• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Національний банк України  | Постанова, Перелік, Правила від 18.12.2018 № 140
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Перелік, Правила
 • Дата: 18.12.2018
 • Номер: 140
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Перелік, Правила
 • Дата: 18.12.2018
 • Номер: 140
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
18.12.2018 № 140
Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, банківської статистичної інформації, а також для забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 130 "Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду";
2) постанову Правління Національного банку України від 10 травня 2017 року № 37 "Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду";
3) постанову Правління Національного банку України від 04 квітня 2018 року № 36 "Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду".
3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю.О.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, небанківських фінансових установ-резидентів, національних операторів поштового зв’язку, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та/або які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасникам, інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сологуба Д.Р.
5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Голова

Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики УкраїниІ.Є. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.12.2018 № 140
ПРАВИЛА
організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
( У тексті Правил слова "Постачальник статистичної звітності", "постачальник статистичної звітності" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "Респондент (постачальник статистичної звітності)", "респондент (постачальник статистичної звітності)" у відповідних відмінках та числах згідно з Постановою Національного банку № 75 від 11.06.2019 )( У тексті Правил слово "веб-портал" у всіх відмінках замінено словом "вебпортал" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 3 від 14.01.2020 )
I. Загальні положення
1. Ці Правила розроблені згідно з вимогами статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та вимогами законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) для забезпечення складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, виконання Національним банком України (далі - Національний банк) регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду.
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 29 від 01.03.2022, № 86 від 29.06.2023 )
2. Ці Правила визначають загальні вимоги до складання статистичної звітності, порядок її подання до Національного банку в умовах особливого періоду.
( Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 37 від 29.04.2021 )
3. Вимоги цих Правил поширюються на респондентів (постачальників статистичної звітності), які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, і є обов'язковими для виконання ними, а саме:
1) банки України;
2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв'язку, філії іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - небанківський надавач платіжних послуг);
3) небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - ліцензія Національного банку на здійснення валютних операцій);
4) операторів поштового зв'язку;
5) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії);
6) небанківські установи - суб'єкти первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - небанківська установа-СПФМ);
7) небанківські установи - суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
( Підпункт 7 пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 86 від 29.06.2023 )
8) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - технологічний оператор платіжних послуг);
9) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;
10) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;
11) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - емітент електронних грошей);
12) установи електронних грошей та філії іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;
13) небанківські фінансові установи, підприємства, організації (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власник рахунку, відкритого за межами України).
( Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 99 від 12.08.2023 )( Пункт 3 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 75 від 11.06.2019, № 37 від 29.04.2021, № 6 від 10.02.2023 )
4. Термін "особливий період" уживається в цих Правилах у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України". Інші терміни, які вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених законами України, нормативно-правовими актами Національного банку.
II. Формування та подання показників статистичної звітності та інформації про кредитні операції
( Заголовок розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 107 від 30.05.2022 )
5. Респонденти (постачальники статистичної звітності) складають та подають до Національного банку файли з показниками статистичної звітності, перелік, періодичність і строки подання яких наведено в додатку до цих Правил.
Файли з показниками статистичної звітності подаються з урахуванням вимог розділу IV-1 Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі - Правила організації статистичної звітності).
Файли з показниками статистичної звітності подаються у форматі XML через вебпортал Національного банку.
Національний банк має право встановлювати інший порядок та інші строки подання файлів із показниками статистичної звітності в особливий період.
( Пункт 5 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 48 від 08.04.2023 )
6. Респонденти (постачальники статистичної звітності) формують показники статистичної звітності відповідно до порядку, визначеного в розділі II Правил організації статистичної звітності.
( Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 75 від 11.06.2019, № 48 від 08.04.2023 )
7. Національний банк у разі відсутності доступу респондента (постачальника статистичної звітності) до інформації, необхідної для формування показників статистичної звітності, яка розміщена на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності" та на вебпорталі Національного банку, надсилає йому XSD-схеми та іншу необхідну інформацію на його запит.
Інформація, необхідна для формування показників статистичної звітності, передається респонденту (постачальнику статистичної звітності) засобами системи електронної пошти Національного банку або, якщо респондент (постачальник статистичної звітності) не є абонентом системи електронної пошти Національного банку, іншим способом за домовленістю сторін.
