Про телекомунікації. Закон від 18.11.2003 №1280-IV

Верховна Рада України Закон від 18.11.2003 №1280-IV
Увага! Не остання редакція від 27.07.2011. Внесення змін (закон від 05.07.2011 N 3566-VI /3566-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 18.11.2003

Номер 1280-IV

Статус Діє

Редакції
16.07.2019 внесення змін (закон від 25.04.2019 N 2704-VIII /2704-19/) 03.07.2019 внесення змін (закон від 06.06.2019 N 2740-VIII /2740-19/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 18.12.2017 внесення змін (закон від 23.05.2017 N 2059-VIII /2059-19/) 04.06.2017 внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1983-VIII /1983-19/) 04.06.2017 внесення змін (закон від 07.02.2017 N 1834-VIII /1834-19/) 06.11.2016 внесення змін (закон від 06.10.2016 N 1664-VIII /1664-19/) 01.03.2016 внесення змін (закон від 12.11.2015 N 794-VIII /794-19/) 09.12.2015 внесення змін (закон від 10.11.2015 N 766-VIII /766-19/) 28.06.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 222-VIII /222-19/) 07.08.2015 внесення змін (закон від 16.07.2015 N 630-VIII /630-19/) 19.04.2014 внесення змін (закон від 27.03.2014 N 1170-VII /1170-18/) 02.03.2014 внесення змін (закон від 23.02.2014 N 767-VII /767-18/) 02.02.2014 внесення змін (закон від 28.01.2014 N 732-VII /732-18/) 22.01.2014 внесення змін (закон від 16.01.2014 N 721-VII /721-18/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 07.01.2013 внесення змін (закон від 07.06.2012 N 4910-VI /4910-17/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5410-VI /5410-17/) 18.11.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5459-VI /5459-17/) 04.11.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5316-VI /5316-17/) 10.08.2012 внесення змін (закон від 03.07.2012 N 5029-VI /5029-17/) 03.08.2012 внесення змін (закон від 21.06.2012 N 5007-VI /5007-17/) 08.04.2012 внесення змін (закон від 13.03.2012 N 4499-VI /4499-17/) 15.10.2011 внесення змін (закон від 20.09.2011 N 3748-VI /3748-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 27.07.2011 внесення змін (закон від 05.07.2011 N 3566-VI /3566-17/) 12.06.2011 внесення змін (закон від 17.02.2011 N 3038-VI /3038-17/) 07.05.2011 внесення змін (закон від 07.04.2011 N 3205-VI /3205-17/) 27.01.2011 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2392-VI /2392-17/) 06.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2752-VI /2752-17/) 06.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2751-VI /2751-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2388-VI /2388-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2392-VI /2392-17/) 30.06.2010 внесення змін (закон від 01.06.2010 N 2299-VI /2299-17/) 09.02.2010 внесення змін (закон від 20.01.2010 N 1819-VI /1819-17/) 08.10.2008 визнання неконституційними окремих положень (решение від 08.10.2008 N 21-рп/2008 /v021p710-08/) 01.02.2007 внесення змін (закон від 11.01.2007 N 580-V /580-16/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3475-IV /3475-15/) 16.12.2006 внесення змін (закон від 28.11.2006 N 378-V /378-16/) 01.03.2006 внесення змін (закон від 12.01.2006 N 3317-IV /3317-15/) 10.02.2006 внесення змін (закон від 19.01.2006 N 3380-IV /3380-15/) 10.02.2006 внесення змін (закон від 19.01.2006 N 3375-IV /3375-15/) 14.01.2006 внесення змін (закон від 15.12.2005 N 3200-IV /3200-15/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 06.11.2004 внесення змін (закон від 21.10.2004 N 2119-IV /2119-15/) 03.08.2004 внесення змін (закон від 24.06.2004 N 1876-IV /1876-15/) 18.11.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про телекомунікації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.155 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1876-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 48, ст.526 N 2119-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.34 N 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116 N 3317-IV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155 N 3375-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.186 N 3380-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.188 N 3475-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258 N 378-V від 28.11.2006, ВВР, 2007, N 14, ст.167 N 580-V від 11.01.2007, ВВР, 2007, N 13, ст.132 ) ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008 від 08.10.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1819-VI від 20.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.105 N 2299-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.482 N 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496 N 2392-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 38, ст.504 N 2751-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.126 N 2752-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 18, ст.127 N 3038-VI від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 N 3205-VI від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413 N 3566-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.35 )
Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.
Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;
абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 )
адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;
адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет;
безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру;
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією;
власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку - суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2752-VI від 02.12.2010 )
голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж;
дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;
домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється;
домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;
домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі;
електрозв'язок - див. "телекомунікації";
загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;
Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
інформаційна система загального доступу - сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних;
інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації;
інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;
кабельна каналізація електрозв'язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2752-VI від 02.12.2010 )
канал електрозв'язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі;
канал кабельної каналізації електрозв'язку - окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2752-VI від 02.12.2010 )
кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;
ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;
ліцензування - видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;
монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону;
Національний план нумерації - нормативно-правовий акт, який визначає структуру, регламентує розподіл та умови використання номерного ресурсу в телекомунікаційних мережах;
номерний ресурс - сукупність цифрових знаків, що використовуються для позначення (ідентифікації) мереж, послуг, пунктів закінчення мережі в телекомунікаційних мережах загального користування;
оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;
оператор телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг пропуску трафіка - оператор телекомунікацій, частка валового доходу якого від надання послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку протягом попередніх 12 місяців перевищує 25 відсотків від сумарного валового доходу всіх операторів телекомунікацій, отриманого від надання відповідних послуг за вказаний період на мережах фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку за той самий період часу;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;
перенесення абонентського номера - телекомунікаційна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора телекомунікацій, що надає телекомунікаційні послуги на території України;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 )
персональний номер - абонентський номер, що присвоюється зареєстрованому абоненту за його заявою у порядку, встановленому НКРЗ, централізовано адмініструється і може використовуватися цим абонентом для отримання відповідно до договору телекомунікаційних послуг незалежно від географічного регіону України і типу цих послуг;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 )
послуга пропуску трафіка - телекомунікаційна послуга щодо здійснення термінації та/або транзиту трафіка, що надається оператором телекомунікацій іншим операторам;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
проводовий електрозв'язок - передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;
пропуск трафіка - проходження трафіка між елементами однієї або різних телекомунікаційних мереж;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;
ресурси телекомунікаційних мереж - наявні в телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс), кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів, радіочастотний ресурс;
ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
розподіл номерного ресурсу - виділення номерного ресурсу з визначеного діапазону номерів для надання телекомунікаційних послуг;
розрахункова такса - сума, що визначає розмір оплати за доступ до технічних та технологічних ресурсів мереж операторів телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці трафіка і застосовується для операторів, які є суб'єктами господарської діяльності на території України;
розрахункова такса за послугу пропуску трафіка - розмір плати за термінацію або транзит одиниці трафіка між телекомунікаційними мережами операторів;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
роумінг національний - телекомунікаційна послуга, яка забезпечує можливість абонентам одного оператора телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку на території України, отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційній мережі іншого оператора (операторів) у межах України;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 )
рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;
споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;
споруди електрозв'язку - будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв'язку;
сталість телекомунікаційної мережі - властивості телекомунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників;
суб'єкти ринку телекомунікацій - оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;
телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;
телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;
телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів;
телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) комутації включно;
телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;
телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 1876-IV від 24.06.2004 )
термінація трафіка - встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з'єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з'єднання;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;
транзит трафіка - встановлення, підтримка телекомунікаційною мережею оператора фізичного та/або логічного з'єднання, пропуск трафіка між двома іншими телекомунікаційними мережами;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
транспортна телекомунікаційна мережа - мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу;
трафік - сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію;
( Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.
Стаття 2. Мета Закону
1. Метою цього Закону є забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин для сприяння ефективному функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку. Закон визначає засади захисту прав споживачів та контролю за ринком телекомунікацій з боку держави.
Стаття 3. Призначення телекомунікацій
1. Сфера телекомунікацій є складовою частиною галузі зв'язку України.
2. Телекомунікації є невід'ємною частиною виробничої та соціальної інфраструктури України і призначені для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, органів державної влади в телекомунікаційних послугах.
Стаття 4. Законодавство про телекомунікації
1. Законодавство України про телекомунікації складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
Стаття 5. Сфера дії Закону
1. Дія цього Закону поширюється на відносини суб'єктів ринку телекомунікацій щодо надання та отримання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
2. Дія цього Закону не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з телекомунікаційними мережами загального користування, за винятком їх використання в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного та воєнного стану.
