Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

Національний банк України Постанова, Запит, Акт, Опис, Дозвіл, Повідомлення, Договір, Довідка, Форма типового документа, Положення від 17.09.2021 №95
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Запит, Акт, Опис, Дозвіл, Повідомлення, Договір, Довідка, Форма типового документа, Положення

Дата 17.09.2021

Номер 95

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 23.09.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.09.2021 № 95
Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання банками України запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (далі - Положення), що додається.
2. Банкам, уповноваженим на зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій із запасами готівки Національного банку України (далі - уповноважені банки):
1) до 15 лютого 2022 року привести у відповідність до вимог Положення договори про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними (далі - договір про зберігання) та внутрішні документи щодо порядку проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання у сховищах і відображення в бухгалтерському обліку, порядку обліку та врегулювання недостач та надлишків у запасах готівки на зберіганні між своїми відокремленими підрозділами, порядку контролю за дотриманням вимог Положення;
2) до 15 лютого 2022 року укласти додаткові договори до договорів про зберігання щодо переказу наданих у заставу державних облігацій України з рахунку в цінних паперах уповноваженого банку, відкритого в депозитарній установі уповноваженого банку, на рахунок у цінних паперах, відкритий ним у депозитарній установі Національного банку України;
3) з 01 січня 2023 року забезпечити ліміт запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках, у сумі не менше трьох мільярдів гривень у цілому на банк;
4) з 01 січня 2025 року забезпечити ліміт запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках, у сумі не менше пјяти мільярдів гривень у цілому на банк;
5) протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою надати плани заходів щодо виконання вимог підпункту 2 пункту 4 розділу І Положення.
3. Національний банк України за договорами про зберігання здійснює станом на 15 лютого 2022 року переказ наданих у заставу державних облігацій України з рахунку в цінних паперах уповноваженого банку, відкритого в депозитарній установі уповноваженого банку, на рахунок у цінних паперах, відкритий ним у депозитарній установі Національного банку України.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року № 408 "Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків";
2) постанову Правління Національного банку України від 01 вересня 2017 року № 86 "Про внесення Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків";
3) постанову Правління Національного банку України від 30 листопада 2017 року № 122 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";
4) постанову Правління Національного банку України від 23 жовтня 2018 року № 112 "Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків";
5) постанову Правління Національного банку України від 03 грудня 2019 року № 145 "Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків".
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:
1) пунктів 1 та 4 цієї постанови, які набирають чинності з 15 лютого 2022 року;
2) підпункту 3 пункту 38 розділу ІІ Положення, який набирає чинності з 01 січня 2024 року;
3) підпункту 7 пункту 38 розділу ІІ та пункту 68 розділу V Положення, які набирають чинності з 01 січня 2023 року.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17 вересня 2021 року № 95
Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 23.09.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.09.2021 № 95
Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання банками України запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними (далі - Положення), що додається.
2. Банкам, уповноваженим на зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій із запасами готівки Національного банку України (далі - уповноважені банки):
1) до 15 лютого 2022 року привести у відповідність до вимог Положення договори про зберігання запасів готівки Національного банку України та проведення операцій з ними (далі - договір про зберігання) та внутрішні документи щодо порядку проведення операцій із запасами готівки на зберіганні, порядку їх зберігання у сховищах і відображення в бухгалтерському обліку, порядку обліку та врегулювання недостач та надлишків у запасах готівки на зберіганні між своїми відокремленими підрозділами, порядку контролю за дотриманням вимог Положення;
2) до 15 лютого 2022 року укласти додаткові договори до договорів про зберігання щодо переказу наданих у заставу державних облігацій України з рахунку в цінних паперах уповноваженого банку, відкритого в депозитарній установі уповноваженого банку, на рахунок у цінних паперах, відкритий ним у депозитарній установі Національного банку України;
3) з 01 січня 2023 року забезпечити ліміт запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках, у сумі не менше трьох мільярдів гривень у цілому на банк;
4) з 01 січня 2025 року забезпечити ліміт запасів готівки Національного банку України, що зберігаються в уповноважених банках, у сумі не менше пјяти мільярдів гривень у цілому на банк;

30 днiв передплати безкоштовно!