Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13

Міністерство фінансів України Наказ від 18.06.2020 №306
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 18.06.2020

Номер 306

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2020 № 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2020 р.
за № 624/34907
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13
Відповідно до статті 8 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350 (зі змінами), такі зміни:
1) заголовок наказу після слів "зміст розрахункових документів" доповнити словами "/електронних розрахункових документів";
2) абзац другий пункту 1 після слів "розрахункових документів" доповнити словами "/електронних розрахункових документів".
2. Затвердити Зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350 (зі змінами), що додаються.
3. Установити що:
Вимоги до форми і змісту розрахункових документів у частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб’єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
До 01 серпня 2021 року вимоги до форми і змісту розрахункових документів в частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб’єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом.
До 01 серпня 2021 року реєстратори розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом, за наявності технічних можливостей мають бути доопрацьовані їх виробниками (постачальниками) відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" з метою забезпечення можливості виконання всіх вимог до форми і змісту розрахункових документів, відповідно до цього наказу.
4. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2020 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
цифрової трансформації України

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Міністр інфраструктури України

Заступник Голови
Національного банку України

Голова Державної податкової служби України

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниЛ. Рабчинська


І. Петрашко

В. Криклій


С. Холод

О. Любченко


Г. ОсовийР. Іллічов


О. Мірошніченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 червня 2020 року № 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2020 р.
за № 624/34907
ЗМІНИ
до Положення про форму та зміст розрахункових документів
1. Заголовок Положення доповнити словами "/електронних розрахункових документів".
2. У розділі І:
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Цим Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів / електронних розрахункових документів, які в обов’язковому порядку мають надаватися особам, які отримують або повертають товар, отримують послуги або відмовляються від них, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням інтернету, при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту: продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг; здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, якщо такі операції виконуються не в касах банків; здійснення операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів; приймання комерційними агентами банків та небанківськими фінансовими установами готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), за винятком ПТКС, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів.
Розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї реєстратора розрахункових операцій чи дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на надані такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
Вимоги цього Положення не поширюються на розрахункові проїзні та перевізні документи на залізничному (крім приміського) й авіаційному транспорті, квитки на міські та приміські автомобільні маршрути, міський електротранспорт, білети державних лотерей, квитанції на послуги поштового зв’язку.";
у пункті 2:
в абзаці чотирнадцятому слово "фіскальної" замінити словом "податкової", слово "обліку" замінити словом "реєстрації";
після абзацу чотирнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій - унікальний код, що формується фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється програмному реєстратору розрахункових операцій під час реєстрації для його ідентифікації;
фіскальний номер електронного розрахункового документа - унікальний код, що формується реєстратором розрахункових операцій або фіскальним сервером контролюючого органу та присвоюється електронному розрахунковому документу, електронному фіскальному звіту та електронному фіскальному звітному чеку під час їх реєстрації;
заводський номер реєстратора розрахункових операцій - нікальний номер реєстратора розрахункових операцій, який надається виробником при його виготовленні.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий, шістнадцятий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим, дев’ятнадцятим;
абзац дев’ятнадцятий доповнити словами та цифрами:
"та Положенні про штрихове кодування товарів, затвердженому наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20 серпня 2002 року № 255, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2002 року за № 733/7021, (у редакції наказу Міністерства економіки України від 25 жовтня 2007 року № 355).";
абзац перший пункту 3 доповнити словами "/електронних розрахункових документів";
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5. Розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій або програмними реєстраторами розрахункових операцій в паперовій та/або електронній формі, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.".
3. Розділи II, III викласти у такій редакції:
"II. Фіскальний касовий чек на товари (послуги)
1. Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі - фіскальний чек) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Фіскальний касовий чек на товари (послуги) за формою № ФКЧ-1 наведений у додатку 1 до цього Положення.
2. Фіскальний чек має містити такі обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування" та повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/ квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 4);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 5);
якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру,- кількість, вартість одиниці виміру придбаного товару (отриманої послуги) (рядок 6);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 7);
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 8);
назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (рядок 9);
ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);
сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);
вид операції (рядок 13);
реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ" (рядок 14);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис "Касир" (рядок 16);
підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи "Касир" та "Держатель ЕПЗ" (рядок 17);
позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит, тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції (рядок 18);
загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" (рядок 19);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" (рядок 20);
