Про телекомунікації

Верховна Рада України Закон від 18.11.2003 №1280-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.11.2003

Номер 1280-IV

Статус Не діє

Редакції
01.01.2022 втрата чинності (закон від 16.12.2020 N 1089-IX /1089-20/) 24.11.2021 внесення змін (закон від 28.01.2021 N 1150-IX /1150-20/) 24.10.2020 внесення змін (закон від 17.09.2020 N 912-IX /912-20/) 16.10.2020 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 124-IX /124-20/) 03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 13.02.2020 внесення змін (закон від 14.01.2020 N 440-IX /440-20/) 25.12.2019 внесення змін (закон від 18.09.2019 N 102-IX /102-20/) 30.11.2019 внесення змін (закон від 03.10.2019 N 158-IX /158-20/) 16.07.2019 внесення змін (закон від 25.04.2019 N 2704-VIII /2704-19/) 03.07.2019 внесення змін (закон від 06.06.2019 N 2740-VIII /2740-19/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 18.12.2017 внесення змін (закон від 23.05.2017 N 2059-VIII /2059-19/) 04.06.2017 внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1983-VIII /1983-19/) 04.06.2017 внесення змін (закон від 07.02.2017 N 1834-VIII /1834-19/) 06.11.2016 внесення змін (закон від 06.10.2016 N 1664-VIII /1664-19/) 01.03.2016 внесення змін (закон від 12.11.2015 N 794-VIII /794-19/) 09.12.2015 внесення змін (закон від 10.11.2015 N 766-VIII /766-19/) 28.06.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 222-VIII /222-19/) 07.08.2015 внесення змін (закон від 16.07.2015 N 630-VIII /630-19/) 19.04.2014 внесення змін (закон від 27.03.2014 N 1170-VII /1170-18/) 02.03.2014 внесення змін (закон від 23.02.2014 N 767-VII /767-18/) 02.02.2014 внесення змін (закон від 28.01.2014 N 732-VII /732-18/) 22.01.2014 внесення змін (закон від 16.01.2014 N 721-VII /721-18/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 07.01.2013 внесення змін (закон від 07.06.2012 N 4910-VI /4910-17/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5410-VI /5410-17/) 18.11.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5459-VI /5459-17/) 04.11.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5316-VI /5316-17/) 10.08.2012 внесення змін (закон від 03.07.2012 N 5029-VI /5029-17/) 03.08.2012 внесення змін (закон від 21.06.2012 N 5007-VI /5007-17/) 08.04.2012 внесення змін (закон від 13.03.2012 N 4499-VI /4499-17/) 15.10.2011 внесення змін (закон від 20.09.2011 N 3748-VI /3748-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 27.07.2011 внесення змін (закон від 05.07.2011 N 3566-VI /3566-17/) 12.06.2011 внесення змін (закон від 17.02.2011 N 3038-VI /3038-17/) 07.05.2011 внесення змін (закон від 07.04.2011 N 3205-VI /3205-17/) 27.01.2011 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2392-VI /2392-17/) 06.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2752-VI /2752-17/) 06.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2751-VI /2751-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2388-VI /2388-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2392-VI /2392-17/) 30.06.2010 внесення змін (закон від 01.06.2010 N 2299-VI /2299-17/) 09.02.2010 внесення змін (закон від 20.01.2010 N 1819-VI /1819-17/) 08.10.2008 визнання неконституційними окремих положень (решение від 08.10.2008 N 21-рп/2008 /v021p710-08/) 01.02.2007 внесення змін (закон від 11.01.2007 N 580-V /580-16/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3475-IV /3475-15/) 16.12.2006 внесення змін (закон від 28.11.2006 N 378-V /378-16/) 01.03.2006 внесення змін (закон від 12.01.2006 N 3317-IV /3317-15/) 10.02.2006 внесення змін (закон від 19.01.2006 N 3380-IV /3380-15/) 10.02.2006 внесення змін (закон від 19.01.2006 N 3375-IV /3375-15/) 14.01.2006 внесення змін (закон від 15.12.2005 N 3200-IV /3200-15/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 06.11.2004 внесення змін (закон від 21.10.2004 N 2119-IV /2119-15/) 03.08.2004 внесення змін (закон від 24.06.2004 N 1876-IV /1876-15/) 18.11.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
3) надавати телекомунікаційні послуги за встановленими показниками якості;
4) надавати споживачам вичерпну інформацію, необхідну для укладення договору, а також щодо телекомунікаційних послуг, які вони надають;
4-1) надавати абонентам послугу перенесення абонентського номера, користування персональним номером у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;
( Частину першу статті 39 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 2392-VI від 01.07.2010 )
5) вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві;
6) забезпечувати правильність застосування тарифів;
7) зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом;
8) не допускати порушень правил добросовісної конкуренції на ринку телекомунікацій;
9) першочергово надавати телекомунікаційні послуги підрозділам Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки, захисту державного кордону;
10) забезпечувати готовність своїх телекомунікаційних мереж до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, в тому числі можливість оповіщення своїх споживачів у цих умовах;
11) надавати щорічно до ЦОВЗ інформацію про свої телекомунікаційні мережі для відпрацювання мобілізаційних планів у межах, визначених Кабінетом Міністрів України;
12) вести облікову та іншу, визначену законодавством, документацію щодо своїх телекомунікаційних мереж та взаємоз’єднання з іншими телекомунікаційними мережами;
13) своєчасно надавати ЦОВЗ та національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, звіти та інформацію в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством;
( Пункт 13 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3566-VI від 05.07.2011 )
14) оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються самим оператором, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;
15) забезпечувати використання наданого номерного ресурсу в терміни, визначені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;
16) попереджувати споживачів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених правилами надання і отримання цих послуг;
17) вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами;
18) на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії;
( Частину першу статті 39 доповнено новим пунктом 18 згідно із Законом № 1819-VI від 20.01.2010 )
18-1) подавати до центрів системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112:
невідкладно після отримання екстреного виклику від абонента рухомого (мобільного) зв’язку - дані про його номер і місцезнаходження;
щомісяця - інформацію про абонентські номери фіксованого телефонного зв’язку, прізвища, імена, по батькові, найменування та адреси, що містяться в базі даних;
( Частину першу статті 39 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом № 4499-VI від 13.03.2012 )( Пункт 18-2 частини першої статті 39 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014 )
19) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.
2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, 18-1, поширюються також на провайдерів телекомунікацій.
( Абзац перший частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4499-VI від 13.03.2012, № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 767-VII від 23.02.2014 )
Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з’єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
( Частину другу статті 39 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1819-VI від 20.01.2010 )( Частина друга статті 39 в редакції Закону № 1876-IV від 24.06.2004 )
3. У разі якщо оператор, провайдер телекомунікацій встановлює плату за телекомунікаційні послуги згідно з почасовими тарифами, то при розрахунках із споживачами він зобов’язаний враховувати лише повні тарифні одиниці часу.
4. Оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових негласних слідчих (розшукових) дій та розвідувальних заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових негласних слідчих (розшукових) дій та розвідувальних заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов’язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.
( Частина четверта статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 721-VII від 16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; із змінами, внесеними згідно із Законами № 767-VII від 23.02.2014, № 912-IX від 17.09.2020, N 1150-IX від 28.01.2021 )
5. Оператори, провайдери телекомунікацій не мають права відмовляти в подальшому наданні загальнодоступних послуг особам з інвалідністю I та II груп усіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.
6. Оператори телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку на території України, за умови укладення відповідної письмової угоди між собою зобов’язані надавати можливість абонентам отримувати послугу національного роумінгу.
( Статтю 39 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 2392-VI від 01.07.2010 )
Стаття 40. Відповідальність операторів, провайдерів телекомунікацій
1. Оператор, провайдер телекомунікацій несе перед споживачами за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг таку майнову відповідальність:
1) за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, -
у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків вартості послуг;
2) за затримку передавання телеграми, що призвело до її невручення або до несвоєчасного вручення, -
штраф у розмірі 50 відсотків вартості оплаченої послуги, а також повернення споживачу отриманих за послугу грошей;
3) за безпідставне відключення кінцевого обладнання, -
у розмірі абонентної плати за весь період відключення;
4) за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг, -
у розмірі абонентної плати за один місяць;
5) в інших випадках - у розмірах, передбачених договором про надання телекомунікаційних послуг;
6) у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а оператор телекомунікацій у разі неусунення пошкодження протягом п’яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.
2. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть майнової відповідальності перед споживачами телекомунікаційних послуг за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються оператором телекомунікацій, або з вини споживача у випадках, передбачених цим Законом.
3. Питання відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання оператором, провайдером телекомунікацій обов’язків за договором про надання телекомунікаційних послуг вирішуються в судовому порядку.
4. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть відповідальності за зміст інформації, що передається їх мережами.
Стаття 41. Персонал операторів, провайдерів телекомунікацій
1. Персоналом оператора, провайдера телекомунікацій є всі працівники, які перебувають з ним у трудових відносинах.
2. Персонал оператора, провайдера телекомунікацій несе відповідальність за порушення вимог законодавства України щодо збереження таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер, а також інформації з обмеженим доступом щодо організації та функціонування телекомунікаційних мереж в інтересах національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3. Персоналу оператора, провайдера телекомунікацій забороняється брати участь у страйках, якщо такі дії призводять до припинення функціонування мереж телекомунікацій чи надання телекомунікаційних послуг, що створює перешкоди для забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод людини.
4. Операторами, провайдерами телекомунікацій створюються робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 відсотків загальної чисельності працівників без урахування зайнятих у важких, шкідливих умовах та роботах з підвищеною небезпекою.
5. Керівники підприємств - операторів, провайдерів телекомунікацій та їх філій можуть прийматися на роботу за контрактом.
Глава VIII
РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
1. Право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій забороняється.
Суб’єкт господарювання під час провадження діяльності у сфері телекомунікацій зобов’язаний виконувати передбачені законом, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій обов’язки оператора, провайдера телекомунікацій.
Діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу, здійснюється після отримання відповідних ліцензії та/або дозволу (ліцензій та/або дозволів), необхідність отримання яких визначена законом.
2. У повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій зазначаються:
1) повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;
2) код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України - для юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;
3) місцезнаходження - для юридичної особи або місце проживання - для фізичної особи - підприємця;
4) адреса для листування;
5) контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса, адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет (за наявності);
6) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника;
7) територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій;
8) вид та опис телекомунікаційних послуг. У разі відсутності в орієнтовному переліку видів телекомунікаційних послуг, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, послуги, яку планує надавати суб’єкт господарювання, вид та опис такої послуги надається в довільній формі;
9) інформація про отримані ліцензії, дозволи - у разі здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, яка передбачає використання обмеженого (радіочастотного та/або номерного) ресурсу;
10) зобов’язання заявника виконувати передбачені законом, Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та іншими нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій обов’язки оператора, провайдера телекомунікацій.
Форма повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Таке повідомлення підписується керівником або особою, яка може вчиняти дії від імені суб’єкта господарювання, або особисто фізичною особою - підприємцем.
3. Повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій подається суб’єктом господарювання до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у порядку, визначеному статтею 9 Закону України "Про адміністративні послуги".
Суб’єкт господарювання набуває право на провадження діяльності у сфері телекомунікацій з дати подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Датою подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій вважається дата вхідної реєстрації такого повідомлення у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
4. Відповідальність за достовірність і повноту відомостей, зазначених у повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, покладається на суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення.
5. Уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи протягом п’яти робочих днів з дати вхідної реєстрації повідомлення про початок діяльності у сфері телекомунікацій у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вносять відомості про суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному вебсайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Відомості, що містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, є відкритими та загальнодоступними, крім даних фізичних осіб - підприємців про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
У разі виявлення суб’єктом господарювання помилки у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій такий суб’єкт господарювання має право протягом десяти робочих днів після подання повідомлення подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, виправлені (достовірні) дані щодо інформації, яка потребує змін.
Інформація не вважається недостовірною або поданою не в повному обсязі, якщо суб’єкт господарювання протягом десяти робочих днів після подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій подав виправлені дані до відповідного органу.
Уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи протягом п’яти робочих днів з дати отримання виправлених (достовірних) даних щодо інформації, яка потребує змін, вносять відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
У разі зміни відомостей, зазначених у поданому повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, суб’єкт господарювання зобов’язаний подати до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідне повідомлення у порядку, визначеному частиною третьою цієї статті, протягом десяти робочих днів з дня настання таких змін.
Уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи протягом п’яти робочих днів з дати отримання інформації про зміну відомостей вносять відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
Виключення з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій здійснюється уповноваженими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадовими особами на підставі заяви суб’єкта господарювання про виключення з реєстру, підписаної керівником, або особою, яка може вчиняти дії від імені суб’єкта господарювання, або особисто фізичною особою - підприємцем.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має право виключити суб’єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій у разі припинення діяльності юридичної особи чи фізичної особи - підприємця на підставі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або у разі відсутності суб’єкта господарювання у такому реєстрі.
Продовження здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про зміну відомостей, що зазначаються у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, забороняється.
6. За зверненням суб’єкта господарювання уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, посадові особи протягом трьох робочих днів надають (надсилають) йому в паперовій або електронній формі на безоплатній основі витяг з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на бланку національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
7. За подання повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, подання повідомлення про внесення змін до відомостей, які зазначені у раніше поданому повідомленні, та внесення відомостей до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій плата не справляється.
8. Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій є частиною інформаційно-аналітичної системи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Доступ до інформаційно-аналітичної системи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, здійснюється через офіційний вебсайт національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
В інформаційно-аналітичній системі національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, забезпечується можливість пошуку, формування електронних витягів про операторів, провайдерів телекомунікацій, подання звітів з урахуванням вимог законодавства про захист інформації.
Порядок користування інформаційно-аналітичною системою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, визначає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
( Стаття 42 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1876-IV від 24.06.2004, № 3380-IV від 19.01.2006; в редакції Закону № 3566-VI від 05.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5410-VI від 02.10.2012; текст статті 42 в редакції Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 43 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )
Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
( Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 102-IX від 18.09.2019 )
1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій.
( Частина перша статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 102-IX від 18.09.2019 )( Частину другу статті 44 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )
3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, відповідно до цього Закону.
( Частина третя статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 102-IX від 18.09.2019 )( Частину четверту статті 44 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Стаття 44 в редакції Закону № 3566-VI від 05.07.2011 )( Статтю 45 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 46 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 47 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 48 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 49 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 50 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 51 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 52 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 53 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )( Статтю 54 виключено на підставі Закону № 2299-VI від 01.06.2010 )( Статтю 55 виключено на підставі Закону № 102-IX від 18.09.2019 )
Стаття 56. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет
1. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет включає комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену.UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.
2. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється уповноваженою організацією для:
1) створення реєстру доменних назв і адрес мережі українського сегмента мережі Інтернет;
2) створення реєстру доменних назв у домені.UA;
3) створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет;
4) забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені.UA;
5) створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції;
6) представництва та захисту у відповідних міжнародних організаціях інтересів споживачів українського сегмента мережі Інтернет.
3. Адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені.UA здійснюється недержавною організацією, яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог.
4. Утворення адресного простору, розподіл і надання адрес, маршрутизація інформації між адресами здійснюються відповідно до міжнародних вимог.
Глава IX
ВЗАЄМОЗ’ЄДНАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
Стаття 57. Принципи взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
1. При здійсненні взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж повинні бути дотримані такі принципи:
1) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі розрахункові такси за послуги пропуску трафіка, повинні бути предметом договору між операторами телекомунікацій;
2) економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій та розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, а також розрахункові такси за послуги пропуску трафіка визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг у порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, згідно із цим Законом;
3) технічні, організаційні та економічні умови взаємоз’єднання з телекомунікаційними мережами операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг регулюються в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;
( Пункт 3 частини першої статті 57 в редакції Закону № 4910-VI від 07.06.2012 )
4) розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, плати за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій, та/або операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою установлюються в порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не займають монопольне (домінуюче) становище та не мають істотної ринкової переваги, не можуть бути нижчими за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від їхніх мереж до мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище та/або мають істотну ринкову перевагу.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за зверненням будь-якої із сторін повинна здійснювати врегулювання відносин операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, при укладанні, виконанні та розірванні відповідних договорів.
З метою забезпечення ефективної конкуренції та умов, що є недискримінаційними, рівноправними та прийнятними для обох сторін і корисними для споживачів, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом місяця з дня звернення приймає відповідне рішення по суті спору.
3. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо спору з питань взаємоз’єднання, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, є обов’язковим для виконання операторами телекомунікацій і може бути скасовано лише за рішенням суду.
( Стаття 57 в редакції Закону № 2751-VI від 02.12.2010 )
Стаття 58. Обов’язки операторів при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж
1. Оператори телекомунікацій зобов’язані:
1) дотримуватися технічних вимог, установлених для телекомунікаційних мереж;
2) надавати іншим операторам телекомунікацій, які бажають укласти договори про взаємоз’єднання, інформацію, необхідну для підготовки таких договорів, а також запропонувати умови взаємоз’єднання, не гірші тих, що запропоновані іншим операторам телекомунікацій;
3) забезпечувати взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж у всіх технічно можливих місцях із пропускною спроможністю, необхідною для якісного надання телекомунікаційних послуг. При цьому операторам забороняється при проведенні взаємоз’єднання вимагати один від одного виконання будь-яких робіт, послуг, зазнання витрат, спрямованих на дообладнання своїх телекомунікаційних мереж;
4) надавати на вимогу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, інформацію про умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;
4-1) дотримуватися розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у випадках, передбачених цим Законом;
( Частину першу статті 58 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 2751-VI від 02.12.2010 )
5) своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки відповідно до умов договору між операторами, провайдерами телекомунікацій;
6) не створювати перешкоди для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж;
7) вживати заходів для забезпечення сталої та якісної роботи взаємоз’єднаних телекомунікаційних мереж протягом доби, повідомляти один одного про пошкодження мережі телекомунікацій або виникнення інших обставин, що призвели або можуть призвести до зниження до неприпустимих значень показників якості телекомунікаційних послуг;
8) обмінюватися даними обліку телекомунікаційних послуг, які були надані через точки взаємоз’єднання їх мереж;
9) додержуватися встановленого нормативно-правовими актами порядку маршрутизації трафіка.
Стаття 59. Каталог пропозицій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затверджує і не менше одного разу на рік публікує в офіційному бюлетені каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами. Пропозиції, що публікуються, повинні включати перелік існуючих точок взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, організаційні, економічні та технічні умови взаємоз’єднання.
2. Подання пропозицій для операторів телекомунікацій, крім операторів, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, не є обов’язковим.
( Частина друга статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4910-VI від 07.06.2012 )
3. Порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Стаття 60. Особливості укладення, зміни та розірвання договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
1. Укладення договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж здійснюється операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до обов’язкових вимог до договору про взаємоз’єднання, які встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
2. Оператор телекомунікацій, який має намір щодо укладення договору про взаємоз’єднання або щодо зміни чи розірвання такого договору, зобов’язаний письмово подати свої пропозиції відповідному оператору.
3. Оператор телекомунікацій, який отримав письмову пропозицію від іншого оператора, повинен відповісти на неї протягом 20 календарних днів із дня її одержання.
4. Оператор телекомунікацій, який отримав письмову пропозицію щодо підключення, має право обґрунтовано відмовити у взаємоз’єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора.
5. Оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг не має права відмовити у взаємоз’єднанні з телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, зазначених у каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз’єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, крім випадків, якщо телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати, не відповідає вимогам цього Закону.
( Частина п’ята статті 60 в редакції Закону № 2751-VI від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4910-VI від 07.06.2012 )
6. Сторони договору про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, які укладають договори, змінюють їх умови або припиняють дію, повинні повідомити про це національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом 30 календарних днів від дня підписання відповідних документів.
7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щоквартально публікує у своєму офіційному бюлетені перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.
Стаття 61. Досудове врегулювання спорів про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж
1. Якщо оператори телекомунікацій не досягли згоди щодо укладення, зміни чи розірвання договору, що регулює взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, а також у разі неодержання відповіді в установлений строк, зацікавлена сторона має право передати спір на вирішення до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
2. Для вирішення спору оператор, який вважає свої права порушеними, надсилає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, звернення, до якого додається проект договору про взаємоз’єднання мереж телекомунікацій, пропозиції стосовно умов взаємоз’єднання, з яких сторони не досягли домовленості, а також завірені копії всіх документів та матеріалів, необхідних для розгляду спору.
3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, за участю представників зацікавлених сторін, фахівців у сфері телекомунікацій та експертів розглядає надані матеріали, заслуховує сторони та приймає відповідне рішення. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, є обов’язковим для виконання учасниками взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж.
4. Порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення щодо спору між сторонами встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
5. У разі прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, рішення, яке не задовольняє одну із сторін, зацікавлена сторона має право звернутися до суду.
Глава X
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
Стаття 62. Загальнодоступні телекомунікаційні послуги
1. До загальнодоступних телекомунікаційних послуг належать: підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування (універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), а також виклик служб екстреної допомоги, послуги довідкових служб і зв’язку за допомогою таксофонів.
Загальнодоступні телекомунікаційні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового та/або безпроводового доступу.
( Частину першу статті 62 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 3566-VI від 05.07.2011 )( Частина перша статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3566-VI від 05.07.2011 )
2. Дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку не належать до загальнодоступних телекомунікаційних послуг.
( Стаття 62 в редакції Закону № 378-V від 28.11.2006 )
Стаття 63. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг
1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до законодавства.
2. Умови надання телекомунікаційних послуг:
1) укладення договору між оператором, провайдером телекомунікацій і споживачем телекомунікаційних послуг відповідно до основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, установлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації;
( Пункт 1-1 частини другої статті 63 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014 )
2) оплата замовленої споживачем телекомунікаційної послуги.
3. Телекомунікаційні послуги споживачам, які мають установлені законодавством України пільги з їх оплати, надаються операторами, провайдерами телекомунікацій відповідно до законодавства України.
4. Держава гарантує універсальне обслуговування, тобто забезпечення універсального доступу споживачів до телекомунікаційних мереж загального користування та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг нормованої якості за регульованими державою тарифами.
( Статтю 63 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 378-V від 28.11.2006 )
5. Універсальний доступ повинен відповідати таким вимогам:
1) забезпечення за вимогою споживача з’єднання його кінцевого обладнання з телекомунікаційними мережами загального користування за регульованими державою тарифами;
2) телекомунікаційні мережі загального користування, до яких підключається кінцеве обладнання споживачів, повинні забезпечувати підтримання голосової телефонії (здійснення й одержання зонових, міжміських, міжнародних дзвінків), факсимільний зв’язок, передачу даних на рівні, достатньому для доступу споживачів до мережі Інтернет;
3) при забезпеченні універсального доступу вартість підключення до телекомунікаційної мережі загального користування не залежить від технології доступу або способу підключення.
( Статтю 63 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 378-V від 28.11.2006 )
Стаття 64. Особливості розвитку, надання та фінансування загальнодоступних телекомунікаційних послуг
1. Основною метою розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг є надання громадянам України, за регульованими державою тарифами, можливості задовольняти власні потреби в телекомунікаційних послугах, визначених цим Законом, повноцінно брати участь у політичному, економічному та громадському житті суспільства.
2. Розвиток загальнодоступних послуг здійснюється відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій України. Концепція повинна передбачати передусім порядок та строки забезпечення доступу до загальнодоступних послуг для споживачів сільських, гірських районів, а також для таких вразливих груп споживачів, як малозабезпечені сім’ї, пенсіонери та особи з інвалідністю, а також кінцеві терміни досягнення можливості загального доступу всього населення України до загальнодоступних послуг, обсяги будівництва телекомунікаційних мереж та необхідні капіталовкладення для досягнення даної цілі.
3. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами заяви на надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг задовольняються в такій послідовності:
1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України та військові установи України;
( Пункт 1 частини третьої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 15.12.2005 )
2) медичні заклади, пожежні частини, організації, що надають інформацію про виникнення стихійних явищ (землетруси, повені, урагани тощо), державні дошкільні виховні та навчальні заклади, державні заклади науки і культури;
3) дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав;
4) громадяни, які відповідно до законодавства України мають право на отримання телекомунікаційних послуг на пільгових умовах;
5) підприємства, установи та організації, громадяни.
4. Фізичні та юридичні особи, що інвестують будівництво мережі телекомунікацій, до якої підключається кінцеве обладнання цих осіб, у розмірі не менше вартості відповідної кількості абонентських номерів, мають право на позачергове отримання послуг оператора цієї мережі без додержання зазначеного вище порядку.
5. У разі недостатнього задоволення попиту споживачів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги в окремих регіонах України національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, має право прийняти рішення щодо покладання на операторів провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, а також на операторів фіксованого проводового зв’язку, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у цих регіонах, обов’язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України.
