Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії. Закон від 20.01.2010 №1819-VI

Верховна Рада України Закон від 20.01.2010 №1819-VI
Остання редакція від 20.01.2010. Прийняття
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 20.01.2010

Номер 1819-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 10, ст.105 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі";
в абзаці другому слова "комп'ютерних програм" замінити словами "матеріальних носіїв комп'ютерних програм";
2) доповнити частинами четвертою, п'ятою та приміткою такого змісту:
"4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
2. У статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):
1) частину першу після пункту 17 доповнити новим пунктом такого змісту:
"18) на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії".
У зв'язку з цим пункт 18 вважати пунктом 19;
2) частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом".
3. У Законі України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 192):
1) у частині першій статті 1:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"дитяча порнографія - зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина, задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"обіг продукції сексуального характеру - виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження такої продукції у будь-якій формі, вчинення щодо неї будь-якого правочину, ввезення, вивезення та транзит через територію України, поштова пересилка продукції сексуального характеру";
2) статтю 7 доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:
"виготовлення (виробництво), зберігання, реклама, розповсюдження, придбання продукції, що містить дитячу порнографію, ввезення, вивезення, транзит через територію України, поштова пересилка такої продукції;
пропонування або надання доступу до продукції, що містить дитячу порнографію".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1819-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню дитячої порнографії
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 301 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):
1) у частині третій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі";
в абзаці другому слова "комп'ютерних програм" замінити словами "матеріальних носіїв комп'ютерних програм";
2) доповнити частинами четвертою, п'ятою та приміткою такого змісту:
"4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування.
Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".