Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду

Національний банк України Постанова, Перелік, Положення від 29.11.2019 №143
Остання редакція від 29.11.2019. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Положення

Дата 29.11.2019

Номер 143

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 04.12.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
29.11.2019 № 143
Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про оборону України", "Про банки і банківську діяльність", нормативно-правових актів Національного банку України з питань архівної справи, а також з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи в умовах особливого періоду Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України, перелік яких додається.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Романа Борисенка.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 61
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 листопада 2019 року № 143
Положення
про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про оборону України", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань архівної справи і визначає порядок зберігання Національним банком та банками України документів в умовах особливого періоду.
2. Вимоги цього Положення поширюються на Національний банк та банки України і є обов'язковими для виконання.
3. Термін "особливий період" уживається в цьому Положенні в значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України". Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.
4. Залежно від рівня ризику для банківської системи України, масштабу загрози, інших факторів визначаються три етапи функціонування банківської системи України в умовах особливого періоду (далі - етапи особливого періоду):
1) перший етап - оголошення мобілізації на всій території України та/або введення в окремих місцевостях України воєнного стану без обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб;
2) другий етап - оголошення мобілізації на всій території України та введення в окремих місцевостях України воєнного стану у зв'язку зі збройною агресією чи загрозою нападу, небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності з тимчасовими обмеженнями конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб;
3) третій етап - оголошення мобілізації на всій території України та введення воєнного стану на всій території України у зв'язку зі збройною агресією чи загрозою нападу, загрозою державній незалежності України, її територіальній цілісності з тимчасовими обмеженнями конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб.
5. Види документів і строки їх зберігання незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний), визначаються відповідно до Правил застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 27 листопада 2018 року № 130 (зі змінами).
6. Національний банк здійснює підготовку документів до евакуації та знищення відповідно до Порядку забезпечення евакуації, зберігання та знищення документів в умовах особливого періоду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року № 3194/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2019 року за № 1132/34103.
II. Забезпечення зберігання документів Національним банком та банками України
7. Національний банк та банки України на першому та другому етапах особливого періоду здійснюють зберігання документів відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.
8. Банки України, діяльність яких обмежена або зупинена на другому або третьому етапі особливого періоду, забезпечують зберігання документів, які утворилися в їх діяльності до зупинення або обмеження діяльності.
9. Національний банк та уповноважені банки України, які включено до переліку банків, що залучаються до роботи (здійснення операцій) в умовах особливого періоду (далі - уповноважені банки України) на третьому етапі особливого періоду забезпечують зберігання документів, які призначені для обов'язкового зберігання в умовах особливого періоду відповідно до пункту 10 цього Положення.
III. Визначення документів, призначених для обов'язкового зберігання в умовах особливого періоду
10. На третьому етапі особливого періоду зберіганню підлягають документи Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу).
11. Окремі документи тимчасового (до 10 років включно) зберігання підлягають зберіганню за рішенням експертних комісій з проведення експертизи цінності документів Національного банку або банків України з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів, які створюються для забезпечення:
1) організації готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі та касових операцій суб'єктів господарювання;
2) складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, виконання Національним банком регулятивних та наглядових функцій;
3) резерву матеріально-технічних засобів у Національному банку та банках України;
4) виконання функцій інформаційних систем Національного банку та банків України які залучаються до роботи в умовах особливого періоду;
5) регулювання грошово-кредитного ринку, регулювання ліквідності банківської системи, виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції;
6) здійснення міжбанківських переказів;
7) здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті;
8) здійснення переказу коштів у національній та іноземних валютах на території України та за її межі;
9) проведення валютних операцій на території України, здійснення транскордонного переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
10) здійснення переказу банківських металів на території України та за її межі;
11) належного захисту і збереження активів, облікової інформації про операції банку, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку.
ІІІ. Порядок зберігання електронних документів
12. Електронні документи або копії документів в електронній формі, які зареєстровані в системі електронного документообігу та систематизовані відповідно до зведених номенклатур справ Національного банку або банків України, зберігаються в системах електронного документообігу (далі - база даних СЕД) до часу створення відповідних електронних архівів.
13. Копія бази даних СЕД Національного банку зберігається в територіально відокремленому захищеному резервному центрі оброблення даних (далі - відокремлений центр оброблення даних).
14. Уповноважені банки України забезпечують зберігання банківських електронних документів відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку з питань функціонування інформаційних систем Національного банку та банків України в особливий період.
15. Електронні копії документів Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання Національного банку зберігаються у відокремленому центрі оброблення даних, а уповноважених банків України - у відокремлених підрозділах або резервних пунктах.
IV. Створення електронних копій документів Національного архівного фонду
16. Національний банк та уповноважені банки України в умовах особливого періоду забезпечують створення електронних копій (оцифрування) документів Національного архівного фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання.
17. Документи Національного банку в паперовій формі зберігаються в його архівосховищах.
Орган управління уповноваженого банку України та банку України, діяльність якого зупинена в умовах особливого періоду, організовує та забезпечує зберігання документів.
18. Приймання-передавання документів банку України, діяльність якого припинена в умовах особливого періоду, здійснюється відповідно до Правил приймання-передавання документів банків, що припиняють банківську діяльність на архівне зберігання до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року № 81.
Директор Департаменту забезпечення діяльності
Національного банку України
Ярослав ІЛЬНІЦЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України
_____________
(підпис)
Р. БОРИСЕНКО
__________ 2019 року
(дата)
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
29 листопада 2019 року № 143
Перелік
нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність
Директор Департаменту забезпечення діяльності
Національного банку України
Ярослав ІЛЬНІЦЬКИЙ
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 04.12.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
29.11.2019 № 143
Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.