Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва

Кабінет Міністрів України Постанова від 14.03.2023 №229
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 14.03.2023

Номер 229

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 березня 2023 р. № 229
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2023 р. № 229
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703, № 86, ст. 2768, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468, № 23, ст. 1064, № 31, ст. 1783, № 46, ст. 2850, № 58, ст. 3604, № 86, ст. 5480; 2022 р., № 25, ст. 1348, № 26, ст. 1397, № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098, № 44, ст. 2398, № 54, ст. 3159, ст. 3161, № 68, ст. 4109, № 85, ст. 5273):
1) Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2023 р. № 229)
ПОРЯДОК
надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки (далі — державна підтримка) суб’єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
суб’єкт підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва (далі — суб’єкт підприємництва), — резиденти України: фізична особа — підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку; юридична особа, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами — резидентами України; сільськогосподарський товаровиробник (у значенні, наведеному в Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України"); суб’єкт великого підприємництва, який здійснює роздрібну торгівлю товарами, у структурі чистого доходу від реалізації яких (з урахуванням податку на додану вартість) не менше 60 відсотків належать до продуктів харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 1 лютого 2022 р.; суб’єкт господарювання державного або комунального сектору економіки.
Суб’єкт підприємництва повинен відповідати зазначеним критеріям на момент укладення кредитного договору з уповноваженим банком;
діючий бізнес — категорія суб’єктів підприємництва, строк реєстрації яких як суб’єктів господарювання перевищує 12 місяців та факт провадження підприємницької діяльності якими підтверджується документально;
новостворений бізнес (стартап) — категорія суб’єктів підприємництва, строк реєстрації яких як суб’єктів господарювання не перевищує 12 місяців, а також суб’єктів підприємництва, строк реєстрації яких як суб’єктів господарювання перевищує 12 місяців, у разі, коли факт провадження ними підприємницької діяльності не підтверджується документально;
фізична особа — підприємець — суб’єкт підприємництва, який є фізичною особою — підприємцем, річний дохід якого від провадження будь-якої діяльності не перевищує 50 млн. гривень, що належить до діючого бізнесу та не є учасником групи пов’язаних з ним контрагентів, крім фізичних осіб — підприємців, кількість яких не може перевищувати п’яти осіб, та згідно з цим Порядком протягом усього строку отримання державної підтримки може отримувати державну підтримку за кредитом, отриманим в уповноваженому банку в національній валюті без застави майна (може бути забезпечений поручительством);
торговельна компанія — суб’єкт великого підприємництва, який здійснює роздрібну торгівлю товарами, у структурі чистого доходу від реалізації яких (з урахуванням податку на додану вартість) не менше 60 відсотків належать до продуктів харчування разом з алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 1 лютого 2022 р.;
група пов’язаних контрагентів — два або більше контрагентів (юридичних та/або фізичних осіб та/або фізичних осіб — підприємців), що згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368, визначені як такі, що несуть спільний економічний ризик;
страховик — страхова компанія, яка отримала відповідну ліцензію на здійснення діяльності із страхування ризиків та здійснює страхування ризику, пов’язаного з неплатежами та фінансовими втратами українських експортерів під час виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
3. Надання державної підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється Фондом розвитку підприємництва (далі — Фонд). Для виконання вимог цього Порядку Фонд затверджує програму надання державної підтримки суб’єктам підприємництва, яка може містити додаткові умови для уповноважених банків у визначених цим Порядком межах. Покриття витрат Фонду на супроводження та забезпечення надання державної підтримки суб’єктам підприємництва здійснюється у розмірі 0,15 відсотка суми наданої державної підтримки, яка виплачується Фонду за підсумками звітного року в наступному бюджетному періоді.
4. Державна підтримка надається через банки, що відповідають критеріям, визначеним у додатку, та підписали з Фондом договір про співробітництво за формою, затвердженою Фондом (далі — уповноважені банки).
5. Державна підтримка надається в межах отриманих Фондом коштів, передбачених у державному бюджеті, у вигляді:
1) часткової компенсації Фондом процентних ставок за кредитами суб’єктів підприємництва (далі — компенсація відсотків).
Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої цим підпунктом, може здійснюватися разом з наданням державних гарантій на портфельній основі відповідно до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604) (далі — державні гарантії на портфельній основі);
2) надання Фондом гарантій уповноваженим банкам на забезпечення виконання зобов’язань за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва.
6. Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки суб’єкту підприємництва може здійснюватися разом із державною підтримкою, яка може надаватися відповідно до законодавства місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих бюджетів з урахуванням вимог Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання". З метою спільного надання державної підтримки, передбаченої цим Порядком і регіональними та місцевими програмами розвитку малого і середнього підприємництва, Фонд укладає договори про співробітництво з відповідними місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, в яких визначаються основні умови виконання зазначених регіональних та місцевих програм.
7. Державна підтримка надається з метою здешевлення вартості кредитів, що пов’язані із провадженням суб’єктами підприємництва господарської діяльності.
8. Кредити, за якими може бути надана державна підтримка, надаються на такі цілі:
1) інвестиційні цілі, зокрема:
придбання та/або модернізацію основних засобів суб’єктом підприємництва, за винятком придбання транспортних засобів (крім тих, що будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);
придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
здійснення будівництва, реконструкції, ремонту у нежитлових приміщеннях, в яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
придбання об’єктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язаних із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту;
2) фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва.
9. У межах цілей, визначених пунктом 8 цього Порядку, та з метою підтримки важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності державна підтримка надається суб’єктам підприємництва за кредитами, зокрема, що надаються на такі пріоритетні напрями:
1) фінансування суб’єктів підприємництва — сільськогосподарських товаровиробників для провадження сільськогосподарської діяльності;
2) підтримка суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність з виробництва, переробки сільськогосподарської продукції та її реалізації за видами економічної діяльності 10.51, 10.61, 10.71 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності;
3) відбудова зруйнованих внаслідок військової агресії основних засобів суб’єктів підприємництва, що підтверджується відповідними документами (акти руйнувань та пошкоджень із зазначенням їх причини, акти пошкодження (знищення) рухомого майна, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо відкриття кримінального провадження, реєстрові дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
4) підтримка суб’єктів підприємництва шляхом пролонгації діючих кредитів, наданих для фінансування оборотного капіталу згідно з цим Порядком строком до 12 місяців, які провадять господарську діяльність та/або виробничі потужності яких розміщено (було розміщено) на територіях, включених до переліку територій, на яких велися бойові дії, та/або на територіях, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією, затвердженого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 р. № 1364 "Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 99, ст. 6191);
5) підтримка торговельних компаній.
10. Максимальна сума кредиту (кредитів), за яким надається (надаються) державна підтримка суб’єкту підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів (з урахуванням кредитування відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489) — в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 р. № 229, протягом строку, визначеного пунктом 11 цього Порядку, не перевищує 60 млн. гривень, крім:
кредиту (кредитів), що надається (надаються) фізичній особі — підприємцю, який не перевищує 3 млн. гривень;
кредиту (кредитів), що надається (надаються) суб’єкту підприємництва — сільськогосподарському товаровиробнику разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 9 цього Порядку, який не перевищує 90 млн. гривень;
кредиту (кредитів), що надається (надаються) торговельній компанії разом з учасниками групи пов’язаних з нею контрагентів за напрямом, визначеним підпунктом 5 пункту 9 цього Порядку, від 60 млн. гривень до 1 млрд. гривень.
11. Строк, протягом якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки, становить п’ять років з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489; 2021 р., № 11, ст. 468).
12. Максимальний строк кредитування за кредитами, за якими надається державна підтримка, не перевищує:
п’яти років — на інвестиційні цілі;
трьох років — на фінансування оборотного капіталу з можливістю пролонгації кредиту на строк до 12 місяців за напрямом, визначеним
підпунктом 4 пункту 9 цього Порядку, загальний строк якого не може перевищувати чотирьох років;
одного року — за кредитами, наданими торговельним компаніям;
строк до 31 березня 2024 р. — за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 9 цього Порядку. Суб’єкти середнього та великого підприємництва — сільськогосподарські товаровиробники, які отримали кредит в уповноваженому банку у 2022 році з метою провадження сільськогосподарської діяльності на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування та отримують державну підтримку на умовах цього Порядку, мають право продовжити строк кредитування за укладеними кредитними договорами до 31 березня 2024 р. за умови погашення до 25 відсотків суми отриманого кредиту.
13. Відстрочка платежу суб’єкта підприємництва щодо повернення кредиту або його частини та сплати відсотків за кредитом не може становити більше 12 місяців.
14. Процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва без урахування компенсації відсотків (далі — базова процентна ставка) визначається:
1) для суб’єкта підприємництва, що належить до діючого бізнесу та отримує кредити на інвестиційні цілі:
суб’єктів мікропідприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс одинадцять процентних пунктів;
суб’єктів малого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс дев’ять процентних пунктів;
суб’єктів середнього підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
суб’єктів великого підприємництва — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс сім процентних пунктів;
2) для суб’єкта підприємництва, що належить до діючого бізнесу та отримує кредити на фінансування оборотного капіталу, — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс дев’ять процентних пунктів;
3) для суб’єкта підприємництва, що належить до новоствореного бізнесу (стартап), — не більше Індексу UIRD (три місяці) плюс одинадцять процентних пунктів;
4) для фізичної особи — підприємця — не більше Індексу UIRD (12 місяців) плюс вісімнадцять процентних пунктів.
