• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 25.05.2016 № 503
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 25.05.2016
 • Номер: 503
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 25.05.2016
 • Номер: 503
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.05.2016 № 503
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 843/28973
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) Зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267;
2) Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289;
3) Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1130, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2014 року за № 1456/26233 (із змінами).
2. В абзаці шостому підпункту 4 пункту 5 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289, після слова та цифри "рядка 3" доповнити словом та цифрою "таблиці 1".
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) та Департаменту методологічної та нормотворчої роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби України (Куц М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
фіскальної служби України

Р.М. Насіров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.05.2016 № 503
Зареєстрований у Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 843/28973
ЗМІНИ
до Порядку заповнення податкової накладної ( z0137-16 )
У пункті 19:
доповнити абзац перший після слів "товарів/послуг" словами та цифрами "(крім здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України )";
в абзаці другому слова "відповідному платнику протягом такого місяця" замінити словами "відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця";
в абзаці третьому слова "такий характер, протягом такого місяця" замінити словами "такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця";
доповнити після абзацу третього трьома новими абзацами такого змісту:
"У разі якщо операції, визначені пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України , мають безперервний або ритмічний характер постачання, платники податку:
покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця;
покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усієї суми отриманих коштів протягом такого місяця.".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;
доповнити абзац дев'ятий після слів "товарів/послуг" словами та цифрами "(крім визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України )";
доповнити перше речення абзацу десятого після слів "податкові накладні" словами та цифрами "(крім зведених податкових накладних, складених у разі здійснення операцій, визначених пунктом 44 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України )".
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. Романюк