнено новим абзацом шостим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337, абзац шостий пункту 8 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами згідно з класифікатором видів економічної діяльності;
( пункт 8 доповнено новим абзацом сьомим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337, у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати  відповідно абзацами восьмим - дванадцятим )
у яких станом на дату подання заяви керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник не є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більш як у п'яти (включно) платників податків;
( пункт 8 доповнено новим абзацом восьмим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 р. № 780, у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий  вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим )
які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
які не мають заборгованості перед бюджетом;
щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.
Отримувачем може бути фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність і бере на себе зобов'язання зареєструватися фізичною особою - підприємцем або створити юридичну особу у випадку отримання позитивного рішення про надання гранту.
9. Заява формується отримувачем особисто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.
( абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877 )
Отримувач може формувати заяву власними технічними засобами у відділенні уповноваженого банку.
( пункт 9 доповнено новим абзацом другим згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий  вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим )
Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або електронної системи BankID.
Заява має містити відомості, зазначені у пунктах 10 і 11 цього Порядку.
Невід'ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається Мінекономіки.
Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються.
Кінцевий строк подання заяв визначається Мінекономіки з урахуванням наявного фінансування, про що Мінекономіки інформує уповноважений банк. Мінекономіки може встановити кілька кінцевих строків подання заяв у межах календарного року та визначити граничну суму грантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку.
Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також забезпечує їх зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.
Повторне подання заяви можливе після прийняття рішення про відмову або анулювання рішення про надання гранту за попередньою заявою.
( абзац дев'ятий пункту 9 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337 )
10. У заяві для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
3) серія та/або номер паспорта;
4) дата народження;
5) контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);
6) дата реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
7) адреса місця реєстрації;
8) основний вид економічної діяльності;
9) задеклароване (зареєстроване) місце проживання (за наявності);
10) місцезнаходження (за наявності);
11) відомості про освіту;
12) сімейний стан;
13) відомості про дітей;
14) кількість непрацюючих членів сім'ї (середньомісячні витрати);
15) стаж роботи за останнім місцем роботи;
16) відмітка про належність отримувача та/або членів його сім'ї до політично значущих осіб;
17) відомості про юридичну особу у разі, коли отримувач та/або члени його сім'ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
18) відомості про корпорацію у разі, коли отримувач та/або члени його сім'ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
19) місце ведення діяльності;
20) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
21) відомості про активи у власності;
22) сума запиту (у гривнях);
23) щомісячна планова виручка;
24) запланована кількість новостворених робочих місць;
25) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
26) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
27) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (у гривнях);
28) період окупності проекту (у роках);
29) потенційне число споживачів;
30) збитки, яких зазнали у зв'язку із веденням бойових дій;
31) цільове призначення;
32) запланований основний вид економічної діяльності (для фізичних осіб);
33) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану (для фізичних осіб - підприємців);
34) відомості про відсутність податкового боргу.
( пункт 10 доповнено підпунктом 34 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337 )
11. У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) керівника;
2) контактні дані керівника (номер телефону, адреса електронної пошти);
3) найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
4) дата реєстрації;
5) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
6) організаційно-правова форма;
7) місцезнаходження юридичної особи;
8) основний вид економічної діяльності;
9) відомості про засновників, а для акціонерних товариств - про засновників, які володіють не менш як 25 відсотками акцій такого товариства;
( підпункт 9 пункту 11 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 р. № 780 )
10) відомості про кінцевих бенефіціарних власників;
11) відмітка про належність керівника юридичної особи, засновників, кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб;
12) відомості про юридичну особу у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
13) відомості про корпорацію у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками корпорацій:
найменування юридичної особи, зокрема скорочене (за наявності);
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
14) місце провадження господарської діяльності;
15) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
сума простроченої дебіторської заборгованості (у гривнях);
сума простроченої кредиторської заборгованості (у гривнях);
16) відомості про активи:
наявність активів у власності засновників/кінцевих бенефіціарних власників;
наявність активів під час провадження господарської діяльності;
кількість найманих працівників;
сума запиту (у гривнях);
17) щомісячна планова виручка;
18) запланована кількість найманих працівників;
19) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
20) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
21) загальна вартість проекту з урахуванням коштів гранту (у гривнях);
22) період окупності залучених коштів, років;
23) збитки, яких зазнали у зв'язку із веденням бойових дій;
24) цільове призначення;
25) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану;
26) відомості про відсутність податкового боргу.
