Деякі питання надання грантів бізнесу

Кабінет Міністрів України Постанова, Заява, Порядок від 21.06.2022 №738
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 червня 2022 р. № 738
Київ
Деякі питання надання грантів бізнесу
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 903 від 05.08.2022 № 1065 від 27.09.2022 № 1156 від 12.10.2022 № 1283 від 15.11.2022 № 39 від 17.01.2023 )
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;
Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;
Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.
2. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 86, ст. 5480; 2022 р., № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р., № 410, зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до порядків, затверджених цією постановою;
передачу заяв до уповноважених банків з метою забезпечення виконання умов, встановлених порядками, затвердженими цією постановою;
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 738
ПОРЯДОК
надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу
1. Цей Порядок визначає:
умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання (далі - отримувач) у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - мікрогрант);
механізм використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" для надання безповоротної державної допомоги отримувачу у формі мікрогранту.
Метою надання безповоротної державної допомоги у формі мікрогрантів є сприяння зайнятості населення, створення або розвиток власного бізнесу.
Джерелами фінансування надання мікрогрантів отримувачам є кошти:
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд);
державного бюджету;
що надходять на рахунок "Фонд підтримки малого та середнього бізнесу" Мінекономіки, відкритий у Національному банку, на який зараховуються внески від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права у національній та іноземній валюті як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки.
( Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 1156 від 12.10.2022, № 39 від 17.01.2023 )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекономіки.
Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
3. Для цілей цього Порядку суб’єктом господарювання вважається суб’єкт мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізична особа - підприємець або юридична особа) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.
4. Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50000 гривень та не перевищує:
150000 гривень у випадку зобов’язання отримувача створити одне робоче місце після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника;
250000 гривень у випадку зобов’язання отримувача створити не менше двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняття на них працівників.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023 )
5. Мікрогранти надаються для покриття таких напрямів витрат:
придбання меблів, обладнання (крім транспортних засобів), необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50 відсотків розміру мікрогранту);
послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);
орендна плата за нежитлове приміщення (такі витрати повинні становити не більше 25 відсотків розміру мікрогранту);
орендна плата за обладнання (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);
лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50 відсотків загального розміру мікрогранту);
використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).
( Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 903 від 05.08.2022, № 1065 від 27.09.2022 )
6. Надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацами сьомим та восьмим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Мінекономіки через АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) на підставі рішень Державного центру зайнятості, включених до подання про надання мікрогрантів (далі - подання), відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, уповноваженим банком та Державним центром зайнятості (далі - договір про взаємодію 1).
Надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Державним центром зайнятості в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом, через уповноважений банк відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості (далі - договір про взаємодію 2).
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023 )
7. Для виплати мікрогрантів отримувачам за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційні рахунки загального та спеціального фондів державного бюджету (далі - рахунки).
Виплата мікрогрантів отримувачам за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості у попередньому бюджетному періоді, за якими в установленому порядку зареєстрована кредиторська заборгованість, здійснюється Мінекономіки у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) та абзацом восьмим пункту 1 цього Порядку.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Виплата мікрогрантів отримувачам за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, у тому числі за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості у попередньому бюджетному періоді, здійснюється з окремого рахунка 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритого в Казначействі для обслуговування коштів Фонду (далі - рахунок Фонду), в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Виплата мікрогрантів отримувачам за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості та не включеними до подання у 2022 році, здійснюється у 2023 році за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1156 від 12.10.2022 )
8. Заяву на отримання мікрогранту (далі - заява) подають отримувачі:
громадяни України;
фізичні особи - підприємці - громадяни України;
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;
( Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;
( Абзац п ’ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 903 від 05.08.2022, № 1065 від 27.09.2022 )
які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
( Абзац дев’ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.
Отримувачем може бути фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність і бере на себе зобов’язання зареєструватися фізичною особою - підприємцем або створити юридичну особу протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту.
( Абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
9. Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу отримувача.
Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису або електронної системи BankID.
Невід’ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається Мінекономіки.
Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються.
Мінекономіки встановлює кінцеві строки подання заяв у межах календарного року та визначає граничну суму мікрогрантів, що видаються на всі заяви, подані до одного кінцевого строку, про що інформує Державний центр зайнятості.
( Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023 )
Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також його зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.
( Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
Мікрогрант надається отримувачу одноразово.