Стаття 6. Принципи діяльності у сфері телекомунікацій
1. Основними принципами діяльності у сфері телекомунікацій є:
1) доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг, які необхідні їм для задоволення власних потреб, участі в політичному, економічному та громадському житті;
2) взаємодія та взаємозв'язаність телекомунікаційних мереж для забезпечення можливості зв'язку між споживачами всіх мереж;
3) забезпечення сталості телекомунікаційних мереж і управління цими мережами з урахуванням їх технологічних особливостей на основі єдиних стандартів, норм та правил;
4) державна підтримка розвитку вітчизняного виробництва технічних засобів телекомунікацій;
5) заохочення конкуренції в інтересах споживачів телекомунікаційних послуг;
6) збільшення обсягів телекомунікаційних послуг, їх переліку та утворення нових робочих місць;
7) впровадження світових досягнень у сфері телекомунікацій, залучення, використання вітчизняних та іноземних матеріальних і фінансових ресурсів, новітніх технологій, управлінського досвіду;
8) сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері телекомунікацій та розвитку глобальної телекомунікаційної мережі;
9) забезпечення доступу споживачів до інформації про порядок отримання та якість телекомунікаційних послуг;
10) ефективність, прозорість регулювання у сфері телекомунікацій;
11) створення сприятливих умов діяльності у сфері телекомунікацій з урахуванням особливостей технологій та ринку телекомунікацій.
2. Надання телекомунікаційних послуг на території України є виключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території України.
Стаття 7. Вживання мов у сфері телекомунікацій
1. У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні вживаються українська мова, мови інших національностей відповідно до законодавства України.
2. Адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються в межах України, повинні зазначатись українською або російською мовою.
3. Текст телеграми може бути написаний будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинської абетки.
4. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.
Стаття 8. Обліково-звітний час у сфері телекомунікацій
1. При здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звітний час - київський.
2. У міжнародних телекомунікаціях обліково-звітний час визначається міжнародними договорами України.
Стаття 9. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, безпека телекомунікацій
1. Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
2. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
3. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Стаття 10. Землі телекомунікацій
1. До земель телекомунікацій як складової частини земель зв'язку належать земельні ділянки, що надаються в установленому порядку у власність або передаються їх власниками в постійне або тимчасове користування, у тому числі в оренду, фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності та юридичним особам для розташування лінійних, станційних споруд, антен, веж, інших технічних засобів телекомунікацій.
2. Уздовж повітряних, кабельних ліній електрозв'язку та навколо випромінюючих споруд електрозв'язку встановлюються охоронні зони, а в разі необхідності утворюються просіки. Порядок надання та використання земельних ділянок, установлення охоронних зон і утворення просік визначається законодавством України.
3. У разі припинення діяльності у сфері телекомунікацій осіб, зазначених у частині першій цієї статті, припинення прав на земельну ділянку здійснюється на підставах і в порядку, які встановлені земельним законодавством України.
4. Розміри земельних ділянок, у тому числі охоронних зон та просік, що надаються особам, зазначеним у частині першій цієї статті, визначаються відповідно до норм відведення земель для цього виду діяльності та проектно-кошторисною документацією, затверджених в установленому порядку.
5. У разі вилучення земельної ділянки або виникнення права обмеженого користування чужою земельною ділянкою та іншою нерухомістю викупна ціна, а також плата за користування земельною ділянкою та іншою нерухомістю встановлюються відповідно до законодавства.
6. Оператори телекомунікацій, які відповідно до цього Закону внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, телекомунікацій, мають право вимагати від власників земельних ділянок або землекористувачів установлення сервітутів до категорії земель, визначених Земельним кодексом України, для прокладання під землею телекомунікаційних мереж та/або усунення їх пошкоджень. Розмір плати (тарифи) за встановлення земельного сервітуту для прокладання під землею та/або усунення пошкоджень телекомунікаційних мереж для власників або землекористувачів установлює Кабінет Міністрів України.
( Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 )
Стаття 11. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими особами
1. Взаємодія операторів телекомунікацій з органами державної влади та органами місцевого самоврядування стосовно отримання ними телекомунікаційних послуг здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства України.
2. Власники залізничних вокзалів, аеропортів, морських і річкових портів, пристаней, автовокзалів (автостанцій), а також контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні, станцій технічного обслуговування, готелів, мотелів зобов'язані організувати надання телекомунікаційних послуг у достатніх обсягах.
Стаття 12. Науково-технічне забезпечення функціонування і розвитку телекомунікацій
1. Науково-технічне забезпечення функціонування й розвитку телекомунікацій здійснюється шляхом організації наукових досліджень, створення нормативно-правової бази та розроблення нормативної документації, гармонізації державних і галузевих стандартів з міжнародними стандартами, впровадження нових технологій та засобів телекомунікацій.
