Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Національний банк України Постанова від 29.06.2022 №134
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 29.06.2022

Номер 134

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.06.2022 № 134
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 8 розділу II цифру "6" замінити цифрою "5";
2) у таблиці додатка до Правил:
у колонках 5, 6 рядка 11 слово "персональних" виключити;
колонку 6 рядка 12 викласти в такій редакції:
"Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";
у колонці 5 рядка 27 слова "першого" та "звітним періодом" замінити відповідно словами "другого" та "останнім днем кожної декади місяця";
у колонці 6 рядків 30, 31 слова "які є" замінити словами "небанківські фінансові установи, які є прямими".
2. Постанова набирає чинності з 01 липня 2022 року.

В.о. Голови

Ю. Гелетій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.06.2022 № 134
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 8 розділу II цифру "6" замінити цифрою "5";
2) у таблиці додатка до Правил:
у колонках 5, 6 рядка 11 слово "персональних" виключити;
колонку 6 рядка 12 викласти в такій редакції:
"Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які отримали ліцензію Національного банку на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків";
у колонці 5 рядка 27 слова "першого" та "звітним періодом" замінити відповідно словами "другого" та "останнім днем кожної декади місяця";
у колонці 6 рядків 30, 31 слова "які є" замінити словами "небанківські фінансові установи, які є прямими".
2. Постанова набирає чинності з 01 липня 2022 року.

30 днiв передплати безкоштовно!