Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок від 12.01.2021 №5
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок

Дата 12.01.2021

Номер 5

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.01.2021 N 5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2021 р.
за N 321/35943
Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
З метою удосконалення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, керуючись вимогами Податкового кодексу України, Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" і підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Порядок), що додається.
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній податковій службі України в установленому законодавством порядку:
у місячний термін після оприлюднення цього наказу розробити план заходів щодо впровадження положень Порядку;
надавати роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цим наказом.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної податкової служби УкраїниОлексій ЛЮБЧЕНКО
Голова Державної казначейської служби УкраїниТетяна СЛЮЗ
Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації УкраїниЮрій ЩИГОЛЬ
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
Т. в. о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниОлег МІРОШНІЧЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 січня 2021 року N 5
Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила ведення в податкових органах оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).
2. Терміни в цьому Порядку вживаються в таких значеннях:
базовий запис - первинний запис в інформаційній системі;
достовірність показників - відповідність інформації, що відображається в інтегрованій картці платника податків, показникам первинних документів;
загальний контроль - процес контролю, що забезпечує досягнення достовірності відображення облікових показників в інтегрованій картці платника податків;
звітні показники - узагальнені показники, що характеризують результати ведення оперативного обліку та відображаються в звітності податкових органів;
звітність податкових органів - сукупність звітів та зведеної інформації, що містять узагальнюючі показники, які характеризують стан розрахунків платників податків та єдиного внеску (далі - платник) з державним та місцевими бюджетами, з бюджетом Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - бюджети та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування);
інтегрована картка платника (далі - ІКП) - форма оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску (далі - платежі), що ведеться за кожним видом платежу;
інформаційна система - інтегрований комплекс процесів, компонентів та засобів апаратного і програмного забезпечення для виконання цільової функції;
коректність даних інформаційної системи - відповідність інформації, що зберігається у підсистемах інформаційної системи, первинним показникам та встановленим алгоритмам (правилам) логічного і арифметичного контролю;
модуль контролю за показниками - функціональний елемент інформаційної системи, генерування якого відбувається за умови відсутності записів у реєстрі співставлень;
облікова операція - дія в ІКП, яка призводить до змін облікових показників;
облікові показники - показники в ІКП, які породжуються у процесі перетворення у підсистемах інформаційної системи первинних показників;
оперативний облік - процес відображення, систематизації та узагальнення облікових показників в ІКП, який ґрунтується на принципах бухгалтерського обліку;
первинні документи - документи, що складені платниками та/або податковими органами, отримані від інших органів влади згідно з чинним законодавством (податкові декларації, уточнюючі розрахунки, податкові повідомлення-рішення, рішення податкового органу, вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску, судові рішення, рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу), інформація Казначейства про надходження податків і зборів та єдиного внеску тощо);
первинні показники - показники, що містяться у первинних документах та є визначальними для характеристики процесів адміністрування платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи;
перекручення (викривлення) показників - неповне та/або несвоєчасне відображення показників у відповідних підсистемах інформаційної системи;
податковий номер платника податків - код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) для платників податків, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів та нерезидентів), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта;
показники інформаційної системи - первинні, облікові та звітні показники;
попередній контроль - процес порівняння первинних показників, занесених до підсистем інформаційної системи, з обліковими показниками, відображеними в ІКП;
реєстр контролю ІКП - упорядкована інформація щодо ІКП, відкритих в інформаційній системі в розрізі платників та кодів класифікації доходів бюджету / технологічних кодів класифікації єдиного внеску, які не відповідають правилам відкриття/закриття ІКП, визначених цим Порядком;
реєстр співставлень показників - упорядкована інформація в розрізі платників та кодів класифікації доходів бюджету / технологічних кодів класифікації єдиного внеску щодо первинних показників, невідображених відповідними обліковими показниками в ІКП, сформована за результатами перевірки відповідності первинних та облікових показників;
розрахункові операції - комплекс операцій автоматизованого процесу ведення оперативного обліку, які впливають на достовірність облікових та звітних показників щодо стану розрахунків платників з бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.
3. Оперативний облік платежів здійснюється податковими органами в інформаційній системі.
Метою ведення оперативного обліку і складання звітності податкових органів є забезпечення користувачів повною, достовірною та неупередженою інформацією щодо стану розрахунків платників з бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Оперативний облік та звітність податкових органів ґрунтується на таких принципах:
нарахування - показники фіксуються в оперативному обліку згідно з правилами оподаткування, установленими Кодексом та іншими законодавчими актами з питань податкового законодавства;
превалювання сутності над формою - законність відображення облікових операцій та відповідність їх сутності;
повне висвітлення - звітність податкових органів має містити інформацію, яка всебічно характеризує стан розрахунків платників податків з бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;
безперервність - виконання повноважень та функцій податкових органів здійснюється виходячи з припущення, що їх діяльність буде тривати і надалі;
єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх показників в інформаційній системі та звітності податкових органів в єдиній грошовій одиниці.
Для забезпечення достовірності відображення облікових показників в ІКП структурними підрозділами за напрямами роботи здійснюється попередній та загальний контроль у терміни, встановлені цим Порядком.
Етапи попереднього контролю:
формування реєстрів співставлень;
аналіз даних реєстрів співставлень;
здійснення заходів щодо відпрацювання реєстрів співставлень.
Етапи загального контролю:
генерування модулів контролю за кожним реєстром співставлень;
проведення комплексу заходів, направлених на генерування всіх модулів контролю в установлені терміни;
маркування облікових показників на звітні дати, що пройшли загальний контроль.
В інформаційній системі забезпечується формування реєстрів співставлень:
реєстр співставлення інформації про сплачені, повернуті та відшкодовані суми (далі - надходження) за даними Казначейства та податкових органів;
реєстр співставлення сум грошових зобов'язань, самостійно визначених платником, та облікових показників, відображених в ІКП;
реєстр сум переплат з податку на додану вартість зі спеціальним статусом;
реєстр співставлення сум податкових зобов'язань платників, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства, визначених територіальним органом ДПС, та облікових показників, відображених в ІКП;
реєстр співставлення сум, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи, з них узгоджених та неузгоджених (за результатами адміністративного та/або судового оскарження), та облікових показників, відображених в ІКП;
реєстр співставлення даних журналу розстрочень (відстрочень) та облікових показників, відображених в ІКП;
реєстр співставлення даних журналу списання (поновлення) та облікових показників, відображених в ІКП;
реєстр контролю виконання рішень судів, прийнятих по суті, що набрали законної сили, не пов'язаних з контрольно-перевірочною роботою.
У разі виявлення записів у сформованих реєстрах співставлень структурними підрозділами за напрямами роботи вживаються заходи щодо усунення таких записів у терміни, встановлені цим Порядком.
Відсутність записів у реєстрах співставлень фіксується у відповідних модулях контролю як факт проходження попереднього контролю.
В інформаційній системі забезпечується генерування модулів контролю:
модуль контролю за показниками надходжень;
модуль контролю за показниками грошових зобов'язань, самостійно визначених платником;
модуль контролю за відпрацюванням сум переплат з податку на додану вартість зі спеціальним статусом;
модуль контролю за показниками податкових зобов'язань з майнових податків, визначених територіальним органом ДПС;
модуль контролю за показниками, визначеними за результатами контрольно-перевірочної роботи (в тому числі за результатами адміністративного та/або судового оскарження);
модуль контролю за показниками розстрочених (відстрочених) сум;
модуль контролю за показниками списаних (поновлених) сум.
Наявність згенерованого модуля контролю свідчить про позитивну оцінку відпрацювання відповідного реєстру співставлень.
4. Відображення/занесення первинних показників у підсистемах інформаційної системи здійснюється працівниками структурних підрозділів територіальних органів ДПС за напрямами роботи.
5. Моніторинг повноти та своєчасності внесення первинних показників у підсистеми інформаційної системи забезпечується керівниками структурних підрозділів територіального органу ДПС за напрямами роботи.
Загальний контроль за достовірністю відображення в ІКП облікових показників забезпечується підрозділом, що здійснює облік платежів.
Дії працівників територіальних органів ДПС під час відображення в інформаційній системі первинних показників фіксуються із зазначенням ідентифікатора користувача, дати та часу дії.