( Частина п’ята статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3566-VI від 05.07.2011, № 4910-VI від 07.06.2012 )
Стаття 65. Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану
1. Оператори, провайдери телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану зобов’язані забезпечувати якісний зв’язок та оповіщення населення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2. Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечити готовність до виконання своїх функцій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану. Під час надзвичайного стану всі засоби та телекомунікаційні мережі зв’язку, незалежно від форми власності, використовуються для забезпечення проведення мобілізації та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку. Оператори телекомунікацій взаємодіють при цьому з Національним центром оперативно-технічного управління мережами зв’язку в питаннях, віднесених до його компетенції.
3. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану оператори телекомунікацій з метою оповіщення та забезпечення телекомунікаційними послугами учасників ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відбудовних робіт та здійснення відповідних заходів Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування за погодженням із ЦОВЗ можуть установлювати тимчасові обмеження в наданні телекомунікаційних послуг споживачам до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та скасування режиму надзвичайного стану.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам, провайдерам телекомунікацій та їх місцевим підрозділам допомогу в ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок стихійного лиха, і в усуненні їх наслідків, у придбанні необхідних матеріальних ресурсів, а також сприяють у наданні для цих цілей робочої сили, транспортних та інших технічних засобів.
Глава XI
РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ І РОЗРАХУНКІВ
Стаття 66. Регулювання тарифів
1. Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком випадків, передбачених у частині другій цієї статті.
2. Державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів підлягають:
2) тарифи на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
( Пункт 2 частини другій статті 66 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4910-VI від 07.06.2012 )
3) розрахункові такси за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;
( Частину другу статті 66 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 2751-VI від 02.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4910-VI від 07.06.2012 )
( Частину другу статті 66 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 2752-VI від 02.12.2010 )
Стаття 67. Принципи регулювання тарифів
1. Тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України базується на таких принципах:
1) базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку;
2) залежність рівня тарифів від рівня якості телекомунікаційних послуг;
3) недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій;
4) необхідність уникнення перехресного субсидування одних телекомунікаційних послуг за рахунок інших;
5) стягнення почасової плати за фактичний час отримання споживачем телекомунікаційних послуг.
Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги
1. Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством.
2. У разі невикористання авансу протягом розрахункового періоду залишок суми коштів переноситься на наступний розрахунковий період, якщо інше не передбачено договором. Списання оператором або провайдером телекомунікацій залишку суми коштів абонента, в тому числі на свою користь, забороняється.
( Стаття 68 в редакції Закону № 3375-IV від 19.01.2006 )
Глава XII
НОМЕРНИЙ РЕСУРС
Стаття 69. Засади формування та розподілу номерного ресурсу України
1. Номерний ресурс є технічно обмеженим ресурсом.
2. Розробку та реалізацію технічної політики у формуванні номерного ресурсу здійснює ЦОВЗ.
3. Розподіл, присвоєння та облік номерного ресурсу, видачу і скасування дозволів на його використання, державний нагляд за використанням номерного ресурсу здійснюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
( Частина третя статті 69 в редакції Законів № 2299-VI від 01.06.2010, № 3610-VI від 07.07.2011 )
4. Основними засадами формування та розподілу номерного ресурсу є:
1) відкритість, недискримінаційність та об’єктивність, рівність прав на доступ до номерного ресурсу для усіх операторів телекомунікацій;
2) користування номерним ресурсом на дозвільній та платній основі;
3) створення резервної ємності номерів;
4) забезпечення раціонального використання номерного ресурсу;
5) приведення Національного плану нумерації України у відповідність із міжнародними вимогами.
5. В інтересах розширення і забезпечення достатньої ємності номерного ресурсу та приведення його у відповідність із міжнародними вимогами ЦОВЗ приймає рішення про зміну структури номерного ресурсу та простору нумерації.
6. Рішення ЦОВЗ про зміну структури номерного ресурсу та простору нумерації доводиться до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та публікується в її офіційному бюлетені.
7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, зобов’язана повідомити операторів, провайдерів телекомунікацій про зміни структури та простору нумерації присвоєного номерного ресурсу не менше ніж за шість місяців до введення в дію зазначених змін.
Стаття 70. Розподіл, використання номерного ресурсу
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про телекомунікації
Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.
Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;
абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі;
адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;
адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет;
безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру;
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією;
власник (володілець) кабельної каналізації електрозв’язку - суб’єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування;

30 днiв передплати безкоштовно!