Глава II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Ухвалення державної політики та законодавче забезпечення державного управління і регулювання у сфері телекомунікацій здійснює Верховна Рада України.
Стаття 13. Органи управління у сфері телекомунікацій
1. Державне управління у сфері телекомунікацій здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку;
інші органи виконавчої влади відповідно до закону.
Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері телекомунікацій
1. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує проведення державної політики у сфері телекомунікацій;
2) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності у сфері телекомунікацій;
3) здійснює управління об'єктами державної власності у сфері телекомунікацій;
4) спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері телекомунікацій.
Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку
1. Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ):
1) розробляє пропозиції щодо державної політики у сфері телекомунікацій і реалізує її у межах своїх повноважень;
2) розробляє проекти законів, інших нормативно-правових актів;
3) розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції;
4) визначає вимоги щодо рівня якості телекомунікаційних послуг;
5) впроваджує технічну політику у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;
( Пункт 6 статті 15 виключено на підставі Закону N 1876-IV від 24.06.2004 )
7) організовує та відповідає за розроблення стандартів у сфері телекомунікацій;
8) затверджує технічні вимоги до телекомунікаційних мереж, засобів і об'єктів телекомунікацій;
9) розробляє та реалізує технічну політику у формуванні номерного ресурсу;
10) розробляє за участю Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ), міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Концепцію розвитку телекомунікацій України, спрямовану на досягнення стратегічних інтересів та міжнародної конкурентоздатності України;
11) розробляє прогнози розвитку телекомунікаційних мереж та послуг;
12) організовує наукове забезпечення функціонування і розвитку сфери телекомунікацій;
13) організовує проведення досліджень та розробку рекомендацій щодо конвергенції комп'ютерних та телекомунікаційних технологій;
14) інформує суб'єктів ринку телекомунікацій про політику та стратегію розвитку телекомунікаційних мереж загального користування;
15) вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення зв'язку для потреб державної системи урядового зв'язку, національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки, оборони, охорони правопорядку;
16) вирішує в межах компетенції питання щодо готовності функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану;
17) здійснює співробітництво з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав;
18) виконує обов'язки Адміністрації зв'язку та радіочастот України;
19) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Глава III
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Стаття 16. Мета регулювання
1. Метою регулювання у сфері телекомунікацій є максимальне задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки.
Стаття 17. Орган регулювання у сфері телекомунікацій
( Стаття 17 набирає чинності в 2004 році )
1. Органом регулювання у сфері телекомунікацій є Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ), яка утворюється відповідно до законодавства України.
( Положення частини другої статті 17 втратили чинність щодо підконтрольності Національної комісії з питань регулювання зв'язку Президентові України, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008 від 08.10.2008 )
2. НКРЗ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який підконтрольний Президенту України.
( Положення частини третьої статті 17 втратили чинність про затвердження Президентом України Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008 від 08.10.2008 )
3. НКРЗ діє на підставі Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку, розробленого відповідно до законодавства і затвердженого Президентом України.
Стаття 18. Повноваження Національної комісії з питань регулювання зв'язку
1. Національна комісія з питань регулювання зв'язку:
1) вносить пропозиції до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, стандартів у сфері телекомунікацій;
2) видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції НКРЗ, та контролює їх виконання;
3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації;
( Пункт 3 статті 18 в редакції Закону N 1876-IV від 24.06.2004 )
4) здійснює ліцензування та реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг;
4-1) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;
( Частину першу статті 18 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 3566-VI від 05.07.2011 )
5) здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасування дозволів, нагляд за використанням номерного ресурсу;
5-1) встановлює порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів та порядок надання послуг національного роумінгу;
( Статтю 18 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 )
5-2) відповідно до закону встановлює порядок відкриття номерного ресурсу, в якому забезпечується утворення персональних номерів абонентів, та порядок адміністрування, присвоєння абонентам і обслуговування персональних номерів, визначає організацію, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів;
( Статтю 18 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 )
6) забезпечує контроль за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів;
( Пункт 6 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
7) здійснює відповідно до закону тарифне регулювання у сфері телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій;
8) дає дозвіл операторам, провайдерам телекомунікацій на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;
9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг пропуску трафіка;
( Пункт 9 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI від02.12.2010 )
10) отримує безоплатно від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники, у визначених НКРЗ обсягах, формах і порядку;