6. Обробка інформації з обмеженим доступом та державних інформаційних ресурсів, а також застосування кваліфікованого електронного підпису чи печатки здійснюється з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації та електронних довірчих послуг.
II. Інтегрована картка платника
1. Порядок ведення інтегрованої картки платника
1. З метою обліку нарахованих і сплачених, повернутих та відшкодованих сум платежів територіальними органами ДПС відкриваються ІКП за кожним платником та кожним видом платежу, які мають сплачуватися такими платниками на рахунки, відкриті в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.
ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника з бюджетами та фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за відповідним видом платежу та відповідною адміністративно-територіальною одиницею.
Під час проведення облікової операції в ІКП зазначається дата запису операції, зміст операції та/або документ, на підставі якого здійснюється запис.
Спеціальне кодування всіх операцій, що використовуються для відображення в ІКП облікових показників, забезпечує автоматизоване ведення ІКП.
Усі вартісні облікові операції та облікові показники в ІКП проводяться у гривнях з двома десятковими знаками.
Облік платежів ведеться в ІКП окремими обліковими операціями в хронологічному порядку. При цьому кожна операція фіксується в окремому рядку із зазначенням виду операції та дати її проведення.
Інформаційна система після відображення облікової операції забезпечує автоматичне проведення в ІКП розрахункових операцій.
Облікові показники, які відображаються в ІКП, залежать від форми обліку, яка передбачена умовами адміністрування відповідного платежу, що відкриваються для юридичних та фізичних осіб (далі - Перелік форм ІКП).
Для організації оперативного обліку кожній ІКП присвоюється код, який її ідентифікує в інформаційній системі та не може бути присвоєний іншій ІКП.
Постійними реквізитами ІКП є:
податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) (далі - податковий номер);
найменування - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) - для фізичної особи;
код виду бюджету;
код класифікації доходів бюджету / технологічний код класифікації єдиного внеску;
дата відкриття ІКП;
дата закриття ІКП;
код територіального органу ДПС, в якому відкрита ІКП.
Змінними реквізитами ІКП є:
дата здійснення облікової операції;
код облікової операції;
сума за обліковою операцією.
Під час відкриття, ведення, передачі, закриття ІКП використовується інформація про платників з реєстраційних даних.
Податковому органу, в якому перебуває платник за основним місцем обліку, надається доступ до ІКП, відкритих за основним місцем обліку, для внесення відповідної інформації, а за неосновним місцем обліку - в режимі перегляду.
Податковому органу, в якому перебуває платник за неосновним місцем обліку, надається доступ до ІКП, відкритих за неосновним місцем обліку, для внесення відповідної інформації.
2. ІКП відкривається:
за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання осіб (фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб) (основне місце обліку);
за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність (неосновне місце обліку).
ІКП новоствореному платнику засобами інформаційної системи відкриваються на підставі алгоритму визначення платежів, належних йому до сплати.
Крім того, ІКП відкриваються автоматично кожному платнику в разі:
нарахування сум платежів, самостійно визначених платником (за фактом надходження податкових декларацій, розрахунків, уточнюючих розрахунків);
нарахування сум платежів, визначених територіальним органом ДПС (акт перевірки, податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", рішення про застосування штрафних санкцій з єдиного внеску, вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску);
сплати платежів за фактом надходження інформації від Казначейства про надходження сум податків, зборів, платежів, єдиного внеску;
включення платника до реєстру платників відповідного податку, які ведуться податковими органами.
Якщо платника не включено/виключено до/з реєстру платників відповідного податку, які ведуться податковими органами, то ІКП за таким податком присвоюється ознака "Платник відсутній в реєстрі".
Якщо платника повторно включено до реєстру платників відповідного податку, які ведуться податковими органами, то ІКП за відповідним податком присвоюється ознака "Платник наявний в реєстрі".
За кожним видом платежу відкриваються ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування" за формою, що відповідає формі ІКП, за якою ведеться облік платежу згідно з кодами класифікації доходів бюджету / технологічними кодами класифікації єдиного внеску.
3. ІКП закриваються структурним підрозділом, що здійснює облік платежів, у разі проведення заходів щодо зняття з обліку платників у податкових органах у зв'язку з припиненням платника податків або відсутністю за неосновним місцем обліку об'єктів оподаткування, або об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням.
Територіальні органи ДПС проводять заходи, пов'язані з ліквідацією або реорганізацією платників податків, у тому числі формують відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів та відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року N 462) (далі - Порядок N 1588), та Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2014 року за N 1553/26330 (далі - Порядок N 1162).
Підрозділ, що здійснює облік платежів, за основним та неосновним місцем обліку закриває ІКП не пізніше наступного робочого дня після формування відомостей в частині тих податків і зборів, щодо яких відсутня заборгованість на відповідній території, та відомостей з відміткою про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.
Підрозділ, що здійснює облік платежів, закриває ІКП у територіальному органі ДПС за неосновним місцем обліку у разі відсутності об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, на відповідній території та після виконання підрозділами, які здійснюють адміністрування платежів, контрольно-перевірочні заходи, погашення боргу, адміністративне та судове оскарження, відповідних процедур щодо підтвердження повноти розрахунків по платежах, контроль за справлянням яких здійснюють податкові органи.
При цьому в інформаційній системі ІКП закриваються із встановленням дати закриття за умов:
погашення сум податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, штрафних санкцій та пені та/або списання сум податкового боргу, штрафних санкцій та пені;
повернення платнику помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та/або списання до бюджетів за заявою платника;
повернення платнику помилково та/або надміру сплачених коштів єдиного внеску та/або списання до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за заявою платника;
відсутності розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, податкового боргу або іншої заборгованості, контроль за справлянням якої покладено на податкові органи, яка може бути розстрочена (відстрочена) згідно з чинним законодавством, не погашених на дату закриття ІКП;
повноти відображення в ІКП результатів контрольно-перевірочної роботи.
Інформація щодо нарахувань та надходжень платежів до бюджетів за платниками, у яких закриті ІКП, враховується в звітності податкових органів до кінця відповідного року, у якому відбулось таке нарахування та/або сплата.
За наявності грошових зобов'язань або податкового боргу, або неузгоджених сум грошових зобов'язань, які оскаржуються в адміністративному або судовому порядку, податковий орган не здійснює подальші процедури щодо закриття ІКП до їх погашення або визнання такого боргу безнадійним та його списання у порядку, визначеному статтею 101 розділу II Кодексу.
За наявності нарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску або боргу (недоїмки) з єдиного внеску, податковий орган не здійснює подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до їх сплати (погашення) або списання такого боргу (недоїмки) у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
У разі коли внаслідок припинення юридичної особи шляхом реорганізації частина її зобов'язань чи заборгованості залишається непогашеною або у платника обліковуються складові суми переплат, до ІКП юридичних осіб - правонаступників працівником підрозділу, що здійснює облік платежів, засобами інформаційної системи переносяться відповідні облікові показники з дотриманням хронології їх виникнення на підставі одного із документів:
рішення про узгодження плану реорганізації платника податків;
передавального акта;
розподільчого балансу.
У разі коли внаслідок припинення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної особи частина його зобов'язань чи заборгованості залишається непогашеною або у платника обліковуються складові суми переплат, до ІКП юридичної особи працівником підрозділу, що здійснює облік платежів, засобами інформаційної системи переносяться відповідні облікові показники з дотриманням хронології їх виникнення на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
Після припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця на підставі судового рішення та/або після проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи, припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання та кошти єдиного внеску (у разі відсутності заяви платника податків про їх повернення) списуються до бюджетів та до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування за рішенням керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) податкового органу або особи, яка виконує його обов'язки, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
У разі переведення на обслуговування платника з одного податкового органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку), у випадках, передбачених Порядком N 1588 та Порядком N 1162, в інформаційній системі відбувається автоматична передача ІКП з попереднього місця обліку платника до нового місця обліку платника з фіксацією події в реєстрі передачі ІКП між податковими органами у такі строки:
у день взяття на облік платника податків у податковому органі за новим основним місцем обліку платника (для платників, які після зміни місця обліку не зобов'язані сплачувати податки, збори за попереднім місцезнаходженням);
після закінчення поточного бюджетного періоду (для великих платників податків та платників податків, які після зміни місцезнаходження зобов'язані сплачувати визначені законодавством податки і збори за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного року). За новим місцем обліку платника отримані ІКП відображаються в реєстрі отриманих ІКП.
У разі переведення на обслуговування платника з одного податкового органу до іншого у зв'язку із ліквідацією чи реорганізацією податкового органу, адміністративно-територіальної реформи чи інших, не залежних від платника податків об'єктивних причин, унаслідок яких змінюється податковий орган, в якому обліковується платник податків, здійснюється автоматична передача ІКП з попереднього місця обліку платника до нового місця обліку платника з фіксацією події в реєстрі передачі ІКП між податковими органами. За новим місцем обліку платника отримані ІКП відображаються в реєстрі отриманих ІКП.
4. У разі надходження до податкового органу заяви платника про списання помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань до бюджетів та єдиного внеску до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування та/або відомостей з ЄДР щодо платників, за якими розпочата спрощена процедура припинення до Журналу опрацювання заяв на списання помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань до бюджетів та єдиного внеску до фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (далі - Журнал), який ведеться засобами інформаційної системи, вноситься інформація щодо заяв, поданих як в електронній, так і в паперовій формі, а також інформація за платниками, щодо яких державним реєстратором розпочата спрощена процедура припинення.
Підрозділи, які здійснюють облік платежів, адміністрування платежів, погашення боргу, контрольно-перевірочні заходи, судове оскарження не пізніше наступного робочого дня після внесення інформації до Журналу, підтверджують повноту відображення в інформаційній системі первинних показників за напрямами роботи шляхом встановлення відповідної відмітки.
На записи, щодо яких у Журналі встановлено відповідні відмітки, накладаються кваліфіковані електронні підписи керівників (заступників керівників) зазначених структурних підрозділів.
Записи, щодо яких у Журналі накладено кваліфіковані електронні підписи керівників (заступників керівників) структурних підрозділів територіального органу ДПС, які здійснюють облік платежів, адміністрування платежів, погашення боргу, контрольно-перевірочні заходи, судове оскарження, автоматично вносяться до Журналу підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та єдиного внеску, які підлягають списанню.
На підставі наявних записів у Журналі підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та єдиного внеску, які підлягають списанню, підрозділ, що здійснює облік платежів, формує засобами інформаційної системи рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та єдиного внеску, які підлягають списанню.
На кожне сформоване засобами інформаційної системи рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та єдиного внеску, що підлягають списанню, накладається кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, та кваліфікована електронна печатка такого органу.
Рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та/або єдиного внеску, які підлягають списанню, на які накладено кваліфікований електронний підпис керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, та кваліфікованої електронної печатки такого органу, автоматично вносяться до Реєстру прийнятих рішень про списання.
Підрозділ, що здійснює облік платежів, на підставі рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та/або єдиного внеску, які підлягають списанню, списує відповідну суму.
Після внесення в інформаційну систему рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, підрозділ, що здійснює облік платежів, проводить перевірку відповідності списаної суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та/або єдиного внеску до сальдо розрахунків платника з бюджетом та/або фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування в ІКП (сума, розрахункові операції тощо).
2. Здійснення контролю за правильністю відкриття/закриття ІКП в інформаційній системі
1. З метою забезпечення контролю за правильністю відкриття/закриття ІКП в інформаційній системі щодекадно забезпечується автоматичне формування реєстрів контролю:
реєстр контролю ІКП, відкритих в інформаційній системі, які не відповідають Переліку форм ІКП;
реєстр контролю наявності відкритої ІКП за платником, стосовно якого в ЄДР внесено запис про припинення;
реєстр контролю наявності ІКП без ознаки "Платник відсутній в реєстрі" відкритої платнику, якого не включено/виключено з реєстру платників певного податку;
2. Наявні записи в реєстрах контролю не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення відпрацьовуються підрозділом, що здійснює облік платежів, шляхом усунення помилок:
у разі виявлення невідповідностей між ІКП, відкритими в інформаційній системі, та Переліком форм ІКП - здійснюється перекодування ІКП на відповідну форму обліку ІКП;
у разі виявлення ІКП, відкритої за платником, якого не включено/виключено з реєстру платників певного податку, - здійснюється перекодування такої ІКП з ознакою "Платник відсутній в реєстрі".
III. Облік надходжень платежів
1. Підстави (документи) для відображення в обліку надходжень платежів
1. Оперативний облік надходжень забезпечується підрозділом, що здійснює облік платежів:
за податками, зборами та платежами на підставі документів, визначених Порядком взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2016 року N 621, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2016 року за N 1115/29245;
за єдиним внеском на підставі документів, визначених Положенням про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року N 54, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 330/28460.
2. У разі сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи, з використанням єдиного рахунку оперативний облік надходжень на бюджетні та/або небюджетні рахунки забезпечується підрозділом, що здійснює облік платежів на підставі реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, підтвердженого та прийнятого до виконання Казначейством у порядку, визначеному - постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321 "Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади".
2. Порядок відображення в ІКП сум надходжень платежів
1. Після розміщення на відповідному сервері для завантаження відомостей Казначейства про надходження сум податків, зборів, платежів та єдиного внеску у вигляді технологічних файлів @B та @E інформаційною системою ДПС забезпечується автоматична обробка таких файлів та виконується розподіл записів за критеріями:
рознесені платежі;
нерознесені платежі;
виключені з обробки платежі.
2. Рознесені платежі відображаються в ІКП датою зарахування на рахунки, відкриті в Казначействі, обліковими операціями зі сплати/повернення сум відповідно до поля "Призначення платежу" документів на переказ згідно з переліком кодів видів сплати, визначеним Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419.
3. Нерознесені платежі щоденно відпрацьовуються підрозділом, що здійснює облік платежів.
При цьому виконуються такі процедури:
якщо платнику не відкрито ІКП, працівник підрозділу, що здійснює облік платежів, відкриває ІКП за відповідним платежем та обробляє запис розрахункового документа, що автоматично не був рознесений інформаційною системою;
якщо платника податків з податковим номером не знайдено серед платників податків, що перебувають на обліку в податковому органі, сума розрахункового документа розноситься до ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування";
якщо платником податків безпосередньо не здійснено сплату платежів, крім випадків, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку, то сума розрахункового документа розноситься до ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування".
Суми в ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування" відпрацьовуються підрозділом, що здійснює облік платежів, щоденно.
У разі з'ясування призначення платежу в звітному місяці, в якому здійснена сплата платником, підрозділ, що здійснює облік платежів, проводить засобами інформаційної системи перерознесення відповідних сум з ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування" до ІКП платника.
У разі з'ясування призначення платежу в місяці, наступного за звітним, підрозділ, що здійснює облік платежів, проводить перерознесення поточною датою відповідних сум з ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування" до ІКП платника, використовуючи операції, призначені для ідентифікації сум платежів.
Моніторинг повноти та своєчасності відпрацювання наявних записів у реєстрі "Платежі до з'ясування" забезпечується керівником структурного підрозділу територіального органу ДПС, що здійснює облік платежів.
4. Критерій "Виключені з обробки платежі" присвоюється переліку розрахункових документів, які містять номер аналітичного рахунку за платежами, які не контролюються податковими органами.
5. Під час погашення суми податкового боргу (його частини) кошти, які сплачує такий платник, у першу чергу зараховуються у рахунок податкового зобов'язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, які сплачує такий платник, у наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу - у рахунок пені згідно з черговістю їх виникнення.
Якщо платник не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), територіальний орган ДПС самостійно здійснює розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом.
6. У разі погашення податкового боргу автоматично проводиться розрахунок пені відповідно до пункту 129.1 та підпункту 129.3.1 пункту 129.3 статті 129 розділу II Кодексу та відображається відповідними операціями щодо нарахування пені в ІКП.
У разі погашення суми податкового боргу (його частини) шляхом подання платником податків декларацій (у тому числі уточнюючих) з від'ємним значенням суми податкових зобов'язань нарахування пені закінчується датою фактичного здійснення такого погашення, зафіксованою у відповідних документах.
У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.
Суми пені зараховуються до бюджетів або фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, до яких згідно із законодавством зараховуються відповідні платежі та єдиний внесок.
Моніторинг повноти та своєчасності відображення в інформаційній системі сум пені, нарахованих на податкові зобов'язання, визначені платником податків, у разі їх несвоєчасної сплати(крім пені у разі здійснення платником податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 розділу I Кодексу), забезпечується керівником структурного підрозділу територіального органу ДПС, який здійснює облік платежів.
Моніторинг повноти та своєчасності відображення в інформаційній системі сум пені, нарахованих на податкові зобов'язання, визначені платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до статті 50 розділу II Кодексу, забезпечується керівником структурного підрозділу територіального органу ДПС, відповідального за адміністрування платежів.
7. В інформаційній системі щодекадно формується Журнал сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху.
Журнал сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, є доступним підрозділам, що здійснюють облік платежів, адміністрування платежів, контрольно-перевірочні заходи, погашення боргу, адміністративне та судове оскарження.
Підрозділи, які здійснюють облік платежів, адміністрування платежів, погашення боргу, контрольно-перевірочні заходи, судове оскарження не пізніше двох робочих днів після формування Журналу сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, підтверджують повноту відображення в інформаційній системі первинних показників за напрямами роботи шляхом встановлення відповідної відмітки.
На записи, щодо яких у Журналі сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, встановлено відповідні відмітки, накладаються кваліфіковані електронні підписи керівників (заступників керівників) зазначених структурних підрозділів.
Записи, щодо яких в Журналі сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, накладено кваліфіковані електронні підписи керівників (заступників керівників) структурних підрозділів територіального органу ДПС, які здійснюють облік платежів, адміністрування платежів, погашення боргу, контрольно-перевірочні заходи, судове оскарження, автоматично вносяться до Журналу підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху та підлягають списанню.
На підставі наявних записів у Журналі підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху та підлягають списанню, підрозділ, що здійснює облік платежів, формує засобами інформаційної системи рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху.
На кожне сформоване засобами інформаційної системи рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, накладається кваліфікований електронний підпис керівника територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, та кваліфікована електронна печатка такого органу.
Рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, на які здійснено накладання кваліфікованого електронного підпису керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, та кваліфікованої електронної печатки такого органу, автоматично вносяться до Реєстру прийнятих рішень.
Підрозділ, що здійснює облік платежів, на підставі рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, про списання підтверджених сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, що обліковуються більше 1095 календарних днів без руху, списує відповідну суму.
Після проведення в інформаційній системі рішення керівника (заступника керівника або уповноваженої особи) територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, підрозділ, що здійснює облік платежів, проводить перевірку відповідності списаної суми в ІКП (сума, розрахункові операції тощо).
3. Облік сум надходжень платежів у разі зміни (відміни) платежу
1. Після прийняття та/або внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік, затвердження місцевих бюджетів та змін до законодавства, що регулює питання єдиного внеску, в Казначействі відкриваються рахунки для зарахування доходів бюджетів та єдиного внеску, відбувається перенесення залишків коштів на нові рахунки.
Інформацію про реквізити рахунків, відкритих для платежів, територіальні органи ДПС доводять до платників шляхом її розміщення в центрах обслуговування платників податків, на офіційному вебпорталі податкового органу та на єдиному порталі державних послуг "Дія".
2. Підрозділ, що здійснює облік платежів, на підставі інформації про відкриття рахунків за відповідними кодами класифікації доходів бюджету / єдиного внеску, отриманої від Казначейства, проводить процедуру перекодування ІКП за місцем її відкриття.
При цьому у разі зміни коду класифікації доходів бюджету / єдиного внеску, перекодування відбувається датою відкриття рахунку за нововведеним кодом класифікації доходів бюджету / єдиного внеску шляхом зміни коду, за яким відкрито ІКП, та із збереженням інформації, що містилася в ІКП.
У разі виключення коду класифікації доходів бюджету / єдиного внеску, підрозділ, що здійснює облік платежів, відповідно до інформації, отриманої від Казначейства, проводить перенесення залишків коштів за відповідним кодом класифікації доходів бюджету / єдиного внеску.
У разі зміни організаційно-правової форми господарювання платника, яка призводить до зміни коду класифікації доходів бюджету / єдиного внеску, за яким проводиться облік платежів до бюджетів, такому платнику не пізніше першого операційного (банківського) дня року, наступного за роком, у якому відбулись вказані зміни, підрозділом, що здійснює облік платежів, забезпечується відповідне перекодування ІКП.
4. Здійснення попереднього контролю за достовірністю відображення в ІКП показників щодо надходжень платежів
1. Для забезпечення повноти та своєчасності відображення в ІКП показників щодо надходжень платежів підрозділом, що здійснює облік платежів, щоденно здійснюється попередній контроль.
В інформаційній системі щоденно формується реєстр співставлення інформації про надходження платежів за даними Казначейства та податкових органів (далі - реєстр надходжень) на підставі даних реєстру "Рознесені платежі".
Моніторинг повноти та своєчасності відпрацювання реєстру "Нерознесені платежі" за поточний банківський день забезпечується керівником підрозділу, що здійснює облік платежів.
2. У разі наявності розбіжностей у реєстрі надходжень підрозділ, що здійснює облік платежів, вживає заходів щодо усунення таких розбіжностей.
Відсутність розбіжностей в реєстрі надходжень є фактом проходження попереднього контролю.
5. Здійснення загального контролю за достовірністю відображення в ІКП показників щодо надходжень платежів
1. У разі проходження попереднього контролю в інформаційній системі генерується модуль контролю за показниками надходжень.
Якщо в інформаційній системі модуль контролю за показниками надходжень не згенеровано, підрозділ, що здійснює облік платежів, вживає заходів щодо усунення розбіжностей шляхом:
відпрацювання реєстру "Нерознесені платежі" за поточний банківський день;
виключення з обробки платежів, які не підлягають рознесенню тощо.
Наявність згенерованого модуля контролю за показниками надходжень свідчить про проходження загального контролю.
2. Щомісяця, не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним, податкові органи проводять звірку доходів за кодами класифікації доходів бюджету та надходжень страхових коштів з органами Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним.
IV. Облік сум нарахувань, визначених самостійно платниками та податковими органами у випадках, не пов'язаних із порушенням податкового законодавства
1. Визначення первинних показників, відображених у підсистемі, що забезпечує обробку звітності та платежів, які підлягають перенесенню до ІКП
1. Первинні показники, які відображаються у підсистемі, що забезпечує обробку звітності та платежів, є показниками форм податкової звітності та звітності з єдиного внеску (далі - Документи звітності).
2. Структурні підрозділи податкового органу, які за своїми функціональними обов'язками відповідають за розробку форм Документів звітності:
визначають первинні показники Документів звітності, що мають відображатись в ІКП (показники, що впливають на стан розрахунків платника із бюджетами);
описують алгоритми відображення показників Документів звітності в ІКП (зокрема визначають умови, дати граничного терміну сплати та облікові показники (операції) для такого відображення), а також алгоритми арифметичного та логічного контролю Документів звітності.
погоджують алгоритми контролю показників Документів звітності зі структурними підрозділами ДПС за відповідними напрямами роботи.
На підставі таких алгоритмів за формою, визначеною регламентом комп'ютерної обробки податкової звітності, звітності з єдиного внеску та іншої звітності (далі - Регламент комп'ютерної обробки звітності) в інформаційній системі органів ДПС здійснюються процедури:
приймання та реєстрації Документів звітності;
проведення арифметичного та логічного контролю Документів звітності;
відображення (рознесення) даних первинних показників Документів звітності в ІКП.
2. Приймання та реєстрація поданих платниками Документів звітності в підсистемі, що забезпечує обробку податкової звітності та платежів
1. Документи звітності подаються за вибором платника, якщо інше не передбачено законодавством, в один із таких способів:
засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги";
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.01.2021 N 5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2021 р.
за N 321/35943
Про затвердження Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
З метою удосконалення оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, керуючись вимогами Податкового кодексу України, Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року N 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" і підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Порядок), що додається.
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Державній податковій службі України в установленому законодавством порядку:
у місячний термін після оприлюднення цього наказу розробити план заходів щодо впровадження положень Порядку;

30 днiв передплати безкоштовно!