• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист

Верховна Рада України  | Закон від 24.03.1998 № 203/98-ВР
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.03.1998
 • Номер: 203/98-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 24.03.1998
 • Номер: 203/98-ВР
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 40-41, ст.249)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38 № 2373-III від 05.04.2001 - набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік", ВВР, 2001, № 24, ст.127 )( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2003 від 27.02.2003 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року № 1763-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.444 № 1889-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 50, ст.536 № 2255-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.107 № 3475-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 30, ст.258 № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1180-VI від 19.03.2009, ВВР, 2009, № 32-33, ст.485 № 1249-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 34-35, ст.507 № 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 № 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535 № 2457-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, № 48, ст.564 № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 406-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.712 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 1080-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.409 № 1812-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 7-8, ст.51 № 2462-VIII від 19.06.2018, ВВР, 2018, № 39, ст.285 № 1150-IX від 28.01.2021, ВВР, 2021, № 23, ст.197 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234 № 1914-IX від 30.11.2021 № 2849-IX від 13.12.2022 )( У назві та тексті Закону посилання "ветерани військової служби", "ветеран військової служби" замінено посиланнями "ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ", "ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ" згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001 )( У тексті Закону слова "ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах замінено словами "ветеран військової служби, ветеран органів внутрішніх справ і ветеран державної пожежної охорони" у відповідному відмінку і числі, а слова "в органах внутрішніх справ" замінено словами "в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні" згідно із Законом № 1889-IV від 24.06.2004 )( У тексті Закону: слова "і ветеран державної пожежної охорони" у всіх відмінках і числах замінено словами "ветеран державної пожежної охорони, ветеран Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку і числі; слова "служба в органах внутрішніх справ і державної пожежної охорони" у всіх відмінках замінено словами "служба в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3475-IV від 23.02.2006 )( Текст Закону після слів "ветеран державної пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнено словами "ветеран служби цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі, а слова "державній пожежній охороні" замінено словами "державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту" згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Текст Закону після слів "ветеран органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах доповнено словами "ветеран податкової міліції" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1249-VI від 14.04.2009 )( Текст Закону після слів "ветеран державної пожежної охорони" в усіх відмінках і числах доповнено словами "ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України" у відповідному відмінку і числі, а після слів "державній пожежній охороні" - словами "Державній кримінально-виконавчій службі України" згідно із Законом № 1254-VI від 14.04.2009 )( У тексті Закону слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику" замінено словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013 )( Назву та текст Закону після слів "ветеран органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах доповнено словами "ветеран Національної поліції" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 )( У тексті Закону слова "засоби масової інформації" в усіх відмінках і числах замінено словом "медіа" згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Цей Закон визначає статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, та членів їхніх сімей, визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001, в редакції Закону № 1889-IV від 24.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2255-IV від 16.12.2004, № 901-VIII від 23.12.2015; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні засади державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Державна політика стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється в рамках обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій і пільг, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей.
Реалізація обов’язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням медіа здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.
Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
( Стаття 1 в редакції Закону № 2255-IV від 16.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1249-VI від 14.04.2009, № 901-VIII від 23.12.2015; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 2. Законодавство України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Законодавство України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України, що регулюють суспільні відносини у сфері соціального захисту громадян.
Стаття 3. Гарантії прав та соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей
Держава гарантує кожному ветерану військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України рівні з іншими громадянами України можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також надає різні види допомоги шляхом:
реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;
створення умов для підтримки та поліпшення здоров’я з метою забезпечення активного довголіття;
надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;
реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;
організації соціально-побутового обслуговування;
пенсійного забезпечення відповідно до законодавства.
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей нарівні з іншими громадянами України користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за наявності у них підстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IV від 16.12.2004; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей
Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2171-III від 21.12.2000, № 2373-III від 05.04.2001, № 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року; в редакції Законів № 2255-IV від 16.12.2004, № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 4-1. Сфера дії цього Закону
Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до цього Закону та постійно проживають на території України.
Права та пільги, передбачені статтею 6 цього Закону, можуть надаватися іноземцям та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
( Розділ I доповнено статтею 4-1 згідно із Законом № 2255-IV від 16.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Розділ II.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВЕТЕРАНІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ВЕТЕРАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, ВЕТЕРАНІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, ВЕТЕРАНІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, ВЕТЕРАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Стаття 5. Особи, які визнаються ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
( Назва статті 5 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України визнаються громадяни України:
( Абзац перший статті 5 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
1) які бездоганно прослужили на військовій службі, в органах внутрішніх справ, Національній поліції, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;
( Пункт 1 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 1180-VI від 19.03.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1249-VI від 14.04.2009, № 901-VIII від 23.12.2015, № 1150-IX від 28.01.2021 )
2) особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, чи при виконанні службових обов’язків по охороні громадського порядку, боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
( Пункт 2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1889-IV від 24.06.2004; в редакції Закону № 1080-VIII від 12.04.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2462-VIII від 19.06.2018 )
3) особи з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції України, податковій міліції, Бюро економічної безпеки України, державній пожежній охороні, Державній кримінально-виконавчій службі України, органах і підрозділах цивільного захисту, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 років і більше;
( Пункт 3 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1249-VI від 14.04.2009, № 901-VIII від 23.12.2015, № 2462-VIII від 19.06.2018; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран Збройних Сил СРСР" за законодавством колишнього Союзу РСР;
5) які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років у календарному або 25 та більше років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України.
( Статтю 5 доповнено пунктом п'ятим згідно із Законом № 1763-IV від 15.06.2004 )( Стаття 5 в редакції Закону № 2373-III від 05.04.2001 )( Офіційне тлумачення статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2003 від 27.02.2003 )
Стаття 6. Соціальний захист ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членів їхніх сімей
( Назва статті 6 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України надаються такі пільги:
( Абзац перший статті 6 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
1) безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;
( Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3475-IV від 23.02.2006, № 1249-VI від 14.04.2009, № 5462-VI від 16.10.2012, № 1150-IX від 28.01.2021 )
2) першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів;
( Пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001 )
3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;
4) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;
5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членам їхніх сімей з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України;
( Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3475-IV від 23.02.2006; в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1249-VI від 14.04.2009, № 5462-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України і членами їх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
( Пункт 6 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001 )
7) першочергове забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням для постійного проживання та яким виповнилося 60 і більше років, а також сім'ям померлих ветеранів.
( Пункт 7 статті 6 в редакції Закону № 2373-III від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV від 03.04.2003, № 3475-IV від 23.02.2006; в редакції Закону № 107-V від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )
8) право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду;
9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця проживання після звільнення з військової служби в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;
( Пункт 9 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1276-VI від 16.04.2009 )
10) безоплатний проїзд (туди і назад) у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;
( Пункт 10 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001 )
11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України;
( Статтю 6 доповнено пунктом згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1812-VIII від 17.01.2017 )
12) право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;
13) використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до 14 календарних днів на рік;
14) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, в установі чи організації;
15) право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників;
16) переважне право на вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів.
( Статтю 6 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 2373-III від 05.04.2001 )
Стаття 7. Реалізація права на пільги ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та членами їхніх сімей
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.
У разі якщо право на одну й ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, така пільга надається за одним з них за вибором ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами6- 9 статті 6 цього Закону.
Пільги, передбачені пунктами6 та 11 статті 6 цього Закону, надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередніх шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Частину п'яту статті 7 виключено на підставі Закону № 1914-IX від 30.11.2021 )
Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов’язані безоплатно надавати ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України юридичну допомогу з питань щодо реалізації прав, визначених цим Законом.
( Статтю 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2373-III від 05.04.2001, № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008, № 1357-IX від 30.03.2021; в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 8. Позбавлення права на пільги
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та члени їхніх сімей позбавляються права на пільги на період відбування ветераном військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі.
( Стаття 8 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Розділ III.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 9. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону
Витрати, пов'язані з реалізацією цього Закону, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, коштів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та інших джерел, не заборонених законодавством.
( Текст статті 9 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; текст статті 9 в редакції Закону № 2457-VI від 08.07.2010 )
Стаття 10. Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вручаються посвідчення та нагрудні знаки.
Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначаються Кабінетом Міністрів України.
( Постанова Кабінету Міністрів № 1601, № 905, № 542, № 1226, № 1320, № 925 )( Стаття 10 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 11. Громадські організації ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України згідно із законодавством України мають право утворювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об’єднання громадян".
( Стаття 11 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, несуть відповідальність згідно із законом.
( Стаття 12 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 )
Стаття 13. Порядок введення в дію Закону
1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін після введення в дію цього Закону:
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
24 березня 1998 року
№ 203/98-ВР