• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний реєстр виборців

Верховна Рада України  | Закон від 22.02.2007 № 698-V
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.02.2007
 • Номер: 698-V
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 22.02.2007
 • Номер: 698-V
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний реєстр виборців
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 20, ст.282)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1616-VI від 21.08.2009, ВВР, 2009, № 50, ст.754 )( Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 26-рп/2009 від 19.10.2009 )( В редакції Закону № 2536-VI від 21.09.2010, ВВР, 2011, № 5, ст.34 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4108-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 28, ст.312 № 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682 № 5461-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62 № 563-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.731 № 1207-VII від 15.04.2014, ВВР, 2014, № 26, ст.892 № 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914 № 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81 № 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63 Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 - про набрання чииності змін щодо здійснення повноважень органів адміністрування та органів ведення Державного реєстру виборців регіональними та територіальними представництвами Центральної виборчої комісії див. пункт 1 розділу XXXXII Законами № 805-IX від 16.07.2020, ВВР, 2020, № 36, ст.273 № 1089-IX від 16.12.2020 № 1135-IX від 26.01.2021 № 1871-IX від 05.11.2021 № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 № 2801-IX від 01.12.2022 )( У тексті Закону слова "інформаційно-телекомунікаційна система" в усіх відмінках замінено словами "інформаційно-комунікаційна система" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Державний реєстр виборців
Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці).
Стаття 2. Основні завдання Реєстру
1. Основними завданнями Реєстру є:
1) ведення персоніфікованого обліку виборців;
2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів;
( Пункт 2 частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
3) облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.
( Частину першу статті 2 доповнено пунктом 3 згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру
1. Основними засадами ведення Реєстру є:
1) законність і пріоритет прав людини;
2) загальний характер;
3) повнота відомостей;
4) достовірність відомостей;
5) однократність включення до нього виборця;
6) постійність;
7) публічний характер;
8) поновлювальність відомостей;
9) захищеність.
2. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
4. Повнота відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.
( Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
5. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені цим Законом підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.
6. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (у межах строків, установлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.
8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
9. Поновлювальність відомостей Реєстру означає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.
10. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання, знищення персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.
( Частина десята статті 3 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 4. Мова ведення Реєстру
1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.
2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Національною комісією зі стандартів державної мови.
( Частина друга статті 4 в редакції Закону № 2704-VIII від 25.04.2019 )
Стаття 5. Відомості Реєстру
1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
1) ідентифікаційні персональні дані виборця;
2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;
3) службові персональні дані.
2. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.
Стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця
1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать:
1) прізвище;
2) власне ім’я (усі власні імена);
3) по батькові;
4) дата народження;
5) місце народження;
6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України).
( Частину першу статті 6 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.
3. У разі відсутності документально підтверджених відомостей про число та місяць народження виборця як число та місяць народження зазначається 1 січня відповідного року.
4. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. У разі якщо населений пункт перестав існувати, зазначається його назва відповідно до документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця. При цьому до Реєстру вносяться:
1) зазначення країни народження (Україна);
2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України;
3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до складу якого входить населений пункт, в якому народився виборець;
4) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
5. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:
1) сучасна назва відповідної країни;
2) для федеративних держав - назва відповідного суб’єкта федерації;
3) категорія населеного пункту, в якому народився виборець, та його власна назва.
Стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця
1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:
1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;
( Пункт 2 частини першої статті 7 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3) номер виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;
4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).
2. Номер виборчої дільниці, до якої відноситься виборець, визначається на підставі відомостей про його виборчу адресу.
( Частина друга статті 7 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3. За зверненням виборця, який має право голосу на відповідних загальнодержавних виборах чи всеукраїнському референдумі, включаючи виборця, стосовно якого у Реєстрі наявна службова відмітка про вибуття з відповідної території, орган ведення Реєстру може тимчасово (на період відповідного виборчого процесу чи процесу референдуму) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю, дільницю референдуму) без зміни його виборчої адреси. Порядок подання та розгляду заяви про тимчасову зміну місця голосування виборця встановлюється Центральною виборчою комісією. Таке звернення подається до органу ведення Реєстру не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі.
( Абзац перший частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця не застосовується щодо спеціальних виборчих дільниць.
( Частина третя статті 7 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
4. На місцевих виборах тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни виборчої адреси не застосовується.
( Частина статті 7 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 8. Виборча адреса виборця
1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
( Частина перша статті 8 в редакції Закону № 888-VIII від 10.12.2015 )
2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою задекларовано або зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", якщо інше не передбачене цією статтею.
( Частина друга статті 8 в редакції Закону № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019; в редакції Закону № 1871-IX від 05.11.2021 )
3. За зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.
( Статтю 8 доповнено новою частиною згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019; із змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
4. Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого або задекларованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за зверненням виборця.
( Частина статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 563-VII від 17.09.2013, № 1135-IX від 26.01.2021, № 1871-IX від 05.11.2021 )
5. Виборчою адресою військовослужбовця строкової служби є адреса дислокації військової частини (формування).
6. Виборчою адресою виборця, який відбуває покарання у вигляді арешту, позбавлення або обмеження волі, є адреса установи виконання покарань.
7. Виборчою адресою виборця, який проживає чи перебуває за межами України, є його поштова адреса в країні проживання (перебування).
8. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-9, 11 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 10 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:
1) країна проживання (перебування);
2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України, або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;
3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;
4) населений пункт (місто, селище, село);
5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);
6) номер будинку;
7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);
8) номер квартири (кімнати);
9) поштовий індекс;
10) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування);
11) інші відомості, які визначають виборчу адресу.
Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру
1. До службових персональних даних Реєстру належать:
1) дата набуття виборцем громадянства України;
2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);
3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);
4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, дієздатність яких поновлена);
5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);
6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;
7) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);
( Пункт 7 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
8) службова відмітка про проходження виборцем строкової військової служби;
9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.
2. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України".
Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром
1. Кожен виборець має право:
1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
2) отримувати в установленому цим Законом порядку інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
( Пункт 2 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;
4) одержувати на безоплатній основі від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;
( Пункт 4 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру із заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
( Пункт 5 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
7) захищати будь-якими не забороненими законом способами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.
( Пункт 7 частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2. Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у передбачених цим Законом випадках.
3. У разі внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення.
( Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
4. Розпорядник Реєстру забезпечує взаємодію виборців з Реєстром шляхом запровадження в мережі Інтернет електронних сервісів.
( Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців
1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, його захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про захист персональних даних", міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
( Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )
Для забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка міститься в Реєстрі, використовуються засоби захисту конфіденційної інформації.
( Частину першу статті 11 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5461-VI від 16.10.2012, № 1262-VII від 13.05.2014, Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
2. Розпорядник Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами електронних комунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для осіб, яким надається право доступу до бази даних Реєстру, порядок такого доступу з дотриманням вимог цього Закону.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5461-VI від 16.10.2012, № 1262-VII від 13.05.2014, Кодексом № 396-IX від 19.12.2019, Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )
3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини настає юридична відповідальність в установленому законом порядку.
Стаття 12. Публічний характер Реєстру
1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.
2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, встановлені цим Законом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.
( Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
3. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль за веденням Реєстру в межах, установлених цим Законом.
Стаття 13. Форма ведення Реєстру
1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.
2. Для ведення Реєстру застосовуються системні класифікатори. Системні класифікатори, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5-9 цього Закону. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.
4. Некоректними відомостями Реєстру є:
1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;
2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;
3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.
5. У разі виявлення кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), зайві записи Реєстру знищуються в установленому цим Законом порядку. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється в порядку, встановленому статтями 19, 20, 20- 1, 22 і 23 цього Закону.
( Частина п'ята статті 13 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
6. Візуальний та автоматизований контроль за повнотою і коректністю персональних даних Реєстру здійснюється постійно в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
Розділ II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців
1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);
2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);
( Пункт 3 частини першої статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).
( Частину першу статті 14 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:
1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону у процесі створення та ведення Реєстру;
2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;
3) забезпечує закупівлю товарів, робіт та послуг для функціонування інформаційно-комунікаційної системи Реєстру;
( Частину другу статті 14 доповнено новим пунктом згідно із Законом № 4108-VI від 09.12.2011 )
4) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;
5) забезпечує контроль за цілісністю бази даних Реєстру, повнотою і коректністю персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру;
6) надає доступ до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;
( Пункт 6 частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
7) здійснює ведення системних класифікаторів;
8) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.
4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.
5. Повноваження органу ведення Реєстру здійснюють територіальні представництва Центральної виборчої комісії, утворені відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
( Частина п'ята статті 14 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )( Частину шосту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
7. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру.
( Частину восьму статті 14 виключено на підставі Закону № 805-IX від 16.07.2020 )( Частину дев'яту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
9. Повноваження регіональних органів адміністрування Реєстру здійснюють регіональні представництва Центральної виборчої комісії, утворені відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
( Статтю 14 доповнено частиною дев’ятою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )( Частину десяту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )( Частину одинадцяту статті 14 виключено на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
11. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ до статистичних відомостей Реєстру.
( Статтю 14 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
12. Функції органу ведення Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.
( Частина дванадцята статті 14 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру
1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру.
2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру на підставах та в порядку, встановлених цим Законом, і згідно з прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру відповідно до цього Закону.
3. Програмні та інші засоби доступу надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру.
Розділ III
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ
Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру
1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:
1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
2) внесення змін до персональних даних Реєстру;
3) знищення запису Реєстру.
2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах та у спосіб, встановлені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру.
3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.
4. У разі неможливості виконання органом ведення Реєстру дій щодо ведення Реєстру актуалізація бази даних Реєстру стосовно записів про виборців, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу, здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.
( Статтю 16 доповнено частиною четвертою згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру
1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру.
2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу:
1) у зв’язку з досягненням особою віку 18 років;
2) у зв’язку з набуттям особою громадянства України;
3) у зв’язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.
3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, у тому числі у разі виявлення в результаті візуального чи автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, є подані в установленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, що підтверджують відповідні зміни.
4. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є також звернення, передане засобами автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру відповідно до статей 20, 22 цього Закону органом ведення Реєстру, до якого подано в установленому порядку документи, що підтверджують відповідні зміни.
5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є:
1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;
2) виявлення в базі даних Реєстру запису про особу, яка не є виборцем (крім випадків, зазначених у частині шостій цієї статті), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру в установленому порядку;
( Пункт 2 частини п'ятої статті 17 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3) виявлення в базі даних Реєстру зайвого запису про виборця (кратне включення виборця до Реєстру), що підтверджено документами, поданими до органу ведення Реєстру у встановленому порядку.
( Пункт 3 частини п'ятої статті 17 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, стосовно особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п’яти років після настання зазначених обставин.
7. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 22 цього Закону.
( Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 )
Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру
Документи, зазначені у статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:
1) звернення особи за власною ініціативою;
2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
3) уточнення персональних даних Реєстру.
Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру
1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.
2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, наведених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Особа, яка не має зареєстрованого місця проживання, може подати заяву щодо включення до Реєстру в строк, встановлений частиною третьою статті 20 цього Закону.
( Абзац перший частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 805-IX від 16.07.2020, № 2801-IX від 01.12.2022 )
До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).
Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) зазначаються у заяві, яка подається разом з документом (копією документа), що підтверджує відповідний факт.
Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.
( Частина друга статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може особисто звернутися щодо свого включення до Реєстру до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною у частині другій цієї статті.
До заяви про включення до Реєстру додається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, - паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянство України).
Керівник закордонної дипломатичної установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.
Заява з копією зазначеного документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
( Абзац четвертий частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )( Частина третя статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої, четвертої - сьомої статті 8 цього Закону.
( Частина четверта статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також у разі необхідності перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 цього Закону.
( Частина п'ята статті 19 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає наказ про внесення відповідного запису до Реєстру. Перед виданням наказу орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.
7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру вручає виборцю або надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У повідомленні зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Повідомлення підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу.
Таке повідомлення в електронній формі надсилається на зазначену заявником адресу електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису керівника органу ведення Реєстру відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги".
( Частину сьому статті 19 доповнено абзацом другим згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019; в редакції Закону № 2801-IX від 01.12.2022 )( Частина сьома статті 19 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
8. У разі якщо виборець уже включений до Реєстру, йому вручається або надсилається повідомлення, зазначене в частині сьомій цієї статті, на адресу, вказану в заяві як виборча адреса виборця, або на зазначену ним адресу електронної пошти.
( Частина восьма статті 19 в редакції Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
9. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:
1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;
2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п’ятою цієї статті, встановлено невідповідність відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідним органом, закладом, установою.
10. Особі, якій відмовлено у включенні до Реєстру, повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення вручається особі або надсилається на адресу, зазначену в заяві як її виборча адреса, чи на зазначену особою адресу електронної пошти.
( Частина десята статті 19 із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 )
Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних
1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Така заява може бути подана до органу ведення Реєстру особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Також заява може бути надіслана особою в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Заява, надіслана з використанням мережі Інтернет, повинна містити адресу електронної пошти, на яку заявнику може бути надіслано повідомлення, передбачене цією статтею.
( Абзац перший частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують відповідні зміни.
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної закордонної дипломатичної установи України, яка невідкладно передає заяву разом з документами (їх копіями), що додаються до неї, до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України. Така заява з копіями відповідних документів може бути надіслана особою до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" з використанням мережі Інтернет у встановленому розпорядником Реєстру порядку.
( Абзац третій частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2801-IX від 01.12.2022 )
2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву, до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.
3. Зазначене у частинах третій і четвертій статті 8 цього Закону звернення щодо зміни виборчої адреси може бути подане виборцем до органу ведення Реєстру, повноваження якого поширюються на територію, до якої віднесено виборчу адресу, на яку змінюватиметься поточна виборча адреса виборця, не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу виборів або процесу референдуму, що проводяться на території, в межах якої виборець просить визначити його виборчу адресу. У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), таке звернення може бути подане не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, які відбуваються одночасно.
( Абзац перший частини третьої статті 20 і з змінами, внесеними згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020 )
У разі надходження звернення виборця щодо зміни виборчої адреси пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу відповідних виборів або процесу референдуму (з урахуванням особливостей щодо виборів та референдуму, передбачених абзацом першим цієї частини, які проводяться одночасно) орган ведення Реєстру приймає мотивоване рішення про відмову у внесенні зміни до його виборчої адреси, копія якого не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення надсилається виборцю з одночасним повідомленням про можливість подання звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу відповідних виборів.
У випадку, передбаченому абзацом другим цієї частини, або у разі, якщо строки виборчих процесів з відповідних виборів (процесу референдуму) повністю або частково збігаються, виборець може подати звернення щодо зміни виборчої адреси після завершення виборчого процесу виборів, голосування на яких відбувається останнім.
4. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону у заяві виборця, зазначеної у частині другій цієї статті, вказується адреса житла, за якої він фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою.
( Частина четверта статті 20 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
5. Вимоги частин першої і другої цієї статті щодо подання документів (копій документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця, до звернень щодо зміни виборчої адреси на підставі частин третьої і четвертої статті 8 цього Закону не застосовуються.
( Частина п'ята статті 20 в редакції Закону № 805-IX від 16.07.2020 )
6. Порядок розгляду звернення виборця, передбаченого частиною третьою статті 8 цього Закону, встановлюється Центральною виборчою комісією.