( Пункт 10 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI від02.12.2010 )
10-1) визначає ринки телекомунікаційних послуг, здійснює їх аналіз та визначає операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою у порядку, затвердженому НКРЗ;
( Статтю 18 доповнено пунктом 10-1 згідно із Законом N 2751-VI від 02.12.2010 )
11) отримує безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначену законодавством;
12) приймає в межах своєї компетенції рішення, які є обов'язковими для виконання суб'єктами ринку телекомунікацій;
13) застосовує у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікацій;
( Пункт 13 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
14) передає до Антимонопольного комітету України матеріали в разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
15) звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій, законодавства про телекомунікації;
16) регулює взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, встановлює порядок маршрутизації трафіка;
( Пункт 16 статті 18 в редакції Закону N 2751-VI від02.12.2010 )
17) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій;
18) забезпечує рівні умови діяльності у сфері телекомунікацій;
19) забезпечує досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіка, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів;
( Пункт 19 статті 18 в редакції Законів N 2392-VI від01.07.2010, N 2751-VI від 02.12.2010 )
20) встановлює порядок ведення і веде реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій;
( Пункт 20 частини першої статті 18 в редакції Закону N 3566-VI від 05.07.2011 )
21) розробляє та затверджує в межах своєї компетенції Регламент НКРЗ, а також інші нормативно-правові акти;
22) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері телекомунікацій інших держав;
23) видає офіційний друкований бюлетень і публікує в ньому нормативно-правові акти, відомості, передбачені цим Законом, та іншу інформацію;
24) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами.
Стаття 19. Нагляд за ринком телекомунікацій
1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом:
( Абзац перший частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
1) контролю за якістю телекомунікаційних послуг;
2) контролю за наявністю передбачених законом ліцензій, інших дозвільних документів у сфері телекомунікацій;
( Частину першу статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
3) перевірки додержання ліцензійних умов, особливих умов ліцензій операторами, провайдерами телекомунікацій;
( Пункт 3 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
4) контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікацій законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;
( Пункт 4 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
5) вимірювання в порядку, встановленому НКРЗ, параметрів телекомунікаційних мереж, контролю за дотриманням операторами телекомунікацій порядку маршрутизації трафіку на телекомунікаційних мережах.
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
2. Для здійснення нагляду за ринком телекомунікацій у складі НКРЗ створюється Державна інспекція зв'язку (далі - ДІЗ) із статусом юридичної особи.
( Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
3. Для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій посадові особи ДІЗ мають право:
( Абзац перший частини третьої статті 19 в редакції Закону N 2299-VI від 01.06.2010 )
1) доступу у встановленому законодавством порядку на територію і до приміщень операторів, провайдерів телекомунікацій, виробників та постачальників технічних засобів телекомунікацій;
( Пункт 1 частини третьої статті 19 в редакції Закону N 2299-VI від 01.06.2010 )
2) перевіряти дотримання вимог законодавства про телекомунікації суб'єктами ринку телекомунікацій, їх відокремленими підрозділами;
( Частину третю статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
3) давати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунікацій обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;
4) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації до суб'єктів ринку телекомунікацій;
5) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікацій необхідні для виконання завдань, покладених на ДІЗ цим Законом, інформацію, пояснення та інші матеріали;
( Пункт 5 частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
6) безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання функцій, покладених на ДІЗ;
( Частину третю статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
7) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗ та ДІЗ, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;
( Частину третю статті 19 доповнено новим пунктом згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
8) інші права, визначені законодавством.
( Пункт 8 частини третьої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
Стаття 19-1. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій
1. Державний нагляд за ринком телекомунікацій здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок, інших заходів відповідно до законодавства, спрямованих на запобігання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунікацій.
2. Планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються НКРЗ.
3. Позапланові перевірки проводяться за рішенням НКРЗ або керівника ДІЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рішеннях. Рішення про проведення позапланової перевірки приймається:
на підставі письмового звернення про порушення законодавства, стандартів та інших нормативних документів у сфері телекомунікацій;
з метою перевірки виконання розпоряджень чи приписів про усунення виявлених порушень;
у разі виявлення недостовірності даних, зазначених у документах обов'язкової звітності, поданих оператором, провайдером телекомунікацій, або неподання таких документів;
з метою перевірки дотримання оператором телекомунікацій встановленого у дозволі терміну задіяння номерного ресурсу.
4. За розпорядженням Голови НКРЗ ДІЗ проводить перевірку достовірності відомостей у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, дозволів, та відповідності заявника і поданих документів ліцензійним умовам.
5. За результатами перевірок складається акт у двох примірниках. Один примірник акта видається суб'єктові ринку телекомунікацій, який перевірявся, другий зберігається в ДІЗ.
6. Порядок здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій затверджує НКРЗ.
7. Оператор, провайдер телекомунікацій, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДІЗ про усунення порушень законодавства про телекомунікації, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні чи приписі строк усунути порушення та подати ДІЗ інформацію у письмовій формі про їх усунення.
( Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом N 2299-VI від 01.06.2010 )
Стаття 20. Склад, порядок призначення членів та керівництва НКРЗ
( Стаття 20 набирає чинності в 2004 році )( Положення частини першої статті 20 втратили чинність стосовно призначення Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України на посади Голови та членів Національної комісії з питань регулювання зв'язку і припинення їх повноважень на цих посадах, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008 від 08.10.2008 )
1. НКРЗ складається з Голови Комісії та семи членів Комісії, яких призначає за поданням Прем'єр-міністра України на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.
2. Голова та члени НКРЗ призначаються на посаду терміном на п'ять років. Голова та жоден із членів НКРЗ не можуть обіймати посаду більше ніж десять років сумарно.
3. НКРЗ набирає чинності з моменту призначення повного її складу.
4. Голова та члени НКРЗ повинні бути громадянами України не старше 65 років, мати вищу освіту, практичний та управлінський досвід, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.
5. Голова та члени НКРЗ не можуть бути власниками корпоративних прав операторів телекомунікацій та поштового зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність яких відповідно до цього Закону регулюється НКРЗ, отримувати від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи займати будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.
6. Голова та члени НКРЗ можуть бути звільнені з посади у разі:
1) подання у відставку;
2) припинення громадянства України;
3) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо них;
5) порушення обмежень, передбачених частиною п'ятою цієї статті.
7. Голова НКРЗ не може обіймати цю посаду більше ніж десять років сумарно.
8. Голова НКРЗ:
1) координує роботу НКРЗ таким чином, щоб сприяти оперативному й ефективному вирішенню всіх питань, які належать до повноважень НКРЗ;
2) головує на засіданнях НКРЗ;
3) представляє НКРЗ з питань, що потребують нарад або контактів з вищими посадовими особами центральних органів державної влади;
4) інформує Президента України щодо прийнятих НКРЗ рішень та прийнятих нормативних документів;
5) надає Президенту України та до відома Кабінету Міністрів України щорічний звіт щодо діяльності НКРЗ стосовно реалізації Концепції розвитку телекомунікацій, а також щодо стану телекомунікацій в Україні протягом минулого року;
6) організовує діяльність НКРЗ та її апарату;
7) видає накази з питань діяльності апарату НКРЗ;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату НКРЗ;
9) підписує документи, які видаються відповідно до рішень НКРЗ;
10) представляє НКРЗ у відносинах з підприємствами, установами, організаціями;
11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
( Положення частини дев'ятої статті 20 втратили чинність щодо призначення Президентом України у разі вакансії посади Голови чи члена Національної комісії з питань регулювання зв'язку відповідно нового Голови чи члена цієї комісії, як такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду N 21-рп/2008 від 08.10.2008 )
9. У разі вакансії посади Голови чи члена НКРЗ протягом місяця Президент України призначає відповідно нового Голову чи члена НКРЗ. Термін повноважень нового Голови чи члена НКРЗ в даному разі відповідає терміну повноважень НКРЗ.
10. Засідання НКРЗ є правомочними, якщо на них присутні не менше п'яти членів НКРЗ.
11. Рішення НКРЗ приймаються більшістю голосів від загального складу НКРЗ. Голова та кожний член НКРЗ має один голос. У разі рівного розподілу голосів голос Голови НКРЗ є вирішальним.
12. Рішення НКРЗ, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами ринку телекомунікацій.
13. Рішення НКРЗ, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
( Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010 )
14. Рішення НКРЗ можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.
15. Для реалізації повноважень НКРЗ формується апарат у межах асигнувань, визначених Державним бюджетом України. Працівники апарату НКРЗ мають статус державних службовців.
Стаття 21. Діяльність НКРЗ щодо захисту прав споживачів
1. З метою захисту прав споживачів НКРЗ співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, забезпечує такі організації, а також самих споживачів необхідною інформацією щодо діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, за винятком випадків, коли ця інформація є інформацією з обмеженим доступом.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про телекомунікації
Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.
Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;
абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;
абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі;
адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;
адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет;
безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру;
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією;
власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку - суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування;