Про Антимонопольний комітет України

Верховна Рада України Закон від 26.11.1993 №3659-XII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 26.11.1993

Номер 3659-XII

Статус Діє

Редакції
04.03.2021 внесення змін (закон від 05.02.2021 N 1219-IX /1219-20/) 01.01.2021 внесення змін (закон від 03.12.2020 N 1052-IX /1052-20/) 03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 19.04.2020 внесення змін (закон від 19.09.2019 N 114-IX /114-20/) 02.08.2017 внесення змін (закон від 01.07.2014 N 1555-VII /1555-18/) 01.05.2016 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 889-VIII /889-19/) 01.04.2016 внесення змін (закон від 25.12.2015 N 922-VIII /922-19/) 03.03.2016 внесення змін (закон від 12.11.2015 N 782-VIII /782-19/) 19.02.2016 внесення змін (закон від 25.12.2015 N 922-VIII /922-19/) 28.12.2015 внесення змін (закон від 23.12.2015 N 901-VIII /901-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 28.12.2014 N 77-VIII /77-19/) 19.04.2014 внесення змін (закон від 27.03.2014 N 1170-VII /1170-18/) 02.03.2014 внесення змін (закон від 23.02.2014 N 763-VII /763-18/) 02.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5463-VI /5463-17/) 08.07.2012 внесення змін (закон від 07.06.2012 N 4910-VI /4910-17/) 15.01.2012 внесення змін (закон від 23.12.2011 N 4287-VI /4287-17/) 27.07.2011 внесення змін (закон від 05.07.2011 N 3567-VI /3567-17/) 13.10.2010 внесення змін (закон від 07.10.2010 N 2592-VI /2592-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2388-VI /2388-17/) 30.07.2010 внесення змін (закон від 01.06.2010 N 2289-VI /2289-17/) 22.05.2008 визнання неконституційними окремих положень (решение від 22.05.2008 N 10-рп/2008 /v010p710-08/) 01.01.2008 внесення змін (закон від 28.12.2007 N 107-VI /107-17/) 09.07.2007 внесення змін (решение від 09.07.2007 N 6-рп/2007 /v0a6p710-07/) 15.06.2007 внесення змін (закон від 24.04.2007 N 985-V /985-16/) 11.03.2007 внесення змін (закон від 01.12.2006 N 424-V /424-16/) 01.01.2007 внесення змін (закон від 19.12.2006 N 489-V /489-16/) 17.03.2006 внесення змін (закон від 15.12.2005 N 3205-IV /3205-15/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 06.01.2004 внесення змін (закон від 20.11.2003 N 1294-IV /1294-15/) 01.01.2004 внесення змін (закон від 27.11.2003 N 1344-IV /1344-15/) 11.06.2003 внесення змін (закон від 15.05.2003 N 762-IV /762-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 26.12.2002 N 380-IV /380-15/) 20.02.2002 внесення змін (закон від 10.01.2002 N 2921-III /2921-14/) 20.12.2001 внесення змін (закон від 20.12.2001 N 2905-III /2905-14/) 01.09.2000 внесення змін (закон від 13.07.2000 N 1907-III /1907-14/) 21.12.1993 вводиться в дію (постановление від 26.11.1993 N 3660-XII /3660-12/) 26.11.1993 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Антимонопольний комітет України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст.472)( Вводиться в дію Постановою ВР № 3660-XII від 26.11.93, ВВР, 1993, № 50, ст.473 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-III від 13.07.2000, ВВР, 2000, № 41, ст.343 № 2905-III від 20.12.2001, ВВР, 2002, № 12-13, ст.92 № 2921-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст.114 № 380-IV від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.86 № 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30, ст.247 № 1294-IV від 20.11.2003, ВВР, 2004, № 13, ст.181 № 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 2285-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267 № 3205-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.118 № 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст.67 № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 № 985-V від 24.04.2007, ВВР, 2007, № 32, ст.415 )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 6-рп/2007 від 09.07.2007 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-VI від 01.06.2010, ВВР, 2010, № 33, ст.471 № 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496 № 2592-VI від 07.10.2010, ВВР, 2011, № 10, ст.63 - втратив чинність на підставі Закону № 763-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.189 № 3567-VI від 05.07.2011, ВВР, 2012, № 5, ст.36 № 4287-VI від 23.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.391 № 4910-VI від 07.06.2012, ВВР, 2013, № 18, ст.162 № 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816 № 1555-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1173 № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 № 782-VIII від 12.11.2015, ВВР, 2015, № 51, ст.473 № 889-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89 № 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289 № 720-IX від 17.06.2020 № 1052-IX від 03.12.2020 N 1219-IX від 05.02.2021 )( У тексті Закону слова "центральні та місцеві органи державної виконавчої влади", "органи місцевого та регіонального самоврядування" в усіх відмінках замінено словами "органи влади, органи адміністративно-господарського управління та контролю", "органи місцевого самоврядування" у відповідних відмінках; слова "місцеві Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінено словами "місцеві ради" у відповідних відмінках; слова "чинне законодавство", "чинне законодавство України" у всіх відмінках замінено словами "законодавство", "законодавство України" у відповідних відмінках; слова "підприємець", "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках замінено словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках; слова "підприємці", "господарюючі суб'єкти" в усіх відмінках замінено словами "суб'єкти господарювання" у відповідних відмінках; слова "державна виконавча влада" в усіх відмінках замінено словами "виконавча влада" у відповідних відмінках згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000 )( У тексті закону слова "антимонопольного законодавства" у всіх відмінках замінено словами "законодавства про захист економічної конкуренції" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
