• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів

Державна податкова адміністрація України  | Наказ від 28.04.2004 № 248 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.04.2004
 • Номер: 248
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Державна податкова адміністрація України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 28.04.2004
 • Номер: 248
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.04.2004 N 248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2004 р.
за N 652/9251
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 13 від 21.01.2016 )
Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів
Відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів, пов'язаних із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, використанням книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни та доповнення до:
форми N ЗВР-1 "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)", затвердженої наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296 (додаються);
Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 105/5296 (додаються);
Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 106/5297 (додаються);
Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 107/5298 (додаються);
Порядку подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2000 N 614 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за N 108/5299 (додаються).
2. Вимоги щодо друкування у фіскальному та видатковому касових чеках логотипа виробника не поширювати на реєстратори розрахункових операцій, що не відповідають Вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 199. Дозволити застосування розрахункових книжок старого зразка до їх повного використання.
3. Департаменту податкового аудиту та валютного контролю (Боєнко Л.Є.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Гриба Ю.В.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після опублікування у засобах масової інформації, крім вимог до фіскального та видаткового касових чеків реєстратора розрахункових операцій, з яким з'єднаний або поєднаний платіжний термінал. Зазначені вимоги набирають чинності після затвердження відповідних технічних вимог, а вимоги щодо подання акта введення в експлуатацію реєстраторів розрахункових операцій - після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Державний комітет України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
Голова
Державний комітет України з питань
житлово-комунального господарства
Голова
Державний комітет зв'язку
та інформатизації України
Виконуючий обов'язки Голови
Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції України
Виконуючий обов'язки Міністра
Міністерство транспорту України
Міністр
Державний комітет України
з питань фізичної культури і спорту
Голова
Ю.Ф.Кравченко
Ю.Авксентьєв


Г.Семчук


Л.Нетудихата


В.Першин

Г.Кірпа


М.Костенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.04.2004 N 248
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до форми N ЗВР-1 "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій (розрахункових книжок)" ( z0108-01 )
1. Назву форми після слова "операцій" доповнити словами "та книг обліку розрахункових операцій".
2. У графі 3 таблиці слова "номер розрахункової книжки" замінити на слова "книги обліку розрахункових операцій".
Директор Департаменту
податкового аудиту та
валютного контролю


Л.Є.Боєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.04.2004 N 248
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 травня 2004 р.
за N 652/9251
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Положення про форму та зміст розрахункових документів ( z0105-01 )
1. Розділ 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
Авторизація, держатель платіжної картки, код авторизації, платіжна картка, платіжна система, платіжний термінал - згідно з Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 N 367 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за N 954/6145 (зі змінами та доповненнями)".
2. В абзаці першому пункту 2.2 розділу 2 слова "за додатками 3-8, а також білети державних лотерей та квитанції на послуги поштового зв'язку" замінити на слова "визначені цим Положенням, крім тих, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій".
3. Пункт 2.6 розділу 2 після слів "за затвердженими зразками" доповнити словами "у випадках, визначених цим Положенням".
4. Абзац п'ятнадцятий пункту 3.2 розділу 3 доповнити словами "та логотип виробника".
5. Розділ 3 доповнити пунктом 3.6 такого змісту:
"3.6. У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з'єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек повинен додатково містити такі обов'язкові реквізити:
реквізити платіжної картки (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери "ПК";
напис "Код авт." та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням платіжних карток без виконання процедур авторизації;
підпис касира та підпис держателя платіжної картки (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи "Касир" та "Держатель ПК".
6. Абзац п'ятнадцятий пункту 4.2 розділу 4 доповнити словами "та логотип виробника".
7. Розділ 4 доповнити пунктом 4.7 такого змісту:
"4.7. У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з'єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, видатковий чек повинен додатково містити обов'язкові реквізити, визначені в пункті 3.6 розділу 3 цього Положення".
8. У пункті 5.1 розділу 5 слова "відповідно до п. 2.6 Положення", "продані" та "надані" вилучити.
9. У пункті 5.3 розділу 5:
9.1. Абзац сьомий доповнити словами "а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів - найменування товару та його вартість".
9.2. В абзаці десятому слова "рядок для запису дати" замінити на слово "дату".
10. Пункт 5.4 розділу 5 доповнити новими абзацами такого змісту:
"рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів - найменування товару та його вартість;
дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків".
11. Абзац другий пункту 12.1 розділу 12 викласти в такій редакції:
"за товари або послуги (за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 гривень".
12. Доповнити Положення розділом 13 такого змісту:
"13. Розрахункові документи для залізничного транспорту
13.1. Розрахункові документи для залізничного транспорту - це проїзні та перевізні документи, бланки яких виготовлені друкарським способом відповідно до п. 2.6 Положення, а окремі реквізити заповнюються з використанням автоматизованих систем керування або ручним способом при проведенні розрахункових операцій.
13.2. Форма і зміст проїзних та перевізних документів для залізничного транспорту встановлені Порядком оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України від 24.10.2001 N 712/431 "Про затвердження Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті" та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.2002 за N 116/6404.
13.3. Квитки приміського сполучення за кодами 101 і 102, абонементні квитки пільговий та повний, квиток вихідного дня місячний, квитанції за кодами ЛУ-99, ГУ-57, ГУ-57а, МД4-3 та ЛУ-9 є формами розрахункових квитанцій для оформлення розрахунків за послуги з перевезення пасажирів, багажу та інші послуги у випадках, коли законом передбачено використання розрахункової книжки".
У зв'язку з цим розділ 13 вважати розділом 14, а пункт 13.1 - пунктом 14.1.
13. У додатку 1 до Положення у формі N ФКЧ-1 рядок з написом "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" доповнити написом "<логотип виробника>".
14. У додатку 2 до Положення у формі N ФКЧ-2 рядок з написом "ВИДАТКОВИЙ ЧЕК" доповнити написом "<логотип виробника>".
15. У додатку 3 до Положення:
15.1. Корінець форми N РК-1 перед словами "Сума розрахунку" доповнити чотирма порожніми рядками та рядком з написом "Дата".
15.2. Доповнити додаток новим абзацом такого змісту:
"Примітка. Порожні рядки в корінці розрахункової квитанції призначені для запису найменування і вартості товарів (послуг)".
Директор Департаменту
податкового аудиту та
валютного контролю


Л.Є.Боєнко