• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення до деяких актів Кабінету Міністрів України змін щодо найменувань окремих центральних органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 28.04.2023 № 416
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.04.2023
 • Номер: 416
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 28.04.2023
 • Номер: 416
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2023 р. № 416
Київ
Про внесення до деяких актів Кабінету Міністрів України змін щодо найменувань окремих центральних органів виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1165 від 03.11.2023 № 392 від 09.04.2024 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни щодо найменувань окремих центральних органів виконавчої влади, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 81


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2023 р. № 416
ЗМІНИ
щодо найменувань окремих центральних органів виконавчої влади, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2008 р., № 19, ст. 541; 2012 р., № 45, ст. 1761) слова "Міністерству інфраструктури" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 143 "Про порядок визначення переліку єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 281; 2016 р., № 18, ст. 718):
1) у пункті 1 слова "Міністерство інфраструктури" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) у пункті 2 слова "Міністерством інфраструктури" замінити словами "Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури".
3. У переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2017 р., № 22, ст. 615; 2020 р., № 76, ст. 2432, № 77, ст. 2467; 2021 р., № 25, ст. 1175), у графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи":
1) у пункті 1:
у позиції "Комітет з прав осіб з інвалідністю" слово "Мінрегіон," виключити;
у позиціях "Програма ООН з населених пунктів - Хабітат", "Рада ООН з прав людини", "Комітет з житлового господарства та землекористування" слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури";
2) у пункті 3:
у позиції "Енергетичне співтовариство" слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури";
у позиції "Світова асоціація автомобільних магістралей" слово "Укравтодор" замінити словами "Агентство відновлення";
3) у пункті 4 у позиціях "Зустріч Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Конвенція Еспоо)", "Конференція Сторін Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат" слово "Мінрегіон," виключити.
4. В останньому абзаці пункту 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668(Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1867; 2012 р., № 3, ст. 85), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури".
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів (продукції)" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3415; 2022 р., № 26, ст. 1431):
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству розвитку громад і територій" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) у тексті Технічного регламенту, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
6. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 22 "Про приєднання до Угоди про спільне фінансування Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА (ПС МУК ТРАСЕКА) між урядами Сторін Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа - Кавказ - Азія" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 3, ст. 102; 2011 р., № 35, ст. 1442) слова "Міністерству інфраструктури" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 722 "Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському та річковому транспорті" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 37, ст. 1476; 2014 р., № 10, ст. 328) слова "Міністерство інфраструктури" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури".
8. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 944"Про визначення Міністерства транспорту та зв’язку компетентним органом з питань виконання Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2167) слова "Міністерство транспорту та зв’язку" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури" у відповідному відмінку.
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2007 р. № 1036 "Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2388):
1) у пункті 2 слова "Міністерства транспорту та зв’язку" замінити словами "Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) у пункті 3 слова "Міністерство транспорту та зв’язку" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури".
10. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. № 1266"Про визначення компетентного органу з виконання Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 82, ст. 3051) слова "Міністерство транспорту та зв’язку" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури".
11. У додатку до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 295"Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 843; 2020 р., № 76, ст. 2432):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
12. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 459 "Деякі питання дальньої ідентифікації та контролю місцезнаходження суден" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 36, ст. 1203; 2012 р., № 77, ст. 3107) слова "Міністерство інфраструктури" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури".
13. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 178 "Про підвищення ефективності функціонування системи пошуку і рятування на морі" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 17, ст. 532; 2012 р., № 15, ст. 557) слова "Міністерство інфраструктури" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури".
14. У пункті 6 та абзаці першому пункту 7 Положення про центральний фонд будівельних норм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 47, ст. 1534; 2012 р., № 3, ст. 85; 2021 р., № 46, ст. 2873), слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури".
15. У тексті Порядку розроблення, погодження, затвердження, реєстрації, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 50, ст. 1656; 2012 р., № 3, ст. 85; 2021 р., № 46, ст. 2873), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
16. У тексті Положення про базову організацію у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1783; 2012 р., № 3, ст. 85; 2021 р., № 46, ст. 2873), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
17. У пункті 5 та абзаці другому пункту 9 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури".
18. У тексті Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674; 2012 р., № 3, ст. 85; 2017 р., № 49, ст. 1524; 2020 р., № 71, ст. 2266; 2021 р., № 55, ст. 3401), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
19. У пунктах 4 і 15 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647; 2012 р., № 16, ст. 592), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури".
