• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про виноград та виноградне вино

Верховна Рада України  | Закон від 16.06.2005 № 2662-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.06.2005
 • Номер: 2662-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.06.2005
 • Номер: 2662-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про виноград та виноградне вино
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 31, ст.419)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 № 3427-IV від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст.214 № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 № 1103-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, № 31, ст.451 № 2974-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.327 № 3043-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, № 37, ст.373 № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873 № 1638-VII від 12.08.2014, ВВР, 2014, № 40, ст.2017 № 2245-VIII від 07.12.2017, ВВР, 2018, № 8, ст.46 № 2360-VIII від 20.03.2018, ВВР, 2018, № 17, ст.151 № 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188 № 465-IX від 16.01.2020, ВВР, 2020, № 30, ст.206 № 2573-IX від 06.09.2022 № 3193-IX від 29.06.2023 № 3303-IX від 09.08.2023 )
( У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства" у всіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3043-VI від 17.02.2011 )
( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Цей Закон регулює правові відносини у сфері виноградарства та виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства, визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної продукції в Україні.
Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб, господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію, експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і виноробства. Дія цього Закону не поширюється на виробників винограду і вина домашнього, призначених для власного споживання.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств, організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної продукції;
2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних прийомів розмноження, культивування і збору винограду;
( Пункт 2 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних прийомів виготовлення виноробної продукції;
( Пункт 3 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
4) виноградники - промислові насадження винограду для виноробства на площі понад 0,5 гектара;
( Пункт 4 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі;
6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання у свіжому вигляді;
( Пункт 6 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва виноробної продукції;
( Пункт 7 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого покоління від схрещування сортів виду Vitis vinifera з іншими видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель, Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон;
( Пункт 8 статті 1 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011 )
9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;
10) зона виноградарства - географічна територія України з придатними агроекологічними умовами для розведення культури винограду;
11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки винограду;
( Пункт 11 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового, ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів;
( Пункт 12 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2974-VI від 03.02.2011, № 2245-VIII від 07.12.2017 )
13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як 150 г/куб. дм (на території Автономної Республіки Крим - 160 г/куб. дм);
14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної продукції;
15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з дотриманням технологічних особливостей і призначені для виробництва спирту коньячного;
( Пункт 15 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною технологією і призначені для виробництва шампанського України та ігристих вин;
( Пункт 16 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )
17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю;
( Пункт 17 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах;
( Пункт 18 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
19) шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5 відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву "Шампанське України класичне";
( Пункт 19 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних сховищах з чітко визначеними параметрами витримки;
( Пункт 20 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
21) вино контрольованого найменування - вино стабільно високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого географічного району. Походження і якість вина спеціально контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової продукції;
( Пункт 21 статті 1 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через додавання спирту етилового ректифікованого та/або спирту етилового ректифікованого виноградного, та/або дистиляту виноградного спиртового;
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 )
23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів винограду особливостями, яке пройшло дозрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з моменту закладки на витримку;
( Пункт 23 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )( Пункт 24 статті 1 виключено на підставі Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )( Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону № 1103-VI від 05.03.2009 )
26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятною технологією, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм винограду. Допускається випуск молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла;
( Пункт 26 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1103-VI від 05.03.2009, № 2974-VI від 03.02.2011; в редакції Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
26-1) вино ординарне витримане - вино поліпшеної якості, виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих сортів винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій тарі перед розливом не менше шести місяців;
( Статтю 1 доповнено пунктом 261 згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів винограду того ж ботанічного виду;
28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;
29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого воно носить;
( Пункт 29 статті 1 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 1103-VI від 05.03.2009 )
30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків України. Технологічна операція приготування купажу має назву - купажування, а вина мають назву - купажовані;
( Пункт 30 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
31) витримка - тривалий технологічний процес дозрівання виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню якості;
( Пункт 31 статті 1 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді - умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу;
( Пункт 32 статті 1 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у виноробстві системою;
34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалів;
( Статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )( Пункт 35 статті виключено на підставі Закону № 1103-VI від 05.03.2009 )
36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного походження;
( Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 )
37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів виноробства;
( Статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )
38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до норм та правил виробництва виноробної продукції;
( Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; в редакції Законів № 1103-VI від 05.03.2009, № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою;
( Статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; в редакції Закону № 1103-VI від 05.03.2009 )( Пункт 40 статті 1 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком) для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій географічній зоні вирощування винограду;
( Статтю 1 доповнено пунктом 41 згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
42) дистилят виноградний спиртовий - дистилят з об’ємною часткою спирту етилового від 70 до 80 відсотків об’ємних, одержаний шляхом дистиляції виноматеріалів виноградних, виготовлених без застосування сірчистого ангідриду або вміст сірчистої кислоти в яких зменшено шляхом її видалення (десульфітації) до встановлених норм, у тому числі непридатних для виробництва вин виноградних, десульфітованих вин виноградних, віджатих дріжджових та гущових осадів, виноградних вичавок на спеціальних апаратах безперервної чи періодичної дії, методом фракціонування чи подвійної згонки з отриманням первинного відгону дистиляту з вмістом спирту від 23 до 32 відсотків об’ємних, з подальшим його фракціонуванням для підвищення об’ємної частки етилового спирту від 70 до 80 відсотків об’ємних.