ГЛАВА I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Антимонопольний комітет України
Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 424-V від 01.12.2006, № 114-IX від 19.09.2019 )
Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003, в редакції Закону N 1219-IX від 05.02.2021 )( Стаття 1 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України
( Назва статті 2 в редакції Закону № 1170-VII від 27.03.2014 )
Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.
( Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону № 1052-IX від 03.12.2020 )
Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014 )( Стаття 2 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000 )
Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України
Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:
1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;
( Пункт 2 статті 3 в редакції Закону № 4910-VI від 07.06.2012 )
3) сприяння розвитку добросовісної конкуренції;
4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель;
( Статтю 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 424-V від 01.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 114-IX від 19.09.2019 )
6) проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання та здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції.
( Статтю 3 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 1555-VII від 01.07.2014 )( Стаття 3 в редакції Законів № 1907-III від 13.07.2000, № 1294-IV від 20.11.2003 )
Стаття 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:
- законності;
- гласності;
- захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів.
( Абзац четвертий статті 4 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
Стаття 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України
Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.
( Частина перша статті 5 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1555-VII від 01.07.2014 )
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.
У цьому Законі відповідні терміни розуміються у значеннях, визначених Законом України "Про захист економічної конкуренції".
( Частина третя статті 5 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
У цьому Законі термін "законодавство про захист економічної конкуренції" розуміється у значенні, визначеному статтею 3 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
( Частина четверта статті 5 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )( Стаття 5 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000 )
ГЛАВА II.
СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 6. Система органів Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.
( Частина перша статті 6 в редакції Закону № 4287-VI від 23.12.2011 )
Голова Антимонопольного комітету України має першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України, які призначаються з числа державних уповноважених. У разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України в Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України.
( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-III від 13.07.2000, № 1294-IV від 20.11.2003; в редакції Закону № 4287-VI від 23.12.2011 )
Антимонопольний комітет України утворює територіальні відділення, а в разі необхідності здійснює їх реорганізацію чи ліквідацію.
( Частина третя статті 6 в редакції Закону № 4287-VI від 23.12.2011 )( Частину четверту статті 6 виключено на підставі Закону № 985-V від 24.04.2007 )
Антимонопольний комітет України і його територіальні відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету України, яку очолює Голова Комітету.
Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банку, печатки із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
( Частина статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2921-III від 10.01.2002 )
Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, Комісія (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України.
( Статтю 6 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1219-IX від 05.02.2021 )
Стаття 6-1. Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель
Антимонопольний комітет України як орган оскарження у сфері публічних закупівель має повноваження, визначені Законом України "Про публічні закупівлі", а також такі повноваження:
1) утворювати Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
2) визначати кількість комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
3) затверджувати та оприлюднювати узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
4) затверджувати та оприлюднювати Регламент роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
5) затверджувати та оприлюднювати методичні рекомендації для Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель щодо специфіки розгляду комісіями скарг.
Для забезпечення розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Антимонопольний комітет України утворює Комісію (комісії) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель з числа уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель у складі трьох осіб.
Уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель призначаються на посаду та звільняються з посади Головою Антимонопольного комітету України. Порядок конкурсного відбору та призначення на посади уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель визначається Антимонопольним комітетом України.
Кількість уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить десять осіб.
Строк повноважень уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель становить сім років. Особа не може бути призначена на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель більше ніж на два строки підряд.
Особа, яка претендує на призначення на посаду уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, повинна бути громадянином України, мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста) (зокрема юридичну та/або економічну, та/або технічну), стаж роботи за фахом не менше п’яти років протягом останніх десяти років та вільно володіти державною мовою.
На уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель поширюються вимоги та обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції, та не поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який є пов’язаною особою з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участі у розгляді та ухваленні рішень щодо такої скарги і на час розгляду та ухвалення рішень щодо такої скарги повинен бути замінений іншим уповноваженим з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, якого визначає Голова Антимонопольного комітету України, або така скарга може бути передана на розгляд до іншої Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Виключною компетенцією уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Формою роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель є засідання, що проводяться відповідно до Регламенту роботи Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, який затверджується Антимонопольним комітетом України.
Рішення Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх на її засіданнях членів.
Члени Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель мають рівні права щодо розгляду питань, що належать до компетенції Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі під час прийняття рішень.
Член Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель не може утримуватися від голосування.
Оплата праці уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлюється на рівні оплати праці державних уповноважених Антимонопольного комітету України.
Антимонопольний комітет України (його апарат) здійснює належне матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове, забезпечення діяльності Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється апаратом Антимонопольного комітету України.
Не пізніше 15 березня року, наступного за звітним бюджетним роком, Антимонопольний комітет України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті щорічний звіт про діяльність Комісії (комісій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.
( Закон доповнено статтею 6-1 згідно із Законом N 1219-IX від 05.02.2021 )
Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України
У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;
2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість;
4) перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів господарювання - юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини, залучати поліцейських для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;
( Пункт 8 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 )
9) залучати поліцейських, працівників митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;
( Пункт 9 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 )
10) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;
11) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);
12) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;
13) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;
14) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;
15) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
16) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;
17) надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбачених законом;
17-1) здійснювати повноваження, передбачені Законом України "Про публічні закупівлі";
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 17-1 згідно із Законом № 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2289-VI від 01.06.2010, № 922-VIII від 25.12.2015- щодо введення в дію зміни див.пункт 1 розділу II Закону № 922-VIII від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 114-IX від 19.09.2019 )
18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України "Про публічні закупівлі".
( Пункт 18 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 424-V від 01.12.2006, № 2289-VI від 01.06.2010, № 922-VIII від 25.12.2015- щодо введення в дію зміни див.пункт 1 розділу II Закону № 922-VIII від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 114-IX від 19.09.2019 )
У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;
2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
3) переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України в межах компетенції;
4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї статті;
7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
У сфері формування та реалізації конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та застосування законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для дослідження ринків, а також інформацію про реалізацію конкурентної політики;
2) узагальнювати та аналізувати інформацію про реалізацію актів законодавства про захист економічної конкуренції щодо пріоритетів і напрямів конкурентної політики;
3) брати участь у розробленні та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання розвитку конкуренції, конкурентної політики та демонополізації економіки, погоджувати проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, що можуть вплинути на конкуренцію;
4) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12 і 15 частини першої цієї статті;
5) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію;
6) взаємодіяти з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами, установами та організаціями з питань розвитку, підтримки, захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
7) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, вносити до відповідних органів державної влади пропозиції щодо його удосконалення;
8) розробляти та організовувати здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
9) брати участь у розробленні та внесенні Президенту України та Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів з питань конкурентної політики, розвитку і захисту конкуренції та демонополізації економіки;
10) розробляти та затверджувати разом з іншими заінтересованими органами державної влади міжвідомчі нормативно-правові акти з питань розвитку і захисту економічної конкуренції та демонополізації економіки;
11) приймати власні нормативно-правові акти у формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема щодо контролю за узгодженими діями, концентрацією, підвідомчості та розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, організації діяльності органів Антимонопольного комітету України;
12) здійснювати офіційне тлумачення власних нормативно-правових актів;
13) надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
14) вносити пропозиції Президенту України, Кабінету Міністрів України, Національному банку України, приписи органам влади, органам місцевого самоврядування щодо зміни прийнятих ними нормативно-правових актів, які не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції або внаслідок неоднозначного розуміння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренції;
15) утворювати адміністративні колегії Антимонопольного комітету України;
16) утворювати територіальні відділення та дорадчі органи Антимонопольного комітету України;
17) брати участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм, а також здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями інших держав з питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;
18) видавати свої друковані органи, офіційні видання (збірники) актів законодавства про захист економічної конкуренції, вести електронну сторінку в мережі Інтернет;
19) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції та Законом України "Про публічні закупівлі".
( Пункт 19 частини статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 424-V від 01.12.2006, № 2289-VI від 01.06.2010, № 922-VIII від 25.12.2015- щодо введення в дію зміни див.пункт 1 розділу II Закону № 922-VIII від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 114-IX від 19.09.2019 )
Здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України, передбачених пунктами 1-4 і 11 частини першої, пунктами 1, 2 і 4 частини другої, пунктами 11-13, 15 і 16 частини третьої цієї статті, не допускається.
У сфері здійснення контролю за допустимістю державної допомоги для конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження, визначені Законом України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".
( Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1555-VII від 01.07.2014 )( Стаття 7 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом № 762-IV від 15.05.2003; в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003, частина перша статті 7 в частині надання повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, набирає чинності з дня внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )( Статтю 8 виключено на підставі Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України
Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років. Голова Антимонопольного комітету України не може призначатися на цю посаду більше ніж на два строки підряд.
( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.
Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину та у зв’язку з неможливістю виконання обов’язків за станом здоров’я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про своє звільнення Верховній Раді України. Припинення повноважень Голови Антимонопольного комітету України не тягне за собою складення повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України та уповноваженими з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель
( Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1294-IV від 20.11.2003, № 720-IX від 17.06.2020, в редакції Закону N 1219-IX від 05.02.2021 )( Частину п'яту статті 9 виключено на підставі Закону № 985-V від 24.04.2007 )
Голова Антимонопольного комітету України:
очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність, головує на засіданнях Антимонопольного комітету України;
( Абзац другий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступника Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
( Абзац третій частини шостої статті 9 в редакції Закону № 4287-VI від 23.12.2011 )
розподіляє обов'язки між першим заступником, заступником Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України, спрямовує діяльність територіальних відділень Антимонопольного комітету України;
( Абзац четвертий частини шостої статті 9 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4287-VI від 23.12.2011 )
подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;
є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;
здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;
утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду питань, що належать до компетенції Антимонопольного комітету України;
( Абзац восьмий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;
( Абзац дев'ятий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями суб'єктів господарювання чи громадян та підписує від імені Антимонопольного комітету України міжвідомчі нормативно-правові акти;
( Абзац десятий частини шостої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
має право за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, поданням органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, в тому числі заяви і справи про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що перебувають на розгляді органу Антимонопольного комітету України чи голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, та передати їх на розгляд іншому органу Антимонопольного комітету України чи голові територіального відділення Антимонопольного комітету України, за винятком заяв і справ, віднесених до виключної компетенції Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу;
( Частину шосту статті 9 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
затверджує структуру Антимонопольного комітету України;
( Частину шосту статті 9 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комітету України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів, штатний розпис та кошторис територіальних відділень Антимонопольного комітету України;
( Частину шосту статті 9 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
призначає на посади та звільняє з посад уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель;
( Частину шосту статті 9 після абзацу тринадцятого доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1219-IX від 05.02.2021. У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим )
здійснює інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
( Абзац чотирнадцятий частини шостої статті 9 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )( Частину сьому статті 9 виключено на підставі Закону № 1052-IX від 03.12.2020 )
Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом.
Голова Антимонопольного комітету України має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
( Статтю 9 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )( Стаття 9 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000 )
Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України
Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на розгляд Президента України подання про призначення на посади першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.
( Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003; в редакції Закону № 2592-VI від 07.10.2010- втратив чинність на підставі Закону № 763-VII від 23.02.2014; в редакції Закону № 4287-VI від 23.12.2011 )
Строк повноважень першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України припиняється із завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або відповідно до частини другої статті 18 цього Закону.
( Статтю 10 доповнено частиною другою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
Перший заступник та заступник Голови Антимонопольного комітету України:
1) координують і контролюють роботу територіальних відділень Антимонопольного комітету України, дорадчих органів Антимонопольного комітету України та установ, що належать до сфери управління Антимонопольного комітету України;
2) спрямовують і контролюють діяльність підпорядкованих їм структурних підрозділів;
3) організовують правове забезпечення діяльності структурних підрозділів апарату Антимонопольного комітету України;
4) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України;
5) забезпечують взаємодію Антимонопольного комітету України з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, іншими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями;
6) забезпечують співробітництво Антимонопольного комітету України з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав;
7) за дорученням Голови Антимонопольного комітету України беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з діяльністю Антимонопольного комітету України, та представляють Антимонопольний комітет України у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
8) погоджують призначення на посади та звільнення з посад працівників, зміни у структурі та штатному розписі підпорядкованих їм структурних підрозділів.
( Статтю 10 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
Перший заступник має право уповноважувати працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень представляти інтереси Антимонопольного комітету України в суді.
( Статтю 10 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4287-VI від 23.12.2011 )
Розподіл обов'язків між першим заступником Голови та заступником Голови Антимонопольного комітету України здійснює Голова Антимонопольного комітету України.
( Статтю 10 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.
( Частина шоста статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )
У разі відсутності першого заступника і заступника обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України.
( Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )( Стаття 10 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000; текст статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4287-VI від 23.12.2011 )
Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України
Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України, та звільняються з посад Президентом України.
( Частина перша статті 11 в редакції Закону № 2592-VI від 07.10.2010- втратив чинність на підставі Закону № 763-VII від 23.02.2014 )
Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комітету України становить сім років. Призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для поновлення перебігу семирічного строку його повноважень.
( Частина друга статті 11 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4287-VI від 23.12.2011 )
Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого.
( Частину четверту статті 11 виключено на підставі Закону № 985-V від 24.04.2007 )( Частину п'яту статті 11 виключено на підставі Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років.
Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу.
Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій Антимонопольного комітету України, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України.
( Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )( Стаття 11 в редакції Закону № 1907-III від 13.07.2000 )
Стаття 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України
Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного комітету України, повноваження яких визначаються Комітетом у межах його компетенції. У разі необхідності можуть утворюватись міжобласні територіальні відділення.
( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1907-III від 13.07.2000, № 1294-IV від 20.11.2003 )
Повноваження територіальних відділень Антимонопольного комітету України визначаються цим Законом, іншими актами законодавства. Повноваження територіального відділення Антимонопольного комітету України не можуть виходити за межі повноважень Антимонопольного комітету України, визначених законом.
( Частина друга статті 12 в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
Територіальне відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення. Голова територіального відділення та його заступник призначаються та звільняються Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається та звільняється Головою Комітету за поданням голови територіального відділення.
( Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1294-IV від 20.11.2003 )( Частину четверту статті 12 виключено на підставі Закону № 985-V від 24.04.2007 )
Обмеження щодо порядку призначення голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України та їх заступників, у тому числі шляхом встановлення обов'язку погодження з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування кандидатур на ці посади, не допускається.
( Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
Територіальне відділення Антимонопольного комітету України підконтрольне та підзвітне Антимонопольному комітету України.
( Частина статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1907-III від 13.07.2000, в редакції Закону № 1294-IV від 20.11.2003 )
Стаття 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України
Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комітету України у складі трьох осіб. Постійно діючу адміністративну колегію очолює державний уповноважений із складу постійно діючої адміністративної колегії.
( Частина перша статті 12-1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4287-VI від 23.12.2011, N 1219-IX від 05.02.2021 )
Тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Головою Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених та голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України у складі не менше ніж три особи. Тимчасову адміністративну колегію очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України.
Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України утворюється головою територіального відділення Антимонопольного комітету України з числа керівних працівників територіального відділення у складі не менше ніж три особи цього територіального відділення. За згодою Голови Антимонопольного комітету України до складу адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України можуть входити посадові особи Антимонопольного комітету України. Адміністративну колегію територіального відділення Антимонопольного комітету України очолює голова територіального відділення або його заступник.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Антимонопольний комітет України
ГЛАВА I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Антимонопольний комітет України
Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.
Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.
Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України
Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді України.
Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Стаття 3. Завдання Антимонопольного комітету України
Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині:
1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;
2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;

30 днiв передплати безкоштовно!