• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про державне мито

Кабінет Міністрів України  | Декрет від 21.01.1993 № 7-93
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Декрет
 • Дата: 21.01.1993
 • Номер: 7-93
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Декрет
 • Дата: 21.01.1993
 • Номер: 7-93
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;
( Пункт 25 статті 4 в редакції Закону № 4047-XII від 25.02.94 )( Пункт 26 статті 4 виключено на підставі Закону № 456-IV від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року )( Пункт 27 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )
28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації осіб з інвалідністю, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;
( Пункт 28 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 303/96-ВР від 10.07.96, № 3674-VI від 08.07.2011, № 2581-VIII від 02.10.2018 )
29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;
( Пункт 30 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 31 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 32 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 2785-III від 15.11.2001 )( Пункт 33 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )
34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
( Пункт 34 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 429-IV від 16.01.2003 )
35) державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;
( Статтю 4 доповнено пунктом 35 згідно з Декретом № 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законами № 664-IV від 03.04.2003, № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 36 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 37 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 38 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 39 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 40 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 41 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 42 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 43 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 44 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )
45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок;
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 45 згідно із Законом № 899-IV від 05.06.2003 )( Пункт 46 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 47 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 48 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 49 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 5411-VI від 02.10.2012 )( Пункт 50 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 834-VIII від 26.11.2015 )( Пункт 51 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 834-VIII від 26.11.2015 )
52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше;
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом № 5492-VI від 20.11.2012 )
53) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 53 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
54) приймаючий банк - при отриманні активів і зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким отриманням;
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 54 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
55) перехідний банк - при отриманні активів і зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким отриманням;
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 55 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
56) особи, стосовно яких згідно із Законом України "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, - за отримання паспорта громадянина України, якщо така особа подає заяву на оформлення паспорта громадянина України протягом одного року з дня її звільнення.
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 56 згідно із Законом № 2010-IX від 26.01.2022 )
Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
( Положення статті 4 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду № 4-рп/2009 від 03.02.2009 )
Стаття 5. Повноваження місцевих Рад народних депутатів і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику з надання пільг щодо сплати державного мита
( Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013 )
Місцеві Ради народних депутатів мають право встановлювати додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державного мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику - щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.
( Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020 )
Стаття 6. Зарахування державного мита до бюджету
Державне мито сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до бюджету місцевого самоврядування, крім державного мита, що справляється за придбання вексельних бланків; за дії, передбачені підпунктами "б" - "е", "и", "к", "л" та "н" пункту 6 статті 3, в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, яке зараховується до Державного бюджету України.
( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3181-VI від 05.04.2011, № 3674-VI від 08.07.2011, № 5508-VI від 20.11.2012, № 834-VIII від 26.11.2015, № 816-IX від 21.07.2020 )( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 75/95-ВР від 28.02.95, № 483/96-ВР від 12.11.96, № 2785-III від 15.11.2001, № 3096-III від 07.03.2002, в редакції Закону № 1448-IV від 05.02.2004, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1622-IV від 18.03.2004 )( Дію частини першої статті 6 зупинено на 2004 рік в частині зарахування у повному обсязі до бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України згідно із Законом № 1344-IV від 27.11.2003 )
Стаття 7. Порядок сплати державного мита
Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.
За дії та операції в іноземній валюті державне мито сплачується в іноземній валюті. У разі коли розмір ставок державного мита передбачено в частинах неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, державне мито сплачується в іноземній валюті з урахуванням курсу грошової одиниці Національного банку України, крім випадків, передбачених у частині третій цієї статті.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 297/95-ВР від 11.07.95, № 3674-VI від 08.07.2011 )
Фізичні особи та іноземні юридичні особи, що відповідно постійно проживають або знаходяться за межами України, сплачують вказане в підпункті "у" пункту 6 статті 3 мито у доларах США, або в іншій валюті та розмірах, якщо це передбачено угодами з Україною.
( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 297/95-ВР від 11.07.95, № 2785-III від 15.11.2001 )
Порядок сплати державного мита встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020 )
Стаття 8. Повернення державного мита
Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:
1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;
2) відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;
( Пункт 2 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 3 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 4 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 3674-VI від 08.07.2011 )( Пункт 5 частини першої статті 8 виключено на підставі Закону № 3181-VI від 05.04.2011 )
6) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Повернення державного мита провадиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.
( Частину третю статті 8 виключено на підставі Закону № 3181-VI від 05.04.2011 )
Стаття 9. Відповідальність за правильність справляння державного мита
Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.
За несвоєчасне або неповне зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 297/95-ВР від 11.07.95; в редакції Закону № 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року )
Стаття 10. Органи, що здійснюють контроль за справлянням державного мита
Податкові органи проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.
( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 440-IX від 14.01.2020 )
Стаття 11. Заключні положення
1. Зупиняється дія Закону України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст.170).
2. Державне мито, яке згідно із статтею 3 цього Декрету справляється за ставками у розмірах частин неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, вираховується виходячи з розміру зазначеного неоподатковуваного мінімуму, що діє на день сплати мита.
( Пункт 2 статті 11 в редакції Закону № 297/95-ВР від 11.07.95 )
3. Цей Декрет набуває чинності з дня його опублікування.
Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України
А. ЛОБОВ
м. Київ
21 січня 1993 року
№ 7-93