• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки

Кабінет Міністрів України  | Декрет від 30.04.1993 № 43-93
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Кабінет Міністрів України
  • Тип: Декрет
  • Дата: 30.04.1993
  • Номер: 43-93
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.281 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 N 889-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 Кодексом N 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести зміни і доповнення до таких декретів Кабінету Міністрів України про податки:
( Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 ) ( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )( Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
4) У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито":
пункт 6 доповнити словами "а також пов'язаних з виплатою грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";
доповнити статтю пунктом 35 такого змісту:
"35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами".
2. Статтю 7 Закону України "Про державний бюджет України на 1993 рік" доповнити словами "який не включає податок на добавлену вартість".
3. Зупинити дію:
з 6 січня 1993 року пункту 18 статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) в частині звільнення від оподаткування доходів, а також пункту 1 статті 21 цього Закону щодо пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20;
пункту 3 статті 27 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.186);
пункту 3 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);
частини четвертої статті 19 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453);
постанови Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року "Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст. 593);
на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість".
4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Міністр Кабінету Міністрів України
Л.КУЧМА
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 30 квітня 1993 року
N 43-93
Опубліковано: "Голос України", 21 травня 1993 року