( пункт 11 доповнено підпунктом 26 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337 )
12. Мінекономіки на підставі переліку висновків уповноваженого банку, які включають оцінку бізнес-плану, співбесіди та результати перевірки заявника згідно з абзацами шостим - тринадцятим пункту 19 цього Порядку (далі - перелік висновків), приймає рішення про:
затвердження переліку фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів;
відмову в наданні грантів.
( пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 18.11.2022 р. № 1337, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 р. № 72, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
12-1. Мінекономіки на підставі переліку висновків та рішення, прийнятого згідно з абзацом другим пункту 12 цього Порядку, приймає рішення:
про надання грантів;
про розгляд заяв у наступному періоді.
Рішення про надання грантів приймається в межах помісячних бюджетних асигнувань, передбачених планом асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету та/або планом спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на відповідний бюджетний період.
Рішення про розгляд заяв у наступному періоді приймається з урахуванням наданої відповідно до договору про взаємодію інформації Державного центру зайнятості про наявність коштів Фонду для надання грантів за рахунок коштів Фонду.
У разі перевищення граничної суми фінансування грантів понад помісячні бюджетні асигнування, передбачені планом асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету та/або планом спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на відповідний бюджетний період, та у межах наявної граничної суми грантів, затвердженої наказом Мінекономіки від 15 липня 2022 р. № 2109, Мінекономіки надсилає до Державного центру зайнятості перелік фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів, щодо яких відсутній обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів. Рішення про надання грантів за рахунок коштів Фонду приймається Державним центром зайнятості.
Уповноважений банк на підставі отриманої від Мінекономіки та Державного центру зайнятості інформації про прийняті рішення організовує укладення договорів про надання гранту (далі - договір гранту) та відкриття рахунків отримувачам для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувачів і передає до Мінекономіки та Державного центру зайнятості інформацію щодо укладених договорів та відкритих рахунків у вигляді переліку відповідно до договору про взаємодію.
На підставі інформації, отриманої від уповноваженого банку щодо укладених договорів гранту та відкритих рахунків отримувачам:
Мінекономіки формує подання на перерахування коштів для надання грантів (далі - подання) та подає його Казначейству разом з платіжною інструкцією на перерахування коштів у сумі, зазначеній у поданні, на спеціальний рахунок, відкритий уповноваженим банком, відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в такому банку для забезпечення супроводження видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача);
Державний центр зайнятості для надання грантів за рахунок коштів Фонду подає в Казначейство платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для Державного центру зайнятості відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунки отримувачів.
Уповноважений банк перераховує кошти на рахунки отримувачів у порядку та строки, встановлені договором про взаємодію.
Гранти надаються у безготівковій формі.
Кошти перераховуються у національній валюті (гривні).
У разі надання уповноваженим банком на підставі договору про взаємодію додаткової/оновленої інформації щодо переліку висновків у зв'язку з виявленням технічних помилок під час формування файла Мінекономіки та/або Державний центр зайнятості приймають рішення про анулювання або відновлення рішення про надання грантів.
( Порядок доповнено пунктом 12-1 згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190,  враховуючи зміни, внесені постановою  Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 р. № 1269 )
13. Відомості, що є необхідними для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.
14. Під час формування заяви засобами Порталу Дія отримуються/підтверджуються відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у разі їх наявності.
( пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 р. № 780 )
15. Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.
16. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається:
уповноваженому банку у формі переліку відомостей згідно з договором про взаємодію;
( абзац другий пункту 16 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
Мінекономіки шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників до Порталу Дія.
Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
( пункт 16 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877 )
17. Протягом десяти робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв уповноважений банк подає Мінекономіки перелік висновків.
У разі перевищення граничної суми фінансування грантів понад помісячні бюджетні асигнування, передбачені планом асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету та/або планом спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на відповідний бюджетний період, та у межах наявної граничної суми грантів, затвердженої наказом Мінекономіки від 15 липня 2022 р. № 2109, Мінекономіки протягом одного робочого дня з дня отримання переліку висновків надсилає до Державного центру зайнятості перелік фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та суб'єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів, щодо яких відсутній обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів.
Рішення про надання грантів приймається Мінекономіки та Державним центром зайнятості протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв.
( пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, від 18.11.2022 р. № 1337, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
18. Фінансування грантів здійснюється з урахуванням бальної системи, визначеної Порядком проведення оцінювання заяв, критеріями оцінювання та необхідною кількістю балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженим наказом Мінекономіки від 15 липня 2022 р. № 2109.
Діапазон сукупної кількості балів (оцінки) для надання грантів становить:
від 20 до 50 балів для отримувачів:
- які зареєстровані та провадять / планують провадити підприємницьку діяльність на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;
- які провадять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання та здійснюють виробництво безпілотних літальних апаратів або їх частин;
від 25 до 50 балів - для всіх інших отримувачів.
Умови абзаців третього та четвертого цього пункту не застосовуються до суб'єктів господарювання, які зареєстровані та провадять / планують провадити підприємницьку діяльність на територіях:
м. Києва;
Київської області.
( абзац дев'ятий пункту 18 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 набирає чинності з 01.01.2025 р. )
Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума грантів відповідно до пункту 9 цього Порядку, гранти отримують отримувачі, які зареєстровані та провадять / планують провадити підприємницьку діяльність на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, або на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації та які провадять господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання та здійснюють виробництво безпілотних літальних апаратів або їх частин, з урахуванням кількості отриманих балів і черговості подання заяв та отримувачі з найбільшою кількістю балів - з урахуванням черговості подання заяв.
Виплата грантів за заявами, щодо яких прийнято рішення згідно з абзацом шостим пункту 12-1 цього Порядку, здійснюється відповідно до абзацу другого пункту 7 цього Порядку та в межах наявного залишку коштів Фонду.
Заяви, щодо яких прийнято рішення згідно з абзацом третім пункту 12-1 цього Порядку, розглядаються автоматично у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для прийняття рішення про надання гранту використовується перша оцінка заяви.
( пункт 18 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, від 28.07.2023 р. № 780, від 10.11.2023 р. № 1190, від 03.05.2024 р. № 502 )
19. Відбір отримувачів грантів проводиться відповідно до переліку висновків, сформованого уповноваженим банком на підставі заяв на отримання грантів.
Після формування переліку висновків уповноважений банк передає його Мінекономіки в електронній формі.
Уповноважений банк забезпечує інформування отримувачів про прийняті рішення відповідно до договору про взаємодію шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної в заяві, або смс-повідомлення на номер телефону, зазначений в заяві, чи іншими засобами зв'язку.
Уповноважений банк засобами програмного забезпечення з використанням інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку заявника згідно з абзацами шостим - тринадцятим цього пункту та оцінювання бізнес-плану отримувача і передає результати Мінекономіки у вигляді переліку висновків.
Перевірка заявника проводиться за критеріями, зазначеними у договорі про взаємодію, зокрема:
корупційні дії;
наявність судових справ, зокрема кримінальних, у яких отримувач виступає обвинуваченим або підозрюваним;
відкриті виконавчі провадження, у яких отримувач виступає боржником;
наявність справи про банкрутство;
наявність податкового боргу;
арешт майна;
шахрайство;
санкційні списки.
Оцінювання бізнес-плану отримувача здійснюється за критеріями, зазначеними у договорі про взаємодію, зокрема:
кредитна історія;
власний внесок;
наявність власних активів;
досвід ведення бізнесу;
життєздатність бізнес-ідеї;
реалістичність бізнес-плану.
У разі отримання уповноваженим банком інформації про наявність податкового боргу заявника заявник до дати проведення співбесіди має право надати банку первинні документи щодо його погашення.
Мінекономіки має право відмовити отримувачу в наданні гранту з таких підстав:
набрання менше мінімально встановленої кількості балів;
непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;
невідповідність критеріям перевірки заявника згідно з абзацом сьомим цього пункту;
отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо невідповідності критеріям перевірки заявника згідно з абзацами п'ятим - тринадцятим цього пункту, зокрема фактів приховування інформації;
відмова від співбесіди;
невідповідність наданих документів нормам законодавства;
невідповідність вимогам пункту 8 цього Порядку та/або не менш як одному критерію перевірки заявника згідно з абзацами п'ятим - тринадцятим цього пункту.
