• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміна "особа з інвалідністю" та похідних від нього

Верховна Рада України  | Закон від 02.10.2018 № 2581-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміна "особа з інвалідністю" та похідних від нього
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 46, ст.371)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 145-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.302 № 157-IX від 03.10.2019, ВВР, 2020, № 4, ст.25 № 1089-IX від 16.12.2020 № 1414-IX від 27.04.2021, ВВР, 2021, № 28, ст.233 № 1965-IX від 15.12.2021 № 2011-IX від 26.01.2022 № 2722-IX від 03.11.2022 № 2811-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) у частині третій статті 56 слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю";
2) у частині третій статті 61 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
3) в абзаці першому частини другої статті 172 слова "дитину-інваліда" замінити словами "дитину з інвалідністю".
2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) у пункті "б" частини другої статті 92 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
2) у частині першій статті 208 слова "інвалідів" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".
3. У тексті Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) в абзаці п’ятому частини першої статті 1200 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю";
2) у частині першій статті 1252 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
5. У тексті Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) слова "інвалід" та "Інваліди" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "Особи з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
6. У частині четвертій статті 147 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слова "інваліди" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "особи з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".
7. У частині другій статті 148 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слова "інвалідів" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".
8. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):
у частині сьомій слова "Інвалідні коляски" замінити словами "Крісла колісні";
у частині дев’ятій слово "самого" замінити словом "самої";
2) у тексті Кодексу слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
9. У другому реченні частини третьої статті 140 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) слова "інвалідів" та "дітей-інвалідів" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "дітей з інвалідністю".
10. У тексті Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458) слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі, а слово "Інваліди" - словами "Особи з інвалідністю".
11. У частині четвертій статті 9 Закону Української РСР "Про економічну самостійність Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., № 34, ст. 499) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
12. У першому реченні частини четвертої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 13, ст. 66) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
13. У частині третій статті 21 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 272) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
14. У першому реченні частини п’ятої статті 6 та у другому реченні частини першої статті 13 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 32, ст. 453; 1997 р., № 22, ст. 158; 2015 р., № 6, ст. 40) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
16. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2014 р., № 36, ст. 1184):
1) у статті 5 слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Експертиза стійкого розладу функцій організму здійснюється медико-соціальними експертними комісіями, які встановлюють ступінь та причину інвалідності, складають (коригують) індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, в якій визначають реабілітаційні заходи відповідно до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні";
у частині сьомій слова "інваліда" та "інвалід" замінити відповідно словами "особи з інвалідністю" та "особа з інвалідністю".
17. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
1) в абзаці четвертому частини другої статті 16 та частині першій статті 22 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
2) у частині другій статті 52-2 слова "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами " Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
18. У частині восьмій статті 18 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
19. У першому реченні частини другої статті 16 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".
( Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 157-IX від 03.10.2019 )
21. У частині третій статті 14 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 2010 р., № 5, ст. 45) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
22. У частині четвертій статті 15 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2012 р., № 49, ст. 554) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
23. У тексті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170 із наступними змінами) слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід з дитинства" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю з дитинства" у відповідному відмінку і числі.
24. У другому реченні частини п’ятої статті 6 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
25. У пункті 8 статті 13 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 41, ст. 552; 2016 р., № 4, ст. 44):
в абзаці шостому слова "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю";
в абзаці восьмому слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
26. У тексті Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
( Пункт 27 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 145-IX від 02.10.2019 )
28. У пункті 14 частини першої статті 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".
29. В абзаці п’ятому частини сьомої статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2002 р., № 6, ст. 35; 2009 р., № 51, ст. 758; 2012 р., № 5, ст. 39) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".
30. В абзаці четвертому частини другої статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451 із наступними змінами) слова "спорту інвалідів" замінити словами "спорту осіб з інвалідністю".
31. У тексті Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 19, ст. 144) слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі, а слова "інвалідів війни" - словами "осіб з інвалідністю внаслідок війни".
( Пункт 32 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1414-IX від 27.04.2021 )
33. У частині п’ятій статті 17 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 40, ст. 338) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".
34. У тексті Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) слова "інвалід" та "дитина-інвалід" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
35. В абзаці дев’ятому статті 9 та частині першій статті 16 Закону України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 48, ст. 410 із наступними змінами) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".
36. У тексті Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".
37. У Законі України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435; 2018 р., № 16, ст. 138):
1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю";
2) у частині третій статті 14 слова "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
( Пункт 38 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 2811-IX від 01.12.2022 )
39. У пункті 8 частини першої статті 14 Закону України "Про органи самоорганізації населення" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 254) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".
40. В абзаці четвертому частини п’ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2016 р., № 5, ст. 50) слова "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю".