20. У Порядку проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 "Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668; 2021 р., № 52, ст. 3214; 2022 р., № 83, ст. 5108), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
21. У тексті Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 "Про містобудівний кадастр" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1673; 2013 р., № 63, ст. 2277), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
22. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472; 2019 р., № 30, ст. 1069):
2) у пункті 32 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури".
23. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 738 "Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2180; 2016 р., № 18, ст. 718; 2019 р., № 36, ст. 1260) слова "Міністерство інфраструктури" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури" у відповідному відмінку.
24. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 914 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2575; 2017 р., № 41, ст. 1292; 2018 р., № 62, ст. 2149):
1) у пункті 1 постанови слова "Міністерство інфраструктури та Державне агентство автомобільних доріг" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури";
2) в абзаці другому пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, затвердженого зазначеною постановою, слова "Морська адміністрація" замінити словами "Адміністрація судноплавства".
25. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 994 "Про утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 74, ст. 2768; 2016 р., № 87, ст. 2848; 2020 р., № 2, ст. 77; 2022 р., № 25, ст. 1245):
1) у додатку до постанови:
позицію "Міністр розвитку громад та територій, голова Координаційного центру" замінити позицією "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, голова Координаційного центру";
позицію "Перший заступник (заступник з питань європейської інтеграції) Міністра розвитку громад та територій, заступник голови Координаційного центру" замінити позицією "Заступник (заступник з питань європейської інтеграції) Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, заступник голови Координаційного центру";
позицію "Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури" виключити;
позицію "Керівник структурного підрозділу з питань регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій, секретар Координаційного центру" замінити позицією "Керівник структурного підрозділу з питань міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінінфраструктури, секретар Координаційного центру;
в абзаці третьому пункту 7 слова "Міністр розвитку громад та територій" замінити словами "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури";
у пункті 11 слово "Мінрегіон" замінити словом "Мініфраструктури".
26. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1078"Про утворення Консультативної ради з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 83, ст. 3023; 2013 р., № 16, ст. 555):
1) позицію "Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра інфраструктури - керівник апарату" виключити.
27. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1037 "Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 87, ст. 3535) слова "Міністерство інфраструктури" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури".
28. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 494 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 54, ст. 1969; 2016 р., № 6, ст. 307):
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству інфраструктури" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) у пункті 8 плану заходів із застосування Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту, затвердженого зазначеною постановою, у графі "Відповідальні за виконання" слово "Укртрансінспекція" замінити словом "Укртрансбезпека".
29. У Положенні про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 8, ст. 245; 2019 р., № 61, ст. 2128; 2021 р., № 37, ст. 2215; 2023 р., № 23, ст. 1298):
1) в абзаці другому пункту 17-1 слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури";
2) у додатку 1 до Положення:
позицію
"Мінінфраструктури підсистема запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті"
замінити такою позицією:
"Мінінфраструктури підсистема запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті; підсистема безпеки у сфері експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства";
виключити таку позицію:
"Мінрегіон підсистема безпеки у сфері експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства";
у графі "Найменування центрального органу виконавчої влади" слово "Укравтодор" замінити словами "Агентство відновлення";
у додатку 2 до Положення:
виключити таку позицію:
"Мінрегіон спеціалізована служба інженерного забезпечення та комунально-технічна спеціалізована служба";
позицію
"Мінінфраструктури спеціалізована служба транспортного забезпечення"
замінити такою позицією:
"Мінінфраструктури спеціалізована служба транспортного забезпечення; спеціалізована служба інженерного забезпечення та комунально-технічна спеціалізована служба".
30. У пункті 5-1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2064; 2015 р., № 87, ст. 2904; 2022 р., № 62, ст. 3727) слова "Міністерству розвитку громад та територій" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
31. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898; 2021 р., № 4, ст. 214; 2023 р., № 24, ст. 1346):
1) у розділі I позицію "Міністерство розвитку громад та територій України" виключити;
2) у розділі III:
пункт 3 виключити;
у пункті 7:
абзац перший викласти в такій редакції:
"7) через Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури:";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Державна інспекція архітектури та містобудування України".
32. В абзацах другому і третьому пункту 11 Порядку здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 552 "Деякі питання виконання інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2409), слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінінфраструктури".
33. У Положенні про Державну авіаційну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 р. № 520 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 82, ст. 2332):
1) у пункті 1 слова "Міністра інфраструктури" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (далі - Міністр)";
2) у тексті Положення слова "Міністр інфраструктури" в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у відповідному відмінку.
34. У Положенні про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2801; 2023 р., № 24, ст. 1346):
1) у пункті 1 слова "Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (далі - Міністр)";
2) у тексті Положення слова "Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури" в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у відповідному відмінку.
35. У Положенні про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604; 2016 р., № 16, ст. 635):
1) у пункті 1 слова "Міністра інфраструктури" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (далі - Міністр)";
2) у тексті Положення слова "Міністр інфраструктури" в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у відповідному відмінку.
( Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1165 від 03.11.2023 )
37. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 214 "Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 33, ст. 963; 2019 р., № 78, ст. 2697) слова "Міністерству розвитку громад та територій" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
38. У додатку до Порядку організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646"Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і діалогів Україна - ЄС" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2351; 2016 р., № 24, ст. 942):
1) у графі "Державні органи та інші суб’єкти, представники яких беруть участь у роботі групи":
у пунктах 2 і 11 слово "Мінрегіон" виключити;
у пунктах 3, 7, 9 слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури";
2) у пункті 8 у графі "Міністерство, відповідальне за організацію роботи групи, та її керівник" слова "керівник робочої групи - заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції" замінити словами "керівник робочої групи - заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції".
39. У складі Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116; 2019 р., № 80, ст. 2739):
1) позицію "Міністр розвитку громад та територій, заступник голови Міжвідомчої комісії" замінити позицією "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, заступник голови Міжвідомчої комісії";
2) позицію "Міністр інфраструктури" виключити.
40. У пункті 2 та підпункті 2 пункту 8 Примірного положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 "Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю" (Офіційний вісник, 2015 р., № 72, ст. 2358), слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінінфраструктури".
41. В абзаці першому пункту 29 та пункті 35 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2424; 2017 р., № 49, ст. 1526), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури".
42. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2503; 2021 р., № 46, ст. 2862):
1) в абзаці другому пункту 2 постанови слова "Міністерство інфраструктури" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) в абзаці другому пункту 12 Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Міністрові інфраструктури" замінити словами "Віце-прем’єр-міністру з відновлення України - Міністрові розвитку громад, територій та інфраструктури".
43. У додатках 1, 5-9 до Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1911; 2019 р., № 69, ст. 2417), слова "Міністерство інфраструктури України" замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України".
44. У складі Ради у справах осіб з інвалідністю, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 628 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2509; 2022 р., № 33, ст. 1802):
1) позицію "Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури" замінити позицією "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій" виключити.
45. У Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості, та користування зазначеним реєстром, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 93 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 558; 2021 р., № 84, ст. 5396), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
46. У пункті 25 Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 682; 2023 р., № 23, ст. 1298), слово "Мінрегіоном" замінити словом "Мінінфраструктури".
47. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 455"Про утворення Ради з міжнародної торгівлі" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 57, ст. 1685; 2020 р., № 3, ст. 148):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
48. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 716"Питання формування наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 78, ст. 2400; 2020 р., № 47, ст. 1503) позицію "Міністр інфраструктури" замінити позицією "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури".
49. У тексті Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 14, ст. 461), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
50. У розділі 1 додатка 1 до Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 223(Офіційний вісник України, 2018 р., № 29, ст. 1019):
1) підрозділ "Мінінфраструктури" доповнити абзацами такого змісту:
"Забезпечення готовності сил і засобів підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та суб’єктів господарювання, які надають комунальні послуги, до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства, здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій або небезпечних подій
Організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства та їх розвитку, визначення ризиків виникнення таких надзвичайних ситуацій
Участь у проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства
Створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства
Здійснення заходів з інженерного захисту територій населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку, створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення";
2) підрозділ "Мінрегіон" виключити.
51. У тексті Порядку обрання, призначення та припинення повноважень членів Наглядової ради державної установи "Фонд енергоефективності", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 582 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 59, ст. 2040; 2022 р., № 84, ст. 5193), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
52. В абзаці шостому розділу "Організаційне забезпечення та моніторинг реалізації Стратегії" Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430(Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1848), слова "Міністра інфраструктури" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури".
53. У пункті 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 779 "Деякі питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 78, ст. 2602; 2019 р., № 78, ст. 2697) слова "Міністерству розвитку громад та територій" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
54. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1059"Про утворення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3326; 2020 р., № 77, ст. 2466):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
55. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 175"Деякі питання діяльності Національної ради з питань раннього втручання" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 772; 2020 р., № 101, ст. 3278; 2022 р., № 3, ст. 138):
1) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити;
2) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури".
56. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1040 "Про затвердження Порядку здійснення посадовими особами митних органів контролю за дотриманням автомобільними перевізниками законодавства України щодо міжнародних автомобільних перевезень та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 100, ст. 3355) слова "Міністерству інфраструктури" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
57. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1098 "Деякі питання транскордонного, міжрегіонального, прикордонного співробітництва та участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 146; 2021 р., № 40, ст. 2385) слова "заступник Міністра розвитку громад та територій з питань європейської інтеграції" замінити словами "заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з питань європейської інтеграції".
58. У Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162 "Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 377; 2021 р., № 74, ст. 4635):
1) у пункті 1 слова "Міністра інфраструктури" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (далі - Міністр)";
2) у тексті Положення слова "Міністр інфраструктури" в усіх відмінках замінити словом "Міністр" у відповідному відмінку.
59. Пункт 6 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 274 "Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 33, ст. 1110; 2021 р., № 63, ст. 3975; 2023 р., № 3, ст. 234) після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів рідкого та твердого палива, енергозбереження, забезпечення енергетичної ефективності;".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим.
60. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 812"Про утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2400):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
61. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1340 "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 4, ст. 214):
1) у пункті 1 постанови слова "Міністра розвитку громад та територій" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
у пункті 1 слова "Міністра розвитку громад та територій" замінити словами "Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
у тексті Положення слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
62. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2021 р. № 366"Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань сприяння забезпеченню житлом працівників бюджетних установ, правоохоронних органів, військовослужбовців та інших категорій громадян" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 33, ст. 1920):
1) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій - голова міжвідомчої робочої групи" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури - голова міжвідомчої робочої групи";
2) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" виключити;
3) позицію "Представники Міністерства розвитку громад та територій" замінити позицією "Представники Мінінфраструктури".
63. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 408 "Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 36, ст. 2147):
1) у пункті 4 постанови слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінінфраструктури";
2) у додатках до Програми, затвердженої зазначеною постановою:
у додатку 2 у графі "Відповідальні виконавці":
у пунктах 1, 7-10, 16, 19, 20, 24-26 слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури";
у пунктах 2, 18 слово "Укравтодор" замінити словами "Агентство відновлення";
у пунктах 2, 17, 18 слово "Мінрегіон" виключити;
у додатку 3 у пунктах 9 і 10 у графі "Джерело даних" слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури".
64. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 594"Деякі питання Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2978) позицію "Міністр інфраструктури, заступник голови Комісії" замінити позицією "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, заступник голови Комісії".
65. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 734 "Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3592):
1) у пункті 3 слова "Державною службою морського та річкового транспорту" замінити словами "Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства";
2) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства:".
66. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 879"Про утворення міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 68, ст. 4273):
1) позицію "Міністр інфраструктури" замінити позицією "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Міністр розвитку громад та територій" виключити.
67. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 925"Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 72, ст. 4544):
1) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити;
2) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури".
68. У тексті Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 72, ст. 4545), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
69. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 932 "Про затвердження Типового положення про територіальну комісію з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 72, ст. 4549; 2022 р., № 81, ст. 4943):
1) у пункті 2 постанови слова "Міністерства розвитку громад та територій" замінити словами "Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) у пункті 2 Типового положення, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінінфраструктури".
70. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 977 "Про затвердження Методики визначення заборгованості з різниці в тарифах" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 76, ст. 4794) слова "Міністерству розвитку громад та територій" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
71. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 1009 "Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 78, ст. 4938):
1) у додатку до постанови:
позицію "Міністр розвитку громад та територій, голова Міжвідомчої комісії" замінити позицією "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, голова Міжвідомчої комісії";
позицію "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій, заступник голови Міжвідомчої комісії" замінити позицією "Заступник (заступник з питань європейської інтеграції) Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, заступник голови Міжвідомчої комісії";
позицію "Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури" виключити;
позицію "Керівник структурного підрозділу Мінрегіону, до функціональних повноважень якого належить вирішення питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар Міжвідомчої комісії" замінити позицією "Керівник структурного підрозділу Мінінфраструктури, до функціональних повноважень якого належить вирішення питань транскордонного співробітництва, виконавчий секретар Міжвідомчої комісії";
2) у тексті Порядку проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури";
в абзаці третьому пункту 7 слова "Міністр розвитку громад та територій" замінити словами "Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури";
у пункті 11 слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури".
72. У пункті 4 плану заходів із забезпечення впровадження Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад в діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1340(Офіційний вісник України, 2021 р., № 87, ст. 5585), слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінінфраструктури".
73. У пункті 4 Порядку відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1245 "Деякі питання відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 96, ст. 6172):
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"Мінінфраструктури - здійснює відбір проектів будівництва об’єктів у сферах транспортної інфраструктури (доріг, мостів, переправ тощо), житлово-комунального господарства (водопровідних та каналізаційних споруд, систем теплопостачання тощо);";
2) абзац сьомий виключити.
74. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2021 р. № 1271 "Про реалізацію експериментального проекту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 98, ст. 6375):
1) у пунктах 3 і 4 постанови слова "Міністерство інфраструктури" і "Державне агентство автомобільних доріг" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури" і "Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури" у відповідному відмінку;
2) у тексті Порядку реалізації експериментального проекту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва, затвердженого зазначеною постановою, слово "Укравтодор" в усіх відмінках замінити словами "Агентство відновлення" у відповідному відмінку.
75. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1458 "Деякі питання надання будівельної продукції на ринку" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 12, ст. 639):
1) у тексті Інструкції із складення декларації показників будівельної продукції, затвердженої зазначеною постановою, слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури";
2) у тексті Порядку розроблення та прийняття національних документів України з визначення прийнятності, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
76. У тексті Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460 "Про впровадження систем енергетичного менеджменту" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 16, ст. 846), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
77. У тексті Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413, № 71, ст. 4309), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
78. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2022 р. № 427"Про утворення Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 39, ст. 2073, № 51, ст. 2888) позицію "Заступник Міністра інфраструктури, заступник голови Ради" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, заступник голови Ради".
79. У Порядку використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України "United24", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 "Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 35, ст. 1915, № 48, ст. 2652):
1) в абзаці третьому пункту 5 слово "Мінрегіоном," виключити;
2) у додатку до Порядку у назві розділу "Інформація щодо витрат з рахунка "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури" (Мінінфраструктури, Мінрегіон)" слово ", Мінрегіон" виключити.
( Пункт 80 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 392 від 09.04.2024 )
81. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 р. № 721 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 53, ст. 3074):
1) в абзаці третьому пункту 2 слова "Міністерством інфраструктури" замінити словами "Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) у пункті 3 слова "Міністерству інфраструктури" замінити словами "Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури".
82. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 р. № 756"Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань вдосконалення порядку (інструментів) моніторингу розподілу та цільового використання гуманітарної допомоги, у тому числі з використанням цифрових технологій" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 55, ст. 3247):
1) позицію "Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури" замінити позицією "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
83. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2022 р. № 781"Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань реформування національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 57, ст. 3394):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити;
3) позицію "Заступник Голови Укравтодору" замінити позицією "Заступник Голови Агентства відновлення".
84. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2022 р. № 825"Про утворення Організаційного комітету з підготовки і проведення заходів у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932- 1933 років в Україні" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 61, ст. 3648, № 82, ст. 5033):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
85. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2022 р. № 947"Про утворення Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України у відборі країни-кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо - 2030" в Україні (м. Одесі)" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 70, ст. 4228, № 101, ст. 6328):
1) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури";
2) позицію "Заступник Міністра розвитку громад та територій" виключити.
86. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2022 р. № 1021"Про утворення Координаційного штабу з питань деокупованих територій" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 75, ст. 4546):
1) позицію "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій, заступник голови Координаційного штабу" замінити позицією "Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, заступник голови Координаційного штабу";
2) позицію "Перший заступник (заступник) Міністра інфраструктури" виключити.
87. В абзаці другому пункту 7 Порядку поводження з відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1073 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 80, ст. 4841), слово "Мінрегіону" замінити словом "Мінінфраструктури".
88. У плані заходів щодо реалізації Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 908 "Про схвалення Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5201), у графі "Відповідальні за виконання" слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури".
89. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 р. № 1176"Про утворення Координаційного центру забезпечення сил безпеки і оборони України" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5186) позицію "Заступник Міністра інфраструктури" замінити позицією "Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури".
90. У тексті Порядку застосування національних стандартів для будівельної продукції, що надається на ринку та не охоплюється або не повністю охоплюється національними стандартами для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 р. № 1348 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 97, ст. 6051), слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінити словом "Мінінфраструктури".
91. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 р. № 1349 "Про особливості реалізації експериментального проекту з організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Ягодин - Дорогуськ" за допомогою електронної системи "Електронна черга перетину кордону Ягодин - Дорогуськ" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 97, ст. 6052):
1) у пунктах 3 і 5 постанови слова "Міністерство інфраструктури" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури" у відповідному відмінку;
92. У плані дій органів виконавчої влади з відновлення деокупованих територій територіальних громад, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1219 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 337), у графі "Відповідальні за виконання" слово "Мінрегіон" замінити словом "Мінінфраструктури", а слово "Укравтодор" - словами "Агентство відновлення".