Про позашкільну освіту. Закон від 22.06.2000 №1841-III

Верховна Рада України Закон від 22.06.2000 №1841-III
Остання редакція від 18.03.2020. Внесення змін (закон від 16.01.2020 N 463-IX /463-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.06.2000

Номер 1841-III

Статус Діє

Редакції
18.03.2020 внесення змін (закон від 16.01.2020 N 463-IX /463-20/) 16.01.2020 внесення змін (закон від 17.12.2019 N 385-IX /385-20/) 16.07.2019 внесення змін (закон від 25.04.2019 N 2704-VIII /2704-19/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 13.10.2018 внесення змін (закон від 06.09.2018 N 2541-VIII /2541-19/) 28.09.2017 внесення змін (закон від 05.09.2017 N 2145-VIII /2145-19/) 01.01.2016 внесення змін (закон від 25.12.2015 N 928-VIII /928-19/) 04.08.2015 внесення змін (закон від 02.06.2015 N 498-VIII /498-19/) 11.06.2015 внесення змін (закон від 19.05.2015 N 453-VIII /453-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 28.12.2014 N 76-VIII /76-19/) 05.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5460-VI /5460-17/) 10.08.2012 внесення змін (закон від 03.07.2012 N 5029-VI /5029-17/) 02.05.2011 внесення змін (закон від 23.09.2010 N 2555-VI /2555-17/) 01.04.2011 внесення змін (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/) 01.01.2011 внесення змін (кодекс украины від 02.12.2010 N 2755-VI /2755-17/) 01.01.2008 внесення змін (закон від 05.04.2007 N 876-V /876-16/) 01.01.2006 внесення змін (закон від 02.06.2005 N 2626-IV /2626-15/) 01.01.2004 внесення змін (закон від 27.11.2003 N 1344-IV /1344-15/) 20.06.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 860-IV /860-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 26.12.2002 N 380-IV /380-15/) 20.12.2001 внесення змін (закон від 20.12.2001 N 2905-III /2905-14/) 07.12.2000 внесення змін (закон від 07.12.2000 N 2120-III /2120-14/) 22.06.2000 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про позашкільну освіту
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)( Додатково див. Закон № 2120-III від 07.12.2000 , ВВР, 2001, № 2-3, ст.10 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2905-III від 20.12.2001 , ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 380-IV від 26.12.2002 , ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 860-IV від 22.05.2003 , ВВР, 2003, № 37, ст.300 № 1344-IV від 27.11.2003 , ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 2626-IV від 02.06.2005 , ВВР, 2005, № 28, ст.372 № 876-V від 05.04.2007 , ВВР, 2007, № 27, ст.363 № 2555-VI від 23.09.2010 , ВВР, 2011, № 6, ст.41 Кодексом № 2755-VI від 02.12.2010 , ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 Законами № 5029-VI від 03.07.2012 , ВВР, 2013, № 23, ст.218 № 5460-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 № 76-VIII від 28.12.2014 , ВВР, 2015, № 6, ст.40 № 453-VIII від 19.05.2015 , ВВР, 2015, № 30, ст.277 № 498-VIII від 02.06.2015 , ВВР, 2015, № 31, ст.294 № 2145-VIII від 05.09.2017 , ВВР, 2017, № 38-39, ст.380 № 2541-VIII від 06.09.2018 , ВВР, 2018, № 43, ст.345 № 2581-VIII від 02.10.2018 , ВВР, 2018, № 46, ст.371 № 2704-VIII від 25.04.2019 , ВВР, 2019, № 21, ст.81 № 385-IX від 17.12.2019 № 463-IX від 16.01.2020 )( Установити, що у 2016 році норми і положення абзацу першого частини другої, абзаців другого , четвертого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, частини першої статті 22 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015 )( У тексті Закону слова "Міністерство економіки України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 860-IV від 22.05.2003 )( У тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в галузі освіти" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )( У тексті Закону:слова "позашкільний навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами "заклад позашкільної освіти" у відповідному відмінку і числі;слова "навчальні заклади" в усіх відмінках замінено словами "заклади освіти" у відповідному відмінку;слова "навчально-виховний процес" в усіх відмінках замінено словами "освітній процес" у відповідному відмінку;слова "загальноосвітній навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінено словами "заклад загальної середньої освіти" у відповідному відмінку і числі;слова і цифри "професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації" в усіх відмінках замінено словами "заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої" у відповідному відмінку;слова "початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання)" в усіх відмінках і числах замінено словами "мистецька школа" у відповідному відмінку і числі;слова "у позаурочний та позанавчальний час" виключенозгідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )( У тексті Закону слова "інвалід" та "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2581-VIII від 02.10.2018 )
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:
система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні заклади позашкільної освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної освіти (заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі закладів загальної середньої освіти, навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи; інші суб’єкти освітньої діяльності, що надають освітні послуги у системі позашкільної освіти;
( Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти;
( Абзац третій статті 1 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
заклад позашкільної освіти - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;
заклад спеціалізованої позашкільної освіти - заклад позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
мистецька школа - заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку освіту;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
філії закладу позашкільної освіти - структурно відокремлені підрозділи закладу позашкільної освіти, що знаходяться поза межами розташування основного закладу позашкільної освіти і виконують таку ж освітню діяльність, як основний заклад позашкільної освіти в цілому або за окремими її напрямами;
педагогічне навантаження педагогічних працівників закладів позашкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу педагогічними працівниками закладу позашкільної освіти;
освітня діяльність закладу позашкільної освіти - процес надання знань, формування вмінь і навичок з різних напрямів позашкільної освіти, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особи;
вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції закладу позашкільної освіти за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;
учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання закладу позашкільної освіти, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;
слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва;
індивідуальна програма розвитку - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами;
( Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників;
( Статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
інклюзивне освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання, розвитку та соціалізації здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей;
( Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на позашкільну освіту.
( Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту
Законодавство України про позашкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту" , цього Закону, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів.
Стаття 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту"
Завданнями цього Закону є:
забезпечення прав громадян на здобуття позашкільної освіти;
визначення основних засад державної політики щодо позашкільної освіти;
створення нормативно-правової бази для подальшого розвитку позашкільної освіти;
встановлення правових засад діяльності закладів позашкільної освіти;
визначення основних напрямів, змісту і форм освітнього процесу в закладах позашкільної освіти;
визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про позашкільну освіту;
створення умов для благодійної діяльності юридичних і фізичних осіб з метою розвитку позашкільної освіти;
регулювання відносин між органами державної влади і закладами освіти, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;
створення умов для соціального захисту педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів позашкільної освіти.
Стаття 4. Позашкільна освіта
Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, Законом України "Про освіту" , цим Законом, і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.
У системі позашкільної освіти можуть здобуватися часткові кваліфікації нульового - третього рівнів Національної рамки кваліфікацій.
( Статтю 4 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Стаття 5. Структура позашкільної освіти
Структуру позашкільної освіти становлять:
заклади позашкільної освіти;
інші заклади освіти як центри позашкільної освіти, до числа яких належать: заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої;
гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі закладів загальної середньої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої;
клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, установи;
фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти.
Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти
1. Вихованці, учні і слухачі мають право на здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів.
2. Позашкільна освіта здобувається громадянами у закладах позашкільної освіти та інших закладах освіти як центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої.
Позашкільна освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, повної загальної середньої та професійної освіти. Компетентності, здобуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Здобуття позашкільної освіти грунтується на принципі добровільності вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських об’єднань, товариств, фондів.
( Абзац третій частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають позашкільну освіту у порядку, встановленому для громадян України.
4. Держава створює умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також забезпечує виявлення та усунення факторів, що перешкоджають реалізації прав і задоволенню потреб таких осіб у сфері позашкільної освіти.
( Статтю 6 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у позашкільній освіті
1. Мовою позашкільної освіти є державна мова.
2. Застосування мов у позашкільній освіті визначає Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .
( Стаття 7 в редакції Законів № 5029-VI від 03.07.2012, № 2704-VIII від 25.04.2019 )
Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти
Основними завданнями позашкільної освіти є:
виховання громадянина України;
вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;
розвиток інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;
( Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;
( Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;
організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;
виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;
здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти
1. Державна політика у сфері позашкільної освіти здійснюється на принципах:
доступності позашкільної освіти громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;
фінансування державних та комунальних закладів позашкільної освіти відповідно до їх структури;
добровільності вибору типів закладів позашкільної освіти, форм позашкільного навчання і видів діяльності;
науковості;
( Абзац п'ятий частини першої статті 9 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
світського характеру освіти у державних і комунальних закладах позашкільної освіти;
( Частину першу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
правового і соціального захисту вихованців, учнів і слухачів в їх прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості;
інших принципах, визначених Законом України "Про освіту" .
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
2. Державна політика у сфері позашкільної освіти спрямована на:
створення умов для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
збереження та розвиток мережі державних та комунальних закладів позашкільної освіти без права їх перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, передачі приміщень, обладнання, техніки в оренду, концесію, відчуження (продажу) землі, майна;
( Абзац третій частини другої статті 9 в редакції Закону № 76-VIII від 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
створення належних умов для здобуття позашкільної освіти особами з особливими освітніми потребами;
( Частину другу статті 9 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти.
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти
( Назва статті 10 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
1. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти та які проводять діяльність у сфері позашкільної освіти, здійснюють управління діяльністю зазначених закладів освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
2. Державне управління позашкільною освітою здійснюють:
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти;
( Частину другу доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти;
органи місцевого самоврядування.
3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти:
формує програми розвитку позашкільної освіти;
розробляє Положення про заклади позашкільної освіти, готує пропозиції щодо нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення позашкільної освіти;
розробляє нормативно-правові акти стосовно визначення соціальних гарантій педагогічним працівникам, спеціалістам закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, за участю інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти:
бере участь у визначенні та реалізації державної політики у сфері позашкільної освіти;
здійснює навчально-методичне керівництво, контроль та державне інспектування закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
4. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" .
( Частина четверта статті 10 в редакції Законів № 5460-VI від 16.10.2012, № 2145-VIII від 05.09.2017 )( Частинк п'яту статті 10 виключено на підставі Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах їх компетенції:
затверджують обсяги фінансування комунальних закладів позашкільної освіти не нижче мінімальних нормативів, визначених в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;
забезпечують збереження і зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, розвиток їх мережі, ефективне використання закріплених за ними земельних ділянок;
створюють належні умови для вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;
можуть вводити додаткові педагогічні ставки, визначати контингент вихованців, учнів і слухачів у закладах позашкільної освіти;
вживають заходів для залучення вихованців, учнів і слухачів, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, до різних форм позашкільної освіти;
забезпечують створення належних умов для здобуття позашкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання;
( Частину шосту статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
забезпечують доступність будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти згідно з державними нормами і стандартами;
( Частину шосту статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
здійснюють контроль щодо проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів позашкільної освіти з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування;
( Частину шосту статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
забезпечують соціальний захист вихованців, учнів і слухачів, педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників закладів позашкільної освіти;
організовують в установленому порядку підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників закладів позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
координують діяльність педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, громадських організацій, підприємств та сім'ї щодо одержання вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
виконують функції засновників щодо заснованих ними закладів позашкільної освіти, узагальнюють та поширюють досвід їх роботи;
( Абзац частини шостої статті 10 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
створюють умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності;
( Абзац частини шостої статті 10 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
сприяють створенню піклувальних та опікунських рад, благодійних фондів;
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, Конституції Автономної Республіки Крим, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цього Закону та положень про них.
Стаття 11. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти
1. Керівництво закладом позашкільної освіти здійснює його директор.
Колегіальним органом управління закладу позашкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються статутом цього закладу.
Педагогічна рада створюється в усіх закладах освіти, що забезпечують позашкільну освіту, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
Педагогічна рада закладу позашкільної освіти:
планує роботу закладу;
схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
приймає рішення щодо видачі документів про освіту;
розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в закладі, його структурних підрозділах;
обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу позашкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
( Частина перша статті 11 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
2. У закладі позашкільної освіти можуть діяти:
органи самоврядування працівників закладу освіти;
органи учнівського самоврядування;
органи батьківського самоврядування;
інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу позашкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу позашкільної освіти.
( Частина друга статті 11 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
3. У закладі позашкільної освіти можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2626-IV від 02.06.2005 )
Стаття 12. Заклад позашкільної освіти
1. Заклад позашкільної освіти є юридичною особою. Форма власності закладу позашкільної освіти визначається відповідно до законодавства.
( Частина перша статті 12 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
2. Статус державного має заклад позашкільної освіти, заснований на державній формі власності.
Статус комунального має заклад позашкільної освіти, заснований на комунальній формі власності.
Статус приватного має заклад позашкільної освіти, заснований на приватній формі власності.
Права та обов’язки закладу позашкільної освіти, передбачені Законом України "Про освіту" , цим Законом та іншими законами, мають також фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері позашкільної освіти.
( Частину другу статті 12 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
3. Заклади позашкільної освіти можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, малих академій мистецтв (народних ремесел), малих академій наук, мистецьких шкіл, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів осіб з інвалідністю, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій, галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну освіту.
( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2626-IV від 02.06.2005, № 2145-VIII від 05.09.2017 )
4. Заклади позашкільної освіти можуть бути комплексними, профільними та спеціалізованими.
( Абзац перший частини четвертої статті 12 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Комплексні заклади позашкільної освіти організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних закладів позашкільної освіти належать палаци, будинки дітей та юнацтва, центри дитячої та юнацької творчості.
Профільні заклади позашкільної освіти організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних закладів позашкільної освіти належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.
5. Перелік типів закладів позашкільної освіти затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Творчі об'єднання закладу позашкільної освіти класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень - творчі об'єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;
основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Стаття 13. Установчі документи закладу позашкільної освіти
1. Заклад позашкільної освіти діє на підставі статуту, що затверджується засновником закладу.
Фізична особа - підприємець або структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність, діють на підставі власних положень про них.
2. Установчі документи розробляються відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, положень про заклади позашкільної освіти, які затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері, інших нормативно-правових актів.
3. Положення про заклади спеціалізованої позашкільної освіти затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері. Положення про спеціалізовані заклади позашкільної освіти є підставою для розроблення статутів таких закладів.
( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом № 2555-VI від 23.09.2010; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Стаття 14. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти
1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник (засновники).
Засновником закладу позашкільної освіти може бути орган державної влади від імені держави, відповідна рада від імені територіальної громади (громад), фізична та/або юридична особа (зокрема релігійна організація, статут (положення) якої зареєстровано у встановленому законодавством порядку), рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад позашкільної освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника.
2. Заклади позашкільної освіти створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, духовних і мовних потреб за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням вимог санітарного законодавства.
3. Заклади позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства України.
Заклади позашкільної освіти мають право створювати свої структурні підрозділи, у тому числі відокремлені структурні підрозділи (філії).
( Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законами № 76-VIII від 28.12.2014, № 498-VIII від 02.06.2015; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти
Позашкільна освіта у закладах позашкільної освіти може здійснюватися за такими напрямами:
пластовий, скаутський, який забезпечує громадянську освіту вихованців (учнів) і слухачів під керівництвом пластових виховників, скаутлідерів за пластовим або скаутським методом та/або пластовою, скаутською освітньою (навчальною) програмою, визначеними Законом України "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху" ;
( Статтю 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 385-IX від 17.12.2019 )
художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
мистецький, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності;
( Статтю 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 )
туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;
науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;
фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;
військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;
бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;
соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;
оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;
гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.
Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти
1. Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом позашкільної освіти для досягнення учнями, вихованцями, слухачами результатів навчання (набуття компетентностей).
Освітня програма містить вимоги до вихованців, учнів, слухачів, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність; загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти.
2. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу позашкільної освіти та затверджується керівником закладу.
3. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів і слухачів, потреб сім’ї, запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.
4. Типові освітні програми закладу позашкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти.
5. Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.
6. На основі освітньої програми заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.
7. Державні та комунальні заклади позашкільної освіти можуть планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за освітніми програмами з позашкільної освіти, затвердженими у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, а також за іншими освітніми програмами, за умови їх затвердження відповідними місцевими органами виконавчої влади.
8. Експериментальні навчальні плани складаються закладами позашкільної освіти з урахуванням типових освітніх програм (навчальних планів).
Запровадження експериментальних освітніх програм (навчальних планів) можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, або іншого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.
9. Навчальна програма гуртків, секцій, інших творчих об’єднань тощо, а також спеціалізованих закладів позашкільної освіти (з навчальних дисциплін (предметів), видів спорту тощо) розробляється закладами позашкільної освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджується (схвалюється) у порядку, визначеному законодавством.
( Статтю 16 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законами № 463-IX від 16.01.2020 )( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2626-IV від 02.06.2005, № 5460-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти
1. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом позашкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Тривалість занять у закладі позашкільної освіти визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
віком від 3 до 6 років - 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
інших - 45 хвилин.
( Частина перша статті 17 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017 )
2. Режим щоденної роботи встановлюється закладом позашкільної освіти на основі рекомендацій центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері управління яких він перебуває.
Заклад позашкільної освіти забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.
3. Тривалість навчального року у закладі позашкільної освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти або іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
У канікулярні, святкові та неробочі дні заклад позашкільної освіти працює за окремим планом.
Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти
1. Позашкільна освіта здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я у різноманітних організаційних формах: заняття, гурткова робота, клубна робота, дистанційна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі та в інших формах, передбачених статутом закладу позашкільної освіти.
( Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
2. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм у закладах позашкільної освіти становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.
Гранична наповнюваність груп відповідно до психофізіологічного розвитку вихованців, учнів і слухачів, їх вікових категорій, рівня майстерності визначається Положенням про заклади позашкільної освіти.
Наповнюваність груп встановлюється директором закладу позашкільної освіти залежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу.
Порядок наповнюваності груп в мистецьких школах визначається типовими освітніми програмами (навчальними планами), затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.
( Абзац четвертий частини другої статті 18 в редакції Закону № 2626-IV від 02.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5460-VI від 16.10.2012, № 2145-VIII від 05.09.2017 )
Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в закладах позашкільної освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Заклади позашкільної освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи та інші організаційні форми для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
( Частину другу статті 18 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
( Частину другу статті 18 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018 )
3. Заклади позашкільної освіти видають своїм випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.
( Абзац другий частини третьої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2626-IV від 02.06.2005 )
Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Зразки документів про спеціалізовану позашкільну освіту мистецького, спортивного, військового, наукового спрямування затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про позашкільну освіту
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:
система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні заклади позашкільної освіти; інші заклади освіти як центри позашкільної освіти (заклади загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі закладів загальної середньої освіти, навчально-виробничих комбінатів, закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші заклади освіти, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи; інші суб’єкти освітньої діяльності, що надають освітні послуги у системі позашкільної освіти;
позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що здобувають вихованці, учні і слухачі в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти;
заклад позашкільної освіти - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;
заклад спеціалізованої позашкільної освіти - заклад позашкільної освіти, що надає спеціалізовану освіту мистецького, спортивного, військового або наукового спрямування;
мистецька школа - заклад спеціалізованої мистецької освіти: музична, художня, хореографічна, хорова, школа мистецтв тощо, який надає початкову мистецьку освіту;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!