( Абзац сьомий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
10. У заяві для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
3) серія та/або номер паспорта;
4) дата народження;
5) контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);
6) дата реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для - фізичної особи - підприємця);
7) адреса місця реєстрації (для фізичної особи - підприємця);
8) основний вид економічної діяльності (для фізичної особи - підприємця);
9) задеклароване (зареєстроване) місце проживання (за наявності);
10) місцезнаходження (за наявності);
11) відомості про освіту;
12) сімейний стан;
13) відомості про дітей;
14) кількість непрацюючих членів сім’ї (середньомісячні витрати);
15) стаж роботи за останнім місцем роботи;
16) відмітка про належність отримувача та/або членів його сім’ї до політично значущих осіб;
17) відомості про юридичну особу у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
18) відомості про корпорацію у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
19) місце провадження діяльності;
20) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
21) відомості про активи у власності;
22) сума запиту (у гривнях);
23) щомісячна планова виручка;
24) запланована кількість новостворених робочих місць;
25) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
26) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
27) загальна вартість проекту з урахуванням коштів мікрогранту (у гривнях);
28) період окупності проекту (у роках);
29) потенційне число споживачів;
30) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
31) цільове призначення;
32) ефект або вплив від отриманої допомоги на господарську діяльність, а також місцеву економіку/громаду в регіоні, в якому провадиться господарська діяльність;
33) запланований основний вид економічної діяльності (для фізичних осіб);
34) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану (для фізичних осіб - підприємців).
11. У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника;
2) контактні дані керівника (номер телефону, адреса електронної пошти);
3) найменування юридичної особи;
4) дата реєстрації;
5) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
6) організаційно-правова форма;
7) місцезнаходження юридичної особи;
8) основний вид економічної діяльності;
9) відомості про засновників;
10) відомості про кінцевих бенефіціарних власників;
11) відмітка про належність керівника юридичної особи, засновників, кінцевих бенефіціарних власників до політично значущих осіб;
12) відомості про юридичну особу у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
13) відомості про корпорацію у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками корпорацій:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
14) місце провадження господарської діяльності;
15) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
сума простроченої дебіторської заборгованості (у гривнях);
сума простроченої кредиторської заборгованості (у гривнях);
16) відомості про активи:
наявність активів у власності засновників/кінцевих бенефіціарних власників;
наявність активів для провадження господарської діяльності;
кількість найманих працівників;
сума запиту (у гривнях);
17) щомісячна планова виручка;
18) запланована кількість найманих працівників;
19) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
20) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
21) загальна вартість проекту з урахуванням коштів мікрогранту (у гривнях);
22) період окупності залучених коштів, років;
23) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
24) цільове призначення;
25) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану.
12. Мінекономіки на підставі подання для виплати мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) та абзацом восьмим пункту 1 цього Порядку, подає в Казначейство подання та платіжний документ на перерахування коштів у сумі, зазначеній у поданні, для надання мікрогранту з рахунків Мінекономіки на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в уповноваженому банку для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача).
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1156 від 12.10.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Державний центр зайнятості для надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, подає в Казначейство платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію 2, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунки отримувачів.
( Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Уповноважений банк в установленому порядку та строках перераховує кошти на рахунки отримувачів згідно з договором про взаємодію.
Мікрогрант надається у безготівковій формі.
( Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
13. Відомості, що є необхідними для заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади відповідно до умов договорів про взаємодію.
14. Під час формування заяви засобами Порталу Дія відомості отримуються/підтверджуються з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.
16. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається:
уповноваженому банку у формі переліку відомостей відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженим банком;
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
Державному центру зайнятості шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників центру зайнятості до Порталу Дія.
Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
17. Рішення про надання мікрогранту приймається Державним центром зайнятості не пізніше ніж протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації уповноваженого банку, яка включає оцінку бізнес-плану та результати перевірки ділової репутації отримувача, а також оцінку співбесіди з отримувачем, проведеної регіональними центрами зайнятості. Порядок обміну та передачі документів між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості визначається договором про взаємодію.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
18. Порядок проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів (оцінка) для прийняття рішень Державним центром зайнятості визначаються Мінекономіки.
Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума мікрогрантів відповідно до абзацу п’ятого пункту 9 цього Порядку, мікрогранти надаються отримувачам з найбільшою кількістю балів. Решта заявок автоматично розглядається у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для цілей рішення про видачу мікрогранту використовується перша оцінка заяви.
19. Оцінка заяв отримувачів мікрогрантів проводиться на постійній основі відповідно до переліку заяв на отримання мікрогранту, сформованого уповноваженим банком.
Після формування переліку заяв, перевірки ділової репутації та оцінки бізнес-плану уповноважений банк надсилає їх до Державного центру зайнятості в електронній формі для подальшої передачі регіональному центру зайнятості. Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачем та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості забезпечує прийняття рішень про надання мікрогрантів та інформування отримувачів про прийняте рішення відповідно до договору про взаємодію 1.
Уповноважений банк засобами програмного забезпечення за допомогою інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та оцінювання бізнес-плану отримувача.
Перевірка ділової репутації проводиться за критеріями, визначеними Мінекономіки, зокрема:
корупційні дії;
наявність судових справ, зокрема кримінальних проваджень, у яких отримувач є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим;
відкриті виконавчі провадження, у яких отримувач є боржником;
наявність справи про банкрутство;
наявність податкового боргу;
арешт майна;
шахрайство;
санкційні списки.
Оцінювання бізнес-плану отримувача здійснюється за критеріями, визначеними Мінекономіки, зокрема:
кредитна історія;
власний внесок (якщо такий внесок передбачений бізнес-планом);
наявність власних активів;
досвід ведення бізнесу;
життєздатність бізнес-ідеї;
реалістичність бізнес-плану.
Заяви, які за результатами оцінки уповноваженим банком бізнес-планів та результатів перевірки ділової репутації набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, підлягають подальшому розгляду Державною службою зайнятості.
Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачами, заяви яких за результатами оцінки уповноваженим банком бізнес-планів та результатів перевірки ділової репутації набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості.
Регіональним центром зайнятості під час проведення співбесіди з отримувачем виставляються бали відповідно до критеріїв, визначених Мінекономіки, від 0 до 50.
Бали, виставлені регіональним центром зайнятості, додаються до балів, встановлених уповноваженим банком, для визначення підсумкового бала.
До розгляду Державним центром зайнятості допускаються бізнес- плани, які за результатами оцінювання набрали підсумковий бал - 130 балів та більше.
Державний центр зайнятості має право відмовити отримувачу в наданні мікрогранту з таких підстав:
невідповідність отримувача вимогам пунктів 3 та/або 8 цього Порядку;
набрання сумарної кількості балів за результатами оцінки бізнес-плану та результатів перевірки ділової репутації, проведених уповноваженим банком, - 98 та менше балів;
набрання підсумкового бала менше 130;
непрозорість або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;
негативна ділова репутація;
подання заяви на отримання мікрогранту отримувачем, який вже отримав мікрогрант відповідно до цього Порядку;
отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо негативної ділової репутації отримувача, зокрема фактів приховування інформації;
відмова від співбесіди, зокрема непогодження отримувачем запланованої дати та часу співбесіди протягом двох днів після повідомлення регіональним центром зайнятості про таку дату та час;
відсутність та/або невідповідність у бізнес-плані напрямів витрат, передбачених пунктом 5 цього Порядку, видатків на виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у сумі отриманого мікрогранту;
невідповідність поданих документів нормам законодавства.
У разі відсутності підстав для відмови у наданні мікрогранту Державний центр зайнятості ухвалює рішення, яке оформлюється наказом, про надання мікрогрантів отримувачам, які набрали найбільшу сукупну кількість балів, у межах наявної граничної суми мікрогрантів, визначеної Мінекономіки.
Про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні мікрогранту отримувачу повідомляють регіональні центри зайнятості шляхом надсилання повідомлення в кабінет отримувача на Порталі Дія.
У разі коли отримувачем є фізична особа, такий отримувач повинен протягом 15 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту зареєструватися фізичною особою - підприємцем або утворити юридичну особу, укласти договір про надання мікрогранту (далі - договір мікрогранту) за формою, встановленою Мінекономіки, та відкрити рахунок отримувача в уповноваженому банку.
У разі коли отримувачем є суб’єкт господарювання, такий отримувач повинен протягом 15 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок отримувача в уповноваженому банку.
У разі невиконання отримувачем мікрогранту вимог щодо реєстрації суб’єкта господарювання та/або підписання договору мікрогранту у строки, визначені цим пунктом, рішення про надання мікрогранту скасовується.
