• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Правила від 18.02.1997 № 176
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Правила
 • Дата: 18.02.1997
 • Номер: 176
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Правила
 • Дата: 18.02.1997
 • Номер: 176
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 лютого 1997 р. № 176
Київ
Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Кабінет Міністрів України постановляє:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 27.02.2008 )
1. Затвердити Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (додаються).
2. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити надання роз'яснень з питань застосування Правил, затверджених цією постановою.
( Постанову доповнено пунктом 2 згідно з Постановою КМ № 125 від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 528 від 13.06.2012, № 416 від 28.04.2023 )
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 32 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, який набирає чинності в частині надання послуг з перевезення на міжміських маршрутах з 1 січня 2010 р., а на інших маршрутах - з 1 січня 2012 року.
( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 125 від 27.02.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 989 від 12.11.2008 )( Постанова із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 27.02.2008 )

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 34


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1997 р. № 176
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПРАВИЛА
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
( У тексті Правил слова "замовник регулярних перевезень" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "організатор регулярних перевезень" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )( У тексті Правил слово "Мінтрансзв'язку" замінено словом "Мінінфраструктури" згідно з Постановою КМ № 528 від 13.06.2012 )( У тексті Правил слово "Укртрансінспекція" в усіх відмінках замінено словом "Укртрансбезпека" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 100 від 04.02.2016 )( У тексті Правил слово "перевізник" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "автомобільний перевізник" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
I. Загальні положення
1. Ці Правила визначають порядок здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях і є обов'язковими для виконання організаторами регулярних перевезень, замовниками транспортних послуг (далі - замовники послуг), автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, автостанціями та пасажирами.
Порядок проїзду міським пасажирським автомобільним транспортом і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також відносини автомобільних перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду, визначаються Правилами користування міським пасажирським автомобільним транспортом, що затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 812 від 25.10.2017 )( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 983 від 09.09.2009 )
2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:
1) автостанційний збір - плата за надання обов'язкових послуг автостанціями, що справляється з осіб, які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, і включається до вартості квитка;
2) багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;
3) багажна квитанція - документ, який видається пасажиру на підтвердження факту прийняття багажу для перевезення або зберігання, із зазначенням його цінності, вартості перевезення та зберігання;
4) бронювання місця (кількох місць) - попереднє замовлення місця (кількох місць) в автобусі з відстроченням платежу на визначений строк, виключно під час виконання регулярних пасажирських перевезень;
( Підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
5) вартість квитка - сума, що складається з вартості проїзду автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої);
6) вартість проїзду - сума, за якою автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник здійснює перевезення, що включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану вартість;
( Підпункт 6 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
7) диспетчер - особа, на яку покладено повноваження щодо здійснення диспетчерського управління;
8) диспетчерська станція - спеціально обладнане приміщення або комплекс технічних споруд (засобів), призначених для диспетчерського управління рухом автобусів та/або таксі;
9) квиткова каса - спеціально обладнане приміщення, в якому здійснюється оформлення квитків та документів, що підтверджують право на перевезення багажу, а також їх повернення;
10) квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг;
( Підпункт 10 пункту 2 в редакції Постанови КМ № 812 від 25.10.2017 )
11) мережа стоянок таксі - територіально визначена сукупність спеціально обладнаних стоянок, на яких таксі перебувають під час очікування пасажира;
12) пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;
13) пасажиромісткість - передбачена технічною характеристикою транспортного засобу та визначена у реєстраційних документах кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі;
14) пасажиропотік - кількість осіб, які здійснюють проїзд за визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу;
15) попередній продаж квитків - продаж квитків за добу до відправлення автобуса в рейс;
16) поточний продаж квитків - продаж квитків у день відправлення автобуса в рейс;
17) ручна поклажа - вантаж, розміри якого не перевищують 60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;
18) схема маршруту - картографічне зображення маршруту;
19) транспортні послуги - діяльність, пов'язана із задоволенням потреби населення в перевезеннях автомобільним транспортом;
20) трафарет - покажчик інформації для пасажирів про маршрут;
21) екіпаж автобусу - водій (водії), який (які) керує (керують) автобусом та стюард (стюардеса), який (яка) виконує функції з обслуговування пасажирів.
( Пункт 2 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про автомобільний транспорт".
4. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюються відповідно до цих Правил, законодавства про захист прав споживачів та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень.
5. Персонал автомобільного транспорту та особи, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, повинні мати відповідні знання та кваліфікацію.
6. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
7. Дія цих Правил не поширюється на перевезення, які здійснюються:
1) транспортними засобами спеціального призначення;
2) транспортними засобами, задіяними під час забезпечення обороноздатності, правопорядку та ліквідації наслідків стихійного лиха і надзвичайної ситуації;
3) службовими легковими автомобілями;
4) транспортними засобами, які належать фізичним особам і використовуються ними для задоволення власних потреб, що не має на меті отримання прибутку.
8. Інформаційне забезпечення перевезень пасажирів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про мови.
( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
10. Державний контроль за дотриманням передбачених цими Правилами вимог покладається на Укртрансбезпеку, Національну поліцію та органи Держпродспоживслужби.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1408 від 26.12.2011, № 528 від 13.06.2012, № 161 від 22.03.2017 )
11. Організатори регулярних перевезень, замовники послуг, автомобільні перевізники, автомобільні самозайняті перевізники, персонал автомобільного транспорту, автостанції та пасажири несуть відповідальність за невиконання цих Правил згідно із законом.
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 983 від 09.09.2009 )
12. Обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті здійснюється згідно із законодавством.
II. Перевезення пасажирів автобусами
13. Перевезення пасажирів автобусами залежно від режиму їх організації можуть бути: регулярними, регулярними спеціальними та нерегулярними.
Умови регулярних та регулярних спеціальних перевезень зазначаються у паспорті маршруту.
14. Регулярні перевезення організовують відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (організатори регулярних перевезень) згідно з програмами розвитку автомобільного транспорту на відповідній території з метою задоволення потреби населення у перевезеннях з урахуванням пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій і автомобільних перевізників.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
14-1. Договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (або дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування), строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.
Продовження строку дії договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області, можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов’язання відповідно до укладеного з ним договору.
( Правила доповнено пунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 512 від 29.04.2022 )
15. Організатори регулярних перевезень визначають умови їх організації на відповідній території.
16. Забезпечення організації пасажирських перевезень покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, визначені у статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт".
( Пункт 16 в редакції Постанов КМ № 181 від 07.02.2018, № 73 від 27.01.2023 )
17. Відкриття та закриття маршруту проводиться за рішенням організатора регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до реєстру маршрутів.
18. Відкриття нового внутрішньообласного автобусного маршруту, який пролягає через територію обласних центрів та/або міст обласного значення, та/або міст районного значення, можливе лише за погодженням виконавчих органів міських рад цих міст.
( Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
20. Внесення змін постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху може здійснюватися:
1) на міських і приміських маршрутах у разі зміни:
графіка руху (часу відправлення з кінцевих або проміжних зупинок), що не перевищує 20 хвилин;
шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду сполучення), що не перевищує 25 відсотків загальної протяжності маршруту;
шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду сполучення), якщо така зміна стосується не більш як 30 відсотків загальної протяжності маршруту;
2) на міжміських маршрутах у разі зміни:
графіка руху до будь-якої із зупинок не більш як на одну годину та шляху проходження маршруту не більш як на 50 кілометрів.
( Підпункт 2 пункту 20 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
20-1. На період воєнного стану в Україні автомобільний перевізник має право скорочувати шлях проходження на міжміських, які не виходять за межі території області, та міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території області (міжобласні маршрути), що передбачений розкладом руху, до зупинки, яка розташована найближче до межі територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.
Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції.
( Правила доповнено пунктом 20-1 згідно з Постановою КМ № 73 від 27.01.2023 )
21. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію перевезень чи дозволу на обслуговування (далі - дозвіл) за погодженням сторін.
22. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, не передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється за умови розірвання договору про організацію перевезень чи анулювання дозволу за погодженням сторін шляхом виключення маршруту та/або графіка руху з відповідної мережі маршрутів та включення до неї нового маршруту.
23. Місця зупинки автобуса, який здійснює перевезення у звичайному режимі руху на міському маршруті, встановлюються організатором перевезень з урахуванням вимог Правил дорожнього руху.
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
24. Місцями зупинки автобуса, який здійснює перевезення у режимі маршрутного таксі, визначаються кінцеві пункти маршруту. Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях з обов'язковим дотриманням Правил дорожнього руху.
25. Посадка та висадка пасажирів з автобуса, що здійснює перевезення в експресному режимі руху, проводиться на зупинках громадського транспорту.
26. Місця зупинки на міських і приміських маршрутах із значним пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами, навісами, на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті.
Інформація повинна бути надрукована на матеріалах з матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який контрастує з фоном (на жовтому чи білому фоні - чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліметрів від підлоги.
( Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
27. Залежно від виду сполучення на автобусах розміщується така інформація:
у разі здійснення міських та приміських перевезень на передньому трафареті - номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів; на боковому трафареті - найменування основних, де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті - номер маршруту; у разі здійснення перевезень в експресному режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому трафаретах над номером маршруту та найменуванням пунктів, де здійснюються зупинки, - напис відповідно червоною фарбою "Експрес", чорною - "Маршрутне таксі"; біля дверей - позначення входу і виходу;
у разі здійснення міжміських та міжнародних перевезень на передньому і боковому трафаретах - найменування початкового та кінцевого пунктів маршруту (у разі здійснення міжнародних перевезень інформація подається двома мовами у два рядки: верхній - українською, нижній - мовою держави, до якої здійснюється перевезення).
У салоні автобуса розміщується така інформація:
1) витяг із цих Правил у частині прав та обов’язків водія і пасажира, а на міському маршруті - витяг із Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом;
( Абзац п'ятий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 812 від 25.10.2017 )
2) позначення входу та виходу;
3) відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;
4) відомості про автомобільного перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);
5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;
6) позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;
7) написи "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю" з одночасним їх дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка (на міських та приміських маршрутах);
( Абзац одинадцятий пункту 27 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
8) нумерація місць під час здійснення міжміських та міжнародних перевезень;
9) позначення місць для інвалідів рельєфною піктограмою.
( Абзац пункту 27 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:
в салоні автобуса - з відстані не менш як 1 метр;
на передньому та задньому трафаретах - з відстані не менш як 15 метрів, на боковому - не менш як 3 метри.
Інформація, що розміщується на автобусах та в салонах автобусів, повинна відповідати потребам пасажирів із порушенням зору (зокрема друкуватися збільшеним шрифтом).
( Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
28. На маршруті повинні бути передбачені:
майданчики для розвороту та короткострокової стоянки автобусів у початковому і кінцевому пунктах маршруту;
посадкові майданчики на проміжних пунктах зупинки.
Місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських маршрутах визначаються автостанції, а у разі їх відсутності - місця розташування автопавільйонів, на яких розміщується інформація, що містить найменування зупинки, початкового та кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів.
Місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських рад.
Місця зупинки автобусів на міських маршрутах обладнуються автопавільйонами, трафаретами з найменуванням зупинки і номерами маршрутів, відомостями про режим роботи автобусів із зазначенням таких, що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, найменуванням початкового та кінцевого пунктів маршруту.
( Абзац шостий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 983 від 09.09.2009, № 181 від 07.02.2018 )
У разі коли інтервал руху на міському маршруті не перевищує 10 хвилин, на трафаретах зазначається інтервал руху протягом доби, в разі більшого інтервалу - час відправлення автобусів із зупинки.
Відомості про режим руху автобусів у вихідні та святкові дні наводяться як примітка до основної інформації.
На зупинках автобусів, що здійснюють перевезення в експресному режимі руху та у режимі маршрутного таксі, на трафареті над назвою зупинки розміщується напис червоною фарбою "Експрес", чорною - "Маршрутне таксі".
