• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України

Державна податкова адміністрація України  | Наказ, Форма типового документа, Довідка від 21.01.2010 № 28 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка
 • Дата: 21.01.2010
 • Номер: 28
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа, Довідка
 • Дата: 21.01.2010
 • Номер: 28
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.01.2010 N 28
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2010 р.
за N 126/17421
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 13 від 21.01.2016 )
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів N 417 від 28.08.2013 )
Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", з метою удосконалення нормативно-правових актів, пов'язаних із реєстрацією, опломбуванням та застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,
НАКАЗУЮ:
( Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації N 614 від 01.12.2000, до якого вносились зміни )
1. Унести до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 107/5298 (із змінами), такі зміни:
1.1. Слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та абревіатуру "СПД" замінити абревіатурою "СГ";
1.2. Додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.
2. У Положенні про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296 (із змінами), слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та абревіатуру "СПД" замінити абревіатурою "СГ".
( Пункт 3 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації N 614 від 01.12.2000, до якого вносились зміни )
3. У Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 106/5297 (із змінами), слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та абревіатуру "СПД" замінити абревіатурою "СГ".
4. У Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 108/5299 (із змінами), слова "суб'єкти підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку та абревіатуру "СПД" замінити абревіатурою "СГ".
5. Департаменту податкового контролю юридичних осіб (Удачина І.М.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу через засоби масової інформації та розміщення на веб-сайті ДПА України.
7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови ДПА України Рубан Н.І.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
Перший заступник
Міністра фінансів України
С.В.БурякО.Кужель

І.Уманський
( Додаток 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації N 614 від 01.12.2000, до якого вносились зміни )
Додаток 2
до Порядку реєстрації,
опломбування та застосування
реєстраторів розрахункових
операцій за товари (послуги)
( z0107-01 )
ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій
Державною податковою інспекцією _________________________________
(повна назва органу ДПС)
зарезервовано фіскальний номер ___________________ для реєстратора
розрахункових операцій
------------------------------------------------------------------
|Модифікація реєстратора розрахункових| |
|операцій | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Заводський номер | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Версія програмного забезпечення | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Виробник (постачальник) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Дата виготовлення | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Строк служби | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Належить суб'єкту господарювання | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Назва господарської одиниці (адреса) | |
------------------------------------------------------------------
Сфера застосування РРО __________________________________________
Довідка дійсна до _______ годин "___" _______________ 20__ року.
Довідку видано "___" ____________ 20__ року.
Відповідальна особа органу ДПС __________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)
Примірник довідки отримав _______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали представника СГ)