• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання надання грантів бізнесу

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Заява, Порядок від 21.06.2022 № 738
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Заява, Порядок
 • Дата: 21.06.2022
 • Номер: 738
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Заява, Порядок
 • Дата: 21.06.2022
 • Номер: 738
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 червня 2022 р. № 738
Київ
Деякі питання надання грантів бізнесу
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу;
Порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства;
Порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства;
Порядок надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
2. Внести до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 86, ст. 5480; 2022 р., № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2022 р., № 410, зміни, що додаються.
3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити:
реалізацію технічної можливості формування та подання заяв засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до порядків, затверджених цією постановою;
передачу заяв до уповноважених банків з метою забезпечення виконання умов, встановлених порядками, затвердженими цією постановою;
обробку та передачу персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2022 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2022 р. № 738
ПОРЯДОК
надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу
1. Цей Порядок визначає:
умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб’єктам господарювання (далі - отримувач) у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - мікрогрант);
механізм використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" для надання безповоротної державної допомоги отримувачу у формі мікрогранту.
Метою надання безповоротної державної допомоги у формі мікрогрантів є сприяння зайнятості населення, створення або розвиток власного бізнесу.
Джерелами фінансування надання мікрогрантів отримувачам є кошти:
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд);
державного бюджету, у тому числі кошти, що надходять на рахунок Мінекономіки "Фонд підтримки малого та середнього бізнесу", відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній валюті.
( Абзац сьомий і восьмий пункту 1 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 1103 від 20.10.2023 )
Надання передбачених цим Порядком мікрогрантів може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів. З метою спільного надання державної підтримки, передбаченої цим Порядком і регіональними та місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва, Державний центр зайнятості укладає договори про співробітництво з відповідними місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, військовими адміністраціями, в яких визначаються основні умови виконання зазначених регіональних та місцевих програм.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
( Пункт 1 в редакції Постанов КМ № 1156 від 12.10.2022, № 39 від 17.01.2023 )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекономіки.
Розпорядником коштів Фонду є Державний центр зайнятості.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
3. Для цілей цього Порядку суб’єктом господарювання вважається суб’єкт мікропідприємництва чи малого підприємництва (фізична особа - підприємець або юридична особа) у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, крім суб’єктів господарювання державного та комунального секторів економіки.
4. Розмір мікрогранту, який надається одному отримувачу, визначається відповідно до його запиту, але не менше 50000 гривень та не перевищує:
75000 гривень включно у разі зобов’язання отримувача зареєструватися фізичною особою - підприємцем;
150000 гривень включно у разі зобов’язання отримувача створити одне робоче місце після отримання мікрогранту та прийняття на нього працівника на умовах, визначених цим Порядком;
250000 гривень включно у разі зобов’язання отримувача створити не менше двох робочих місць після отримання мікрогранту та прийняття на них працівників на умовах, визначених цим Порядком.
Максимальний розмір мікрогранту, передбачений абзацами третім та четвертим цього пункту, для отримувачів, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність у м. Харкові та Харківській області, збільшується на 100 відсотків.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 491 від 26.04.2024 )
5. Мікрогранти надаються для покриття таких напрямів витрат:
придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях), необхідних для провадження господарської діяльності, які не підлягають відчуженню до виконання умов договору про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);
( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 39 від 17.01.2023, № 540 від 19.05.2023 )
закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50 відсотків розміру мікрогранту);
послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);
орендна плата за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях (такі витрати повинні становити не більше 25 відсотків розміру мікрогранту);
( Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1157 від 07.11.2023 )
орендна плата за обладнання (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);
лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50 відсотків загального розміру мікрогранту);
використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія).
( Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 903 від 05.08.2022, № 1065 від 27.09.2022 )
6. Надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Мінекономіки через АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) на підставі рішень Державного центру зайнятості, включених до подання про надання мікрогрантів (далі - подання), відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, уповноваженим банком та Державним центром зайнятості (далі - договір про взаємодію 1).
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 20.10.2023 )
Надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, здійснюється Державним центром зайнятості в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом, через уповноважений банк відповідно до договору про взаємодію між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості (далі - договір про взаємодію 2).
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023 )
7. Для виплати мікрогрантів отримувачам за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", Мінекономіки відкриває в Казначействі реєстраційні рахунки загального та спеціального фондів державного бюджету (далі - рахунки).
Виплата мікрогрантів отримувачам за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості у попередньому бюджетному періоді, за якими в установленому порядку зареєстрована кредиторська заборгованість, здійснюється Мінекономіки у поточному бюджетному періоді за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) пункту 1 цього Порядку.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 20.10.2023 )
Виплата мікрогрантів отримувачам за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, у тому числі за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості у попередньому бюджетному періоді, здійснюється з окремого рахунка 3554 "Рахунки державних цільових фондів", відкритого в Казначействі для обслуговування коштів Фонду (далі - рахунок Фонду), в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Виплата мікрогрантів отримувачам за рішеннями про надання мікрогрантів, прийнятими Державним центром зайнятості та не включеними до подання у 2022 році, здійснюється у 2023 році за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період за відповідним напрямом.
( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1156 від 12.10.2022 )
8. Заяву на отримання мікрогранту (далі - заява) подають отримувачі:
громадяни України;
фізичні особи - підприємці - громадяни України;
( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України;
( Абзац четвертий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять господарську діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;
( Абзац п’ятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 903 від 05.08.2022, № 1065 від 27.09.2022; в редакції Постанов КМ № 286 від 30.03.2023, № 1194 від 14.11.2023 )
які не провадять господарську діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь;
які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України щодо застосування персональних (спеціальних) економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";
щодо яких не порушено справи про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;
які не є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
( Абзац дев’ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
які не здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
щодо яких відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення до кримінальної відповідальності за корупційне правопорушення.
Отримувачем може бути фізична особа, яка має намір розпочати підприємницьку діяльність і бере на себе зобов’язання зареєструватися фізичною особою - підприємцем або створити юридичну особу протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту.
( Абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 903 від 05.08.2022, № 540 від 19.05.2023 )
9. Заява формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу отримувача.
Заява формується засобами Порталу Дія у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку. Формування заяви закінчується накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
Невід’ємним додатком до заяви є бізнес-план, форма якого визначається Мінекономіки.
Заяви, подані без бізнес-плану, не розглядаються.
Мінекономіки встановлює кінцеві строки подання заяв у межах календарного року, про що інформує Державний центр зайнятості.
( Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 39 від 17.01.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1157 від 07.11.2023 )
Уповноважений банк формує перелік поданих заяв, а також його зберігання в електронній базі даних протягом трьох років з дня завершення прийому заяв.
( Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
Мікрогрант надається отримувачу одноразово.
( Абзац сьомий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 903 від 05.08.2022 )
10. У заяві для фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
3) серія та/або номер паспорта;
4) дата народження;
5) контактні дані отримувача (номер телефону, адреса електронної пошти);
5-1) відомості щодо належності до категорії осіб з інвалідністю;
( Пункт 10 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 491 від 26.04.2024 )
5-2) відомості щодо належності до категорії внутрішньо переміщених осіб;
( Пункт 10 доповнено підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ № 491 від 26.04.2024 )
6) дата реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для - фізичної особи - підприємця);
7) адреса місця реєстрації (для фізичної особи - підприємця);
8) основний вид економічної діяльності (для фізичної особи - підприємця);
9) задеклароване (зареєстроване) місце проживання (за наявності);
10) місцезнаходження (за наявності);
11) відомості про освіту;
12) сімейний стан;
13) відомості про дітей;
14) кількість непрацюючих членів сім’ї (середньомісячні витрати);
15) стаж роботи за останнім місцем роботи;
16) відмітка про те, що отримувач не належить до національних публічних діячів;
( Підпункт 16 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 491 від 26.04.2024 )
17) відомості про юридичну особу у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
18) відомості про корпорацію у разі, коли отримувач та/або члени його сім’ї є засновниками юридичної особи:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
19) місце провадження діяльності;
20) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності) (для фізичної особи - підприємця);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
21) відомості про активи у власності;
22) сума запиту (у гривнях);
23) щомісячна планова виручка;
24) запланована кількість новостворених робочих місць;
25) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
26) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
27) загальна вартість проекту з урахуванням коштів мікрогранту (у гривнях);
28) період окупності проекту (у роках);
29) потенційне число споживачів;
30) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
31) цільове призначення;
32) ефект або вплив від отриманої допомоги на господарську діяльність, а також місцеву економіку/громаду в регіоні, в якому провадиться господарська діяльність;
33) запланований основний вид економічної діяльності (для фізичних осіб);
34) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану (для фізичних осіб - підприємців).
11. У заяві для отримувачів, які мають статус юридичних осіб, зазначаються такі відомості:
1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника;
2) контактні дані керівника (номер телефону, адреса електронної пошти);
3) найменування юридичної особи;
4) дата реєстрації;
5) ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
6) організаційно-правова форма;
7) місцезнаходження юридичної особи;
8) основний вид економічної діяльності;
9) відомості про засновників;
10) відомості про кінцевих бенефіціарних власників;
11) відмітка про те, що керівник юридичної особи, засновники, кінцеві бенефіціарні власники не належать до національних публічних діячів;
( Підпункт 11 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 491 від 26.04.2024 )
12) відомості про юридичну особу у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками інших юридичних осіб:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
13) відомості про корпорацію у разі, коли керівник, засновники, кінцеві бенефіціарні власники є засновниками корпорацій:
найменування юридичної особи;
ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
14) місце провадження господарської діяльності;
15) відомості про фінансові показники:
розмір загального офіційного доходу (без урахування податку на додану вартість) за річною звітністю (гривень) (за наявності);
вид доходу;
банківські послуги;
кредити в банках;
місячний платіж за всіма поточними кредитами (у гривнях);
сума простроченої дебіторської заборгованості (у гривнях);
сума простроченої кредиторської заборгованості (у гривнях);
16) відомості про активи:
наявність активів у власності засновників/кінцевих бенефіціарних власників;
наявність активів для провадження господарської діяльності;
кількість найманих працівників;
сума запиту (у гривнях);
17) щомісячна планова виручка;
18) запланована кількість найманих працівників;
19) очікувана рентабельність бізнесу (у відсотках);
20) відсоток власних коштів у проекті (у гривнях);
21) загальна вартість проекту з урахуванням коштів мікрогранту (у гривнях);
22) період окупності залучених коштів, років;
23) збитки, яких зазнали у зв’язку із веденням бойових дій;
24) цільове призначення;
25) відомості щодо раніше отриманої допомоги (за програмами підтримки релокації під час воєнного стану, державних допомог або грантів), зокрема в рамках проектів міжнародної технічної допомоги під час воєнного стану.
12. Мінекономіки на підставі подання для виплати мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим (у межах обсягу бюджетних асигнувань за відповідним напрямом) пункту 1 цього Порядку, подає в Казначейство подання та платіжну інструкцію на перерахування коштів у сумі, зазначеній у поданні, для надання мікрогранту з рахунків Мінекономіки на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунок отримувача, відкритий в уповноваженому банку для забезпечення супроводу видаткових операцій отримувача (далі - рахунок отримувача).
( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1156 від 12.10.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 39 від 17.01.2023, № 1103 від 20.10.2023 )
Державний центр зайнятості для надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, подає в Казначейство платіжну інструкцію на перерахування коштів з рахунка Фонду на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку відповідно до договору про взаємодію 2, для подальшого перерахування коштів уповноваженим банком на рахунки отримувачів.
( Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 39 від 17.01.2023 )
Уповноважений банк в установленому порядку та строках перераховує кошти на рахунки отримувачів згідно з договором про взаємодію.
Мікрогрант надається у безготівковій формі.
( Абзац пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
13. Відомості, необхідні для формування заяви, можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної влади у встановленому законодавством порядку.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 286 від 30.03.2023 )
14. Під час формування заяви засобами Порталу Дія відомості отримуються/підтверджуються з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
15. Відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в заяві, несе отримувач.
16. Після формування заяви засобами Порталу Дія заява блокується для редагування та передається:
уповноваженому банку у формі переліку відомостей відповідно до договору про інформаційну взаємодію між Мінцифри, технічним адміністратором Порталу Дія та уповноваженим банком;
( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 05.08.2022 )
Державному центру зайнятості шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників центру зайнятості до Порталу Дія.
Обмін інформацією здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
17. Рішення про надання мікрогранту приймається Державним центром зайнятості протягом 15 робочих днів з дня кінцевого строку подання заяв на основі інформації уповноваженого банку, яка включає результати перевірки ділової репутації отримувача та відомостей, зазначених у заяві, а також оцінку співбесіди з отримувачем, проведеної регіональними центрами зайнятості, та документальне підтвердження отримувачем відсутності даних щодо наявності судових справ, відкритих виконавчих проваджень, арешту/конфіскації майна (активів) у разі отримання таких даних з автоматизованих систем та відсутності податкового боргу станом на 1 число місяця, в якому подається заява. Порядок обміну та передачі документів між уповноваженим банком та Державним центром зайнятості визначається договором про взаємодію.
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 39 від 17.01.2023, № 286 від 30.03.2023, № 491 від 26.04.2024 )
18. Порядок проведення оцінювання заяв, критерії оцінювання та необхідна кількість балів (оцінка) для прийняття рішень Державним центром зайнятості визначаються Мінекономіки.
Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, що перевищують затверджений обсяг видатків для мікрогрантів на відповідний бюджетний період, передбачених абзацами шостим і сьомим пункту 1 цього Порядку, мікрогранти надаються отримувачам з найбільшою кількістю балів. Решта заявок автоматично розглядається у наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для цілей рішення про видачу мікрогранту використовується перша оцінка заяви.
( Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1157 від 07.11.2023 )
19. Оцінка заяв отримувачів мікрогрантів проводиться на постійній основі відповідно до переліку заяв на отримання мікрогранту, сформованого уповноваженим банком.
Після формування переліку заяв, перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, уповноважений банк надсилає їх до Державного центру зайнятості в електронній формі для подальшої передачі регіональному центру зайнятості. Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачем та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості. Державний центр зайнятості забезпечує прийняття рішень про надання мікрогрантів та інформування отримувачів про прийняте рішення відповідно до договору про взаємодію 1.
( Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
Уповноважений банк засобами програмного забезпечення за допомогою інформаційних джерел, що ним використовуються у своїй діяльності, проводить перевірку ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві.
( Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
Перевірка ділової репутації проводиться за критеріями, визначеними Мінекономіки, зокрема:
корупційні дії;
наявність судових справ, зокрема кримінальних проваджень, у яких отримувач є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим;
відкриті виконавчі провадження, у яких отримувач є боржником;
перебування особи у процесі провадження у справі про банкрутство, зокрема за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
( Абзац восьмий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
наявність податкового боргу, зокрема за даними електронного кабінету платника податків;
( Абзац дев'ятий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
провадження видів діяльності, передбачених абзацом десятим пункту 8 цього Порядку, зокрема шляхом перевірки наявності відповідних дозвільних документів та ліцензій;
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 540 від 19.05.2023 )
арешт майна;
шахрайство;
санкційні списки.
Перевірка відомостей, зазначених у заяві, проводиться за критеріями, визначеними Мінекономіки.
( Абзаци замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
Заяви, які за результатами перевірки уповноваженим банком набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, підлягають подальшому розгляду Державною службою зайнятості.
( Абзац пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
Регіональний центр зайнятості проводить особисту співбесіду з отримувачами, заяви яких за результатами перевірки уповноваженим банком ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених Мінекономіки, та надсилає результати співбесіди до Державного центру зайнятості.
( Абзац пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 286 від 30.03.2023 )
Регіональним центром зайнятості під час проведення співбесіди з отримувачем виставляються бали відповідно до критеріїв, визначених Мінекономіки, від 0 до 50.
Бали, виставлені регіональним центром зайнятості, додаються до балів, встановлених уповноваженим банком, для визначення підсумкового бала.
До розгляду Державним центром зайнятості допускаються бізнес- плани, які за результатами оцінювання набрали підсумковий бал - 130 балів та більше.
Державний центр зайнятості має право відмовити отримувачу в наданні мікрогранту з таких підстав:
невідповідність отримувача вимогам пунктів 3 та/або 8 цього Порядку;
набрання 98 та менше балів за результатами перевірки відомостей, зазначених у заяві, проведеної уповноваженим банком;
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 286 від 30.03.2023; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 540 від 19.05.2023 )
набрання підсумкового бала менше 130;
непрозорість або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;
негативна ділова репутація щонайменш за одним критерієм перевірки ділової репутації;
( Абзац двадцять п'ятий пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
подання заяви на отримання мікрогранту отримувачем, який вже отримав мікрогрант відповідно до цього Порядку;
отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо негативної ділової репутації отримувача, зокрема фактів приховування інформації;
відмова від співбесіди, зокрема непогодження отримувачем запланованої дати та часу співбесіди протягом двох днів після повідомлення регіональним центром зайнятості про таку дату та час;
відсутність та/або невідповідність у бізнес-плані напрямів витрат, передбачених пунктом 5 цього Порядку, видатків на виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у сумі отриманого мікрогранту;
невідповідність поданих документів нормам законодавства;
керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більше ніж у п’яти (включно) платників податків;
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 540 від 19.05.2023 )
неподання доопрацьованого бізнес-плану у визначений цим Порядком строк;
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 26.04.2024 )
отримувач не надав документальне підтвердження відсутності судових справ, відкритих виконавчих проваджень, арешту/конфіскації майна (активів), дані щодо яких отримані з автоматизованих систем інформації, та відсутності податкового боргу станом на 1 число місяця, в якому подається заява;
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 26.04.2024 )
надходження від отримувача заяви про відкликання заяви на отримання мікрогранту до ухвалення Державним центром зайнятості рішення про надання або відмову в наданні мікрогранту;
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 26.04.2024 )
отримувач отримав грант відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 "Деякі питання надання грантів бізнесу" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 54, ст. 3159; 2023 р., № 38, ст. 2017).
( Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 491 від 26.04.2024 )
У разі відсутності підстав для відмови у наданні мікрогранту Державний центр зайнятості ухвалює рішення, яке оформлюється наказом, про надання мікрогрантів отримувачам, які набрали найбільшу сукупну кількість балів, у межах наявної граничної суми мікрогрантів, визначеної Мінекономіки.
Про прийняте рішення щодо надання або відмови в наданні мікрогранту отримувачу повідомляють регіональні центри зайнятості шляхом надсилання повідомлення в кабінет отримувача на Порталі Дія.
У разі коли отримувачем є фізична особа, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту зареєструватися фізичною особою - підприємцем або створити юридичну особу, укласти договір про надання мікрогранту (далі - договір мікрогранту) за формою, встановленою Мінекономіки, та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка. Уповноважений банк протягом двох робочих днів повинен відкрити рахунок отримувачу або повідомити отримувачу про відмову у відкритті такого рахунка.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
У разі коли отримувачем є суб’єкт господарювання, такий отримувач повинен протягом 20 робочих днів з дня отримання позитивного рішення про надання мікрогранту укласти договір мікрогранту та подати до уповноваженого банку пакет документів для відкриття рахунка. Уповноважений банк протягом двох робочих днів повинен відкрити рахунок отримувачу або повідомити отримувачу про відмову у відкритті такого рахунка.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
У разі невиконання отримувачем мікрогранту вимог щодо реєстрації суб’єкта господарювання та/або підписання договору мікрогранту та/або неподання пакета документів для відкриття рахунка отримувача в уповноваженому банку у строки, визначені цим пунктом, рішення про надання мікрогранту скасовується. Рішення про скасування може бути переглянуто Державним центром зайнятості за заявою отримувача, поданою у довільній формі, з наведенням документально підтверджених причин недотримання строків, визначених цим пунктом, зокрема у разі хвороби, внаслідок дій третіх осіб.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
Державний центр зайнятості передає подання до Мінекономіки для забезпечення перерахування коштів уповноваженому банку в разі надання мікрогрантів за рахунок джерел, передбачених абзацом сьомим пункту 1 цього Порядку.
( Абзац пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1103 від 20.10.2023 )
Державний центр зайнятості подає уповноваженому банку інформацію про прийняті рішення.
У разі коли за результатом розгляду бізнес-плану є необхідність його доопрацювання отримувачем, регіональний центр зайнятості одноразово повертає такий бізнес-план для доопрацювання отримувачу та переносить його розгляд на наступний період за результатами доопрацювання. Не є підставою для повернення бізнес-плану наявність орфографічних, синтаксичних, граматичних помилок, що не спотворюють змісту бізнес-плану.
Доопрацьований бізнес-план подається отримувачем протягом 15 календарних днів з дня отримання повідомлення регіонального центру зайнятості, надісланого в кабінет отримувача на Порталі Дія. У разі неподання доопрацьованого бізнес-плану у зазначений строк Державним центром зайнятості приймається рішення про відмову у наданні мікрогранту.
( Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 540 від 19.05.2023 )
Доопрацювання бізнес-плану може бути здійснено отримувачем одноразово.
( Пункт 19 в редакції Постанов КМ № 903 від 05.08.2022, № 39 від 17.01.2023 )
20. Для отримання мікрогранту отримувач укладає договір мікрогранту у відділенні уповноваженого банку шляхом підписання заяви про приєднання.
У договорі мікрогранту обов’язково зазначаються обрані з переліку, визначеного пунктом 5 цього Порядку, напрями витрат, на покриття яких використовується мікрогрант, а також умови, невиконання або неналежне виконання яких є підставою для повернення отримувачем отриманих коштів.
Обов’язковою умовою договору мікрогранту, крім надання мікрогранту отримувачам, визначеним абзацом другим пункту 4 цього Порядку, є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 цього Порядку, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту. У разі призову отримувача на військову службу під час мобілізації, що підтверджується відповідними документами та заявою на ім’я керівника регіонального центру зайнятості, виконання обов’язкової умови договору мікрогранту тимчасово зупиняється та продовжується після демобілізації отримувача.
Для виконання обов’язкової умови не може бути працевлаштована особа, яка перебувала у трудових відносинах з отримувачем мікрогранту протягом 180 календарних днів, що передують дню її працевлаштування відповідно до вимог цього Порядку, крім надання мікрогранту отримувачам, визначеним абзацом другим пункту 4 цього Порядку.
Для виконання отримувачем обов’язкової умови договору щодо працевлаштування міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, філія регіонального центру зайнятості (далі - центр зайнятості) за місцем укладення договору мікрогранту інформує суб’єкта господарювання про можливість укомплектування робочих місць особами з числа зареєстрованих безробітних. Центр зайнятості та суб’єкт господарювання вживають спільних заходів для добору працівників із числа зареєстрованих безробітних.
За відсутності у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на робочі місця, створені суб’єктом господарювання, комплектування таких робочих місць здійснюється суб’єктом господарювання самостійно.
У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу третього цього пункту, до закінчення 24-місячного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця у межах зазначеного строку працевлаштовуються інші особи. Суб’єкт господарювання протягом п’яти календарних днів після звільнення працівника, працевлаштованого на умовах цього Порядку, повідомляє відповідному центру зайнятості про наявність або відсутність наміру комплектування ним робочого місця особами з числа зареєстрованих безробітних. За наявності такого наміру у роботодавця та у разі відсутності протягом п’яти днів з дня отримання такого повідомлення у центрі зайнятості зареєстрованих безробітних, які можуть бути працевлаштовані на умовах цього Порядку, комплектування таких робочих місць здійснюється суб’єктом господарювання самостійно.
У разі невиконання обов’язкової умови договору мікрогранту, зокрема нестворення отримувачем робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на його рахунок та непрацевлаштування на них осіб згідно з умовами цього Порядку, сума мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду повертається отримувачем у повному обсязі уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.
Для виконання визначеної абзацом третім цього пункту умови договору мікрогранту щодо працевлаштування осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту отримувач зобов’язаний сплатити єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати осіб, з якими трудові договори було укладено протягом зазначеного трирічного строку, у розмірі, не меншому, ніж розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розрахований за 24 місяці з мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому отримано мікрогрант, за кожне робоче місце, визначене відповідно до пункту 4 цього Порядку. У разі невиконання такої умови отримувач зобов’язаний не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому закінчується трирічний строк реалізації проекту, повернути уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту, різницю між зазначеними розмірами.
У разі розірвання договору мікрогранту до завершення трирічного строку реалізації проекту отримувач зобов’язаний протягом одного місяця з дня подання заяви про розірвання договору мікрогранту повернути різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими на дату розірвання договору мікрогранту податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченим за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників або за себе для отримувачів, визначених абзацом другим пункту 4 цього Порядку.
У разі коли отримувачем протягом трирічного строку реалізації проекту сплачено податки та збори, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників, працевлаштованих на умовах цього Порядку, у сумі, що є меншою, ніж отриманий мікрогрант, різниця між сумою мікрогранту та сплаченими податками та зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників або за себе для отримувачів, визначених абзацом другим пункту 4 цього Порядку, повертається отримувачем не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому закінчується трирічний строк реалізації проекту.
Для цілей цього Порядку:
до фактично сплачених податків і зборів належать: податок на прибуток підприємств, екологічний податок, рентна плата, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, сплачений з доходу, отриманого від провадження господарської діяльності такої фізичної особи, та податок на доходи фізичних осіб, сплачений за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників;
до фактично сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування належить єдиний внесок, сплачений за працевлаштованих згідно з цим Порядком працівників.
Відповідні рішення про повернення приймаються регіональними центрами зайнятості.
У разі документального підтвердження уповноваженими державними органами руйнації, повної втрати майна, придбаного отримувачем за кошти мікрогранту, що унеможливлює його подальше використання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, сума мікрогранту не підлягає поверненню. В такому разі отримувач може подати заяву на отримання мікрогранту повторно.