Про внесення змін до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів

Кабінет Міністрів України Постанова від 15.02.2021 №103
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 15.02.2021

Номер 103

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2021 р. № 103
Київ
Про внесення змін до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2021 р. № 103
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів
1. У пункті 2:
1) в абзаці третьому слова "(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних)" замінити словами "(якщо факт їх проживання однією сім’єю встановлений у судовому порядку)";
2) абзац четвертий виключити;
3) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"під предметом іпотеки розуміється зареєстроване відповідно до законодавства нерухоме майно (квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та/або індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій розташовано такий житловий будинок, прийняті в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом трьох років, що передують поточному) або майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником;".
2. У пункті 7:
1) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2) позичальник та члени його сім’ї не повинні мати у власності об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх площа перевищує нормативну площу предмета іпотеки. При цьому не враховуються розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності позичальника та членів його сім’ї;
3) мати сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і процедур уповноваженого банку. Розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї за останні шість місяців не повинен перевищувати десятикратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні, де розташований предмет іпотеки, розрахованого згідно з офіційними даними Держстату;";
2) у підпункті 6 слова "Не можуть скористатися цим правом особи, які штучно погіршили свої житлові умови (здійснили відчуження житлової нерухомості, яка перебувала в їх власності) протягом останніх п’яти років, крім внутрішньо переміщених осіб у разі відчуження нерухомого майна на тимчасово окупованій території. З моменту реєстрації права власності на предмет іпотеки право на одержання житла вважається використаним, а позичальник і члени його сім’ї знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов (у разі перебування на ньому)." виключити.
3. Абзац другий пункту 9 доповнити реченням такого змісту: "Уповноважений банк враховує суму компенсації процентів під час розрахунку показника обслуговування боргу позичальника за його іпотечним кредитом.".
4. У пункті 10:
1) у підпункті 2 слова "єдиним платежем" виключити;
2) підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3) максимальна сума кредиту позичальнику  не більш як 85 відсотків вартості нормативної площі предмета іпотеки, але не більш як 2 000 000 гривень;
4) максимальна вартість предмета іпотеки — не більш як 2 500 000 гривень. Загальна площа предмета іпотеки не може перевищувати нормативну площу предмета іпотеки більш як на 20 відсотків. Вартість загальної площі предмета іпотеки, яка перевищує нормативну площу предмета іпотеки, сплачується позичальником відповідно до умов договору про придбання предмета іпотеки за рахунок власних коштів без компенсації процентів або за рахунок кредитних коштів, отриманих в уповноваженому банку на загальних умовах кредитних програм відповідного уповноваженого банку без компенсації процентів або за рахунок інших джерел. Вартість загальної площі предмета іпотеки визначається на підставі звіту про оцінку, проведену незалежним суб’єктом оціночної діяльності, акредитованим в уповноваженому банку;";
3) підпункт 8 після слів "іпотечного кредиту" доповнити словами і цифрами "та плати за отримання гарантії Фонду в розмірі не більш як 0,5 відсотка річних суми заборгованості позичальника за іпотечним кредитом, включеним до кредитного портфеля позичальників, за яким Фондом надано гарантію, з урахуванням пункту 19 цього Порядку";
4) у підпункті 9:
абзац четвертий після слів "цього підпункту." доповнити словами "Позичальник зобов’язаний повідомити уповноваженому банку про оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна, щодо якого раніше мав майнові права на об’єкт незавершеного будівництва, які виступали предметом іпотеки, та оформити відповідний іпотечний договір. Порушення цього обов’язку має наслідком застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом відповідно до умов чинного кредитного договору на період, протягом якого позичальник ухилявся від укладення відповідного іпотечного договору.";
в абзаці шостому слово "максимального" виключити;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"У разі порушення позичальником умов цього Порядку або встановлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів подання позичальником недостовірної, неправдивої інформації (у тому числі щодо відсутності чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості), що призвело до неправомірного надання позичальнику державної підтримки, позичальник зобов’язаний самостійно забезпечити сплату базової процентної ставки, визначеної кредитним договором;".
5. Пункт 16 виключити.
6. Пункт 19 після слів "до прийняття об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію" доповнити словами "та до моменту передачі в іпотеку відповідної квартири/будинку (заміни предмета іпотеки з майнових прав на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва або майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва  індивідуальний житловий будинок на іпотеку відповідного об’єкта, введеного в експлуатацію)".
7. Пункт 30 після слів "отримав державну підтримку позичальників" доповнити словами ", якщо уповноважений банк (його працівник) знав про недостовірність такої інформації або цілеспрямовано не провів перевірку такої інформації, хоч мав відповідну можливість, що встановлено в результаті проведення службового розслідування".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2021 р. № 103
Київ
Про внесення змін до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2021 р. № 103
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів
1. У пункті 2:
1) в абзаці третьому слова "(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних)" замінити словами "(якщо факт їх проживання однією сім’єю встановлений у судовому порядку)";
2) абзац четвертий виключити;
3) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"під предметом іпотеки розуміється зареєстроване відповідно до законодавства нерухоме майно (квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку) та/або індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій розташовано такий житловий будинок, прийняті в експлуатацію у поточному році або не раніше ніж протягом трьох років, що передують поточному) або майнові права на квартиру в об’єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій розташовані такі житлові будинки, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальником;".
2. У пункті 7:
1) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!