( Пункт 41 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2722-IX від 03.11.2022 )
42. В абзаці чотирнадцятому статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47; 2006 р., № 22, ст. 199) слово "інвалідам" замінити словами "особам з інвалідністю".
43. У частині четвертій статті 21 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180) слово "інвалідом" замінити словами "особою з інвалідністю".
44. У пункті 2 частини першої та частині восьмій статті 61 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 37, ст. 443) слово "інвалідом" замінити словами "особою з інвалідністю".
( Пункт 45 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1965-IX від 15.12.2021 )( Пункт 46 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020 )
47. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 та абзаці сьомому частини п’ятої статті 6 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
48. У назві та тексті Закону України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 25, ст. 347; 2005 р., № 4, ст. 93) слова "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.
49. В абзаці тринадцятому глави II розділу 6 Переліку актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, який додається до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 367), слова "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
50. У тексті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255) слова "дитина-інвалід" та "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
51. У частині другій статті 17 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
( Пункт 52 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
53. В абзаці сімдесятому статті 1 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
54. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):
1) пункти 6 та 7 частини другої статті 17 викласти в такій редакції:
"6) дитину з інвалідністю;
7) дружину з інвалідністю";
2) у тексті Закону слово "інвалід" у всіх відмінках і числах замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
55. У частині вісімнадцятій статті 12 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 88) слово "Інваліди" замінити словами "Особи з інвалідністю".
56. У пункті 12 частини першої статті 18 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323; 2017 р., № 24, ст. 277) слова "інваліди" та "діти-інваліди" у всіх відмінках замінити відповідно словами "особи з інвалідністю" та "діти з інвалідністю" у відповідному відмінку.
57. У частині другій статті 5 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133), слова "народного депутата - інваліда" замінити словами "народного депутата з інвалідністю".
58. У частині другій статті 8 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2017 р., № 38-39, ст. 380) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".
59. У пункті 1 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577; 2017 р., № 7-8, ст. 90) слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю".
60. У пунктах 3 та 13 частини першої статті 31 Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
61. В абзаці четвертому частини першої статті 12 Закону України "Про професійний розвиток працівників" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 39, ст. 462) слова "дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства" замінити словами "дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства".
62. У частині шостій статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
63. У частині другій статті 11 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
64. В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 20 та у другому реченні частини першої статті 57 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222 із наступними змінами) слова "інвалідів" та "інвалідів війни" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "осіб з інвалідністю внаслідок війни".
65. У частині першій статті 21 та підпункті 3 пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594 із наступними змінами) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".
66. У першому реченні частини другої статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 719; 2015 р., № 11, ст. 75, № 52, ст. 482) слова "був забезпечений в установленому порядку інвалід або дитина-інвалід" замінити словами "була забезпечена в установленому порядку особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю".
67. У частині третій статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 892, № 27, ст. 905; 2015 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 16, ст. 167) слова "діти-інваліди" замінити словами "діти з інвалідністю".
68. В абзаці першому частини десятої статті 6 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 26, ст. 896) слово "інвалідами" замінити словами "особами з інвалідністю".
69. У Законі України "Про стандартизацію" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 31, ст. 1058; 2015 р., № 14, ст. 96):
1) у частині другій статті 1 слова "в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї" замінити словами "в Законі України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї";
2) у частині сьомій статті 17 слово "інваліди" у всіх відмінках замінити словами "особи з інвалідністю" у відповідному відмінку.
( Пункт 70 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2011-IX від 26.01.2022 )
71. В абзацах першому і другому пункту 98 розділу VIII Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації , затвердженої Законом України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 16, ст. 199) слова "інвалідів" та "інваліди" замінити відповідно словами "осіб з інвалідністю" та "особи з інвалідністю".
72. У частині дев’ятій статті 12 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 27-28, ст. 312) слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
73. У Постанові Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 10, № 10, ст. 69):
1) підпункт 25 пункту 1 викласти в такій редакції:
"Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю";
2) пункт 25 додатка до цієї Постанови викласти в такій редакції:
"25) Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю:
правовий статус і соціальний захист осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, учасників війни (у тому числі з числа учасників антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, Революції Гідності), жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих зазначених вище осіб, дітей війни, осіб похилого віку і регулювання діяльності їх громадських об’єднань;
соціальний захист постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей Героїв Небесної Сотні;
законодавче забезпечення увічнення пам’яті загиблих при захисті Батьківщини;
соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань;
реабілітація ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
законодавче регулювання надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
законодавче регулювання гуманітарної допомоги".
"Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю".
75. У частині першій статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
у пункті 18:
в абзаці четвертому слова "інваліди Великої Вітчизняної війни" замінити словами "особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни";
в абзаці п’ятому слово "інваліди" замінити словами "особи з інвалідністю";
у пункті 28 слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 жовтня 2018 року
№ 2581-VIII