Індекс UIRD — український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками. Перегляд уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного Індексу здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур. Перегляд базової процентної ставки за кредитами, наданими фізичній особі — підприємцю, може здійснюватися уповноваженими банками на річній основі. Разом з тим максимальний розмір базової процентної ставки, що може бути застосований за кредитом суб’єкта підприємництва (крім фізичної особи — підприємця), не може бути більшим 30 відсотків річних.
Уповноважений банк має право передбачити у кредитному договорі, укладеному із суб’єктом підприємництва, умову про застосування підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може перевищувати максимального розміру базової процентної ставки більше ніж на п’ять процентних пунктів. Підвищена (штрафна) процентна ставка за кредитом суб’єкта підприємництва не може застосовуватися до вимог щодо приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва, передбачених пунктом 16 цього Порядку.
На період воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування під час укладання нових кредитних договорів та за згодою суб’єкта підприємництва у кредитних договорах уповноважений банк має право збільшувати встановлений розмір процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва, але не більш як до 20 відсотків річних. Водночас державна підтримка у вигляді компенсації відсотків на збільшену частину процентної ставки, що перевищує розміру визначеної базової процентної ставки, не надається, а така збільшена частина процентної ставки сплачується суб’єктом підприємництва.
15. Кредитні кошти за кредитами на інвестиційні цілі надаються шляхом їх перерахування уповноваженим банком на рахунок контрагента суб’єкта підприємництва, який здійснює продаж, постачання товарів, надає послуги або виконує роботи.
16. Компенсація відсотків надається Фондом суб’єкту підприємництва з метою зниження його фактичних витрат на сплату базової процентної ставки, визначеної відповідно до пункту 14 цього Порядку, до відповідного рівня (далі — компенсаційна процентна ставка):
до рівня 5 або 7, або 9 відсотків річних — для кредитів, наданих на інвестиційні цілі;
до рівня 7 або 9 відсотків річних — для кредитів, наданих на фінансування оборотного капіталу;
до рівня 15 відсотків річних — для кредитів, наданих фізичній особі — підприємцю.
Розмір компенсаційної процентної ставки за наданим суб’єкту підприємництва кредитом, який підлягає сплаті ним за рахунок власних коштів, визначається з урахуванням дотримання суб’єктом підприємництва таких умов:
УмовиІнвестиційні цілі (крім пріоритетного напряму,
визначеного
підпунктом 3 пункту 9 цього Порядку)
Фінансування оборотного капіталу (крім пріоритетних
напрямів, визначених підпунктами
3 і 4
пункту 9 цього Порядку)
Інвестиційні цілі (за пріоритетним напрямом,
визначеним підпунктом 3 пункту 9 цього Порядку)
Фінансування оборотного капіталу (за пріоритет-ними
напрямами, визначеними підпунктами
3 і 4
пункту 9 цього Порядку)
Сегмент (мікро, малий, середній, великий) суб’єкта
підприємництва на дату укладення кредитного договору
мікро, малиймікро, малийсередній, великийусі сегментимікро, малийcере-дній, великийусі сегменти
Мінімальний приріст робочих місць суб’єкта
підприємництва, працівників
2
Розмір компенсаційної процентної ставки, відсотків
річних
5799577
З метою визначення сегмента суб’єкта підприємництва розмір річного доходу від провадження ним господарської діяльності визначається в межах граничних розмірів, установлених Господарським кодексом України, за останніх чотири звітних календарних квартали для суб’єктів підприємництва, що подають квартальну звітність, або за останній звітний рік для суб’єктів підприємництва, що подають річну звітність. Розрахунок зазначеного показника здійснюється на підставі даних офіційної фінансової звітності за звітний період, що передує даті отримання кредиту.
Уповноважений банк проводить аналіз приросту робочих місць суб’єкта підприємництва (зміни середньої чисельності працівників суб’єкта підприємництва) кожного календарного кварталу протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва, на який йому надається державна підтримка, і у разі його зменшення/збільшення здійснює відповідне коригування компенсаційної процентної ставки.
Під час проведення аналізу приросту робочих місць суб’єкта підприємництва уповноважений банк зобов’язаний враховувати зміни середньої чисельності працівників за попередній звітний календарний квартал інших учасників групи пов’язаних контрагентів.
За результатами проведеного аналізу уповноважений банк відповідно до умов кредитного договору переглядає розмір компенсаційної процентної ставки на наступний звітний календарний квартал. Результати такого аналізу уповноважений банк надає Фонду в рамках квартальної звітності за формою, встановленою Фондом, а у період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування — на піврічній основі, але незалежно від тривалості зазначеного періоду уповноважений банк повинен забезпечити подання річної звітності.
Умови застосування розміру компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва на інвестиційні цілі (крім кредитів за напрямами, визначеними підпунктами 3 і 4 пункту 9 цього Порядку), визначаються кредитним договором з урахуванням таких вимог:
для суб’єкта малого підприємництва та мікропідприємництва компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 7 відсотків річних.
У разі виконання суб’єктом підприємництва умови щодо приросту нових робочих місць (збільшення середньої чисельності працівників суб’єкта підприємництва), зокрема створення не менше двох нових робочих місць протягом періоду, що завершується першим повним календарним кварталом кредитування суб’єкта підприємництва, компенсаційна процентна ставка знижується до рівня 5 відсотків річних та застосовується в наступному календарному кварталі. Надалі протягом строку кредитування за умови збереження суб’єктом підприємництва робочих місць на рівні звітного (попереднього) календарного кварталу або створення нових робочих місць компенсаційна процентна ставка залишається на рівні 5 відсотків річних. У разі зменшення фактичної кількості робочих місць на останній день місяця звітного (попереднього) календарного кварталу компенсаційна процентна ставка за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, на наступний календарний квартал збільшується на один процентний пункт за кожного штатного працівника, який скорочений/звільнений протягом звітного (попереднього) календарного кварталу (збільшення процентної ставки не застосовується за умови, якщо після скорочення/звільнення працівника (працівників) середня чисельність працівників суб’єкта підприємництва становить не менше зафіксованого уповноваженим банком за результатами періоду, що завершився першим повним календарним кварталом кредитування, з урахуванням двох нових робочих місць, створених протягом зазначеного періоду), але в будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, не може бути більш як 7 відсотків річних;
для суб’єктів середнього та великого підприємництва компенсаційна процентна ставка встановлюється на рівні 9 відсотків річних;
для суб’єктів підприємництва, до яких застосовується компенсаційна процентна ставка 7 або 9 відсотків річних, протягом строку кредитування компенсаційна процентна ставка зменшується або збільшується за результатами щоквартального перегляду уповноваженим банком на 0,5 процентного пункту за кожне скорочене/створене суб’єктом підприємництва нове робоче місце (збільшення/зменшення фактичної кількості робочих місць суб’єктом підприємництва на дату останнього дня місяця звітного (попереднього) календарного кварталу порівняно з датою укладення кредитного договору).
У будь-якому разі розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту малого підприємництва та мікропідприємництва, не може бути менш як 5 відсотків річних та не може бути більш як 7 відсотків річних, за кредитом, наданим суб’єкту середнього та великого підприємництва, — не може бути менш як 7 відсотків річних та не може бути більш як 9 відсотків річних.
Суб’єкт підприємництва сплачує відповідний розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом щомісяця.
У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування умови для приросту нових та збереження робочих місць та вимоги щодо проведення аналізу та подання відповідної звітності суб’єктом підприємництва можуть не застосовуватися.
17. Для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям:
1) суб’єкт підприємництва не може бути особою, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром якої є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особою, яка належить або належала до терористичних організацій, юридичною особою, в якій особа, яка належить або належала до терористичної організації, виступає учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціаром;
2) суб’єкт підприємництва зареєстрований та провадить господарську діяльність на території України (крім тимчасово окупованих територій, перелік яких визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 р. № 1364 "Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 99, ст. 6191);
3) суб’єкт підприємництва, що належить до новоствореного бізнесу (стартапу), повинен мати бізнес-план щодо реалізації інвестиційного проекту, на впровадження якого суб’єкт підприємництва залучає кредит від уповноваженого банку;
4) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів за останніх три календарних роки не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
5) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом шести місяців після його скасування не отримував державної допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року, залученої для подолання негативних наслідків карантинних обмежень.
Обмеження суми державної підтримки, визначені підпунктами 4 і 5 цього пункту, не застосовуються до суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, а також у період воєнного стану;
6) суб’єкт підприємництва не підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".
18. Відповідність суб’єктів підприємництва критеріям, установленим пунктом 17 цього Порядку, визначається уповноваженими банками.
Уповноважені банки здійснюють відбір, проведення оцінки кредитоспроможності та кредитування суб’єктів підприємництва відповідно до власних правил, процедур та банківських продуктів з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.
Умови кредитування суб’єкта підприємництва з урахуванням вимог цього Порядку визначаються у кредитному договорі, що укладається суб’єктом підприємництва з уповноваженим банком.
19. Кредитний договір може передбачати обов’язок суб’єкта підприємництва сплатити уповноваженому банку одноразову комісію за надання кредиту в розмірі не більш як 0,75 відсотка суми наданого кредиту. Кредитний договір не може містити умови про сплату суб’єктом підприємництва уповноваженому банку інших комісій за надання та/або обслуговування кредиту, крім плати за отримання гарантії Фонду в розмірі не більш як 0,5 відсотка річних суми заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом, включеним до кредитного портфеля суб’єктів підприємництва, за яким Фондом надано гарантію, плати страховику за страхування фінансових ризиків за кредитним договором у розмірі страхового тарифу, передбаченого відповідним договором страхування, а також комісій, що покривають операційні витрати уповноваженого банку з обслуговування кредиту, які сукупно за весь строк дії кредитного договору повинні становити не більш як 0,75 відсотка суми наданого кредиту.
20. Якщо кредитний договір за кредитом, за яким надається компенсація відсотків відповідно до цього Порядку та який одночасно включений в установленому порядку до портфеля кредитів, часткове виконання боргових зобов’язань за яким забезпечується державною гарантією на портфельній основі, розміри, умови та порядок сплати комісій за таким кредитом встановлюються Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604).
21. Наданий суб’єкту підприємництва кредит не може бути забезпечений заставою майнових прав за договором банківського вкладу та/або заставою облігацій внутрішньої державної позики України.
22. Компенсація відсотків за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, здійснюється Фондом щомісяця. Сума компенсації відсотків, що підлягає сплаті, розраховується як різниця між сумою нарахованих відсотків за користування суб’єктом підприємництва кредитом протягом місяця із застосуванням базової процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 14 цього Порядку, та сумою нарахованих відсотків за користування суб’єктом підприємництва кредитом протягом цього ж місяця із застосуванням компенсаційної процентної ставки, визначеної з урахуванням вимог пункту 16 цього Порядку.
23. Сплата Фондом компенсації відсотків за кредитами, наданими суб’єктам підприємництва, здійснюється з використанням рахунків умовного зберігання (ескроу), відкритих Фондом.
Фонд з метою сплати суб’єктам підприємництва компенсації відсотків за кредитами, наданими уповноваженим банком, відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку.
Відкриття Фондом та обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу) здійснюється уповноваженими банками на безоплатній основі.
Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, в сумі, погодженій з Фондом, яка згідно з плановим (прогнозним) розрахунком уповноваженого банку необхідна для сплати компенсації відсотків на користь відповідних суб’єктів підприємництва протягом піврічного періоду кредитування (далі — сума авансування). Перша сума авансування розраховується як прогнозна сума коштів, необхідних для сплати компенсації відсотків за кредитами, які уповноважений банк планує надати суб’єкту підприємництва протягом піврічного періоду.
На період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування авансування рахунків умовного зберігання (ескроу) може не здійснюватися. У такому разі Фонд перераховує кошти на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у відповідному уповноваженому банку, відповідно до нарахованої уповноваженим банком необхідної суми сплати компенсації відсотків протягом попереднього/попередніх місяця/місяців або в сумі самостійно сплаченої суб’єктом підприємництва компенсації відсотків за відповідний/відповідні місяць/місяці через відсутність коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу).
За умови вчасного та в повному обсязі виконання суб’єктом підприємництва зобов’язань за кредитним договором (крім прострочення в межах строку, зазначеного в пункті 29 цього Порядку) уповноважений банк щомісяця перераховує кошти для компенсації відсотків з рахунка умовного зберігання (ескроу) Фонду для їх подальшого зарахування у рахунок часткового погашення нарахованих відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва відповідно до умов договору про співробітництво, укладеного між Фондом та уповноваженим банком, кредитного договору, укладеного уповноваженим банком із суб’єктом підприємництва, та договору рахунка умовного зберігання (ескроу), укладеного між Фондом і уповноваженим банком.
У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування уповноважений банк має право виплачувати компенсацію відсотків з рахунка умовного зберігання (ескроу) Фонду в разі часткового погашення суб’єктом підприємництва відсоткової заборгованості за кредитом, належної до сплати на відповідну дату. У такому разі компенсація відсотків виплачується у розмірі, що є пропорційним сумі часткового погашення відсоткової заборгованості за кредитом.
Поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, здійснюється Фондом на підставі заявки уповноваженого банку на таке поповнення, переліку суб’єктів підприємництва, складеного за формою, встановленою Фондом, яким сплачені компенсації відсотків. Заявка на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) складається за формою, встановленою Фондом, та подається до Фонду в порядку, передбаченому договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком.
Фонд протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки на поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) розглядає та погоджує її на підставі наданих уповноваженим банком документів.
У наданому уповноваженим банком переліку суб’єктів підприємництва зазначається інформація про кількість створених (приріст) таким суб’єктом підприємництва робочих місць, на підставі чого розраховується розмір компенсаційної процентної ставки за кредитом суб’єкта підприємництва на наступний період.
Фонд перераховує необхідну суму поповнення на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду, відкритий у відповідному уповноваженому банку, за умови попереднього отримання Фондом коштів з державного бюджету.
У разі коли сума авансування рахунка умовного зберігання (ескроу), відкритого Фондом в уповноваженому банку, за результатами звітного піврічного періоду використана уповноваженим банком менш як
на 30 відсотків, Фонд має право здійснювати поповнення рахунка умовного зберігання (ескроу) в такому уповноваженому банку на наступний піврічний період у меншому розмірі, ніж зазначено у заявці уповноваженого банку, або вимагати негайного перерахування уповноваженим банком коштів державної підтримки (частини суми авансування), не наданих на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок, а уповноважений банк зобов’язаний повернути кошти державної підтримки, не надані на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.
24. Для отримання державної підтримки за кредитом суб’єкт підприємництва подає уповноваженому банку у паперовій або електронній формі заявку на отримання кредиту, інформацію про групу пов’язаних з ним контрагентів та про отримання (неотримання) ним та членами групи пов’язаних з ним контрагентів будь-якої державної допомоги та/або підтримки за будь-який трирічний період починаючи з 2 серпня 2017 р. за формою, встановленою Фондом, та інші документи/інформацію відповідно до внутрішніх процедур та правил уповноваженого банку з урахуванням вимог до переліку інформації та форм документів, установлених Фондом.
25. Суб’єкт підприємництва набуває права на отримання компенсації відсотків у разі прийняття уповноваженим банком рішення щодо надання кредиту такому суб’єкту підприємництва та надання Фонду інформації щодо такого суб’єкта підприємництва.
26. Уповноважений банк відповідно до власних внутрішніх процедур проводить перевірку використання суб’єктом підприємництва кредиту за цільовим призначенням.
Протягом усього строку кредитування суб’єкта підприємництва уповноважений банк проводить моніторинг цільового використання кредитних коштів та відповідності суб’єкта підприємництва критеріям прийнятності, визначеним пунктом 17 цього Порядку. Моніторинг проводиться уповноваженим банком відповідно до його внутрішніх процедур та правил з урахуванням вимог, установлених Фондом, але в будь-якому разі такий моніторинг повинен проводитися не рідше ніж один раз на квартал, а у період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування — на піврічній основі, але незалежно від тривалості зазначеного періоду уповноважений банк повинен забезпечити подання річної звітності. Фонд контролює регулярність проведення уповноваженим банком зазначеного моніторингу. Фонд має право проводити в порядку, передбаченому Фондом, вибіркову перевірку суб’єктів підприємництва та наданих їм кредитів щодо відповідності критеріям та іншим умовам, визначеним цим Порядком.
Щодо кредитів, наданих фізичній особі — підприємцю, моніторинг цільового використання коштів кредиту та відповідності критеріям, визначеним пунктом 17 цього Порядку, може проводитися уповноваженим банком на річній основі за результатами календарного року.
27. Уповноважений банк повинен враховувати суму компенсації відсотків, що надається суб’єкту підприємництва, під час розрахунку показника обслуговування боргу за кредитом суб’єкта підприємництва.
28. Уповноважений банк у разі несвоєчасного перерахування Фондом на його рахунок умовного зберігання (ескроу) суми авансування повинен забезпечити безперервність кредитування суб’єкта підприємництва із застосуванням компенсаційної процентної ставки.
Неможливість здійснення уповноваженим банком перерахування коштів для компенсації процентної ставки за кредитом суб’єкту підприємництва у зв’язку з відсутністю на рахунку умовного зберігання (ескроу) Фонду в уповноваженому банку необхідної суми коштів протягом не більше шести місяців підряд не повинна бути підставою для уповноваженого банку визнати таку заборгованість суб’єкта підприємництва із сплати відсотків за кредитним договором простроченою.
29. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом часткової компенсації відсотків зупиняється у разі порушення суб’єктом підприємництва більш як на 15 календарних днів зобов’язання за кредитним договором щодо своєчасного повернення кредиту (частини кредиту) та/або щодо своєчасної сплати суб’єктом підприємництва частини нарахованих відсотків за кредитом у розмірі компенсаційної процентної ставки. Виплата компенсації відсотків з урахуванням вимог абзацу сьомого пункту 23 цього Порядку відновлюється у разі погашення суб’єктом підприємництва заборгованості за кредитним договором або здійснення уповноваженим банком та суб’єктом підприємництва реструктуризації простроченої ним заборгованості за кредитним договором. За період зупинення надання державної підтримки суб’єкту підприємництва шляхом виплати компенсації відсотків така компенсація не виплачується та державна підтримка за цей період не надається.
У період воєнного стану в разі порушення суб’єктом підприємництва умов кредитного договору виплата компенсації відсотків зупиняється, але такий суб’єкт підприємництва не втрачає право на її отримання, яке може бути реалізоване відразу в момент погашення простроченої заборгованості за кредитом. У такому разі компенсація відсотків виплачується за увесь прострочений період з урахуванням вимог абзацу сьомого пункту 23 цього Порядку.
30. Відповідальність за недостовірність інформації, поданої до уповноваженого банку для отримання державної підтримки, несе суб’єкт підприємництва.
31. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва припиняється з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом будь-якого з таких фактів:
сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами, крім тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом будь-якого трирічного періоду становить або перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
сукупна сума отриманої суб’єктом підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів державної допомоги та/або підтримки за будь-якими її напрямами та за тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день фінансового року;
суб’єкт підприємництва підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".
Обмеження суми державної підтримки, визначені абзацами другим та третім цього пункту, не застосовуються до суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, а також у період воєнного стану. У період воєнного стану щодо суб’єктів підприємництва, що провадять діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва та рибальства, виявлення будь-якого з фактів, передбачених абзацами другим та третім цього пункту, не є підставою для припинення надання Фондом державної підтримки таким суб’єктам.
32. Надання Фондом державної підтримки суб’єкту підприємництва може здійснюватися разом з державною підтримкою у вигляді безвідкличної та безумовної гарантії Фонду, наданої уповноваженому банку (далі — гарантія), в порядку, затвердженому Фондом, крім кредитів фізичній особі — підприємцю та кредитів, включених уповноваженими банками до портфелів кредитів позичальників, часткове виконання боргових зобов’язань за якими забезпечується державними гарантіями на портфельній основі.
33. За надання гарантії уповноважений банк сплачує Фонду комісію в розмірі 0,5 відсотка річних суми гарантованого Фондом кредитного портфеля суб’єктів підприємництва уповноваженого банку.
34. За кредитом, наданим суб’єкту підприємництва та включеним уповноваженим банком до кредитного портфеля суб’єктів підприємництва, за яким Фондом надано гарантію, Фонд надає гарантію в розмірі:
50 відсотків основної суми заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до діючого бізнесу, а на період воєнного стану — 80 відсотків;
80 відсотків основної суми заборгованості за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до новоствореного бізнесу (стартапу).
Водночас максимальний рівень виплат за гарантованим портфелем, який Фонд може здійснити на користь уповноваженого банку, не може перевищувати 50 відсотків загальної гарантованої суми за всіма кредитами суб’єктів підприємництва.
35. Сплата коштів за гарантією в разі настання гарантійного випадку здійснюється Фондом щокварталу в порядку, передбаченому відповідним договором, укладеним уповноваженим банком з Фондом.
36. Уповноважений банк здійснює за власний рахунок звернення стягнення на предмет забезпечення за кредитами суб’єкта підприємництва, за якими Фондом надано гарантію, та забезпечує реалізацію заставленого майна за кредитами суб’єкта підприємництва.
37. Кошти, отримані уповноваженим банком для задоволення своїх вимог як кредитора за кредитами суб’єкта підприємництва, за якими Фондом сплачено гарантію, зокрема від звернення стягнення на предмет забезпечення, добровільного погашення суб’єктом підприємництва заборгованості за кредитом, погашення заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом третьою особою, розподіляються між Фондом та уповноваженим банком у таких пропорціях:
1) за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до діючого бізнесу:
50 відсотків отриманої суми уповноважений банк перераховує Фонду, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії;
50 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб’єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком.
На період воєнного стану кошти розподіляються у такій пропорції:
80 відсотків отриманої суми уповноважений банк перераховує Фонду, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії;
20 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб’єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком;
2) за кредитом суб’єкта підприємництва, що належить до новоствореного бізнесу (стартапу):
80 відсотків отриманої суми уповноважений банк перераховує Фонду, але не більше суми коштів, сплаченої Фондом уповноваженому банку в межах суми наданої Фондом гарантії;
20 відсотків отриманої суми уповноважений банк зараховує в рахунок погашення (повного або часткового) заборгованості суб’єкта підприємництва за таким кредитом перед уповноваженим банком.
38. Фонд визначає максимальну суму сплати за гарантією для кожного уповноваженого банку в межах максимального рівня виплат, який не може перевищувати 50 відсотків гарантованого Фондом портфеля кредитів суб’єктів підприємництва. Максимальна сума сплати за гарантією Фонду, наданою уповноваженому банку, зазначається у відповідному договорі, що укладається між Фондом та уповноваженим банком.
39. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі суб’єктів підприємництва уповноваженого банку, за яким Фондом надана гарантія, не може перевищувати:
25 відсотків — за кредитним портфелем суб’єктів підприємництва, що належать до діючого бізнесу;
35 відсотків — за кредитним портфелем суб’єктів підприємництва, що належать до новоствореного бізнесу (стартапу).
Критерії віднесення простроченої заборгованості до категорії проблемної визначаються Фондом. У разі перевищення уповноваженим банком зазначеного рівня проблемної заборгованості Фонд має право зупинити співробітництво з уповноваженим банком до дати зменшення рівня такої проблемної заборгованості до критично допустимого — 25 або 35 відсотків (залежно від категорії бізнесу).
40. Уповноважений банк несе відповідальність за недостовірність поданої Фонду інформації щодо відповідності суб’єкта підприємництва вимогам цього Порядку у разі, коли Фондом буде доведено, що уповноважений банк володів достовірною інформацією або не доклав належних зусиль для отримання достовірної інформації на момент її подання до Фонду.
41. У разі порушення уповноваженим банком критеріїв, визначених у додатку, та/або застосування до нього заходів впливу з боку органів регулювання та нагляду, та/або невиконання уповноваженим банком своїх зобов’язань за договором про співробітництво, укладеним між Фондом та уповноваженим банком, Фонд має право:
зупинити співробітництво з уповноваженим банком та виплату коштів державної підтримки через такий уповноважений банк для нових кредитів суб’єктам підприємництва до моменту усунення порушень;
вимагати негайного перерахування уповноваженим банком коштів державної підтримки (частини суми авансування), не наданих на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок, а уповноважений банк зобов’язаний повернути кошти державної підтримки, не надані на користь суб’єктів підприємництва, на визначений Фондом рахунок.
У разі віднесення уповноваженого банку до категорії проблемних надання Фондом державної підтримки суб’єктам підприємництва зупиняється, а уповноважений банк зобов’язаний негайно повернути (перерахувати) кошти з рахунка умовного зберігання (ескроу) на визначений Фондом рахунок.
42. Суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки з дати виявлення уповноваженим банком та/або Фондом такого факту:
порушення суб’єктом підприємництва умов цього Порядку;
надання суб’єктом підприємництва недостовірної, неправдивої або недійсної інформації, що призвело до виплати коштів державної підтримки на користь суб’єкта підприємництва, який не мав права на отримання такої державної підтримки;
нецільове використання суб’єктом підприємництва кредитних коштів, отриманих від уповноваженого банку за відповідним кредитним договором;
визнання уповноваженим органом з питань державної допомоги державної підтримки, наданої Фондом на користь суб’єкта підприємництва, державною допомогою, недопустимою для конкуренції;
належність суб’єкта підприємництва до суб’єктів, визначених статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".
У разі виявлення будь-якого із зазначених фактів суб’єкт підприємництва позбавляється права на отримання державної підтримки та зобов’язаний повернути Фонду незаконно отриману державну підтримку, а також самостійно забезпечити сплату процентної ставки, визначеної кредитним договором.
43. У разі виявлення уповноваженим банком та/або Фондом фактів або інформації, що суб’єкт підприємництва підпадає під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені пунктом 8 частини першої статті 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", які мають тимчасовий характер, надання державної підтримки суб’єкту підприємництва зупиняється з дати виявлення таких фактів або інформації до підтвердження того, що суб’єкт підприємництва більше не підпадає під такі обмеження, та за умови відсутності підстав для позбавлення його права на отримання державної підтримки. Сплата компенсації відсотків за кредитом суб’єкта підприємництва відновлюється з наступного календарного місяця за місяцем, у якому суб’єкт підприємництва перестав підпадати під встановлені обмеження.
44. Уповноважений банк зобов’язаний повернути Фонду кошти державної підтримки, що надана уповноваженим банком на користь суб’єкта підприємництва з порушенням умов цього Порядку, зокрема подання уповноваженим банком Фонду недостовірної або неперевіреної інформації, внаслідок чого суб’єкт підприємництва, що фактично не відповідав цільовій групі та критеріям, визначеним цим Порядком, згідно з інформацією, наявною в уповноваженого банку станом на дату подання відповідної заявки, отримав державну підтримку.
45. Повернення коштів державної підтримки уповноваженим банком або суб’єктом підприємництва внаслідок порушення вимог цього Порядку здійснюється відповідно до вимог Фонду та законодавства.
Додаток
до Порядку надання фінансової державної
підтримки суб’єктам підприємництва
КРИТЕРІЇ
до уповноважених банків
Дотримання регулятивних вимог (зокрема, економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції), включаючи індивідуальні нормативи Національного банку, встановлені для конкретного банку. На період воєнного стану не є порушенням цього критерію недотримання регулятивних вимог у разі незастосування Національним банком заходів впливу за відповідне порушення у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій
Відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету
Незастосування протягом останніх 12 місяців до банку або до власників істотної участі в банку, або до пов’язаних осіб банку Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи ЄС санкцій
Наявність технологій та процедур кредитування суб’єктів підприємництва або надання послуг з фінансового лізингу суб’єктам підприємництва, прийнятність яких визначається Фондом розвитку підприємництва
Наявність організаційної структури з кредитування або надання послуг з фінансового лізингу суб’єктам підприємництва
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 березня 2023 р. № 229
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2023 р. № 229
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 "Про надання фінансової державної підтримки" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 37, ст. 1217, № 55, ст. 1703, № 86, ст. 2768, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468, № 23, ст. 1064, № 31, ст. 1783, № 46, ст. 2850, № 58, ст. 3604, № 86, ст. 5480; 2022 р., № 25, ст. 1348, № 26, ст. 1397, № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098, № 44, ст. 2398, № 54, ст. 3159, ст. 3161, № 68, ст. 4109, № 85, ст. 5273):
1) Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 січня 2020 р. № 28
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2023 р. № 229)
ПОРЯДОК
надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва
1. Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової державної підтримки (далі — державна підтримка) суб’єктам підприємництва шляхом здешевлення вартості кредитів.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

30 днiв передплати безкоштовно!