( Статтю 1 доповнено пунктом 42 згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 )
Термін "спирт етиловий" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
Розділ II
СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА (ВИНОГРАДАРСТВО)
Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників
Виноградні насадження технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.
Центральний орган виконавчої влади з, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, визначає з виділенням у натурі зони виробництва винограду. У виділених зонах регламентується сортовий склад вирощування винограду відповідно до спеціалізації району виноградарства та заявлених категорій вина.
Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих або перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Гібриди прямі виробники, що є в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають заміні або районуванню протягом 15 років.
( Частина третя статті 2 в редакції Законом № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Садіння виноградників малими виробництвами виноробної продукції дозволяється із застосуванням технічних сортів винограду, занесених до Державного реєстру сортів рослин України, придатних для поширення в Україні. Вимоги частин другої і третьої цієї статті не поширюються на малі виробництва виноробної продукції.
( Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3303-IX від 09.08.2023 )
Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту для випробування нових селекційних сортів винограду, за позитивних результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку.
( Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного походження, призначений для садіння виноградників, проходить обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це повноваження, та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні садіння виноградників.
( Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
Державний перепис виноградників здійснюється не менше одного разу на 10 років.
Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за рахунок державних коштів, організується і проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень.
( Частина статті 2 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При зрідженості понад 60 відсотків виноградники виключаються з державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється.
( Частина статті 2 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Стаття 3. Вимоги до якості сировини
Для виробництва вин і коньяків України використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам нормативно-правових актів. Не допускається при переробці змішування європейських сортів винограду з сортами виду Лабруска та гібридами прямими виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин, бренді і коньяків України допускається використовування столових сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів.
( Частина перша статті 3 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості в суслі не більш як 40 г/100 куб. см.
Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація вина.
Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)
( Назва розділу III в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Стаття 4. Регламентація виноробства
Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності за наявності в них ліцензії.
( Частина перша статті 4 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та ведеться відповідна технологічна документація.
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
Підприємства, які займаються переробкою винограду, зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не пізніше 1 грудня, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, інформацію за встановленою ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків спирту.
( Частина третя статті 4 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, затверджує порядок ведення та форми виробничого обліку вин, технологічну документацію на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку використання зарубіжної технологічної документації, визначає перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх подання.
( Частина четверта статті 4 в редакції Закону № 3043-VI від 17.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI від 16.10.2012, № 124-IX від 20.09.2019 )
Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків, умов їх виробництва
( Назва статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва коньяків України, правилами виробництва виноробної продукції, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства. Для виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та речовини українського та/або неукраїнського походження без будь-яких обмежень щодо часток їх використання у виробництві, дозволені для використання нормативно-правовими актами.
( Частина перша статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI від 16.10.2012, № 2628-VIII від 23.11.2018, № 124-IX від 20.09.2019, № 2573-IX від 06.09.2022; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )( Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Запровадження будь-яких заходів кількісного регулювання щодо змішування, переробки чи використання спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового і зернового дистиляту, що мають іноземне (неукраїнське) походження відповідно до Митного кодексу України, у певних кількостях чи пропорціях при виробництві алкогольних напоїв здійснюється виключно законами України з урахуванням норм міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
( До статті 5 включено частину другу згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 )
Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів дозволяються на підприємствах первинного виноробства.
( Частина третя статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та розливом вин у тару, можуть у разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів за технологічними інструкціями.
( Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006, № 1103-VI від 05.03.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного підприємства.
( Частина п'ята статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка, виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка, витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями.
( Частина шоста статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )
Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для експорту виробляють згідно з правилами виробництва виноробної продукції в Україні, згідно із законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного замовлення.
( Частина сьома статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Використання у вітчизняному виноробстві імпортних виноматеріалів, що не відповідають вимогам правил виробництва виноробної продукції, забороняється.
( Частина восьма статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із зазначенням країни походження вина та місця розливу.
( Частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами, коньяками, коньячними спиртами).
( Частина десята статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )( Частину одинадцяту статті 5 виключено на підставі Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
Національна академія аграрних наук України може затверджувати нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина "Магарач".
( Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі, затвердження і погодження здійснюються у встановленому порядку.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )
Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які встановлено технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, є мінімальними термінами, протягом яких виробник несе відповідальність за невідповідність показників якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності виноробної продукції до споживання.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Виробники виноробної продукції мають право встановлювати власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують мінімальні гарантійні терміни, встановлені технологічною документацією або іншими нормативно-правовими актами, з обов’язковою відповідальністю за відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні інструкції на окремі найменування продукції.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI від 16.10.2012, № 124-IX від 20.09.2019; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва доповнюється назвою місця виробництва продукції.
( Частина статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )
Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.
( Частина сімнадцята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
При виробництві вин не допускається купажування виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників. При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних і ординарних виноматеріалів.
( Частина статті 5 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011 )
Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.
( Частина статті 5 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )( Частину статті 5 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства, на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток.
( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом № 1103-VI від 05.03.2009 )
Головна і хвостова фракції спирту коньячного (відходи винокуріння) за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію чи на дистиляцію.
( Статтю 5 доповнено частиною двадцять другою згідно із Законом № 1638-VII від 12.08.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 )
Стаття 6. Вино столове
Вина столові виготовляються сортовими або купажованими.
( Частина перша статті 6 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних матеріалів.
( Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9 відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків об'ємних.
( Частина статті 6 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Концентрат виноградного соку або консервоване сусло дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про якість.
( Частина статті 6 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )( Частину статті 6 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Дозволяється виготовлення сухих виноматеріалів міцністю не більш як 9,5 відсотка об’ємних шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100 куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для виробництва вин ординарних столових сухих несортових.
( Частина статті 6 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 1193-VII від 09.04.2014 )( Частину сьому статті 6 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014 )( Частину восьму статті 6 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014 )( Частину дев'яту статті 6 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014 )( Частину десяту статті 6 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014 )
Про використання підсолодженого сусла у виробництві вин столових робиться відповідний запис у свідоцтві про якість.
Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи сусла (містеля) до вин столових не допускається.
Стаття 7. Вино кріплене
Вина кріплені залежно від вмісту спирту і цукру поділяються на міцні, десертні солодкі та десертні лікерні.
Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4,2 відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен перевищувати 20 відсотків об'ємних, десертних солодких та десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних.
( Частина третя статті 7 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Під час виготовлення вин кріплених додавати концентрат виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для виготовлення вин спеціального типу.
( Частина четверта статті 7 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Додавання цукру на всіх стадіях виробництва вин кріплених забороняється.
Для кріплення виноматеріалів і вин виноградних дозволяється використовувати лише спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий ректифікований виноградний та дистилят виноградний спиртовий, які відповідають вимогам законодавства та нормативно-технологічої документації щодо якості та безпечності для здоров’я людини. Для покращення якості вин виноградних кріплених дозволяється використання дубової клепки.
( Частина шоста статті 7 в редакції Закону № 2245-VIII від 07.12.2017 )
Забороняється в процесі кріплення виноматеріалів і вин додавати спирт-сирець, технічний та плодовий спирти або спирти невідомого походження.
Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням
Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.
( Частина перша статті 8 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства, за поданням виноробних підприємств.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Стаття 9. Вина колекційні
Вина колекційні реалізуються в тій же пляшковій тарі, у якій витримуються, без її розкупорки і вилучення утвореного осаду.
Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих наукових установах та на виноробних підприємствах створюється колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є національним надбанням України.
( Частина друга статті 9 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків вин з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства.
( Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані
( Назва статті 10 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Виробництво вин шампанських із вмістом спирту нижче 10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається.
( Частина перша статті 10 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського України" - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при 20 град. C.
( Частина друга статті 10 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011 )
Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих виготовляються з винограду певних сортів, визначених технологічними інструкціями та правилами з їх виробництва.
( Частина третя статті 10 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва "Шампанське України". Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не нижче 10,5 відсотка об'ємних.
( Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною назвою.
( Частина п'ята статті 10 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менш як 9 місяців належать до категорії витриманих.
Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим неспиртованим суслом.
( Частина сьома статті 10 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )( Частину восьму статті 10 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )( Частину дев'яту статті 10 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та "Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин ігристих.
( Частина десята статті 10 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження
( Назва статті 11 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів.
( Статтю 11 доповнено новою частиною першою згідно із Законом № 2974-VI від 03.02.2011 )
Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів, отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше 3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з дубовою клепкою. Тривалість відпочинку коньяків України після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання. Коньяки України можуть випускатися під власною назвою.
( Частина статті 11 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 )
Вермути - група ароматизованих вин, отриманих шляхом купажування спеціально оброблених столових або кріплених виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої обов'язково входить полин.
( Частина третя статті 11 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011 )
Бренді - міцні алкогольні напої з характерним букетом і смаком, що виготовляються з витриманих у дубовій тарі або у ємностях з нержавіючої сталі з дубовою клепкою спиртів, отриманих шляхом дистиляції виноградної сировини, у спосіб доведення їх до кондицій готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового сиропу та цукрового колеру. Тривалість відпочинку бренді після купажу встановлюється рішенням суб’єкта господарювання.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006; в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 )
Для алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам, встановленим цим Законом для термінів "Коньяк України" та "Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі (споріднені) та співзвучні до них слова.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 )
Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та бренді
( Назва статті 12 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Фальсифікацією є:
( Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3427-IV від 09.02.2006 )
нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і коньяків України;
( Абзац другий статті 12 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і відварів з плодів і ягід;
підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також додавання харчових або штучних речовин і есенцій;
( Абзац четвертий статті 12 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними речовинами органічного синтезу;
додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших подібних штучних речовин);
виготовлення сурогатів вин і коньяків України шляхом використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою виноградних вичавок або ізюму;
( Абзац сьомий статті 12 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011 )
виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки винограду;
підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, які не входять до затвердженого сортименту;
етикетування, що не відповідає вимогам законодавства, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді;
( Абзац десятий статті 12 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
вироблення фальсифікованих коньяків України з коньячного спирту, який витримано менш як 3 роки, або з коньячного спирту, термін витримки якого менше, ніж передбачено технологічною інструкцією на виробництво цього найменування коньяку;
збільшення екстрактивності коньячних спиртів та коньяків шляхом додавання дубового екстракту та інших подібних речовин, а також додавання ефірних масел, есенцій, ароматизаторів та інших подібних речовин.
Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на торговельних підприємствах
Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в торговельних залах повинні відповідати вимогам технологічних інструкцій.
( Частина перша статті 13 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і бренді на складах та їх продаж без належного зовнішнього оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів виробника.
Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і бренді, що втратили товарний вигляд.
Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення гарантійних строків зберігання.
( Стаття 13 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Розділ IV
ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА І ВИНОГРАДАРСТВА ТА ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ
( Статтю 14 виключено на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008 )
Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону
За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування, виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законом України.
( Частина перша статті 15 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб застосовуються фінансові санкції в разі:
закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється державне фінансування закладання нових виноградників;
зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від 15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків - штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень за рахунок юридичної особи;
( Абзац третій частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до державного бюджету;
виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього Закону, - штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Абзац шостий частини другої статті 15 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )( Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією продукцією.
( Частина третя статті 15 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006 )
Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді конфіскуються за рішенням суду і підлягають знищенню.
( Частина четверта статті 15 в редакції Закону № 3427-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3043-VI від 17.02.2011, № 465-IX від 16.01.2020 )
Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин, вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного бюджету в судовому порядку податковими органами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства.
( Частина п'ята статті 15 в редакції Законів № 3427-IV від 09.02.2006, № 2974-VI від 03.02.2011, із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020 )
Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється відповідними посадовими особами згідно із законом. У разі незгоди суб'єктів господарювання з рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у справі його дії можуть бути оскаржені в судовому порядку.
( Частина шоста статті 15 в редакції Закону № 2974-VI від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 червня 2005 року
№ 2662-IV