Мінекономіки засобами Порталу Дія оновлює статус розгляду заяв відповідно до прийнятих Мінекономіки та Державним центром зайнятості рішень.
( пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, від 18.11.2022 р. № 1337, від 28.07.2023 р. № 780, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
20. Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими Мінекономіки та Державним центром зайнятості відповідно.
У договорі гранту обов'язково зазначаються цілі використання гранту з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.
Обов'язковими умовами договору гранту є:
сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту;
створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.
Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту. Заробітна плата працівників встановлюється у розмірі не менше встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати на 1 січня року, в якому було отримано грант, за умови працевлаштування тривалістю на повний робочий день. Виконання зазначеної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників суб'єкта господарювання в еквіваленті повної зайнятості та копією поданого до органів ДПС податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Для виконання отримувачем обов'язкової умови договору щодо працевлаштування міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості (далі - центр зайнятості) за місцем укладення договору гранту інформує отримувача про можливість укомплектування робочих місць особами з числа зареєстрованих безробітних. Центр зайнятості та суб'єкт господарювання вживають спільних заходів для добору працівників із числа зареєстрованих безробітних.
За відсутності у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на робочі місця, створені суб'єктом господарювання, комплектування таких робочих місць здійснюється суб'єктом господарювання самостійно.
У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу п'ятого цього пункту, до закінчення 36-місячного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах зазначеного строку працевлаштовуються інші особи. Суб'єкт господарювання протягом п'яти календарних днів після звільнення працівника, працевлаштованого на умовах цього Порядку, повідомляє відповідному центру зайнятості про наявність або відсутність наміру комплектування ним робочого місця особами з числа зареєстрованих безробітних. За наявності такого наміру у роботодавця та у разі відсутності протягом п'яти днів з дня отримання такого повідомлення у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на умовах цього Порядку, комплектування таких робочих місць здійснюється суб'єктом господарювання самостійно.
Виконання даної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників отримувача в еквіваленті повної зайнятості.
У разі порушення отримувачем зобов'язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку кошти гранту протягом 30 днів з дати отримання від уповноваженого банку документа про встановлення такого факту повертаються на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту, в сумі, що розраховується як отримана сума гранту, розділена на нормативне зобов'язання працевлаштованих згідно з додатком за кожне нестворене робоче місце. Уповноважений банк повідомляє Мінекономіки або Державному центру зайнятості про інформування отримувача про виявлене порушення та зобов'язання повернути кошти гранту відповідно до цього абзацу.
( абзац одинадцятий пункту 20 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
У разі невиконання обов'язкової умови договору гранту щодо сплати протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту отримувач зобов'язаний повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими податками, зборами (обов'язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Отримувач здійснює повернення зазначеної різниці уповноваженому банку не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проекту, на рахунок, з якого здійснювалося перерахування грантів.
Уповноважений банк протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти на:
( абзац чотирнадцятий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2024 р. № 502 )
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету або для покриття відповідних витрат у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" з урахуванням їх цільового призначення - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;
рахунок Фонду - для коштів, наданих за рахунок коштів Фонду.
Не повернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.
У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) суб'єкта господарювання, який отримав грант, усі права та обов'язки, що виникають у зв'язку з виконанням цього Порядку та договору гранту, переходять до його правонаступника.
У разі ліквідації суб'єкта господарювання, який отримав грант, повернення коштів гранту здійснюється відповідно до законодавства.
Суб'єкт господарювання зобов'язаний попередити центр зайнятості за місцем укладення договору гранту про намір здійснити реорганізацію, ліквідацію.
( пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 05.08.2022 р. № 877, від 27.01.2023 р. № 72, від 28.07.2023 р. № 780, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.11.2023 р. № 1190 )
20-1. У разі прийняття отримувачем рішення про відмову від отримання гранту отримувач подає до уповноваженого банку письмову заяву про повернення суми гранту та розірвання договору гранту (далі - заява про відмову від отримання гранту) у формі, визначеній уповноваженим банком.