• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)

Міністерство фінансів України  | Наказ, Інструкція, Звіт, Порядок, Форма, Положення від 21.01.2016 № 13
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Інструкція, Звіт, Порядок, Форма, Положення
 • Дата: 21.01.2016
 • Номер: 13
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Інструкція, Звіт, Порядок, Форма, Положення
 • Дата: 21.01.2016
 • Номер: 13
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.01.2016 № 13
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 220/28350
Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 288 від 19.02.2018 № 306 від 18.06.2020 № 329 від 08.06.2021 )
З метою виконання вимог Податкового кодексу України, Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та удосконалення нормативно-правових актів, пов’язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів;
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2000 року № 614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2001 року за № 105/5296;
наказ Державної податкової адміністрації України від 20 березня 2001 року № 116 "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 травня 2001 року за № 413/5604;
наказ Державної податкової адміністрації України від 09 липня 2001 року № 279 "Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2001 року за № 724/5915;
наказ Державної податкової адміністрації України від 28 квітня 2004 року № 248 "Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 травня 2004 року за № 652/9251;
наказ Державної податкової адміністрації України від 21 січня 2010 року № 28 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2010 року за № 126/17421;
наказ Державної податкової адміністрації України від 30 листопада 2010 року № 910 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2010 року за № 1278/18573;
пункт 5 наказу Міністерства доходів і зборів України від 28 серпня 2013 року № 417 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1616/24148.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків у частині відображення інших податків, крім податку на додану вартість, не поширюються на розрахункові документи, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп’ютерних систем, до дня набрання чинності цим наказом.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
В. о. МіністраО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра інфраструктури України -
керівник апарату
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
Заступник Голови Національного банку України
Голова Державної фіскальної служби України
Т.в.о Голови
Державної регуляторної служби України
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


В. Омелян

А. Абромавичус
Я.В. Смолій
Р.М. Насіров

В.П. Загородній


С.М. Кондрюк


Д. Олійник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
21.01.2016 № 13
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 лютого 2016 р.
за № 220/28350
ПОЛОЖЕННЯ
про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів
( Заголовок Положення із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Цим Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, які в обов’язковому порядку мають надаватися особам, які отримують або повертають товар, отримують послуги або відмовляються від них, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням інтернету, при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту: продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг; здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів; приймання комерційними агентами банків та небанківськими фінансовими установами готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), за винятком ПТКС, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів.
Розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на надані такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Вимоги цього Положення не поширюються на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білети державних лотерей, квитанції на послуги поштового зв’язку.
( Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею;
господарська одиниця - стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;
літерне позначення ставки податку на додану вартість (далі - ПДВ) - літера, яка відповідає групі товарів (послуг), продаж яких оподатковується ПДВ за однією і тією самою ставкою, або групі товарів (послуг), продаж яких не оподатковується ПДВ;
місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта господарювання (далі - СГ) - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, що зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
назва товару (послуги) - слово, поєднання слів або слова та цифрового коду, які відображають споживчі ознаки товару (послуги) та однозначно ідентифікують товар чи послугу в документообігу СГ;
найменування господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею;
найменування СГ - найменування юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи - підприємця, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), ПП (приватне підприємство) тощо;
податковий номер:
1) код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для платників, які включаються до такого реєстру (юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб - резидентів і нерезидентів);
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
сума розрахунку - сума готівкових коштів, яка отримана від покупця за продані товари (послуги) або видана йому при поверненні товару (рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках), або сума безготівкових коштів у разі застосування електронних платіжних засобів;
сфера призначення - умови проведення розрахункових операцій, які встановлені у цьому Положенні для окремих форм розрахункових документів;
фіскальний номер - сформований відповідно до встановлених правил унікальний номер реєстратора розрахункових операцій, книги обліку розрахункових операцій, який надається органом державної податкової служби при реєстрації відповідного засобу реєстрації розрахункових операцій;
( Абзац чотирнадцятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій - унікальний код, що формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час реєстрації для його ідентифікації;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
фіскальний номер електронного розрахункового документа - унікальний код, що формується реєстратором розрахункових операцій або фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку під час їх реєстрації;
( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
заводський номер реєстратора розрахункових операцій - унікальний номер реєстратора розрахункових операцій, який надається виробником при його виготовленні.
( Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
Термін "реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів" вживається у значенні, наведеному в Податковому кодексі України (далі - Кодекс).
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про валюту і валютні операції", Положенні про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 05 листопада 2014 року № 705 та Положенні про штрихове кодування товарів, затвердженому наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20 серпня 2002 року № 255, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2002 року за № 733/7021, (у редакції наказу Міністерства економіки України від 25 жовтня 2007 року № 355).
( Абзац дев’ятнадцятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021 )
3. Установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів/електронних розрахункових документів.
( Абзац перший пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий.
4. У наведених у додатках до Положення формах розрахункових документів взаєморозміщення написів та даних на полі документа є рекомендованим. Розрахункові документи, визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, є варіантами розрахункових квитанцій, визначених у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".
Написи на розрахункових документах, указані в додатках у кутових дужках (наприклад, <Найменування СГ>), означають надруковані, проштамповані або записані в розрахунковому документі конкретизовані дані про СГ, товар, послугу тощо.
5. Розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій або програмними реєстраторами розрахункових операцій в паперовій та/або електронній формі, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
( Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
ІІ. Фіскальний касовий чек на товари (послуги)
1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі - фіскальний чек) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою № ФКЧ-1 наведений у додатку 1 до цього Положення.
2. Фіскальний чек має містити такі обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування" та повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 4);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 5);
якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру,- кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги) (рядок 6);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 7);
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 8);
цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 9)
назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (рядок 10);
ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 11);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 12);
сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 13);
вид операції (рядок 14);
реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ" (рядок 15);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 16);
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис "Касир" (рядок 17);
підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи "Касир" та "Держатель ЕПЗ" (рядок 18);
позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції (рядок 19);
загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" (рядок 20);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" (рядок 21);
для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ),- окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 22). У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;
заокруглення (рядок 23);
до сплати (рядок 24);
фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 25);
QR-код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 26);
для касового чека, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій:
позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 27), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 28);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 29);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 30);
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 31).
3. Рядки 6-10 фіскального чека повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком.
Якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку.
Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, в фіскальному чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше - вартість без урахування ПДВ.
4. Рядки 11-18 фіскального чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій.
5. Рядки 15, 16, 18 фіскального чека повторюються відповідно до кількості електронних платіжних засобів, з використанням яких здійснюється оплата.
6. Рядок 19 фіскального чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати лише в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок.
7. Рядки 21, 22 фіскального чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
8. У разі якщо загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) не кратна найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, встановленому Національним банком України в якості засобу платежу, результат заокруглення суми оплати у готівковій формі, виконаний відповідно до вимог Національного банку України щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів, друкується після рядка 22 з написом "Заокруглення". Наступним рядком друкується "До сплати" і сума після заокруглення.
( Розділ II в редакції Наказів Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021 )
ІІІ. Фіскальний касовий чек видачі коштів
1. Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі - видатковий чек) - розрахунковий документ/ електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій під час проведення розрахунків у разі видачі коштів покупцеві під час повернення товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках. Фіскальний касовий чек видачі коштів за формою № ФКЧ-2 наведений в додатку 2 до цього Положення.
2. Видатковий чек має містити обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування" та повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 4);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 5);
якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру,- кількість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується) та вартість одиниці виміру товару (послуги) (рядок 6);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 7);
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 8);
цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 9);
назва операції виплати або назва товару (послуги), літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається (рядок 10);
ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 11);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 12);
сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 13);
вид операції (рядок 14);
реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ" (рядок 15);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (назва найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 16);
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно написи "Касир" (рядок 17);
підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед яким друкується відповідно напис "Касир" та "Держатель ЕПЗ" (рядок 18);
позначення форми виплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо), суму коштів за цією формою виплати та валюту операції (рядок 19);
загальна сума виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" (рядок 20);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" (рядок 21);
для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку,- окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами, на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 22). У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;
фіскальний номер видаткового чека / фіскальний номер електронного видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 23);
QR-код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 24);
для видаткового чека, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій: позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений видатковий чек програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 25), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 26);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 27);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 28);
напис "ВИДАТКОВИЙ ЧЕК" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 29).
3. Рядки 6-10 видаткового чека повторюються відповідно до кількості типів операцій виплати, які проведені за одним видатковим чеком. Якщо однотипні операції виплати не повторюються, то відомості про операцію можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то у видатковому чеку друкується сума коштів за кожною операцією виплати з урахуванням ПДВ, інакше - сума коштів без урахування ПДВ.
4. Рядки 11-18 видаткового чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій.
5. Рядок 19 видаткового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення виплати лише в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок.
6. Рядки 21, 22 видаткового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
7. У видатковому чеку, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті додатних та від’ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватися знак "-" (мінус).
( Розділ III в редакції Наказів Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021 )
IV. Розрахункова квитанція
1. Розрахункова квитанція - розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках. Форма № РК-1 розрахункової квитанції наведена в додатку 3 до цього Положення.
2. Розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.
3. Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов'язкові реквізити:
напис "РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ", серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
найменування СГ;
для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери "ІД";
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, - індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН"; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати податковий номер або серію та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи "Назва товару (послуги)", "Вартість о. в." (вартість одиниці виміру), "ПДВ (%)", "Акцизний податок", "Вартість";
рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: назва товару (послуги, назва операції виплати), вартість одиниці виміру товару (суми коштів за однією операцією виплати), ставки акцизного податку, ставки ПДВ у відсотках, вартість товару (суми коштів за здійсненими операціями виплати);
напис "Сума розрахунку (грн, коп.)" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);
напис "Розрахунок провів", рядок для підпису особи, яка здійснює розрахунки;
дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.
4. Корінець розрахункової квитанції повинен містити обов'язкові реквізити:
серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;
напис "Сума розрахунку (грн, коп.), всього" та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;
напис "у тому числі за ставками ПДВ ___ %", суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою ___ %, за ставкою акцизного податку ___, суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується акцизним податком за ставкою ___, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;
рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі реалізації в роздрібній мережі підакцизних товарів - назву товару (з додатковим зазначенням марки для палива) та його вартість;
дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.
5. При виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші реквізити.
V. Спрощена розрахункова квитанція
1. Спрощена розрахункова квитанція - розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій:
за товари або послуги (за винятком реалізації в роздрібній мережі підакцизних товарів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 гривень;
при продажу квитків тривалого користування (на декаду і більш тривалий період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;
при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).
Форма № РК-2 спрощеної розрахункової квитанції наведена в додатку 4 до цього Положення.
2. Спрощена розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.
3. Відривна частина спрощеної розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:
серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
для СГ, що не є платниками ПДВ, - податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) фізичної особи, перед яким друкуються великі літери "ІД";
напис "Всього" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).
4. Корінець спрощеної розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:
серію (чотири літери) та номер (шість цифр), які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;
напис "Всього" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).
5. При виготовленні бланка спрощеної розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші реквізити.
VI. Фіскальний касовий чек за операціями приймання та переказу готівкових коштів через ПТКС
1. Фіскальний касовий чек за операціями з приймання готівки для подальшого її переказу через ПТКС (далі - чек ПТКС) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахунковим операцій, встановленим на ПТКС, під час проведення операцій приймання та переказу готівкових коштів. Форма № ФКЧ-3 касового чека наведена в додатку 5 до цього Положення.
2. Чек ПТКС повинен містити такі реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 2);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 3);
номер ПТКС (рядок 4);
адреса розміщення ПТКС (рядок 5);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, учасником якої є суб’єкт господарювання, найменування платіжної організації платіжної системи) (рядок 6);
код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду (рядок 7);
найменування банку комерційного агента (найменування та код банку, від імені якого надає послуги комерційний агент) (рядок 8);
вид операції, сума переказу, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції (рядок 9);
реквізити отримувача (рядок 10):
вказуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "податковий номер", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
якщо отримувач є юридичною особою, друкуються найменування отримувача, податковий номер, номер рахунку в банку, найменування банку отримувача;
якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача, податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), номер поточного рахунку в банку, найменування банку отримувача;
якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються з використанням електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи;
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 11);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 12);
назва товарів (послуг) (рядок 13);
реквізити платника переказу (рядок 14). Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено більш повну ідентифікацію платника, дозволяється друкувати:
необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "Прізвище" або "Прізвище платника", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди (рядок 15);
форму оплати, загальну суму операції у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" та валюту операції (рядок 16);
літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" - окремим рядком для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ (рядок 17);
фіскальний номер чека ПТКС / фіскальний номер електронного чека ПТКС, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 18);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 19);
окремими рядками для чека ПКТС, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій: позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений чек ПТКС програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 20), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 21);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 22);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратор розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 23);
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ПКТС" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 24).".
Рядки 6-7 чека ПТКС заповнюються у разі надання послуг суб’єктом господарювання - учасником платіжної системи.
Рядок 8 чека ПТКС заповнюються у разі надання послуг комерційним агентом банку.
Рядки 11, 13 чека ПТКС повторюються відповідно до кількості різних назв товарів (послуг), які оплачені за одним чеком. Якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій / програмний реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше - вартість без урахування ПДВ.
Рядок 16 чека ПТКС повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати лише в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка.
Рядок 17 чека ПТКС повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
( Розділ VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
Роздiл VII Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів
1. Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів (далі - чек видачі коштів держателям карток) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) реєстратором розрахункових операцій під час проведення операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів. Форма № ФКЧ-4 чека видачі коштів держателям карток наведена в додатку 6 до цього Положення.
2. Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів має містити такі обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування", повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/ квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 4);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 5);
ідентифікатор еквайрингової установи (еквайра), що дає змогу її ідентифікувати (рядок 6);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 7);
назва операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, сума виплачених готівкових коштів держателю електронного платіжного засобу у межах чека, назва валюти в якій здійснено операцію виплати готівкових коштів (рядок 8);
сума комісійної винагороди (рядок 9);
реквізити електронного платіжного засобу, які дозволені правилами безпеки платіжної системи (рядок 10);
назва платіжної системи (рядок 11);
код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або транзакції в платіжній системі (рядок 12);
фіскальний номер чека / фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 13);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій) (рядок 14);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН" (рядок 15);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій перед яким друкуються великі літери "ФН" (рядок 16);
напис "ЧЕК ВИДАЧІ КОШТІВ" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 17).
3. Правила платіжних систем та/або внутрішньобанківські правила можуть передбачати також інші додаткові реквізити документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів.
( Положення доповнено новим розділом VII згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
Розділ VIII. Фіскальний касовий чек за операцією з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі
1. Фіскальний касовий чек за операцією з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі - чек з торгівлі валютними цінностями) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій при проведенні операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Форма № ФКЧ-5 чека з торгівлі валютними цінностями наведена в додатку 7 до цього Положення.
2. Чек з торгівлі валютними цінностями має містити такі обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування" та повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
податковий номер, перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 4);
ідентифікатор платіжного пристрою (у разі наявності) (рядок 5);
адреса розміщення платіжного пристрою (у разі наявності) (рядок 6);
реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ" (у разі наявності) (рядок 7);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (у разі наявності) (рядок 8);
код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду (у разі наявності) (рядок 9);
назва операції (купівля, продаж, обмін іноземної валюти, операція "сторно") (рядок 10);
назва і код прийнятої валюти (рядок 11);
сума прийнятої валюти (рядок 12);
курс (рядок 13);
назва і код валюти до видачі (рядок 14);
сума валюти до видачі (рядок 15);
сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 16);
дані про клієнта (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи) (рядок 17);
додаткові реквізити, які необхідні для проведення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (зазначаються у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 18);
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис "Касир" (рядок 19);
заокруглення (рядок 20);
до сплати (рядок 21);
фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 22);
QR-код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 23);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 24);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН", або фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 25);
напис "ЧЕК З ТОРГІВЛІ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 26).
3. Рядки 5-9 (у разі необхідності) зазначаються для операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій сфері, які здійснюються через платіжні пристрої з використанням електронних платіжних засобів.
4. Рядки 17, 18 заповнюються (у разі необхідності) лише під час здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства України про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
5. У разі якщо загальна сума здійсненої операції (отриманих послуг) не кратна найменшому номіналу грошових знаків національної валюти, встановленому Національним банком України в якості засобу платежу, результат заокруглення суми оплати у готівковій формі, виконаний відповідно до вимог Національного банку України щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів, друкується після рядка 19 з написом "Заокруглення". Наступним рядком друкується "До сплати" і сума після заокруглення.
( Положення доповнено новим розділом VIII згідно з Наказом Міністерства фінансів № 329 від 08.06.2021 )
ІX. Прикінцеві положення
( У розділі слово "фіскальною" замінено словом "податковою" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020 )
За поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади для підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління, Міністерством фінансів України разом з Державною податковою службою України можуть бути встановлені інші форма та зміст розрахункових документів.
Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк
Додаток 1
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу ІІ)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
на товари (послуги) (Форма № ФКЧ-1)
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 288 від 19.02.2018; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021 )
Додаток 2
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу ІІІ)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
видачі коштів (Форма № ФКЧ-2)
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 288 від 19.02.2018; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021 )
Додаток 3
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів/електронних розрахункових документів
(пункт 1 розділу ІV)
РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 329 від 08.06.2021 )
Додаток 4
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів/електронних розрахункових документів
(пункт 1 розділу V)
СПРОЩЕНА РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ
( Див. текст )( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 329 від 08.06.2021 )
Додаток 5
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів/електронних розрахункових документів
(пункт 1 розділу VІ)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
за операціями з приймання готівки для подальшого її переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) (Форма № ФКЧ-3)
( Див. текст )( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 288 від 19.02.2018; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 329 від 08.06.2021 )
Додаток 6
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів/електронних розрахункових документів
(пункт 1 розділу VII)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів (Форма № ФКЧ-4)
( Див. текст )( Положення доповнено новим Додатком 6 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 329 від 08.06.2021 )
Додаток 7
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу VIII)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
за операцією з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (Форма № ФКЧ-5)
( Див. текст )( Положення доповнено новим Додатком 7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 329 від 08.06.2021 )