Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників

Міністерство фінансів України Наказ, Положення, Рішення, Довідка, Повідомлення, Форма, Заява, Порядок від 24.11.2014 №1162
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.11.2014 № 1162
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2014 р.
за № 1553/26330
Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 № 308 від 03.03.2016 № 803 від 25.09.2017 № 393 від 29.03.2018 № 436 від 21.10.2019 № 485 від 28.08.2021 )
Відповідно до статей 5, 16, 19 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", Закону України від 13 травня 2014 року № 1258-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом" і Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.
2. Затвердити Положення про реєстр страхувальників, що додається.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 458 "Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1646/24178.
4. Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.) протягом місяця з дня набрання чинності цим наказом забезпечити:
1) переведення на обслуговування таких платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску):
до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області- платників, які є юридичними особами або фізичними особами і на дату набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України;
до Генічеської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби в Херсонській області- платників, які є філіями, відділеннями, відокремленими підрозділами юридичних осіб, зазначеними в абзаці другому цього підпункту, та які на дату набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України;
до територіальних органів державної фіскальної служби за місцем обліку юридичних осіб, що розташовані на іншій території України, - платників, які є філіями, відділеннями, відокремленими підрозділами таких юридичних осіб і на дату набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України;
2) направлення в установленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про зміну фіскального органу, зазначених у підпункті 1 цього пункту.
5. Установити, що платники єдиного внеску (юридичні та фізичні особи), які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою "суб’єкт вільної економічної зони "Крим"".
Якщо такими платниками є відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в територіальних органах Державної фіскальної служби України за місцем обліку відповідних юридичних осіб.
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )
7. Державній фіскальній службі України (Білоус І.О.):
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом провести інвентаризацію реєстру страхувальників, у ході якої встановити:
платників єдиного внеску, які втратили статус страхувальника;
платників єдиного внеску, стосовно яких у реєстрі наявні два або більше записів під одним податковим номером;
платників єдиного внеску, які обліковуються не за номерами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
2) за результатами проведеної інвентаризації забезпечити однозначну ідентифікацію та єдиний облік страхувальників або виключити осіб, які втратили статус страхувальників чи не ідентифіковані, за умови відсутності заборгованості.
8. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.
МіністрО. Шлапак
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об’єднань профспілок
на національному рівні

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної фіскальної служби України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

В.о. Голови правління
Пенсійного фонду України

В. о. директора Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова правління
Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття


С.М. КондрюкО.Л. Шейко

І.О. Білоус


Віталій Мущинін


М.І. ШамбірТ.А. Нагорна
С. ЛапчикО. Мірошниченко
С. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.11.2014 № 1162
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2014 р.
за № 1553/26330
ПОРЯДОК
обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
( У тексті Порядку слова "фіскальний орган" у всіх відмінках та числах замінено словами "контролюючий орган" у відповідних відмінках та числах, а слова "Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", "Фонд соціального страхування від нещасних випадків" у всіх відмінках замінено словами "Фонд соціального страхування" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )( Текст Порядку та Додатки до нього після слова "серія" у всіх відмінках доповнено словами "(за наявності)" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018 )
І. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464) та інших нормативно-правових актів.
2. Цим Порядком визначаються питання взяття на облік, внесення змін до облікових даних та зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - платники єдиного внеску) у територіальних органах Державної податкової служби України (далі - контролюючі органи), надання контролюючим органам відомостей про зміну класу професійного ризику виробництва Фондом соціального страхування за період до 01 січня 2016 року, надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску.
( Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016, № 485 від 28.08.2021 )
3. Порядок поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 Закону № 2464.
( Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018 )
4. Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється контролюючим органом шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.
5. Облік платників єдиного внеску в контролюючих органах ведеться за:
кодами з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи);
реєстраційними номерами облікових карток платників податків або серією (за наявності) та номером паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією (за наявності) та номером паспорта;
реєстраційними (обліковими) номерами платників податків, які присвоюються інвесторам (операторам) за угодою про розподіл продукції, дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав.
6. Інформаційний обмін щодо надання контролюючим органам відомостей про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року Фондом соціального страхування, а також структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та внесення змін до них, особи, відповідальні за організацію, визначаються спільними рішеннями цих органів, які оформлюються окремими протоколами обміну інформацією.
( Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
7. Дані з реєстру страхувальників про взяття/зняття з обліку платників єдиного внеску, відомості про клас професійного ризику виробництва (за період до 01 січня 2016 року), відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), а також зміни в облікових даних платників єдиного внеску, внесені до реєстру страхувальників на підставі цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня передаються Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку взаємного обміну інформацією.
( Пункт 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016, № 436 від 21.10.2019 )
8. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законом № 2464 та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон № 755).
( Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
ІІ. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців, на яких поширюється дія Закону № 755
1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких поширюється дія Закону № 755, здійснюється контролюючим органом за їх місцезнаходженням чи місцем проживання на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом № 755, у день отримання зазначених відомостей контролюючим органом.
( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )( Пункт 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
2. Відомості з реєстраційної картки, надані державним реєстратором, контролюючим органом вносяться до реєстру страхувальників.
( Абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
Датою взяття на облік як платника єдиного внеску є дата внесення контролюючим органом запису щодо такого платника до реєстру страхувальників.
3. Дані про взяття на облік платників єдиного внеску в порядку інформаційної взаємодії передаються державному реєстратору в день взяття їх на облік за місцезнаходженням чи місцем проживання із зазначенням: дати взяття на облік, найменування та коду за ЄДРПОУ контролюючого органу, в якому такого платника взято на облік, реєстраційного номера платника єдиного внеску.
( Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
4. Взяття на облік юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників єдиного внеску підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру, яка надсилається (видається) цим юридичним особам (відокремленим підрозділам) та фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому Законом № 755.
( Пункт 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
5. Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю, у яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до контролюючого органу документи про підтвердження зазначеного статусу.
Після отримання від платника єдиного внеску документів, що підтверджують статус бюджетної установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників. Документи, отримані від платника, долучаються до облікової справи такого платника.
( Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018 )
6. У разі отримання контролюючим органом від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснення платежів за серією (за наявності) та номером паспорта), контролюючий орган вносить відповідні зміни до реєстру страхувальників.
Після надходження з Єдиного державного реєстру відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язану зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до реєстру страхувальників контролюючим органом до дати спливу одного місяця після отримання відомостей про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
( Абзац другий пункту розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )
7. У разі отримання від Фонду соціального страхування повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за період до 01 січня 2016 року контролюючий орган на підставі такого повідомлення вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.
Дані про зміну класу професійного ризику виробництва контролюючим органом передаються державному реєстратору.
( Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
8. Відокремлені підрозділи обліковуються як страхувальники з урахуванням таких особливостей:
у разі отримання повідомлення від державного реєстратора або відомостей з Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи такий новостворений підрозділ обліковується з приміткою "Неплатник";
у разі прийняття юридичною особою рішення про виділення відокремленого підрозділу на окремий баланс та перехід до самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення контролюючий орган за місцезнаходженням відокремленого підрозділу. У зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується як платник єдиного внеску;
якщо юридичною особою прийнято рішення про реорганізацію відокремленого підрозділу - страхувальника в такий підрозділ, який не має обов’язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами, юридична особа повідомляє про це в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення контролюючий орган за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У цьому випадку за умови відсутності заборгованості на підставі такого повідомлення юридичної особи відокремлений підрозділ обліковується з приміткою "Неплатник";
наявність у відокремленого підрозділу окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами може бути встановлена контролюючим органом під час проведення перевірки платника єдиного внеску, при опрацюванні його звітності.
9. Установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією в частині здійснення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами, не має обов'язків чи повноважень щодо ведення окремого балансу, обліковується в реєстрі страхувальників з приміткою "Неплатник".
( Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
Для встановлення в реєстрі страхувальників примітки "Неплатник" установа або організація, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, подає до контролюючого органу підтвердження від централізованої бухгалтерії факту її обслуговування.
У разі прийняття рішення про ведення окремого балансу та перехід до самостійного ведення установою або організацією розрахунків із застрахованими особами така установа чи організація в десятиденний строк з дня прийняття такого рішення повідомляє про це контролюючий орган за своїм місцезнаходженням з наданням підтвердних документів.
