• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614

Державна податкова адміністрація України  | Наказ від 20.03.2001 № 116 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 20.03.2001
 • Номер: 116
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 20.03.2001
 • Номер: 116
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 116 від 20.03.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 травня 2001 р.
за N 413/5604
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 13 від 21.01.2016 )
Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 N 614
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів N 417 від 28.08.2013 )
Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та з метою врахування пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
НАКАЗУЮ:
1. Внести такі зміни та доповнення:
1.1. Пункт 5 наказу Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року N 614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296, після слова "оприлюднення" доповнити словами "і вводиться в дію з 1 липня 2001 року".
1.2. У Положенні про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296:
з розділу 2 виключити пункт 2.3. Вважати відповідно пункти 2.4-2.7 пунктами 2.3-2.6, далі по тексту посилання на пункт 2.7 замінити посиланням на пункт 2.6;
у назві розділу 11, у пунктах 11.1 та 11.3 після слова "послуги" додати слово "підприємств".
( Підпункт 1.3 пункту 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації N 614 від 01.12.2000, до якого вносились зміни )
1.3. У Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 106/5297:
в абзаці п'ятому розділу 1 слово "голографічного" замінити на слово "самоклейного";
пункт 2.1 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати книги ОРО за місцезнаходженням цих філій";
пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"На господарські одиниці підприємств поштового зв'язку незалежно від кількості зареєстрованих РРО та книг ОРО до них (додаток 2) можна реєструвати також книгу ОРО за формою, зазначеною у пункті 2.4";
пункт 12.2 виключити.
( Підпункт 1.4 пункту 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Документа Державної податкової адміністрації N 614 від 01.12.2000, до якого вносились зміни )
1.4. У Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 107/5298:
пункт 2.2 розділу 2 доповнити абзацом такого змісту:
"Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій";
в абзаці четвертому пункту 2.3 розділу 2 слова "тимчасового використання господарської одиниці" замінити на слова "користування господарською одиницею";
абзац другий пункту 4.6 розділу 4 перед словом "зберігання" доповнити словами "ведення поточної, а також".
2. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І.В.
Голова М.Я.Азаров