• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів

Державна податкова адміністрація України  | Наказ від 09.07.2001 № 279 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 09.07.2001
 • Номер: 279
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 09.07.2001
 • Номер: 279
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 279 від 09.07.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2001 р.
за N 724/5915
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 13 від 21.01.2016 )
Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів
Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та з метою врахування пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни та доповнення до деяких нормативно-правових актів, а саме:
Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за N 105/5296;
Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за N 106/5297;
Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за N 107/5298.
2. Начальнику управління організації оперативного контролю Головного управління податкового аудиту Німченку С.М. забезпечити подання наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В.О. забезпечити публікацію наказу в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кальніченка І.В.
Голова М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
09.07.2001 N 279
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2001 р.
за N 724/5915
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
1. У Положенні про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за N 105/5296:
1.1. Розділ 1 доповнити абзацом такого змісту:
"Сфера призначення - умови проведення розрахункових операцій, які встановлені у даному Положенні для окремих форм розрахункових документів".
1.2. Пункт 2.1 розділу 2 після слів "одного з обов'язкових реквізитів" доповнити словами "а також недотримання сфери призначення".
1.3. У пункті 2.2 розділу 2 цифру "7" замінити на цифру "8".
1.4. У пункті 5.1 розділу 5 слово "розрахунків" замінити на слова "розрахункових операцій".
1.5. У пункті 6.1 розділу 6, пункті 7.1 розділу 7, пункті 8.1 розділу 8, пункті 9.1 розділу 9 слова "відповідно до п.2.6. Положення" замінити словами "з урахуванням вимог установлених відповідними центральними органами виконавчої влади".
1.6. Після розділу 11 ввести новий розділ 12 такого змісту:
"12. Спрощена розрахункова квитанція
12.1. Спрощена розрахункова квитанція - це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій:
за продані товари (надані послуги), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;
при продажу квитків тривалого користування (на декаду і більш тривалий період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;
при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).
Форма N РК-2 спрощеної розрахункової квитанції наведена в додатку 8.
12.2. Спрощена розрахункова квитанція складається з двох частин - корінця та відривної частини.
12.3. Відривна частина спрощеної розрахункової квитанції повинна містити обов'язкові реквізити:
серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи, перед яким написані (надруковані) великі літери "ІД";
напис "Всього" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).
12.4. Корінець спрощеної розрахункової квитанції повинен містити обов'язкові реквізити:
серію (чотири літери) та номер (шість цифр), які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;
напис "Всього" та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).
12.5. При виготовленні бланка спрощеної розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов'язкові реквізити".
1.7. Розділ 12 Положення вважати розділом 13.
1.8. Доповнити Положення додатком 8 такого змісту:
"Додаток 8 до Положення
про форму та зміст
розрахункових документів
СПРОЩЕНА РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ
Форма N РК-2
------------------------------------------------------------------
| АААА N 000000 | | АААА N 000000 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
------------------------------------------------------------------
Примітка. На одній сторінці розрахункової книжки може розміщатися довільна кількість спрощених розрахункових квитанцій згідно з наведеною нижче схемою за умови забезпечення місця для записування суми розрахунку, а також чіткого позначення серій та номерів спрощених розрахункових квитанцій.
------------------------------------------------------------------
| АААА N 000001 | | АААА N 000001 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000002 | | АААА N 000002 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000003 | | АААА N 000003 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000004 | | АААА N 000004 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000005 | | АААА N 000005 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000006 | | АААА N 000006 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000007 | | АААА N 000007 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000008 | | АААА N 000008 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000009 | | АААА N 000009 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
|----------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| АААА N 000010 | | АААА N 000010 ІД <код (номер)> |
| | | |
| Всього _____<сума>_____ | | Всього _______<сума>_______ |
| | | |
------------------------------------------------------------------
Заступник начальника управління
організації оперативного контролю

В.П. Дьячков