На підставі поданих документів контролюючий орган знімає примітку "Неплатник" у реєстрі страхувальників стосовно такої установи чи організації.
( Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )
ІІІ. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755
1. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ згідно з додатком 1, заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) за формою № 12-ЄСВ згідно з додатком 2 до цього Порядку.
( Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015, № 393 від 29.03.2018 )
2. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 5 частини першої статті 4 Закону № 2464 , подають заяву за формою № 1-ЄСВ (додаток 1) протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.
( Пункт 3 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
3. Платники єдиного внеску, зазначені в пункті 5-1 частини першої статті 4 Закону № 2464 , подають заяву за формою № 12-ЄСВ (додаток 2) та підтвердні документи щодо дати набуття членства у фермерському господарстві (договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства, статут фермерського господарства тощо) протягом 10 календарних днів після внесення змін до установчих документів фермерського господарства.
( Розділ III доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
4. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 2 до цього Порядку.
( Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
5. У разі зміни найменування, прізвища, імені чи по батькові платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, місцезнаходження, місця проживання, основного виду діяльності платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін подати до контролюючого органу заяву за формою № 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" або за формою № 12-ЄСВ з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.
( Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017, № 393 від 29.03.2018 )
У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) платника, пов’язаної зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, до дати спливу одного місяця з дня отримання заяви та підтвердних документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника до реєстру страхувальників вноситься запис про переведення на облік такого платника до контролюючого органу, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).
( Абзац другий пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )( Абзац третій пункту розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Абзац четвертий пункту розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
6. У разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні за формою № 2-ЄСВ (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження, місце проживання платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку тощо), повідомлення за формою № 2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому органі.
Для отримання нового повідомлення платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення.
Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення.
У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.
( Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018 )( Пункт 6 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
7. Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючому органі як фізична особа - підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.
Така ознака встановлюється на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 1-ЄСВ з приміткою "Зміни" та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів, поданих відповідно до підпункту 4 пункту 6.7 розділу VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462) (далі - Порядок № 1588).
( Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
ІV. Зняття з обліку платників єдиного внеску - юридичних осіб (відокремлених підрозділів) та фізичних осіб - підприємців
1. Процедури щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску у зв’язку з припиненням платника єдиного внеску контролюючим органом розпочинаються та проводяться в разі одержання хоча б одного з таких документів (відомостей):
відомостей державного реєстратора про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи;
відомостей з Єдиного державного реєстру чи ЄДРПОУ, повідомлення про припинення відокремленого підрозділу;
( Абзац третій пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
судових рішень або відомостей з Єдиного державного реєстру, іншої інформації щодо прийняття судом рішень про порушення провадження у справі про банкрутство чи визнання банкрутом платника єдиного внеску, порушення справи або прийняття рішення судом про припинення юридичної особи, визнання недійсною державної реєстрації чи установчих документів такого платника, зміну мети установи, реорганізацію платника єдиного внеску.
При отриманні одного із зазначених документів (відомостей) контролюючий орган вносить відповідний запис до реєстру страхувальників.
2. Після отримання від державного реєстратора відповідних відомостей згідно з пунктом 1 цього розділу контролюючий орган проводить передбачену законодавством перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску.
( Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
3. За результатами перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску платник здійснює остаточні розрахунки.
( Абзац другий пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Абзац третій пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
4. До завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день отримання запиту від суб'єкта державної реєстрації контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ (додаток 4).
Якщо до завершення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, на запит суб’єкта державної реєстрації контролюючим органом було надано відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску та якщо у платника єдиного внеску виникла заборгованість зі сплати єдиного внеску до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, то контролюючий орган формує та передає до Єдиного державного реєстру відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску.
Якщо контролюючим органом до Єдиного державного реєстру передано відомості про наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску, то після погашення такої заборгованості контролюючий орган передає до Єдиного державного реєстру відомості про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.
( Пункт 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
5. У разі наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску відомості за формою № 11-ЄСВ разом із додатком надсилаються (видаються) комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника за його зверненням.
( Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Пункт 6 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Пункт 7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
6. Після надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про закриття відокремленого підрозділу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, контролюючий орган знімає платника єдиного внеску з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.
( Абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.
( Абзац другий пункту 6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску контролюючим органом передаються до державного реєстратора.
7. У разі отримання від державного реєстратора відомостей про проведення реєстраційної дії щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган протягом 30 календарних днів з дати надходження таких відомостей надсилає державному реєстратору відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ.
Після внесення державним реєстратором до Єдиного державного реєстру запису про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації контролюючий орган здійснює зняття з обліку платника єдиного внеску.
Дата зняття з обліку відповідає даті закриття інтегрованої картки платника єдиного внеску або даті отримання відомостей державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо на дату отримання таких відомостей закрито інтегровану картку такого платника.
Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску передаються до державного реєстратора.
( Пункт 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
8. Зняття з обліку платників єдиного внеску фізичних осіб - підприємців здійснюється з урахуванням таких особливостей:
процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у контролюючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;
( Абзац другий пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Абзац третій пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )( Абзац четвертий пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )( Абзац п'ятий пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )( Абзац шостий пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )( Абзац сьомий пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )( Абзац восьмий пункту 8 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
платник єдиного внеску (фізична особа - підприємець) знімається з обліку після проведення передбаченої законодавством перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток.
( Абзац третій пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
Дані про зняття з обліку платника єдиного внеску (фізичної особи - підприємця) передаються до державного реєстратора.
Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення антитерористичної операції, процедури та дії, визначені цим пунктом, можуть проводитись за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.
( Пункт розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1105 від 30.11.2015 )
V. Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755
1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення подати до контролюючого органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ згідно з додатком 5 до цього Порядку та залежно від категорії страхувальника копії відповідних документів:
( Абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію та про утворення ліквідаційної комісії;
( Абзац другий пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;
( Абзац третій пункту 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
документа, що підтверджує дату виходу із складу членів фермерського господарства, дату, з якої особа підлягає страхуванню на інших підставах, дату звільнення від сплати єдиного внеску відповідно до частини четвертої статті 4 Закону № 2464.
( Абзац четвертий пункту 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
Фізична особа знімається з обліку у разі її смерті на підставі копії свідоцтва про смерть фізичної особи або відомостей (витягу) з Державного реєстру актів цивільного стану громадян чи інформації органу державної реєстрації актів цивільного стану, визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою згідно із законодавством на підставі відповідного судового рішення, а за наявності у такої особи заборгованості зі сплати єдиного внеску - після списання такої заборгованості.
( Абзац п'ятий пункту 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою № 7-ЄСВ та документи, визначені цим пунктом, якщо таким платником до контролюючого органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контролюючих органах, відповідно до розділу XI Порядку № 1588 . У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з Порядком № 1588.
( Пункт 1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
2. У разі отримання заяви від платника єдиного внеску про зняття з обліку контролюючий орган повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку.
Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом десяти календарних днів з дня отримання інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному контролюючому органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за формою № 8-СК згідно з додатком 6 до цього Порядку.
3. Отримавши заяву за формою № 7-ЄСВ (додаток 5), контролюючий орган проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. Платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з контролюючим органом.
( Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
4. У разі ненадання органами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування довідок за формою № 8-СК (додаток 6) у зазначений строк або у разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, контролюючий орган складає довідку про стан розрахунків за платежами до контролюючого органу, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою № 9-ЄСВ згідно з додатком 7 до цього Порядку, яку надсилає (видає) платнику єдиного внеску чи уповноваженій особі платника.
5. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контролюючий орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку.
6. Платникам єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону № 755, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ згідно з додатком 8 до цього Порядку.
Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.
7. Вимоги пунктів 2, 4 цього розділу не поширюються на платників єдиного внеску - членів фермерських господарств.
( Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
VI. Організація обліку платників єдиного внеску у контролюючих органах
1. Згідно з цим Порядком процедури обліку платників єдиного внеску виконують контролюючі органи ДПС, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 Податкового кодексу України, та державні податкові інспекції, які є структурними підрозділами контролюючих органів і визначені підпунктом 41.3 статті 41 Податкового кодексу України (далі- ДПІ).
У разі, якщо у складі контролюючого органу не утворені ДПІ, процедури обліку платників єдиного внеску, що здійснюють ДПІ згідно з цим Порядком, виконує такий контролюючий орган.
( Пункт 1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018, № 485 від 28.08.2021 )
2. Контролюючі органи виконують процедури обліку платників відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:
( Абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 485 від 28.08.2021 )
забезпечують організацію роботи з ведення обліку платників єдиного внеску;
забезпечують достовірність та повноту обліку платників єдиного внеску;
ведуть реєстр страхувальників згідно з Положенням про реєстр страхувальників;
проводять заходи, пов’язані з припиненням (закриттям) платників єдиного внеску, формують та направляють (видають) відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ та повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ у порядку, визначеному розділами ІV,V цього Порядку.
3. ДПІ виконують процедури обліку платників відповідно до функцій, визначених Податковим кодексом України, зокрема:
здійснюють ведення обліку платників єдиного внеску;
приймають заяви від платників єдиного внеску, визначені цим Порядком;
формують та видають довідки, повідомлення, визначені цим Порядком (крім повідомлень, відомостей, що формуються та видаються контролюючими органами);
( Абзац четвертий пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 485 від 28.08.2021 )
ведуть реєстр страхувальників згідно з Положенням про реєстр страхувальників;
виконують інші функції сервісного обслуговування платників єдиного внеску, визначені законом.
ДПІ здійснюють процедури обліку платників єдиного внеску, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень контролюючих органів.
( Абзац сьомий пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 485 від 28.08.2021 )
4. Якщо контролюючими органами при здійсненні своїх функцій за результатами перевірок та звірок, або на підставі інформації від третіх осіб, або на підставі даних інших державних органів чи відповідних державних реєстрів встановлено, що:
юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що провадить діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному контролюючому органі, то таким органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника єдиного внеску згідно з цим Порядком;
відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та при цьому не перебуває на обліку у відповідному контролюючому органі, таким органом вживаються заходи щодо подання таким підрозділом документів для взяття на облік платником єдиного внеску і такий платник обліковується в контролюючому органі з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік";
( Пункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018 )
фізична особа, зареєстрована як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, але не перебуває на обліку чи знята з обліку в контролюючому органі, то такий орган повідомляє таку особу про необхідність подання заяви за формою 1-ЄСВ для взяття її на облік як платника єдиного внеску. Така фізична особа обліковується в реєстрі страхувальників як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, з ознакою "платник не подав заяви для взяття на облік". Якщо така фізична особа подала до контролюючого органу заяву для взяття на облік відповідно до Порядку № 1588, до Реєстру страхувальників вноситься дата взяття на облік платника єдиного внеску, яка відповідає даті взяття на облік як платника податків.
( Абзац четвертий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )( Порядок доповнено розділом VI згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 1 розділу III)
Форма № 1-ЄСВ
ЗАЯВА
про взяття на облік платника єдиного внеску
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 485 від 28.08.2021 )
Додаток 2
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування
(пункт 1 розділу III)
Форма № 12-ЄСВ
ЗАЯВА
про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)
( Див. текст )( Порядок доповнено новим Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 485 від 28.08.2021 )
Додаток 3
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 3 розділу III)
Форма № 2-ЄСВ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску, на якого не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 393 від 29.03.2018 )
Додаток 4
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 4 розділу ІV)
Форма № 11-ЄСВ
ВІДОМОСТІ
про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )( Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )( Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 308 від 03.03.2016 )
Додаток 5
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 1 розділу V)
Форма № 7-ЄСВ
ЗАЯВА
про зняття з обліку платника єдиного внеску
( Див. текст )( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 436 від 21.10.2019 )
Додаток 6
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 2 розділу V)
Форма № 8-СК
ДОВІДКА
про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів
Додаток 7
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 4 розділу V)
Форма № 9-ЄСВ
ДОВІДКА
про стан розрахунків за платежами до контролюючого органу, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
Додаток 8
до Порядку обліку платників єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування
(пункт 6 розділу V)
Форма № 10-ЄСВ
ПОВІДОМЛЕННЯ
про зняття з обліку платника єдиного внеску
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 803 від 25.09.2017 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.11.2014 № 1162
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 грудня 2014 р.
за № 1553/26330
Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!