• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 28.12.2022 № 463
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.12.2022
 • Номер: 463
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.12.2022
 • Номер: 463
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2022 м. Київ № 463
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 січня 2023 р. за № 60/39116
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 17 січня 2023 року № 26 )
Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201, пункту 208-1.8 статті 208-1 розділу V Податкового кодексу України, Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до:
форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 131), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 131), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 131), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року № 555, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 року за № 1477/37099, виклавши її у новій редакції, що додається;
форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року № 555, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 року за № 1477/37099, виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за другим місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Микола СОЛЬСЬКИЙ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО
  
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 грудня 2022 року № 463
Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267:
1) у пункті 6:
абзац третій викласти в такій редакції:
"у другій частині (після знака дробу) проставляється код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код, що передбачає здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.";
абзац восьмий виключити.
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
2) пункт 8 доповнити після абзацу шістнадцятого абзацом сімнадцятим такого змісту:
"21 - Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України.".
У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати відповідно абзацом вісімнадцятим;
3) пункт 12 доповнити після абзацу третього абзацом четвертим такого змісту:
"У разі складання податкової накладної за операціями з постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України, у графі "Отримувач (покупець)" зазначаються найменування П. І. Б. нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "500000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.".
( абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;
( абзац третій підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
4) у пункті 16:
в абзаці другому підпункту 1 після слів "також зазначається" розділовий знак "," виключити;
абзаци сорок третій - сорок п'ятий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сорок шостий - п'ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами сорок третім - п'ятдесят четвертим;
в абзаці сорок третьому цифри "3.1, 3.2, 3.3, 4-12" замінити цифрами "3.1, 3.2, 3.3, 4-11";
( абзац п'ятий підпункту 4 пункту 1 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
в абзаці сорок четвертому цифри "3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 12" замінити цифрами "3.1, 3.2, 3.3, 5-9";
( абзац шостий підпункту 4 пункту 1 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
в абзаці сорок п'ятому цифри "3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 12" замінити цифрами "3.1, 3.2, 3.3, 4, 5";
5) в абзаці дев'ятому пункту 24 слова та цифри "графи з 1 по 15 розділу Б" замінити словами та цифрами "графи з 1 по 14 розділу Б";
6) у тексті цього Порядку слова "офіційному веб-порталі" замінити словом "вебпорталі".
2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289:
1) у розділі III:
у пункті 10:
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (Д5) (додаток 5);"
підпункт 8 виключити;
пункт 12 виключити.
У зв'язку з цим пункти 13-23 вважати відповідно пунктами 12-22;
( абзац сьомий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. (Д5) (додаток 5) додається до декларації у разі здійснення:
підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
( абзац десятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
платниками податку, які одночасно відповідають критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання та комплектуючих виключно для використання у власній виробничій діяльності та/або операцій з постачання товарів власного виробництва, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.";
пункт 17 виключити.
У зв'язку з цим пункти 18-22 вважати відповідно пунктами 17-21;
( абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2023 р. № 26 )
2) у розділі V:
абзаци третій - п'ятий пункту 2 виключити;
у пункті 3:
в абзаці першому підпункту 1 слова та цифри "звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародних договорів (угод) та не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 розділу V Кодексу, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України." замінити словами "звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування, та послуг, що не оподатковуються у зв'язку з їх місцем постачання за межами митної території України.";
в абзаці другому підпункту 3 слова та цифри "відповідно до розділу V, підрозділу 2 розділу XX Кодексу та міжнародних договорів (угод)" виключити;
у підпункті 6:
абзац другий викласти в такій редакції:
"постачання товарів/послуг, що не є об'єктом оподаткування;";
абзац четвертий - п'ятий викласти в такій редакції:
"постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування та коригування за такими операціями.
Для платників податку, які заповнюють рядок 5, підприємств (організацій) осіб з інвалідністю та платників податків, які одночасно відповідають критеріям, визначеним пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, обов'язковим є подання (Д5) (додаток 5).";
в абзаці шостому слова та цифри "(розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))" виключити;
3) у пункті 3 розділу V-1 слова та цифри "(розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))" виключити.
3. У Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року № 555, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2021 року за № 1477/37099:
1) пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:
"3. Розділ I "Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період":
1) у колонці 3 рядка 1 "Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)" декларації вказується загальна сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) за операціями, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування, в іноземній валюті (євро або долар США);
2) у колонці 3 рядка 1.1 "за операціями, що підлягають оподаткуванню" декларації вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);
3) у колонці 3 рядка 1.2 "за операціями, що звільнені від оподаткування" декларації вказується сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість), звільнених від оподаткування податком на додану вартість, в іноземній валюті (євро або долар США);
4) у колонці 3 рядка 2 "Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету" декларації зазначається сума податку на додану вартість (20 відсотків від бази оподаткування), нарахована за операціями з постачання електронних послуг в іноземній валюті (євро або долар США), яка підлягає сплаті до бюджету.
Сума договірної вартості постачання електронних послуг (за операціями, що підлягають оподаткуванню, та/або за операціями, що звільнені від оподаткування) та сума податку на додану вартість зазначаються в тій іноземній валюті (євро або долар США), інформацію про яку особа-нерезидент зазначила у заяві про реєстрацію як платника податку, поданій відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, та у четвертій колонці (рядків 051, 052) рядка 05 декларації.
База оподаткування операцій з постачання електронних послуг особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 208-1.2 статті 208-1 розділу V Кодексу, визначається з огляду на вартість таких послуг.";
2) пункт 4 розділу V викласти в такій редакції:
"4. Розділ I "Розрахунок уточнених податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок":
1) у колонці 3 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за такий звітний період раніше вносились зміни, у колонці 3 відображаються відповідні показники колонки 4 останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;
2) у колонці 4 уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;
3) у колонці 5 уточнюючого розрахунку відображається різниця суми помилки (графа 4 - графа 3).".
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО