• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення

Міністерство фінансів України  | Наказ, Перелік, Порядок від 22.03.2023 № 148
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Порядок
 • Дата: 22.03.2023
 • Номер: 148
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Перелік, Порядок
 • Дата: 22.03.2023
 • Номер: 148
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.03.2023 м. Київ № 148
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2023 р. за № 528/39584
Про затвердження Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства фінансів України  від 29 березня 2023 року № 159 )
Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Митного кодексу України, Закону України "Про платіжні послуги", Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг", постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2021 року № 93 "Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України" та з метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, що додається.
2. Внести до пункту 1 розділу I Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419, такі зміни:
доповнити абзацом першим такого змісту:
"1. Цей Порядок застосовується у разі використання неструктурованого формату реквізиту "Призначення платежу" відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022.".
У зв'язку з цим абзаци перший - двадцять третій вважати абзацами другим - двадцять четвертим відповідно;
в абзаці другому цифру "1." виключити.
( пункт 2 у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
від 24 липня 2015 року № 666 "Про затвердження Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419;
від 05 вересня 2016 року № 811 "Про затвердження Змін до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2016 року за № 1272/29402;
від 11 березня 2019 року № 104 "Про внесення змін у додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 372/33343;
від 31 грудня 2020 року № 847 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 року за № 190/35812.
4. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 квітня 2023 року, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 01 липня 2023 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В., Голову Державної податкової служби України, Голову Державної митної служби України та Голову Державної казначейської служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Заступник Голови Державної
служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Олександр ПОТІЙ

Голова Національного
банку України

Андрій ПИШНИЙ

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

В. о. Голови Фонду
державного майна України

Дмитро КЛІМЕНКОВ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

В. о. Голови Державної
митної служби України

Сергій ЗВЯГІНЦЕВ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 березня 2023 року № 148
Порядок
заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення
I. Загальні положення
1. Цей Порядок застосовується у разі використання структурованого формату реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 та визначає правила його заповнення під час:
1) сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;
сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я територіальних органів ДПС;
сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС;
повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені;
повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;
2) внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави підприємствами до/або під час митного оформлення на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я Держмитслужби;
внесення авансових платежів (передоплати) громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів, які оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А., зарахування грошової застави та інших платежів, які сплачуються не із сум авансових платежів (передоплати), на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я митниць;
перерахування митницями митних платежів від громадян під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім'я Держмитслужби;
перерахування Держмитслужбою митних платежів від підприємств під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі на ім'я Держмитслужби;
повернення авансових платежів (передоплати), грошової застави, помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені.
2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі - Кодекс), Митному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про платіжні послуги" та в інших нормативно-правових актах.
3. Сплата (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені, єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави, повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені здійснюються на підставі платіжної інструкції, яка подається надавачу платіжних послуг ініціатором платіжної операції, щодо переказу коштів на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки / рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг.
До ініціаторів таких платіжних інструкцій належать:
платники при сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесенні авансових платежів (передоплати), грошової застави;
територіальні органи ДПС та органи державної виконавчої служби при стягненні коштів у рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску;
ДПС та територіальні органи ДПС при поверненні надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій;
Держмитслужба та митниці при перерахуванні до бюджету сум митних платежів та поверненні авансових платежів (передоплати), грошової застави, поверненні помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, зарахованих до бюджету.
( абзац шостий пункту 3 розділу I із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
II. Заповнення платником реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції
1. Обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит "Призначення платежу", під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату:
"Код виду сплати";
"Додаткова інформація запису";
"Номер рахунку" (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС);
"Сума податку" (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС);
"Інформація про податкове повідомлення (рішення)" (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС);
"Тип" (у разі сплати за оренду державного майна).
2. Під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 цього розділу, такі поля:
( абзац перший пункту 2 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
"Код виду сплати";
"Додаткова інформація запису".
У полі "Код виду сплати" платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку;
у полі "Додаткова інформація запису" платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов'язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).
Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям перерахування Реквізит "Призначення платежу"
код виду сплати додаткова інформація запису
1 податкове зобов'язання з податку на прибуток за I квартал 2022 року 101 податок на прибуток за I квартал 2022 року
2 податкове зобов'язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за лютий 2022 року, спеціальний дозвіл від 13.06.2016 № 668 200 рентна плата за користування надрами за лютий 2022 року за спеціальним дозволом від 13.06.2016 № 668
3 податкове зобов'язання з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий 2022 року, ліцензія від 13.05.2019 № 6528 101 рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2022 року за ліцензією від 13.05.2019 № 6528
4 сплата єдиного внеску, нарахованого на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року 101 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року
5 сплата податкового боргу з податку на прибуток 140 податковий борг з податку на прибуток
6 погашення заборгованості з єдиного внеску 140 заборгованість з єдиного внеску
7 авансовий платіж (передоплата) ТОВ "Патріот" на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я Держмитслужби 350 внесення авансового платежу (передоплати) для здійснення митного оформлення товару або грошової застави
8 сплата коштів ТОВ "Патріот" у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів 355 сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів за актом перевірки від 09.09.2021 № 0016/21/7.7-19/00509554
9 сплата митних платежів гарантом за ТОВ "Патріот" на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я Держмитслужби 357 сплата гарантом до державного бюджету суми митних платежів за ТОВ "Патріот" згідно з фінансовою гарантією, що зареєстрована в митному органі за номером 1/UA125/2023/123456
10 сплата штрафу ТОВ "Патріот" за порушення митних правил 358 сплата штрафу ТОВ "Патріот" за порушення митних правил № 2233/10000/22 від 13.06.2016
( таблиця пункту 2 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
3. Сплата податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави платником на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки оформлюються за кожним напрямом перерахування та кожним кодом виду сплати окремою платіжною інструкцією.
( пункт 3 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
4. У разі коли платником при сплаті податків, зборів, платежів та єдиного внеску, що адмініструються ДПС, на бюджетні/небюджетні рахунки у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, вважається, що платник сплатив грошове зобов'язання / єдиний внесок за кодом виду сплати 101.
5. У разі коли підприємством чи громадянином при сплаті митних та інших платежів, що адмініструються Держмитслужбою, у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції не зазначено або зазначено код виду сплати, який відсутній у додатку 1 до цього Порядку, кошти залишаються у статусі "Нез'ясовані кошти" до з'ясування.
( пункт 5 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
6. При сплаті коштів на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім'я ДПС, платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції може:
1) не визначати напрям/напрями перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.
( абзац перший підпункту 1 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
У такому випадку платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнює тільки поле "Додаткова інформація запису" з інформацією щодо переказу коштів у довільній формі.
При цьому платник, використовуючи засоби електронного кабінету, може:
визначити напрям/напрями перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки;
( абзац четвертий підпункту 1 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
не визначати напрям/напрями перерахування коштів з єдиного рахунка. У такому разі кошти перераховуються з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки на підставі податкової інформації, визначеної пунктом 35-1.5 статті 35-1 Кодексу;
( абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
2) самостійно визначити напрям/напрями перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки.
( абзац перший підпункту 2 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
У такому випадку платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 цього розділу, такі поля:
( абзац другий підпункту 2 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
"Номер рахунку";
"Сума податку";
"Інформація про податкове повідомлення (рішення)";
"Додаткова інформація запису".
У полі "Номер рахунку" платник заповнює номер бюджетного/небюджетного рахунку;
у полі "Сума податку" платник заповнює суму, яка має бути зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок;
у полі "Інформація про податкове повідомлення (рішення)" платник заповнює номер податкового повідомлення-рішення/рішення/вимоги та/або рішення щодо єдиного внеску (у разі якщо кошти сплачуються на підставі таких документів);
у полі "Додаткова інформація запису" платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.
Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям перерахування Реквізит "Призначення платежу"
номер рахунку сума податку інформація про податкове повідомлення (рішення) додаткова
інформація запису
1 земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси, в сумі 1000,00 грн UA235689784512235689784512235 1000,00 - земельний податок за 2022 рік, м. Черкаси
2 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року, в сумі 3000,00 грн UA123456789123456789123456789 3000,00 - єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року
3 військовий збір за квітень в сумі 1000,00 грн UA258147369258147369258147369 1000,00 - військовий збір за квітень 2022 року
4 рентна плата, податкове повідомлення-рішення № 00016172365, сума 5000,00 грн UA545478781212898956562323855 5000,00 00016172365 рентна плата, податкове повідомлення-рішення
( таблиця підпункту 2 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
3) допускається оформлення платником, який використовує єдиний рахунок, платіжної інструкції одночасно за декількома напрямами перерахування на бюджетні/не бюджетні рахунки коштів, що сплачуються на єдиний рахунок.
( абзац перший підпункту 3 пункту 6 розділу II у редакції  наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
При цьому реквізит "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнюється стільки разів, скільки платежів сплачується платником за платіжною інструкцією, із заповненням реквізитів відповідно до підпункту 2 пункту 6 цього розділу за кожним таким платежем.
( абзац другий підпункту 3 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Декілька напрямів перерахування Реквізит "Призначення платежу"
номер рахунку сума податку додаткова інформація запису
1 Платник перераховує на єдиний рахунок кошти в сумі 3000,00 грн за напрямами сплати:      
земельний податок за 2022 рік,
м. Чернігів, в сумі 1000,00 грн;
UA897564231159785123456852759 1000,00 земельний податок за 2022 рік, м. Чернігів
земельний податок за 2022 рік, м. Київ, в сумі 2000,00 грн UA445566887799112233554466445 2000,00 земельний податок за 2022 рік, м. Київ
2 Платник перераховує на єдиний рахунок кошти в сумі 6000,00 грн за напрямами сплати:      
єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року, в сумі 3000,00 грн UA123456789123456789123456789 3000,00 єдиний внесок, нарахований на суму заробітної плати за першу половину лютого 2022 року
податок на доходи з фізичних осіб за лютий 2022 року в сумі 2000,00 грн; UA147258369147258369147258369 2000,00 податок на доходи з фізичних осіб за лютий 2022 року
військовий збір за лютий 2022 року в сумі 1000,00 грн UA258147369258147369258147369 1000,00 військовий збір за лютий 2022 року
( таблиця підпункту 3 пункту 6 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
7. При сплаті за оренду державного майна за договором орендної плати (вид орендної плати: 1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток) у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції платник податків заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 цього розділу, такі поля:
( абзац перший пункту 7 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
"Додаткова інформація запису";
"Тип".
У полі "Додаткова інформація запису" платник заповнює інформацію (складові зазначеної інформації розділяються між собою знаком ";" без пропусків) щодо переказу коштів:
( абзац четвертий пункту 7 розділу II із змінами внесеними  згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
податковий номер сторони, з якою укладено договір оренди державного майна (орендаря);
податковий номер сторони, яка уклала договір оренди державного майна (балансоутримувача);
номер договору оренди державного майна;
дата договору оренди державного майна;
податковий номер органу приватизації, який є стороною договору оренди державного майна (орендодавця);
цифрова ознака виду орендної плати державного майна (1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток);
у полі "Тип" платник заповнює код класифікації доходів бюджету.
Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям перерахування Реквізит "Призначення платежу"
додаткова інформація запису тип
1 згідно з договором оренди, укладеним між державним підприємством, органом, установою, організацією (балансоутримувач) (00000000 - податковий номер), господарським товариством (орендар) (11111111 - податковий номер) (N 150 від 02.07.2021) та органом приватизації (орендодавець) (22222222 - податковий номер), плата за оренду державного майна (1 - орендна плата), (код класифікації доходів бюджету 22080200) 00000000;11111111;N 150;02.07.2021;22222222;1 22080200
2 згідно з договором оренди, укладеним між фізичною особою - підприємцем (3333333333 - податковий номер) (N 150 від 02.07.2021) та органом приватизації (22222222 - податковий номер), плата за оренду державного майна (1 - орендна плата), (код класифікації доходів бюджету 22080200) 3333333333;N 150;02.07.2021;22222222;1 22080100
( таблиця пункту 7 розділу II із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
8. У разі сплати податку, збору, платежу та єдиного внеску готівкою платник у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, заповнює відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою.
9. Сплата податку, збору, платежу та єдиного внеску здійснюється платником безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавством, - податковим агентом або представником платника.
III. Заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції органами виконавчої влади
1. При стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС, перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на бюджетні/небюджетні рахунки, списанні коштів передоплати (доплати) митних платежів Держмитслужбою та митницями у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції такі органи заповнюють із переліку полів, наведених у пункті 1 розділу II цього Порядку, такі поля:
"Код виду сплати";
"Додаткова інформація запису".
У полі "Код виду сплати" територіальні органи ДПС, органи державної виконавчої служби, Держмитслужба та митниці заповнюють код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади, згідно з додатком 2 до цього Порядку;
у полі "Додаткова інформація запису" заповнюють інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.
У разі заповнення поля "Додаткова інформація запису" Держмитслужбою або митницями заповнюється інформація щодо переказу коштів, складові якої розділяються між собою знаком ";" без пропусків.
( абзац шостий пункту 1 розділу III із змінами внесеними   згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям перерахування Реквізит "Призначення платежу"
код виду сплати додаткова інформація запису
1 Орган державної виконавчої служби перераховує кошти в рахунок погашення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб, стягнутого з платника в межах виконавчого провадження № 258905180 (виконавчий документ від 02.06.2021 № 23456-10У), на бюджетний рахунок 147 стягнення, виконавче провадження № 258905180, виконавчий документ від 02.06.2021 № 23456-10У
2 Держмитслужба перераховує кошти підприємств з єдиного рахунку, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні платежі, де 43958385 - податковий номер митниці, яка здійснила митне оформлення; 15010100 - код бюджетної класифікації; 01 - код бюджетної програми; С.060 - код символу звітності; 020 - код виду надходжень 351 43958385;15010100;01;С.060;020
3 Волинська митниця перераховує кошти з депозитного рахунку, що підлягають зарахуванню до державного бюджету як митні та інші платежі, де 44029610 - податковий номер митниці; 14070200 - код бюджетної класифікації; 01 - код бюджетної програми; С.050 - код символу звітності; 029 - код виду надходжень 351 43958385;14070200;01;С.050;029
( таблиця пункту 1 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
2. При стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС та перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції такі органи заповнюють із переліку полів, наведених у пункті 1 розділу II цього Порядку, такі поля:
"Номер рахунку";
"Сума податку";
"Додаткова інформація запису".
У полі "Номер рахунку" заповнюють номер бюджетного/небюджетного рахунку;
у полі "Сума податку" заповнюють суму, яка має бути зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок;
у полі "Додаткова інформація запису" заповнюють інформацію щодо переказу коштів у довільній формі.
Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям / декілька напрямів перерахування Реквізит "Призначення платежу"
номер рахунку сума податку додаткова
Додаткова інформація запису
1 Територіальні органи ДПС або органи державної виконавчої служби перераховують кошти на єдиний рахунок у рахунок погашення податкового боргу платника з податку на доходи фізичних осіб на бюджетний рахунок (UA879546213879546213879546213) у сумі 5000,00 грн UA879546213879546213879546213 5000,00 податковий борг з податку на доходи фізичних осіб
2 Територіальні органи ДПС або органи державної виконавчої служби перераховують кошти в сумі 6000,00 грн на єдиний рахунок у рахунок погашення:      
заборгованості з єдиного внеску на небюджетний рахунок (UA245627892132456789132456278) у сумі 2000,00 грн UA578954565123578954651235789 4000,00 податковий борг з податку на прибуток
заборгованості з єдиного внеску на небюджетний рахунок (UA245627892132456789132456278) у сумі 2000,00 грн UA245627892132456789132456278 2000,00 заборгованість з єдиного внеску
( таблиця пункту 2 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
3. У разі коли при стягненні коштів з рахунків / електронних гаманців платників територіальними органами ДПС та перерахуванні коштів з рахунків органів державної виконавчої служби в рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції поле "Номер рахунку" заповнено з помилками, то перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки проводиться на підставі податкової інформації, визначеної пунктом 35-1.5 статті 35-1 Кодексу.
4. У разі внесення до надавача платіжних послуг готівкових коштів, вилучених у рахунок погашення податкового боргу, територіальні органи ДПС у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, вносять відповідну інформацію, яку надавач платіжних послуг використовує в повному обсязі при виконанні платіжної операції на переказ коштів готівкою та перерахуванні таких коштів на бюджетний/єдиний рахунок, рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.
5. При поверненні (перерахуванні) сум грошових зобов'язань, коштів єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави митних, інших платежів, пені на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок або рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції заповнюють такі поля:
"Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції";
"Код виду сплати" (не заповнюється у разі здійснення ДПС підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС та у разі повернення єдиного внеску на єдиний рахунок);
"Сума податку" (лише у разі повернення єдиного внеску на єдиний рахунок);
"Додаткова інформація запису".
У поле "Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції" Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення документа (звернення/висновок), його номер та дату;
у поле "Код виду сплати" Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади, згідно з додатком 2 до цього Порядку;
у поле "Додаткова інформація запису" Казначейство, ДПС та територіальні органи ДПС, Держмитслужба та митниці вносять інформацію щодо суті платежу (підкріплення рахунку територіального органу ДПС / повернення єдиного внеску на інший небюджетний рахунок / повернення єдиного внеску на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг / повернення (перерахування) грошових зобов'язань та пені).
Приклади заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям повернення Реквізит "Призначення платежу"
інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції код виду сплати додаткова інформація запису
тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення номер дата
1 ДПС здійснює підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС згідно зі зверненням цього органу від 27.06.2022 № 1 з метою подальшого повернення ним коштів єдиного внеску Звернення N 1 27.06.2022 - підкріплення рахунку ГУ ДПС у Вінницькій області
2 Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок на поточний рахунок ТОВ "Патріот" у банку (висновок від 28.06.2022 № 30) Висновок N 30 28.06.2022 107 повернення коштів єдиного внеску на рахунок ТОВ "Патріот"
3 Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок ТОВ "Патріот" (висновок від 28.06.2022 № 30) на інший небюджетний рахунок Висновок N 30 28.06.2022 108 повернення єдиного внеску на рахунок ГУ ДПС у Вінницькій області
4 Держмитслужба повертає кошти авансових платежів (передоплати) на рахунок ТОВ "Патріот" (висновок від 28.06.2022 № 30), відкритий у надавача платіжних послуг Електронний висновок N 30 28.06.2022 352 повернення коштів авансових платежів (передоплати)
5 Казначейство на підставі висновку територіального органу ДПС від 28.12.2022 № 55 повертає кошти з бюджетного рахунка на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг Електронний висновок N 55 28.12.2022 107 повернення грошових зобов'язань
6 Казначейство на підставі висновку територіального органу ДПС від 22.12.2022 № 35 перераховує кошти з одного бюджетного рахунка на інший бюджетний рахунок Електронний висновок N 35 22.12.2022 108 перерахування грошових зобов'язань
7 Казначейство на підставі електронного висновку митниці Держмитслужби від 24.11.2022 № 45 повертає кошти з бюджетного рахунка на депозитний рахунок митниці Держмитслужби Електронний висновок N 45 24.11.2022 353 повернення помилково сплачених сум митних платежів
8 Казначейство на підставі електронного висновку митниці Держмитслужби від 24.11.2022 № 45 повертає кошти з бюджетного рахунка на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг Електронний висновок N 45 24.11.2022 353 повернення помилково сплачених сум митних платежів
( таблиця пункту 5 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
6. При поверненні коштів єдиного внеску на єдиний рахунок у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції територіальні органи ДПС заповнюють такі поля:
"Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції";
"Сума податку";
"Додаткова інформація запису".
У поле "Інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції" територіальні органи ДПС вносять тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення документа (висновок/заключення), його номер та дату;
у поле "Сума податку" територіальні органи ДПС вносять суму, яка має бути зарахована на єдиний рахунок;
у поле "Додаткова інформація запису" територіальні органи ДПС вносять інформацію щодо переказу коштів (повернення єдиного внеску на єдиний рахунок).
Приклад заповнення реквізиту "Призначення платежу"
N прикладу Напрям повернення Реквізит "Призначення платежу"
інформація щодо документів, які є підставою для здійснення платіжної інструкції сума податку додаткова інформація запису
тип/код або пропрієтарне (власне) значення / пропрієтарне власне значення номер дата
1 Територіальний орган ДПС повертає єдиний внесок у сумі 5000,00 грн ТОВ "Патріот" (висновок від 28.06.2022 № 30) на єдиний рахунок Висновок N 30 28.06.2022 5000,00 повернення єдиного внеску на єдиний рахунок
( таблиця пункту 6 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
7. Перерахування коштів, стягнутих органами державної виконавчої служби у межах виконавчого провадження, а також стягнутих територіальними органами ДПС під час вжиття заходів з погашення податкового боргу/заборгованості на бюджетні/небюджетні рахунки, здійснюється такими органами за кожним напрямом перерахування, за кожним кодом виду сплати та оформлюється окремою платіжною інструкцією.
( пункт 7 розділу III із змінами внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
8. Формат, структура інформації, яка міститься у відповідних полях реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції та кодів видів сплати при перерахуванні коштів на бюджетний/небюджетний/єдиний рахунок, а також на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг, та з бюджетного, небюджетного, єдиного рахунків, що передається та приймається в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства, Держмитслужби та Казначейства, визначаються відповідними протоколами.
 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО
 
Додаток 1
до Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення
(абзац четвертий пункту 2 розділу II)
Перелік кодів видів сплати, які використовуються платниками
Код виду сплати Назва коду виду сплати
1 2
058 Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені) та/або розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов'язань або податкового боргу
101 Сплата суми податків, зборів, платежів, єдиного внеску
117 Сплата коштів платником податків, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство
121 Сплата адміністративного штрафу
125 Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів
128 Сплата грошових зобов'язань / сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи)
130 Сплата грошових зобов'язань, визначених за результатами камеральних перевірок підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (юридичні особи)
131 Сплата грошових зобов'язань, визначених за результатами документальної/ фактичної перевірки підрозділами, що здійснюють контрольно-перевірочні заходи
136 Сплата грошових зобов'язань, визначених територіальними органами ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з податковим боргом
140 Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску / грошових зобов'язань
145 Сплата розстрочених (відстрочених) сум
200 Сплата зобов'язання за спеціальним дозволом на користування надрами
278 Сплата суми акцизного податку, яка обчислюється при отриманні марок акцизного податку
350 Авансові платежі (передоплата) та грошова застава
354 Сума грошових зобов'язань, визначених митними органами за результатами документальних перевірок та у зв'язку з неподанням в установлений строк митної декларації
355 Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів
356 Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу зі сплати митних платежів у міжнародних правовідносинах
357 Сплата коштів гарантами за виданими гарантіями у разі невиконання платником, відповідальним за сплату митних платежів, обов'язку щодо сплати митних платежів
358 Сплата штрафу за порушення митних правил
( додаток 1 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
 
Додаток 2
до Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення
(абзац четвертий пункту 1 розділу III)
Перелік кодів видів сплати, які використовуються органами виконавчої влади
Код виду сплати Назва коду виду сплати
1 2
01С Надходження коштів у рахунок погашення зафіксованого боргу платника, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство
09Ї Відшкодовано ПДВ на рахунок платника за рішенням суду
09Р Відшкодовано пені з ПДВ за рішенням суду
10К Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів за рішенням суду
10С Повернення на електронний рахунок платника сум ПДВ
051 Надходження до бюджету коштів від реалізації товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 Митного кодексу України, конфіскованих за рішенням суду, товарів, вилучених у рахунок забезпечення стягнення вартості цих товарів
055 Надходження до бюджету коштів від реалізації товарів, поміщених у режим відмови на користь держави
058 Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій, пені), грошових зобов'язань та/або розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов'язань або податкового боргу
059 Надходження до бюджету коштів від реалізації товарів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий
079 Надходження до бюджету коштів від реалізації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених Митним кодексом України
107 Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету/фондів / повернення коштів єдиного внеску з небюджетного рахунку на рахунок платника, відкритий у надавача платіжних послуг
108 Перерахування коштів з бюджетного/небюджетного рахунку на інший / перерахування коштів єдиного внеску з одного небюджетного рахунку на інший небюджетний рахунок (крім здійснення ДПС підкріплення коштами небюджетного рахунку територіального органу ДПС та крім повернення єдиного внеску на єдиний рахунок)
110 Відшкодовано ПДВ на рахунок платника
129 Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються територіальними органами ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік
141 Стягнення до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу з рахунків / електронних гаманців, відкритих у надавача платіжних послуг
142 Стягнення готівки в рахунок погашення податкового боргу
143 Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна, що перебуває у податковій заставі
144 Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок інших джерел
147 Стягнення в межах виконавчого провадження
148 Надходження до бюджету коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах
149 Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів
240 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового
242 Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
248 Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів
258 Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ
351 Перерахування до бюджету суми митних та інших платежів
352 Повернення коштів авансових платежів (передоплати) та грошової застави
353 Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, зарахованих до бюджету
359 Перерахування коштів від реалізації товарів, вилучених для забезпечення стягнення штрафу
420 Зараховано суму бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів
( додаток 2 із змінами внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 29.03.2023 р. № 159 )
____________