Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року N 167

Міністерство фінансів України Наказ від 20.11.2019 №488
Остання редакція від 20.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 20.11.2019

Номер 488

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2019 N 488
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2019 р.
за N 1285/34256
Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року N 167
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Зміни до форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276);
Зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (із змінами).
2. Внести зміни до форми розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року N 276), виклавши її у новій редакції, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року N 167 "Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2011 року за N 483/19221.
4. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України, Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 3 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2020 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Ходаковського П. В. та Голову Державної податкової служби України Верланова С. О.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
податкової служби України
С. Верланов
Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України
О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2019 року N 488
Зміни
до форми податкової декларації з податку на додану вартість
урядку 05 слово "E-mail" замінити словами "Електронна адреса";
у розділі I "Податкові зобов'язання":
урядку 2:
графу "колонка А" доповнити позначкою "х";
у графі "колонка Б" цифру "0" замінити позначкою "х";
після рядка 2 доповнити новими рядками 2.1, 2.2 такого змісту:
"
2.1 операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 0
2.2 операції, що звільнені від оподаткування х
";
після рядка 5 доповнити новим рядком 5.1 такого змісту:
"
5.1Д6у
тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197
розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні
договори (угоди))
х
";
у полі "Відмітка про подання до декларації:" назву довідки Д6 (додаток 6) викласти в такій редакції:
"розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6) (додаток 6)";
у додатках:
заголовок графи 2 таблиці 1 додатка 2 викласти в такій редакції:
"місяць/квартал";
заголовок графи 3 таблиці 2 додатка 3 викласти в такій редакції:
"місяць/квартал";
у додатку 4:
узаголовку графи 2 таблиці 2 цифри "18.1" замінити цифрами "18";
графи "МФО" та їх цифрові поля виключити;
додаток 6 викласти в новій редакції, що додається;
у додатку 7 слова "таке зняття" замінити словами "таке анулювання", слова "у разі зняття з обліку" замінити словами "у разі анулювання реєстрації платника податку", слова "коли відбулося зняття з обліку" замінити словами "коли відбулося таке анулювання";
утексті декларації та додатках до неї:
слова "серія та/або номер паспорта" замінити словами "серія (за наявності) та номер паспорта";
виноску "-2" викласти в такій редакції:
"____________
-2Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.".
В. о. директора Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органами
В. Овчаренко
Додаток 6
до податкової декларації з податку на додану вартість
Розрахунок
сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації ) належать до підприємства (організації ) осіб з інвалідністю (Д 6)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2019 року N 488
Зміни
до форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
У формі уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за N 159/28289(із змінами):
урядку 06 слово "E-mail" замінити словами "Електронна адреса";
рядок 07 викласти у такій редакції:
"Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів";
у розділі I "Податкові зобов'язання":
рядок 2 замінити новими рядками 2.1 та 2.2 такого змісту:
"
2.1 Операції з вивезення товарів за межі митної території України,
що оподатковуються за нульовою ставкою
Колонка А
2.2 Операції з вивезення товарів за межі митної території України,
що звільнені від оподаткування
Колонка А
";
після рядка 5 доповнити новим рядком 5.1 такого змісту:
"
5.1Д6у
тому числі операції, що звільнені від оподаткування (стаття 197
розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні
договори (угоди))
Колонка А
";
у полі "Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку:" назву довідки Д6 (додаток 6) викласти в такій редакції:
"розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6) (додаток 6)";
утексті слова "серія та/або номер паспорта" замінити словами "серія (за наявності) та номер паспорта";
виноску "-2" викласти в такій редакції:
"____________
-2Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.".
В. о. директора Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органами
В. Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2019 року N 488
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2019 р.
за N 1285/34256
Зміни
до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
1. Пункт 1 розділу I викласти в такій редакції:
"1. Податкова декларація з податку на додану вартість (далі - декларація) відповідно до пункту 46.1 статті 46 розділу II "Адміністрування податків, зборів, платежів" подається контролюючому органу у строки, визначені статтею 203 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).".
2. У розділі III:
1) підпункт 6 пункту 10 викласти в такій редакції:
"6) розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6) (додаток 6);";
2) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. У разі здійснення підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю, операцій з постачання товарів/послуг, до яких застосовуються режими оподаткування, передбачені розділом V та/або підрозділом 2 розділу XX Кодексу, до декларації додається (Д6) (додаток 6).".
3. У пункті 3 розділу V:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) у рядку 2.1 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 та пункту 195.2 статті 195 розділу V Кодексу.
У рядку 2.2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування відповідно до розділу V, підрозділу 2 розділу XX Кодексу та міжнародних договорів (угод);";
у підпункті 6:
в абзаці п'ятому слова "та підприємств (організацій) інвалідів" замінити словами "та підприємств (організацій) осіб з інвалідністю";
доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій, які звільнені від оподаткування (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)).".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"(Д6) (додаток 6) заповнюється в розрізі операцій, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, операцій з постачання послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу;".
4. Доповнити Порядок новим розділом V-1 такого змісту:
"V-1. Порядок визначення сум податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг
1. Ведення обліку суми податку на додану вартість, не сплаченого суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, передбачено пунктом 30.6 статті 30 розділу I та пунктами 201.14, 201.15 статті 201 розділу V Кодексу.
2. Відомості про суми податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховані у порядку, визначеному цим розділом, зазначаються у таблиці 2 (Д6) (додаток 6) за операціями, звільненими від оподаткування податком відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.
Таблиця 2 (Д6) (додаток 6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.
У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 (Д6) (додаток 6) проставляється умовний код "99999999".
3. Розрахунок не сплачених до державного бюджету сум податку на додану вартість за операціями з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування:
еПП = V пост.зв.х 20 % - (V прид. з ПДВ20 % + V прид. з ПДВ7 %+ V прид. з ПДВ0 %/зв.) х 20 % ,
де
еПП - сума податку на додану вартість, не сплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги;
V пост.зв. - обсяги операцій з постачання на митній території України товарів/послуг, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (із розділу I "Податкові зобов'язання" декларації (або уточнюючого розрахунку));
V прид. з ПДВ20 % - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за основною ставкою, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;
V прид. з ПДВ7 % - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів без урахування податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) під час придбання таких товарів/послуг, необоротних активів, що оподатковуються за ставкою 7 %, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та на такі операції платником податку нараховано податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу;
V прид. з ПДВ0 %/зв. - обсяги операцій з придбання товарів/послуг, необоротних активів, які звільнені від оподаткування та/або оподатковуються за ставкою 0 відсотків, які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)).
Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без податку на додану вартість), що використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, не враховуються у такому розрахунку.".
5. У розділі VII:
1) пункт 1 доповнити словами "(далі - особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету)";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. З розділу I "Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період" значення рядка 8 розрахунку відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.";
3) доповнити розділ новими пунктами 3, 4 такого змісту:
"3. У разі уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі якщо у майбутніх періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданому нею розрахунку (крім обмежень, визначених статтею 50 розділу II Кодексу)), розрахунок з позначкою "Уточнюючий" (далі - уточнюючий розрахунок за операціями з постачання послуг нерезидентами) може бути поданий у спосіб, визначений абзацом четвертим пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
4. У розділі II "Розрахунок уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення за звітний (податковий) період, що уточнюється:
1) у графах 2 - 7, 10 відображаються відповідні показники звітного періоду, що уточнюється. У разі якщо до розрахунку за цей звітний період раніше вносилися зміни, у графах 7, 10 відображаються відповідні показники граф 8, 11 останнього уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами, який подавався до розрахунку звітного (податкового) періоду, що уточнюється;
2) у графах 8, 11 відображаються відповідні показники з урахуванням уточнення;
3) у графах 9, 12 відображається сума помилки (абсолютне значення).
Значення графи 12 рядка "Усього до нарахування/зменшення" уточнюючого розрахунку за операціями з постачання послуг нерезидентами відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.
Особа, відповідальна за нарахування та сплату податку до бюджету, яка самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих періодів, зобов'язана сплатити штраф, нарахований відповідно до абзацу четвертого пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.
У графі 12 рядка "Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (у разі позитивного значення графи 12)" відображається сума нарахованого штрафу. Значення цієї графи відображається в обліку з цього податку контролюючим органом.".
6. У тексті додатків 1 - 3 до Порядку слова "серія та/або номер паспорта" замінити словами "серія (за наявності) та номер паспорта", слова "Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті".
7. У тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба України" замінити словами "Державна податкова служба України".
В. о. директора Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органами
В. Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2019 року N 488
Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2019 N 488
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2019 р.
за N 1285/34256
Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року N 167
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.