для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ),- окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 21). У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;
заокруглення (рядок 22);
до сплати (рядок 23);
фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 24);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 25);
для касового чека, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій:
позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 26), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 27);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 28);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 29);
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 30).
3. Рядки 6-9 фіскального чека повторюються відповідно до кількості різних найменувань товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком.
Якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку.
Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, в фіскальному чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше - вартість без урахування ПДВ.
4. Рядки 10-17 фіскального чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій.
5. Рядки 14, 15, 17 фіскального чека повторюються відповідно до кількості електронних платіжних засобів, з використанням яких здійснюється оплата.
6. Рядок 18 фіскального чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати лише в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок.
7. Рядки 20, 21 фіскального чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
8. У разі якщо загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) не кратна най меншому номіналу грошових знаків національної валюти, встановленому Національним банком України в якості засобу платежу, результат заокруглення суми оплати у готівковій формі, виконаний відповідно до вимог Національного банку України щодо оптимізації обігу монет дрібних номіналів, друкується після рядка 21 з написом "Заокруглення". Наступним рядком друкується "До сплати" і сума після заокруглення.
III. Фіскальний касовий чек видачі коштів
1. Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі - видатковий чек) - розрахунковий документ/ електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій під час проведення розрахунків у разі видачі коштів покупцеві під час повернення товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках. Фіскальний касовий чек видачі коштів за формою № ФКЧ-2 наведений в додатку 2 до цього Положення.
2. Видатковий чек має містити обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування" та повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/ квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 4);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 5);
якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру,- кількість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується) та вартість одиниці виміру товару (послуги) (рядок 6);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 7);
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 8);
назва операції виплати або назва товару (послуги), літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається (рядок 9);
ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати (рядок 10);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 11);
сума комісійної винагороди (у разі наявності) (рядок 12);
вид операції (рядок 13);
реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери "ЕПЗ" (рядок 14);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (назва найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду) (рядок 15);
підпис касира (якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно написи "Касир" (рядок 16);
підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед яким друкується відповідно напис "Касир" та "Держатель ЕПЗ" (рядок 17);
позначення форми виплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо), суму коштів за цією формою виплати та валюту операції (рядок 18);
загальна сума виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" (рядок 19);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" (рядок 20);
для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку,- окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами, на початку рядка друкується назва такого податку (рядок 21). У реквізиті "Акцизний податок" його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення;
фіскальний номер видаткового чека / фіскальний номер електронного видаткового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 22);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 23);
для видаткового чека, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій: позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений видатковий чек програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 24), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 25);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 26);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 27);
напис "ВИДАТКОВИЙ ЧЕК" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 28).
3. Рядки 6-9 видаткового чека повторюються відповідно до кількості типів операцій виплати, які проведені за одним видатковим чеком. Якщо однотипні операції виплати не повторюються, то відомості про операцію можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то у видатковому чеку друкується сума коштів за кожною операцією виплати з урахуванням ПДВ, інакше - сума коштів без урахування ПДВ.
4. Рядки 10-17 видаткового чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій.
5. Рядок 18 видаткового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення виплати лише в готівковій формі дозволяється не друкувати цей рядок.
6. Рядки 20, 21 видаткового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядки за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
7. У видатковому чеку, надрукованому реєстратором розрахункових операцій, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті додатних та від’ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватися знак "–" (мінус).".
4. Розділ VI викласти у такій редакції:
"VI. Фіскальний касовий чек за операціями прийманнята переказу готівкових коштів через ПТКС
1. Фіскальний касовий чек за операціями з приймання готівки для подальшого її переказу через ПТКС (далі - чек ПТКС) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахунковим операцій, встановленим на ПТКС, під час проведення операцій приймання та переказу готівкових коштів. Форма № ФКЧ-3 касового чека наведена в додатку 5 до цього Положення.
2. Чек ПТКС повинен містити такі реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 2);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 3);
номер ПТКС (рядок 4);
адреса розміщення ПТКС (рядок 5);
напис "ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" (найменування платіжної системи, учасником якої є суб’єкт господарювання, найменування платіжної організації платіжної системи) (рядок 6);
код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду (рядок 7);
найменування банку комерційного агента (найменування та код банку, від імені якого надає послуги комерційний агент) (рядок 8);
