• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2023 рік

Верховна Рада України  | Закон, Перелік, Бюджет від 03.11.2022 № 2710-IX
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон, Перелік, Бюджет
  • Дата: 03.11.2022
  • Номер: 2710-IX
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Міжнародні договори України, у тому числі на підставі яких залучаються такі кошти, можуть включати, зокрема, положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо таких зобов’язань та не потребують ратифікації Верховною Радою України.
На обсяг внесених змін до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення надходження у 2023 році таких коштів здійснюється коригування відповідних показників доходів, фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, переліку кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2023 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, визначених цим Законом.
( Стаття 33 в редакції Закону № 2953-IX від 24.02.2023 )
Стаття 34. Установити, що у 2023 році залишки коштів, що утворилися на кінець 2022 року, джерелом формування яких були кредити (позики), що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційних проектів "Проект модернізації української залізниці", "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України", "Міський громадський транспорт України II", "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", "Енергоефективність громадських будівель в Україні" та "Вища освіта України", за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати відкриття нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам) можуть спрямовуватися на поворотній або безповоротній основі на: проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва (громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інженерно-транспортної (автомобільні дороги загального користування державного значення), залізничної, енергетичної інфраструктури, пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту), фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху, а також термомодернізацію житлових і громадських будівель, придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень.
Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо зарахування результатів використання коштів відповідно до частини першої цієї статті у досягнення цілей відповідних інвестиційних проектів.
( Закон доповнено статтею 34 згідно із Законом № 2953-IX від 24.02.2023 )
Стаття 35. Дозволити Міністерству фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини тринадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України, здійснювати відстрочення платежів за заборгованістю суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими державою, на умовах договорів про відстрочення платежів за залученими державою кредитами (позиками), які були джерелом відповідних кредитів, наданих з державного бюджету суб’єктам господарювання.
( Закон доповнено статтею 35 згідно із Законом № 2953-IX від 24.02.2023 )
Стаття 36. Установити, що у 2023 році в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, надаються гарантії компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та воєнних дій на території України, в сумі до 20.000.000 тис. гривень.
Надати право Кабінету Міністрів України, як виняток з положень статті 24-2 Бюджетного кодексу України, спрямовувати кошти державного дорожнього фонду для забезпечення виконання частини першої цієї статті (з відкриттям у разі потреби нової бюджетної програми для Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України).
( Закон доповнено статтею 36 згідно із Законом № 2953-IX від 24.02.2023 )
Стаття 37. Установити, що у 2023 році кошти державного фонду регіонального розвитку використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням таких особливостей.
Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті відновлення та розвиток регіонів, з дотриманням таких пропорцій розподілу:
50 відсотків коштів - рівними частинами між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем;
50 відсотків коштів - додатково рівними частинами між Дніпропетровською, Донецькою, Житомирською, Запорізькою, Київською, Миколаївською, Одеською, Сумською, Харківською, Херсонською, Чернігівською областями.
Інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків, а для бюджетів міст Києва і Севастополя та бюджетів міських територіальних громад з населенням понад 225 тисяч осіб - не менше 50 відсотків.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пройшли попереднє оцінювання регіональними комісіями та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для попереднього відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та оцінки їх на відповідність вимогам законодавства, до складу якої включаються члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії).
За результатами здійснення попереднього відбору та оцінки на відповідність вимогам законодавства поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає їх для відкритого голосування громадян засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія). Під час такого голосування громадянин може віддати один голос за одну інвестиційну програму (проект регіонального розвитку) регіону за місцем реєстрації місця проживання або за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи.
Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (включаючи умови щодо відкритого голосування громадян засобами Порталу Дія), визначається Кабінетом Міністрів України.
Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку за результатами відкритого голосування громадян засобами Порталу Дія затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Закон доповнено статтею 37 згідно із Законом № 3166-IX від 29.06.2023 )
Стаття 38. Дозволити Кабінету Міністрів України, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, спрямувати залишки коштів станом на 1 січня 2023 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр України, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, не використані до 1 вересня 2023 року, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання.
( Закон доповнено статтею 38 згідно із Законом № 3415-IX від 06.10.2023 )
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.
2. Додатки №№ 1-8 до цього Закону є його невід’ємною частиною.
3. Зупинити на 2023 рік дію:
абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;
абзацу другого частини сьомої статті 16 Бюджетного кодексу України (в частині необхідності погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету);
абзаців першого (в частині гарантованого державою боргу та граничного обсягу надання державних гарантій) та другого частини першої, частини другої статті 18 Бюджетного кодексу України;
абзацу другого частини першої, частин другої - п’ятої статті 24-1 Бюджетного кодексу України;
( Абзац п'ятий пункту 3 розділу "Прикінцеві положення" в редакції Закону № 3166-IX від 29.06.2023 )
пункту 24-2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;
пункту 52 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України;
частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436; 2018 р., № 6-7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;
частини першої статті 12-1, частин першої, другої та п’ятої статті 12-2 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2020 р., № 28, ст. 188);
абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31; із змінами, внесеними Законом України від 1 липня 2022 року № 2347-IX) в частині затвердження Верховною Радою України програми медичних гарантій у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2020 р., №№ 7-9, ст. 48, № 36, ст. 273);
пунктів 1-3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 47, ст. 407);
частини третьої статті 8 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155; 2020 р., № 50, ст. 456);
абзацу п’ятого пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 50, ст. 456);
частини шостої статті 2 Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" від 29 липня 2022 року № 2479-IX;
підпункту 3 пункту 4 статті 21 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про енергетичну ефективність" (Відомості Верховної Ради України, 2022 р., № 2, ст. 8);
частини дев’ятої статті 12 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2021 р., № 35, ст. 295);
Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами);
статті 19 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку" від 16 грудня 2021 року № 1971-IX;
пункту 3 частини першої статті 12, пункту 3 частини першої статті 13, пункту 3 частини першої статті 14, пункту 3 частини першої статті 15, пункту 6 частини першої статті 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами);
пункту 4 частини першої статті 20, пункту 10 частини третьої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами);
пункту 6 частини першої статті 9, статті 33 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18 із наступними змінами);
пункту 3 частини першої статті 6-1, пункту 3 частини першої статті 6-2, пункту 3 частини першої статті 6-3, пункту 3 частини першої статті 6-4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами);
абзацу першого частини четвертої статті 78, частини одинадцятої статті 84, другого речення абзацу другого частини першої та пункту 1 частини другої статті 89 Закону України "Про медіа" від 13 грудня 2022 року № 2849-IX;
частин другої - шостої статті 22-1 Закону України "Про засади державної регіональної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 90 із наступними змінами).
( Пункт 3 розділу "Прикінцеві положення" доповнено абзацом згідно із Законом № 3166-IX від 29.06.2023 )( Пункт 3 доповнено абзацом згідно із Законом № 2953-IX від 24.02.2023 )
4. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України.
Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами, пов’язаними з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України, а Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.
5. Кабінету Міністрів України забезпечити утворення органів виконавчої влади та/або здійснення органами виконавчої влади додаткових повноважень у межах граничної чисельності працівників системи органів виконавчої влади.
6. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються до 31 грудня 2023 року.
7. Установити, що дія абзацу шостого статті 7 цього Закону не поширюється на працівників центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, та органу досудового розслідування, на який відповідно до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України покладається функція із здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.
8. Установити, що у 2023 році частина друга та абзац п’ятий частини четвертої статті 42, третє речення абзацу першого пункту 13 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами), частина друга статті 22, стаття 64 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; із змінами, внесеними Законом України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX), частина друга статті 31 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" в редакції Закону України від 21 вересня 2022 року № 2620-IX, частина четверта статті 54, частина друга статті 67 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами), частина четверта статті 12 та абзац другий пункту 1-2 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102 із наступними змінами), частина шоста статті 38 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами), абзац другий частини п’ятої статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262 із наступними змінами), стаття 29 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступними змінами) застосовуються у порядку, на умовах та у строки, що визначені Кабінетом Міністрів України.
8-1. Установити, що суми та склад витрат на відрядження, порядок звітування про використання коштів, виданих на відрядження, та інші питання щодо відшкодування витрат на службові відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України.
( Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 3166-IX від 29.06.2023 )
9. Кабінету Міністрів України разом з Центральною виборчою комісією після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів народних депутатів України.
10. Кабінету Міністрів України після припинення чи скасування воєнного стану в Україні опрацювати, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, питання щодо збільшення видатків для підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати на 2023 рік, освітньої субвенції, а також видатків для відновлення програм збереження української культурної та історичної спадщини.
11. Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у I кварталі 2023 року розглянути, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, питання щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення" (код 2601030).
12. Кабінету Міністрів України, виходячи з аналізу стану фактичних надходжень до Державного бюджету України у 2023 році коштів від плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензій на користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України та видачу дублікатів таких ліцензій та результатів оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, опрацювати питання щодо збільшення видатків для забезпечення діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
13. Кабінету Міністрів України передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2024 рік особливості використання коштів державного фонду регіонального розвитку у 2024 році з урахуванням положень статті 37 цього Закону.
( Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 3166-IX від 29.06.2023 )
14. Установити, що у 2023 році залучення грантів на бюджетну підтримку від іноземних фінансових установ може здійснюватися на підставі договорів, укладених державою в особі Міністра фінансів України або особі, яка виконує його обов’язки, за рішенням Кабінету Міністрів України. Такі договори можуть включати положення щодо відмови від суверенного імунітету України в можливих спорах щодо відповідних зобов’язань.
( Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 3415-IX від 06.10.2023 )
15. Установити, що на кінець 2023 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23 та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам, наданою з державного бюджету у 2023 році за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3121440, зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2024 році з урахуванням їх цільового призначення.
( Розділ "Прикінцеві положення" доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 3415-IX від 06.10.2023 )

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 листопада 2022 року
№ 2710-IX


( ДОДАТКИ №№ 1-8 ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2023 РІК )( Додатки із змінами, внесеними згідно із Законами № 2953-IX від 24.02.2023, № 2992-IX від 21.03.2023, № 3166-IX від 29.06.2023, № 3415-IX від 06.10.2023 )