8. Уповноважена особа респондента (постачальника статистичної звітності) або особа, яка виконує її обов’язки, відповідно до порядку, визначеного в розділі III Правил організації статистичної звітності та додатка 5 до Правил організації статистичної звітності накладає електронний підпис на файли статистичної звітності, що подаються відповідно до цих Правил.
( Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 134 від 29.06.2022 )
9. Уповноважені особи респондентів (постачальників статистичної звітності) для підписання файлів статистичної звітності в особливий період застосовують електронний підпис із використанням електронних довірчих послуг від тих постачальників електронних довірчих послуг, що забезпечують надання електронних довірчих послуг у штатному режимі.
Респондент (постачальник статистичної звітності) зобов’язаний використовувати електронні довірчі послуги від Національного банку в разі неможливості отримання електронних довірчих послуг у штатному режимі від інших постачальників електронних довірчих послуг.
Порядок отримання та використання електронних довірчих послуг від Національного банку в особливий період визначається Національним банком.
10. Кожен із файлів із показниками статистичної звітності, що подаються до Національного банку респондентами (постачальниками статистичної звітності) в особливий період, має містити електронний підпис тільки однієї уповноваженої особи.
11. Уповноважена особа, яка наклала електронний підпис на файл із показниками статистичної звітності, несе особисту відповідальність за порядок його заповнення (складання), повноту, достовірність та дотримання строку подання даних статистичної звітності до Національного банку.
12. Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) несе особисту відповідальність за організацію подання до Національного банку даних статистичної звітності відповідно до вимог цих Правил та згідно із законодавством України, що діє в умовах особливого періоду.
Керівник респондента (постачальника статистичної звітності) в разі неподання статистичної звітності повідомляє Національний банк до кінця звітного дня про причини, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень.
13. Файли з показниками статистичної звітності в разі неможливості їх подання через вебпортал Національного банку подаються респондентами (постачальниками статистичної звітності) до Національного банку одним із таких способів:
1) електронною поштою Національного банку;
2) нарочним на електронних носіях (USB-флеш, оптичні диски, жорсткі магнітні диски);
3) на електронних носіях за допомогою послуг операторів поштового зв’язку.
( Підпункт 3 пункту 13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 75 від 11.06.2019 )
14. Респондент (постачальник статистичної звітності) в разі неможливості подання даних статистичної звітності через вебпортал Національного банку зобов’язаний повідомити про це Національний банк, а також про альтернативний спосіб подання звітності.
15. Національний банк у разі неможливості приймання даних статистичної звітності через вебпортал Національного банку повідомляє респондентів (постачальників статистичної звітності) про зміну способу подання звітності.
16. Перевірка даних статистичної звітності на відповідність вимогам, установленим Національним банком, порядок заміни файлів, виправлення помилок здійснюються відповідно до положень розділу VI Правил організації статистичної звітності.
17. Банк - юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів у разі їх нездатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку.
18. Національний банк у разі обґрунтованої неможливості подання респондентом (постачальником статистичної звітності) файлів звітності дублює звітність банку попередньої звітної дати на поточну звітну дату.
18-1. Інформація про кредитні операції банку з боржником - фізичною/юридичною особою надається до Національного банку відповідно до вимог розділу V Правил організації статистичної звітності.
( Розділ II доповнено новим пунктом 18-1 згідно з Постановою Національного банку № 107 від 30.05.2022 )
19. Банки, які припиняють/зупиняють свою діяльність, складають статистичну звітність на дату припинення/зупинення діяльності.

Директор Департаменту
статистики та звітності


Ю. Половньов
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України


Д. Сологуб
Додаток
до Правил організації
статистичної звітності, що подається
до Національного банку України
в умовах особливого періоду
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
28.04.2022 № 84
)
(пункт 5 розділу II)
ПЕРЕЛІК,
періодичність і строки подання файлів із показниками статистичної звітності до Національного банку України в умовах особливого періоду
( У таблиці слова "економічних нормативів" замінено словами "пруденційних нормативів" згідно з Постановою Національного банку № 146 від 15.11.2023 - набирає чинності з 01.01.2024 )

з/п
Файл Назва файла Періодичність подання Строк (час) подання Респондент (постачальник статистичної звітності)
1 2 3 4 5 6
1 01X Дані про залишки на рахунках Щоденна До 16.00 наступного робочого дня Банки
2 02X Дані про обороти та залишки на рахунках Місячна Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 Банки
3 07X Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків) Місячна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
4 08X Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків) Місячна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
5 12X Дані про касові обороти банку/ інкасаторської компанії Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)
6 13X Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії Місячна Не пізніше дев'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00 Банки, юридичні особи, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторські компанії)
7 1PX Дані про фінансові операції банку з нерезидентами Місячна Не пізніше десятого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
8 20X Дані про обсяг залучених коштів, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку Місячна Не пізніше другого робочого дня після закінчення періоду утримання обов'язкових резервів Банки
9 21Х Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервів Щоденна До 23.00 наступного робочого дня Банки
10 25Х Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках Річна 24 січня поточного року Банки
11 26X Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Банки
12 27X Дані про рух коштів на розподільчих рахунках Щоденна Подається в період дії вимоги про обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті, що встановлюється окремим нормативно-правовим актом Національного банку, до 23.00 наступного робочого дня Банки
13 2FX Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу Квартальна Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
14 2HX Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу Для банків - річна, для небанківських установ-СПФМ - двічі на рік Банки - не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи-СПФМ - не пізніше 11 робочого дня квітня за період із 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період із 01 квітня до 30 вересня поточного року Банки, небанківські установи-СПФМ
15 2JX Дані з питань фінансового моніторингу Квартальна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Небанківські установи-СПФМ
16 2K1X Інформація про санкційних осіб Місячна Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
17 2K2X Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб Місячна Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
18 2K3X Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені Місячна Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
19 2K4X Інформація про підконтрольних осіб та ф інансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені Місячна Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
20 2KN1X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про санкційних осіб (за новими указами) Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
21 2KN2X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами) Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Суб’єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
22 2LX Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу Квартальна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг
23 2MX Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі, клієнта Не пізніше п’ятого робочого дня з дати видання указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Небанківські установи, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), до яких та/або їх керівників, кінцевих бенефіціарних власників/ власників істотної участі, до їх клієнтів застосовані, скасовані та/або внесені зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
24 2PX Дані про фінансові операції з нерезидентами Місячна Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним Небанківські фінансові установи, підприємства, організації, оператори поштового зв'язку, фізичні особи-підприємці - власники рахунків, відкритих за межами України
25 2S1X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про клієнта банку, який має зв’язки з державою, що здійснює збройну агресію проти України Квартальна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
26 2S2X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України Квартальна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
27 2S3X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків) Квартальна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
28 2S4X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи Квартальна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
29 2S5X
набирає чинності з 01.01.2024
Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку Квартальна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
30 36X Дані про дотримання резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів Місячна Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
31 39X Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою Щоденна До 21.00 наступного робочого дня Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
32 3BX Дані про фінансову звітність підприємств - боржників банку Квартальна Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
33 3HX Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій Квартальна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
34 3KX Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки) Щоденна До 21.00 наступного робочого дня Банки
35 3MX Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами Щоденна До 23.00 наступного робочого дня Банки
36 3VX Дані про підприємства - боржників банку Квартальна Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
37 42X Дані щодо максимального ризику на одного контрагента Щоденна До 23.00 наступного робочого дня Банки
38 43X Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції Щоденна До 23.00 наступного робочого дня Банки
39 48Х Дані про двадцять найбільших учасників банку Квартальна Не пізніше п’ятого робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
40 4BX Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупами Квартальна Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом Відповідальні особи банківських груп
41 4CX Дані про пов'язаних із банком осіб Місячна Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
42 4DX Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг Квартальна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій
43 4EX Інформація Технологічного оператора платіжних послуг щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень Місячна Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним Технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг
44 4FX Дані про кредитові та дебетові перекази Місячна Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу
45 4GX Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг Квартальна Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих
46 4IX
набирає чинності з 01.01.2024
Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку
47 4JX
набирає чинності з 01.01.2024
Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
48 4LX
набирає чинності з 01.01.2024
Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
49 4MX Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
50 4PX Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов'язаннями за договором із нерезидентом Місячна Не пізніше одинадцятого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
( Рядок 23 виключено на підставі Постанови Національного банку № 188 від 24.08.2022
)
51 6DX Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції Місячна Не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
52 6FX Дані про контрагента/пов'язану з банком особу Місячна Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
53 6GX Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами Місячна Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
54 6HX Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами Місячна Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
55 6IX Дані за активними операціями з контрагентами/пов'язаними з банком особами Місячна Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
56 6KX Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) Щоденна До 23.00 другого робочого дня Банки
57 6LX Дані про концентрацію ризиків банківської групи Квартальна Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом Відповідальні особи банківських груп
58 6MX Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи Квартальна Не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал - не пізніше першого робочого дня червня року, наступного за звітним періодом Відповідальні особи банківських груп
59 6NX Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) Декадна До 23.00 другого робочого дня, наступного за останнім днем кожної декади місяця Банки
60 73X Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів Місячна Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки та небанківські фінансові установи, оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій
61 79X Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку Щоденна До 23.00 наступного робочого дня Банки
62 7СХ
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про мінімальний розмір операційного ризику Річна Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним Банки
63 7DХ
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику Річна Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним Банки та відповідальні особи банківських груп
64 7EХ
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про п’ять найбільших подій операційного ризику Річна Не пізніше 13 квітня року, наступного за звітним Банки та відповідальні особи банківських груп
65 7FХ
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про сценарії зміни процентних ставок та оцінку процентного ризику банківської книги Квартальна За I, II та III квартали - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом
Банки
66 7GХ
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про процентний ризик банківської книги Квартальна За I, II та III квартали - не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше 11 квітня року, наступного за звітним періодом
Банки
67 7HX
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи Квартальна За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом; за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом Банки
68 7IX
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про реструктуризовані активи Квартальна За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом
Банки
69 7JX
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про стягнуте майно Квартальна За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом
Банки
70 7KX
набирає чинності з 01.03.2024
Дані про зміни обсягу непрацюючих активів Квартальна За I, II та III квартали - не пізніше 18 робочого дня другого місяця, наступного за звітним періодом;
за IV квартал - не пізніше 18 робочого дня четвертого місяця, наступного за звітним періодом
Банки
71 7SX
набирає чинності з 30.04.2024
Дані про мінімальний розмір ринкового ризику Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Банки
72 81X Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках Річна 12 квітня поточного року Банки
73 97X Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів Місячна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
74 9AX Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці Квартальна Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - не пізніше 16 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Банки
75 A0X Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням Місячна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
76 A4X Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках Проміжний період, рік До 25 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом, за рік - 11 квітня поточного року Банки
77 A7X Дані про структуру активів та зобов'язань за строками Декадна До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом Банки
78 C5X Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів Щоденна До 23.00 наступного робочого дня Банки
79 D0X Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом Місячна Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
80 D2X Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків Річна Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
81 D5X Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) Місячна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним (подається частинами) Банки
82 D6X Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) Місячна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
83 E8X Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку Місячна Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
84 E9X Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем Місячна Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами
85 F0X Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою Квартальна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій
86 F4X Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків) Місячна Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
87 F5X Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів Річна Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
88 F8X Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними Місячна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
89 FR0
набирає чинності з 01.03.2024
Дані фінансової звітності Проміжний період, рік Не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним проміжним періодом,
за рік - не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей
90 FR1
набирає чинності з 01.03.2024
Дані консолідованої фінансової звітності Проміжний період, рік Не пізніше 45 днів після закінчення звітного проміжного періоду,
за рік - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей
91 I5X Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів) Місячна Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
92 I6X Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) Місячна Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним Банки
93 N1X
набирає чинності з 01.03.2024
Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів Місячна Не пізніше
17 робочого дня місяця, наступного за звітним
Банки
94 N2X
набирає чинності з 01.03.2024
Анкета про кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами Квартальна Не пізніше
25 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
Банки
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 75 від 11.06.2019, № 3 від 14.01.2020, № 37 від 29.04.2021, № 29 від 01.03.2022; в редакції Постанови Національного банку № 84 від 28.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 107 від 30.05.2022, № 134 від 29.06.2022, № 188 від 24.08.2022, № 221 від 17.10.2022, № 231 від 09.11.2022, № 6 від 10.02.2023, № 48 від 08.04.2023, № 86 від 29.06.2023, № 99 від 12.08.2023, № 146 від 15.11.2023, № 6 від 15.01.2024 )