• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

Верховна Рада України  | Закон від 17.01.2017 № 1812-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.01.2017
 • Номер: 1812-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.01.2017
 • Номер: 1812-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 7-8, ст.51)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 135 після слів "Безквитковий проїзд пасажира" доповнити словами "в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа";
2) у статті 229:
у частині першій слова та цифри "абзаци шостий та восьмий статті 135" замінити словами та цифрами "абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135";
у частині другій:
у пункті 1 слова та цифри "абзаци шостий та восьмий статті 135" замінити словами та цифрами "абзаци четвертий, шостий та восьмий статті 135";
у пункті 2 слова та цифри "абзац восьмий статті 135" замінити словами та цифрами "абзаци четвертий та восьмий статті 135".
2. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка";
"електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг";
"квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг";
2) частину дев’яту статті 6 доповнити словами "запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду та встановлюють порядок її функціонування, а також види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів; визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду";
3) статтю 35 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:
"Правила користування міським пасажирським автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду";
4) абзац четвертий частини другої статті 39 доповнити словами "а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду";
5) абзаци другий і третій частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
"мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток;
виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом";
6) частину другу статті 42 доповнити словами "а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - з моменту реєстрації електронного квитка".
3. У Законі України "Про міський електричний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 51, ст. 548; 2014 р., № 8, ст. 88; 2015 р., № 32, ст. 318):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка";
"електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг";
"квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг";
2) у статті 4:
частину третю доповнити словами "а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєстрований електронний квиток";
доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Правила користування міським електричним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду";
3) в абзаці першому частини першої статті 6 слова "які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту і" виключити;
4) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Органи місцевого самоврядування запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду";
5) в абзаці п’ятому частини першої статті 13 слово "здійснювати" замінити словом "забезпечувати".
4. У пункті "а" частини першої статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством";
2) доповнити підпунктами 10-1 і 10-2 такого змісту:
"10-1) прийняття рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності та визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;
10-2) встановлення порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті незалежно від форм власності, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів".
5. Частину другу статті 38-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) доповнити словами "за наявності посвідчення чи довідки, зазначених у цьому Законі, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
6. Абзац четвертий частини п’ятої статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 8, ст. 62) доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
7. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
1) пункт 15 частини першої статті 20 доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі";
2) пункт 9 частини першої статті 21 доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі";
3) пункт 1 частини третьої статті 30 доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
8. Перше речення пункту 4 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519) доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
9. Пункт 7 частини першої статті 12 і перше речення пункту 7 частини першої статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після слів "місця проживання" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
10. Пункт 11 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249; 2001 р., № 24, ст. 127) після слів "(за винятком таксі)" доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
11. Пункт 4 частини шостої статті 13 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2009 р., № 39, ст. 550) доповнити словами "за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній основі".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) розробити та затвердити порядок взаємодії органів місцевого самоврядування та органів соціального захисту населення щодо обов’язковості забезпечення осіб, яким законом надано право пільгового проїзду, електронними квитками на безоплатній основі в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
17 січня 2017 року
№ 1812-VIII