вид операції, сума переказу, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції (рядок 9);
реквізити отримувача (рядок 10):
вказуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "податковий номер", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
якщо отримувач є юридичною особою, друкуються найменування отримувача, податковий номер, номер рахунку в банку, найменування банку отримувача;
якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача, податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), номер поточного рахунку в банку, найменування банку отримувача;
якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються з використанням електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи;
цифрове значення штрихового коду товару (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення - за бажанням платника) (рядок 11);
код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством) (рядок 12);
назва товарів (послуг) (рядок 13);
реквізити платника переказу (рядок 14). Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено більш повну ідентифікацію платника, дозволяється друкувати:
необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, "Прізвище" або "Прізвище платника", при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди (рядок 15);
форму оплати, загальну суму операції у межах чека, перед якою друкується слово "СУМА" або "УСЬОГО" та валюту операції (рядок 16);
літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери "ПДВ" - окремим рядком для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ (рядок 17);
фіскальний номер чека ПТКС / фіскальний номер електронного чека ПТКС, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 18);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО) (рядок 19);
окремими рядками для чека ПКТС, що створюється програмним реєстратором розрахункових операцій: позначку щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений чек ПТКС програмним реєстратором розрахункових операцій (рядок 20), контрольне число, сформоване в режимі офлайн (рядок 21);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН". Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається (рядок 22);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН" або фіскальний номер програмного реєстратор розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ФН ПРРО" (рядок 23);
напис "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК ПКТС" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 24).".
Рядки 6-7 чека ПТКС заповнюються у разі надання послуг суб’єктом господарювання - учасником платіжної системи.
Рядок 8 чека ПТКС заповнюються у разі надання послуг комерційним агентом банку.
Рядки 11, 13 чека ПТКС повторюються відповідно до кількості різних назв товарів (послуг), які оплачені за одним чеком. Якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій / програмний реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше - вартість без урахування ПДВ.
Рядок 16 чека ПТКС повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати лише в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка.
Рядок 17 чека ПТКС повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.
5. Після розділу VI доповнити новим розділом VII такого змісту:
"Розділ VII Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів
1. Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів (далі - чек видачі коштів держателям карток) - розрахунковий документ / електронний розрахунковий документ, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) реєстратором розрахункових операцій під час проведення операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів. Форма № ФКЧ-4 чека видачі коштів держателям карток наведена в додатку 6 до цього Положення.
2. Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів має містити такі обов’язкові реквізити:
найменування суб’єкта господарювання (рядок 1);
назва господарської одиниці - найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику "Типи об’єктів оподаткування", повідомлене ДПС формою 20-ОПП (рядок 2);
адреса господарської одиниці - адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку/офісу/ квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП (рядок 3);
для СГ, що зареєстровані як платники ПДВ,- індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Кодексом; перед номером друкуються великі літери "ПН" (рядок 4);
для СГ, що не є платниками ПДВ,- податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), перед яким друкуються великі літери "ІД" (рядок 5);
ідентифікатор еквайрингової установи (еквайра), що дає змогу її ідентифікувати (рядок 6);
ідентифікатор платіжного пристрою (рядок 7);
назва операції з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів, сума виплачених готівкових коштів держателю електронного платіжного засобу у межах чека, назва валюти в якій здійснено операцію виплати готівкових коштів (рядок 8);
сума комісійної винагороди (рядок 9);
реквізити електронного платіжного засобу, які дозволені правилами безпеки платіжної системи (рядок 10);
назва платіжної системи (рядок 11);
код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або транзакції в платіжній системі (рядок 12);
фіскальний номер чека / фіскальний номер електронного касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції (рядок 13);
QR - код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій) (рядок 14);
заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери "ЗН" (рядок 15);
фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій перед яким друкуються великі літери "ФН" (рядок 16);
напис "ЧЕК ВИДАЧІ КОШТІВ" та графічне зображення найменування або логотипу виробника (рядок 17).
3. Правила платіжних систем та/або внутрішньобанківські правила можуть передбачати також інші додаткові реквізити документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів.".
У зв’язку з цим розділ VII вважати відповідно розділом VIII.
6. У розділі VIII слово "фіскальною" замінити словом "податковою".
7. Додатки 1, 2, 5 до Положення викласти у новій редакції, що додаються.
8. Доповнити Положення новим додатком 6, що додається.
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
Додаток 1
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу II)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
на товари (послуги)
(Форма № ФКЧ-1)
Додаток 2
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу III)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
видачі коштів
(Форма № ФКЧ-2)
Додаток 5
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу VI)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
за операціями з приймання готівки для подальшого її переказу через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС)
(Форма № ФКЧ-3)
Додаток 6
до Положення про форму та зміст
розрахункових документів
(пункт 1 розділу VII)
ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК
за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів
(Форма № ФКЧ-4)
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2020 № 306
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2020 р.
за № 624/34907
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!