Державний центр зайнятості передає подання до Мінекономіки для забезпечення перерахування коштів уповноваженому банку в разі надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацами сьомим та восьмим пункту 1 цього Порядку.
Державний центр зайнятості подає уповноваженому банку інформацію про прийняті рішення.
У разі коли за результатом розгляду бізнес-плану є необхідність його доопрацювання отримувачем, регіональний центр зайнятості одноразово повертає такий бізнес-план для доопрацювання отримувачу та переносить його розгляд на наступний період за результатами доопрацювання. Не є підставою для повернення бізнес-плану наявність орфографічних, синтаксичних, граматичних помилок, що не спотворюють змісту бізнес-плану.
Доопрацьований бізнес-план подається отримувачем протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення регіонального центру зайнятості, надісланого в кабінет отримувача на Порталі Дія.
Доопрацювання бізнес-плану може бути здійснено отримувачем одноразово.
( Пункт 19 в редакції Постанов КМ № 903 від 05.08.2022, № 39 від 17.01.2023 )
20. Для отримання мікрогранту отримувач укладає договір мікрогранту.
( Абзац перший пункту 20 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
У договорі мікрогранту обов’язково зазначаються цілі використання мікрогранту з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до повернення отримувачем отриманих коштів.
Обов’язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 цього Порядку, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як на 24 місяці.
( Абзац третій пункту 20 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1283 від 15.11.2022 )
У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу третього цього пункту, до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах дворічного строку працевлаштовуються інші особи.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
У разі невиконання обов’язкової умови договору мікрогранту отримувач зобов’язаний повернути різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Відповідне рішення приймається регіональним центром зайнятості. Отримувач здійснює повернення зазначеної різниці уповноваженому банку не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації проекту, на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.
( Абзац п'ятий пункту 20 в редакції Постанови КМ № 1156 від 12.10.2022 )
Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 12.10.2022 )
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 12.10.2022 )
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 12.10.2022 )
на рахунок Фонду - для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.
( Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.
( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1156 від 12.10.2022 )
21. Державний центр зайнятості через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості (далі - центр зайнятості) здійснює моніторинг та контроль виконання умов договору мікрогранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача, протягом трьох років з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку або до повного виконання обов’язкової умови договору мікрогранту, визначеної абзацом третім пункту 20 цього Порядку.
Для здійснення моніторингу та контролю за додержанням умов договору мікрогранту отримувачем центр зайнятості може залучати відповідні центральні та/або місцеві органи влади.
У разі неможливості встановлення факту цільового використання мікрогранту або встановлення факту нецільового використання мікрогранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору мікрогранту, який здійснюється центром зайнятості, витрачені кошти протягом одного місяця повертаються отримувачем на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, для подальшого їх перерахування на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.
Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає зазначені кошти на:
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;
на рахунок Фонду - для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.
Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.
У разі несвоєчасного та/або неповного виконання пунктів 20 і 21 цього Порядку сума мікрогранту вважається заборгованістю, стягнення якої здійснюється Державним центром зайнятості та/або регіональним центром зайнятості у судовому порядку.
Судові витрати на проведення позовної роботи здійснюються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України або у бюджеті Фонду (для мікрогрантів, які фінансувалися за рахунок коштів Фонду).
Державний центр зайнятості щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Мінекономіки звіт щодо виконання отримувачами умов договору мікрогранту, який містить інформацію про кількість отримувачів, суми наданих відповідно до цього Порядку мікрогрантів, кількість найманих працівників, а також суми сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами, яким надано мікрогранти.
Для реалізації умов цього Порядку інформація:
щодо сум сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримувачами подається ДПС за запитом Державного центру зайнятості. Форма подання такої інформації встановлюється Державним центром зайнятості разом з ДПС;
про працевлаштування осіб на нові робочі місця подається Пенсійним фондом України. Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Державним центром зайнятості та Пенсійним фондом України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку;
про день зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку подається уповноваженим банком відповідно до договорів про взаємодію 1 та 2.
( Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023 )
22. Центр зайнятості надає інформаційну підтримку з питань провадження підприємницької діяльності та здійснює супровід отримувачів, які отримали мікрогрант, шляхом проведення регулярного навчання, організації груп взаємної підтримки для отримувачів тощо. Для організації навчання отримувачів центр зайнятості залучає представників Держмитслужби, ДПС, Держпраці, міжнародні організації тощо для надання відповідних консультацій.
23. У разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту або використання мікрогранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на:
реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;
спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету;
на рахунок Фонду - для мікрогрантів, наданих за рахунок коштів Фонду.
Неповернуті отримувачем кошти стягуються з нього відповідно до вимог законодавства.
Невикористаний залишок коштів на рахунку уповноваженого банку, передбачений для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, повертається на рахунок Мінекономіки відповідно до абзаців другого та третього цього пункту або на рахунок Фонду відповідно до абзацу четвертого цього пункту.
Залишок коштів на спеціальному реєстраційному рахунку Мінекономіки на кінець бюджетного періоду зберігається Казначейством на рахунку спеціального фонду державного бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді за програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" з урахуванням їх цільового призначення.
( Пункт 23 в редакції Постанов КМ № 1156 від 12.10.2022, № 39 від 17.01.2023 )
24. Для оплати витрат на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку та встановлені в договорі мікрогранту, отримувач подає до уповноваженого банку рахунок-фактуру (рахунок, квитанцію, накладну тощо) та договір, укладений між отримувачем і постачальником (лізингодавцем, продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо.
Оплата витрат проводиться уповноваженим банком на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку та встановлені в договорі мікрогранту, на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту.
До бізнес-плану, який є невід’ємним додатком до договору мікрогранту, в межах наданої суми мікрогранту можуть бути внесені зміни після їх затвердження рішенням комісії Державного центру зайнятості.
У разі збільшення вартості предмета договору з постачальником (продавцем) може бути проведена доплата суми коштів у межах граничного розміру мікрогранту отримувача згідно з рішенням про надання мікрогранту. У такому випадку отримувач вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до уповноваженого банку та відповідного регіонального центру зайнятості.
У разі зміни цільового призначення отримувач звертається до Державного центру зайнятості з відповідною заявою, викладеною в довільній формі з обґрунтуванням зміни цільового призначення коштів мікрогранту. Комісія Державного центру зайнятості на найближчому засіданні приймає рішення, про що інформує отримувача листом на електронну пошту. Державний центр зайнятості повідомляє уповноважений банк протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття позитивного рішення щодо зміни цільового призначення.
Оплата витрат може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) у межах граничного розміру мікрогранту.
Зміни до бізнес-плану викладаються в додатковій угоді до договору мікрогранту.
( Пункт 24 в редакції Постанови КМ № 1065 від 27.09.2022 )
25. Надання мікрогранту отримувачу, передбаченого цим Порядком, може здійснюватися у поєднанні з наданням державної підтримки, передбаченої Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам господарювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489).
26. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація і облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
27. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства на 1 січня відповідного року, здійснюється у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" за відповідним напрямом) та абзацом восьмим пункту 1 цього Порядку.
Погашення кредиторської заборгованості Державного центру зайнятості за виплатами мікрогрантів станом на 1 січня відповідного року здійснюється Державним центром зайнятості у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.
Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
( Пункт 27 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023 )
28. Мінекономіки у разі надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацами сьомим і восьмим пункту 1 цього Порядку, після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у визначені законодавством строки.
Державний центр зайнятості щомісяця не пізніше 5 числа наступного періоду подає Мінекономіки інформацію про надання мікрогрантів за рахунок коштів Фонду.
( Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
29. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 738
ПОРЯДОК
надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", для надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (далі - гранти).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми щодо надання грантів є Мінекономіки.
3. Отримувачами грантів (далі - отримувачі) мають право бути суб’єкти господарювання - юридичні особи (крім юридичних осіб комунальної форми власності та суб’єктів господарювання державного сектору економіки), кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України, та фізичні особи - підприємці - громадяни України, які провадять діяльність у сфері вирощування сільськогосподарських культур на землях, на які право власності та/або користування підтверджено належними правовстановлюючими документами, а саме:
які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території України (Автономна Республіка Крим та м. Севастополь) або на територіях, які включені до переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого Мінреінтеграції;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1065 від 27.09.2022 )
які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 червня 2022 р. № 738
Київ
Деякі питання надання грантів бізнесу
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;
Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;
Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства.
2. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 86, ст. 5480; 2022 р., № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р., № 410, зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до порядків, затверджених цією постановою;
передачу заяв до уповноважених банків з метою забезпечення виконання умов, встановлених порядками, затвердженими цією постановою;
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 738
ПОРЯДОК

30 днiв передплати безкоштовно!