• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463

Міністерство фінансів України  | Наказ від 17.01.2023 № 26
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.01.2023
 • Номер: 26
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.01.2023
 • Номер: 26
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.01.2023 № 26
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2023 р.
за № 107/39163
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. У першому рядку таблиці 3 додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463), слово "організаціями" замінити словом "об’єднаннями".
2. Внести до Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 січня 2023 року за № 60/39116, такі зміни:
у пункті 1:
у підпункті 3:
в абзаці другому слово "ПІБ" замінити словом "П.І.Б.";
в абзаці третьому слово "відповідно" виключити;
у підпункті 4:
в абзаці п’ятому цифри "4-12" замінити цифрами "4-12", цифри "4-11" замінити цифрами "4-11";
в абзаці шостому цифри "5-9", "5-9" замінити цифрами "5-9";
у підпункті 1 пункту 2:
в абзаці сьомому цифри "13-23" замінити цифрами "13-23", цифри "12-22" замінити цифрами "12-22";
в абзаці десятому слово "організаціями" замінити словом "об’єднаннями" (у другому випадку);
в абзаці тринадцятому цифри "18-22" замінити цифрами "18-22", цифри "17-21" замінити цифрами "17-21".
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за другим місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко