Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів (Форми N№ 1-ОПП, 2-ОПП, 4-ОПП, 4-УРП, 14-ОПП, 12-ОПП, 7-ОПП, 16-ОПП, 11-ОПП, 6-ОПП, 15-ОПП, 8-ОПП, 24-ОПП, 25-ОПП, 26-ОПП, 27-ОПП, 22-ОПП, 10-ОПП, 28-ОПП, 23-ОПП, 18-ОПП, 19-ОПП, 1-РПП, 5-ОПП, 20-ОПП)

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок від 09.12.2011 №1588
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Заява, Свідоцтво, Довідка, Журнал, Форма, Порядок

Дата 09.12.2011

Номер 1588

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП або за формою № 1-РПП з позначкою "Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку" засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( Пункт 9.3 розділу IX доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018, № 323 від 24.06.2020 )
9.4. У разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці за формою № 34-ОПП (найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) платника податків, керівника, контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку, тощо), довідка за формою № 34-ОПП підлягає заміні у контролюючому органі.
Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органу за основним місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку.
У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.
Про видачу кожної довідки за формою № 34-ОПП робиться запис у журналі за формою № 14-ОПП, а відповідний запит зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків.
( Пункт 9.4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
9.5. Відомості Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) контролюючими органами на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО, ЄДРПОУ, Єдиного державного реєстру, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади.
( Пункт 9.5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
9.6. Після оновлення відомостей Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб на підставі відомостей Єдиного державного реєстру про внесення змін до відомостей щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку.
X. Переведення платника податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку)
10.1. У разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків (далі - адміністративний район), а також у разі зміни податкової адреси платника податків, контролюючими органами за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури відповідно зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.
10.2. Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі і взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.
10.3. Платник податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаної із зміною адміністративного району, подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяву за формою № 1-ОПП, або за формою № 1-РПП, або за формою № 5-ОПП.
( Пункт 10.3 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.4. Процедури переведення платника податків шляхом взяття на облік/зняття з обліку (зміни основного місця обліку) розпочинаються та проводяться контролюючими органами у разі надходження хоча б одного з таких документів:
відомостей державного реєстратора про внесення змін до відомостей про місцезнаходження (місце проживання) платника податків;
заяви за формою № 1-ОПП, або за формою № 1-РПП із позначкою "Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП", або за формою № 5-ОПП із позначкою "Зміна місця проживання, пов’язана із зміною адміністративного району", поданої платником податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням.
( Абзац третій пункту 10.4 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.5. У разі отримання з Єдиного державного реєстру даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків, пов'язану зі зміною адміністративного району, контролюючий орган, в якому платник податків перебуває за основним місцем обліку, вносить зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру відомості про внесення відповідних відомостей до реєстрів Центрального контролюючого органу із зазначенням: дати внесення таких даних до відомчого реєстру, дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, до якого платник податків перебуває на обліку у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), що відповідає даті спливу одного місяця після отримання зазначеним контролюючим органом даних про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків.
10.6. У разі отримання контролюючим органом за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків заяви про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків такий орган вносить до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб дані із заяви та засобами інформаційної системи таких баз в електронному вигляді формує та надсилає контролюючому органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків за формою № 11-ОПП (додаток 11) із заповненим І розділом.
( Пункт 10.6 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016, № 323 від 24.06.2020 )
10.7. Протягом двадцяти днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення за формою № 11-ОПП (із заповненими І та ІІ розділами).
Дані про надсилання повідомлення за формою № 11-ОПП заносяться до журналу реєстрації заяв, повідомлень, інших документів про припинення чи зняття з обліку платників податків за формою № 6-ОПП (додаток 12), а також до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.
( Абзац другий пункту 10.7 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
10.8. Протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку), про що вносить відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб. Відмітки про взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) проводяться в журналі за формою № 2-ОПП (за формою № 7-ОПП).
Якщо до дати спливу одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день спливу такого строку.
10.9. Дані про взяття на облік вносяться до повідомлення за формою № 11-ОПП (заповнюється III розділ) та засобами інформаційної системи в електронному вигляді надсилаються до контролюючого органу за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).
( Пункт 10.9 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.10. Зняття з обліку (за основним місцем обліку) за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично одночасно із взяттям на облік (за основним місцем обліку) за новим місцезнаходженням (місцем проживання). Інформація про зняття з обліку вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.
( Пункт 10.10 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
10.11. Дані про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
10.12. Після взяття на облік платника податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, та повернення ним довідки за формою № 34-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику податків нову довідку за формою № 34-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 розділу IX цього Порядку.
( Пункт 10.12 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
10.13. У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду:
1) у такому випадку одночасно із зняттям з обліку юридичної особи (крім юридичних осіб, які включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій) або фізичної особи - підприємця за основним місцем обліку здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку згідно із розділом VII цього Порядку без подання заяви платником податків та з урахуванням особливостей, визначених пунктами 10.14 - 10.21 цього розділу;
( Підпункт 1 пункту 10.13 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.
( Підпункт 3 пункту 10.13 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
10.14. Якщо після зняття платника податків з основного місця обліку в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням продовжуються процедури адміністрування податків і зборів, визначені Податковим кодексом України, платник податків продовжує перебувати на обліку в такому контролюючому органі за неосновним місцем обліку до завершення процедур такого адміністрування.
( Пункт 10.14 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
10.15. Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку у такі строки:
( Абзац перший пункту 10.15 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, визначених у пункті 10.13 цього розділу;
( Абзац другий пункту 10.15 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.
10.16. Пакет документів включає:
реєстраційну частину облікової справи платника податків (з описом) за весь період існування платника податків;
звітну частину облікової справи платника податків (з описом), укомплектовану податковими деклараціями (звітами, розрахунками), та іншими документами справи, строк зберігання яких не сплив;
( Абзац третій пункту 10.16 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )( Абзац четвертий пункту 10.16 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
дані про контрольно-перевірочну роботу (в тому числі реєстр складених контролюючим органом актів (довідок) перевірок із зазначенням в реєстрі дати та номера акта перевірки, виду перевірки, перевіреного періоду, структурного підрозділу, що здійснював перевірку, місця та строку зберігання матеріалів перевірки);
( Абзац пункту 10.16 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
документи щодо заходів із забезпечення погашення податкового боргу, якщо платник податків має податковий борг (за винятком податкового боргу з платежів за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність);
( Абзац п'ятий пункту 10.16 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум грошових зобов'язань та судових справ між контролюючими органами і платником податків за останні три роки.
10.17. Перелік документів, що надсилаються, зазначається у супровідному листі. Документи надсилаються поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з рекомендованим повідомленням про їх вручення або доставляються нарочно працівником контролюючого органу та передаються під підпис до підрозділу, відповідального за організацію документообігу контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків. Документи не можуть бути передані безпосередньо через платника податків чи інших третіх осіб.
10.18. У разі неможливості складання або надання документа, передбаченого нормативно-правовими актами, у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) платника податків формується довідка у довільній формі про неможливість складання або надання такого документа. Довідка долучається до супровідного листа, що передається до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.
( Пункт 10.18 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.19. Якщо стосовно платника податків не формувались реєстраційна частина у період його діяльності та/або звітна частина за останні три роки з причини того, що документи, які включаються до таких частин, у відповідному періоді були отримані контролюючими органами у порядку інформаційної взаємодії або від платника податків в електронному вигляді, про це зазначається у супровідному листі і реєстраційна та/або звітна частини облікової справи не передаються до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
( Пункт 10.19 розділу X в редауції Наказу Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
10.20. Якщо в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) продовжується адміністрування податків, зборів у випадках, визначених у пункті 10.14 цього розділу, то такий контролюючий орган може залишити у себе оригінали документів, необхідних для відповідних процедур адміністрування, а до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передати їх засвідчені копії.
Після завершення відповідних процедур адміністрування до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) передаються оригінали документів, що залишались у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), інформація та документи за результатами таких процедур, передача яких передбачена цим розділом.
( Абзац другий пункту 10.20 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
10.21. У контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) зберігаються протягом трьох років з моменту зняття з обліку такі документи:
( Абзац другий пункту 10.21 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
копії супровідних листів та описи облікових справ (якщо такі передавались);
( Абзац пункту 10.21 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
документ (повідомлення) про вручення (доставку) облікової справи та документів платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
( Абзац п'ятий пункту 10.21 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
10.22. Якщо відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I, та згідно з пунктом 64.7 статті 64 глави 6 розділу II Податкового кодексу України в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне та неосновне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів з урахуванням таких особливостей:
( Абзац перший пункту 10.22 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
1) великий платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр великих платників податків, та за неосновним місцем обліку у такому контролюючому органі або його територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.
( Абзац перший підпункту 1 пункту 10.22 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 589 від 27.06.2018 )
Дії контролюючих органів та платників податків після затвердження Реєстру великих платників податків визначені розділом ІІІ Порядку формування Реєстру великих платників податків , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 року за № 1395/27840;
( Підпункт 1 пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Підпункт 2 пункту 10.22 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Підпункт 3 пункту 10.22 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) дані про взяття на облік платника податків, якого включено / не включено до Реєстру великих платників податків та відомості щодо якого містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
Контролюючий орган за попереднім місцем обліку платника податків, включеного / не включеного до Реєстру великих платників податків, здійснює передачу облікової справи платника податків до контролюючого органу за новим місцем обліку у 10-денний строк з дня взяття на облік за новим місцем обліку.
( Підпункт пункту 10.22 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
10.23. У разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальної реформи, зміни меж адміністративних одиниць (районів, міст) чи інших, незалежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється контролюючий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюються зняття з обліку платника податку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі з урахуванням таких особливостей:
1) переведення платників податків здійснюється на підставі переліку платників податків, стосовно яких змінюється місце обліку, затвердженого відповідним контролюючим органом вищого рівня;
2) у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому, контролюючий орган, з якого переводяться платники податків, передає до контролюючого органу за новим місцем обліку такі документи та інформацію:
реєстраційні частини облікових справ платників податків;
звітні частини облікових справ платників податків.
( Абзац четвертий підпункту 2 пункту 10.23 розділу X виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
Передача здійснюється за окремими актами прийому-передачі, які складаються у трьох примірниках - по одному для контролюючих органів та один для відповідного контролюючого органу вищого рівня;
3) інформація про зміну місця обліку платників податків доводиться до відома платників податків у 10-денний строк після затвердження переліку платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному контролюючому органі та взяттю на облік в іншому.
( Абзац перший підпункту 3 пункту 10.23 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
Документи, видані платнику податків згідно з цим Порядком ліквідованим чи реорганізованим контролюючим органом, залишаються чинними до моменту виникнення змін у даних платника податку, що вказуються у таких документах.
Дані про зміну місця обліку платників податків, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік у контролюючому органі за новим місцем обліку із зазначенням: дати та номера запису про взяття на облік, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків взято на облік.
10.24. У разі переведення на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) платника податків - інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, уповноваженої особи за договором про спільну діяльність, управителя майна одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідної угоди про розподіл продукції, договору про спільну діяльність, договору управління майном.
Якщо згідно із законодавством та умовами договору про спільну діяльність, угоди про розподіл продукції сторонами договору, угоди новою уповноваженою особою або оператором призначається учасник договору, угоди, який перебуває на обліку у контролюючому органі іншому, ніж попередня уповноважена особа, оператор, то проводиться зміна місця обліку такого договору, угоди протягом місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи, оператора.
( Абзац другий пункту 10.24 розділу X в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
XI. Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах
11.1. Платник податків зобов'язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов'язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).
( Абзац перший пункту 11.1 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
Дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.
( Абзац другий пункту 11.1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014, № 22 від 02.02.2015, № 375 від 18.03.2016 )
Банки повідомляють контролюючі органи щодо прийняття рішення про їх ліквідацію або реорганізацію з урахуванням порядку ліквідації (реорганізації) банків, встановленого Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", та відповідно до пункту 11.4 цього розділу.
11.2. Юридичні особи, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі (у тому числі військові частини), зобов'язані подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такі документи:
заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (додаток 13), дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;
( Абзац другий пункту 11.2 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016 )( Абзац третій пункту 11.2 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими документами про припинення;
копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).
11.3. У разі прийняття рішення про закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, до контролюючого органу за основним місцем обліку такого відокремленого підрозділу подаються такі документи:
заява про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП, дата якої фіксується в журналі за формою № 6-ОПП;
( Абзац третій пункту 11.3 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
копія розпорядчого документа про закриття відокремленого підрозділу.
11.4. У разі ліквідації банку голова ліквідаційної комісії або уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку протягом десяти днів від дня прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії зобов'язаний подати до кожного з контролюючих органів, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи:
заяву про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП;
інформацію про місце та строк приймання вимог кредиторів;
копію рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або копію рішення загальних зборів банку про обрання ліквідаційної комісії у разі ліквідації банку за рішенням власників банку.
У разі надходження таких документів контролюючим органом проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платника податків, а також згідно із законодавством інші заходи в межах процедур ліквідації банків.
11.5. У зв’язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків контролюючі органи розпочинають та проводять процедури, передбачені цим розділом, у разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
заяви за формою № 8-ОПП від платника податків, поданої згідно з пунктами 11.2-11.4 цього розділу;
відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення органу державної реєстрації про припинення (закриття) відокремленого підрозділу;
( Абзац четвертий пункту 11.5 розділу XI із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника податків, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів платника податків, зміну мети установи, реорганізацію платника податків.
При отриманні першого з документів про ліквідацію або реорганізацію платників податків робиться запис у журналі за формою № 6-ОПП.
Координацію заходів щодо зняття з обліку юридичної особи у зв’язку з припиненням, яка протягом року змінила місцезнаходження, що пов’язано зі зміною адміністративного району, у тому числі формування, видачу та направлення відомостей та довідок, передбачених цим розділом, проводить контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку за основним місцем обліку на момент отримання відомостей (документів), визначених цим пунктом.
( Пункт 11.5 розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 747 від 31.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.6. При проведенні заходів податкового контролю, пов'язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків, контролюючі органи організовують та планують їх таким чином, щоб вимоги щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, були сформовані і отримані особою, відповідальною за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, не пізніше строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог.
( Пункт 11.6 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.7. Інформація про отримання контролюючим органом документів (відомостей), визначених цим розділом, а також інформація про строк заявлення вимог кредиторів вноситься контролюючим органом за основним місцем обліку платника податків до Єдиного банку даних юридичних осіб та в електронному вигляді доводиться до відома структурних підрозділів контролюючих органів за основним та неосновним місцем обліку юридичної особи та її відокремлених підрозділів.
( Пункт 11.7 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.8. За результатами проведення відповідних заходів у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків, але не пізніше дня закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог відповідальні працівники таких підрозділів (органів) вносять до Єдиного банку даних юридичних осіб або підтверджують інформацію щодо наявності / відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів.
( Пункт 11.8 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.9 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.10 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.11 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.12 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.13 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.14 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.15 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.9. З метою забезпечення закриття рахунків юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган за основним місцем обліку на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків у фінансових установах відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017 )( Абзац другий пункту 11.9 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
Інформація про відкриті/закриті у фінансових установах рахунки, які взяті на облік контролюючими органами, може бути переглянута у приватній частині Електронного кабінету.
( Пункт 11.9 розділу XI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
11.10. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу відомості:
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (додаток 14);
про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП (додаток 15) - у разі наявності податкового боргу при реорганізації юридичної особи.
Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, а також у разі виникнення у платника податків заборгованості зі сплати податків і зборів або визначення грошових зобов’язань, за якими не настав строк сплати, до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів або відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи.
Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів, то після погашення заборгованості зі сплати податків і зборів контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів.
( Пункт розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016; із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 1125 від 21.12.2016 )
11.11. Якщо припиняється юридична особа, яка перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах перебуває на обліку за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку її відокремлені підрозділи, відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП формуються контролюючим органом за основним місцем обліку платника із урахуванням наявності (відсутності) заборгованості такого платника податків та/або його відокремлених підрозділів щодо сплати платежів на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де платник та/або його відокремлені підрозділи перебувають на обліку за основним та неосновним місцем.
У разі наявності заборгованості зі сплати податків і зборів відомості за формою № 30-ОПП разом із додатками надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, що є такою згідно з пунктом 97.4 статті 97 глави 9 розділу II Податкового кодексу України , за їх зверненням. Додатки до відомостей за формою № 30-ОПП видаються тими контролюючими органами, які їх сформували.
( Пункт розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.12. Платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків вимагається довідка про зняття з обліку платника податків, замість відомостей про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 16). З моменту видачі довідки за формою № 12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку у контролюючому органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.
( Пункт розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 1125 від 21.12.2016 )
11.13. У разі прийняття рішення про припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб’єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру:
у разі відсутності грошових зобов'язань та/або податкового боргу - відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП;
за наявності податкового боргу - відомості про узгодження плану реорганізації юридичної особи за формою № 31-ОПП або відомості про наявність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП (якщо план реорганізації юридичною особою до контролюючого органу не подавався або не був узгоджений контролюючим органом).
( Пункт розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.14. Формування контролюючим органом відомостей про узгодження плану реорганізації юридичної особи, яка має податковий борг, здійснюється у такому порядку:
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
1) платник податків, який реорганізовується та має грошові зобов'язання та/або податковий борг, після оприлюднення повідомлення про реорганізацію подає до контролюючого органу за основним місцем обліку:
( Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016, № 839 від 06.10.2017 )
заяву за формою № 8-ОПП;
копію рішення про реорганізацію;
у довільній формі план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов'язань та/або податкового боргу між іншими платниками податків - правонаступниками із зазначенням видів податків, зборів, сум і часток податків, зборів, а також часток активів, що передаються правонаступникам, чи інших критеріїв, за якими визначені частки податків, зборів. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, який реорганізується, та уповноваженими особами платників податків - правонаступників. Підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку.
Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податків у взаємодії з іншими контролюючими органами за основним місцем обліку правонаступників розглядає отримані документи у місячний строк від дня отримання заяви за формою № 8-ОПП. За результатами такого розгляду контролюючим органом приймається рішення про узгодження плану реорганізації або про відмову в узгодженні плану реорганізації, яке доводиться до відома платника податків;
( Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 11.14 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
2) врегулювання питань погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації здійснюється у порядку, визначеному статтею 98 глави 9 розділу II Податкового кодексу України ;
( Підпункт 2 пункту 11.14 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
3) у разі отримання рішення про відмову в узгодженні плану реорганізації платник податків може погасити грошові зобов’язання та/або податковий борг або переглянути план реорганізації в частині розподілу податкових зобов’язань (боргу) правонаступнику (правонаступникам) та повторно звернутись до контролюючого органу за основним місцем обліку платника для його узгодження.
( Підпункт 3 пункту 11.14 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.15. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП:
( Абзац перший пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
є єдиним документом, що підтверджує відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів у випадках припинення юридичних осіб, визначених Законом;
( Абзац пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014; № 375 від 18.03.2016 )
не може використовуватись у випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, крім визначених у Законі та нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.
У випадках, передбачених іншими нормативно-правовими актами, відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, підтверджується відповідною довідкою.
( Абзац четвертий пункту 11.15 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
11.16. Дані про видачу довідки за формою № 12-ОПП або відомостей за формою № 30-ОПП, відомостей про узгодження плану реорганізації фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП, а відмітки про їх видачу, дата видачі та номер запису у журналі заносяться до Єдиного банку даних юридичних осіб.
( Абзац перший пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Абзац другий пункту 11.16 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Пункт 11.21 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.22 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.23 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.24 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.25 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.26 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )( Пункт 11.27 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
11.17. Зняття з обліку платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:
1) щодо платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом, підставою для зняття їх з обліку у контролюючих органах є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи у разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою № 6-ОПП.
( Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дані про зняття з обліку платника податків, державна реєстрація припинення якого здійснюється згідно із Законом, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, назви та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;
( Підпункт 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
2) щодо платників податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості стосовно яких не вносяться до Єдиного державного реєстру, до Єдиного банку даних юридичних осіб уноситься запис про припинення на підставі повідомлення чи документального підтвердження органу державної реєстрації про ліквідацію або реорганізацію платника податків, закриття відокремленого підрозділу платника податків чи з ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій);
3) зняття з обліку в контролюючому органі відокремленого підрозділу як платника податків здійснюється у разі внесення до Єдиного державного реєстру або до ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів іноземних компаній, організацій) записів про припинення відповідної юридичної особи або припинення (закриття) такого відокремленого підрозділу.
( Підпункт 3 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дані про зняття з обліку відокремленого підрозділу, відомості щодо якого містяться у Єдиному державному реєстрі, передаються контролюючим органом за основним місцем обліку такого платника податків до Єдиного державного реєстру із зазначенням: дати та номера запису про зняття з обліку, найменування та ідентифікаційного коду контролюючого органу, у якому платника податків знято з обліку;
4) у разі припинення платника податків - юридичної особи (шляхом ліквідації або реорганізації) врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу такого платника здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом України;
( Підпункт 4 пункту 11.17 розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )( Підпункт 5 пункту 11.17 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 839 від 06.10.2017 )
5) облікова справа закритого відокремленого підрозділу юридичної особи долучається до облікової справи такої юридичної особи. У разі реорганізації платника податків шляхом злиття, приєднання, перетворення до облікових справ правонаступників долучаються облікові справи реорганізованих платників податків. Якщо правонаступник перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, ніж реорганізований платник податків, після завершення реорганізації та зняття його з обліку облікова справа реорганізованого платника податків передається до контролюючого органу за основним місцем обліку правонаступника;
( Підпункт 6 пункту 11.17 розділу XI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 323 від 24.06.2020 )
6) відомості щодо підстави та дати зняття з обліку платника податків вводяться до Єдиного банку даних юридичних осіб. Облікові справи (реєстраційна та звітна частини) таких платників здаються до архіву контролюючого органу після закінчення звітного року.
( Підпункт пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
11.18. Зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах здійснюється у такому порядку:
( Абзац перший пункту розділу XI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1127 від 14.11.2014 )
1) підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.
( Абзац перший підпункту 1 пункту розділу XI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 375 від 18.03.2016 )
Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця. Дані про зняття з обліку платника податків фіксуються в журналі за формою № 6-ОПП. Номер зняття з обліку відповідає номеру відповідного запису в журналі за формою №6-ОПП.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.12.2011 № 1588
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2011 р.
за № 1562/20300
Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!