Зупинки на вимогу обладнуються трафаретом з написом чорною фарбою "На вимогу".
Розміри написів на трафаретах, що розміщені у місцях зупинки, повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати з відстані не менш як 3 метри.
Написи повинні бути надруковані на матеріалах з матовою поверхнею чітким шрифтом з висотою літер не менше 15 міліметрів (60 кегль), який контрастує з фоном (на жовтому чи білому фоні - чорний чи темно-синій шрифти), та розміщена на висоті 1600 міліметрів від підлоги.
( Пункт 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
29. Перевезення пасажирів за міськими, приміськими та міжміськими маршрутами у межах території однієї області (внутрішньообласні, внутрішньорайонні маршрути) здійснюється на підставі договору про організацію перевезень, укладеного відповідно до закону.
( Пункт 29 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
30. Перевезення пасажирів за приміськими та міжміськими маршрутами, які виходять за межі території областей (міжобласні маршрути), здійснюється на підставі дозволу, який видається в установленому законодавством порядку. Витяг з дозволу повинен перебувати в автобусі.
31. На маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам, установленим для міського, приміського, міжміського чи міжнародного транспорту, а пасажиромісткість - пасажиропотоку з урахуванням забезпечення доступу до об'єктів соціального, медичного та культурного призначення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Вимоги до структури рухомого складу визначаються організатором регулярних перевезень в умовах конкурсу.
( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 983 від 09.09.2009, № 181 від 07.02.2018 )
31-1. Організатор регулярних перевезень визначає умови перевезень, до яких належать:
1) визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування структура парку автобусів, що здійснюють перевезення на маршруті загального користування, виходячи з їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних характеристик;
2) соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення;
3) наявність кондуктора в автобусах, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у всіх режимах руху, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - функціонування зазначеної системи;
( Підпункт 3 пункту 31-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 812 від 25.10.2017 )
4) облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту з урахуванням вимог статті 28 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
( Підпункт 4 пункту 31-1 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
5) використання на маршруті автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.
( Підпункт 5 пункту 31-1 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )( Правила доповнено пунктом 31-1 згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
32. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, за відсутності протоколів випробувань таких автобусів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії - № 43 (перевірка маркування безпечного скла); № 36 чи № 52 (залежно від пасажиромісткості, в обсязі вимог законодавчо регульованої сфери до автобусів, що перебувають в експлуатації); № 80 (вимоги до міцності сидінь та елементів їх кріплення, застосування сертифікованих сидінь, відповідність кріплення сидінь типовим схемам та конструктивним рішенням, перевіреним випробуваннями), виданих акредитованими Національним агентством з акредитації випробувальними лабораторіями.
( Абзац перший пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
Зазначені обмеження не стосуються переобладнаних автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів на міських та приміських маршрутах згідно з договорами, укладеними до 1 травня 2009 року.
( Пункт 32 в редакції Постанови КМ № 125 від 27.02.2008; щодо набрання чинності п.32 див. п.3 цієї Постанови; в редакції Постанови КМ № 524 від 21.05.2009 )
33. Перевезення пасажирів за міськими і приміськими маршрутами здійснюється у звичайному режимі (основний вид перевезень), а також експресному режимі та режимі маршрутного таксі (додаткові види перевезень).
Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі організовується за наявності сполучення у звичайному та/або експресному режимі руху автотранспорту або руху інших видів транспорту.
34. Автомобільний перевізник проводить стажування водія перед переведенням його на новий регулярний маршрут або на відмінну модель автобуса, ознайомлює з паспортом маршруту та видає водію витяг з нього.
Автомобільний перевізник забезпечує навчання та інструктаж водія щодо особливостей посадки (висадки) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
( Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )( Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 983 від 09.09.2009 )
35. Автомобільний перевізник самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезень або дозволу, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.
36. У разі виникнення потреби в короткочасному залученні додаткової кількості автобусів для задоволення підвищеного попиту на перевезення міським або приміським маршрутом організатор регулярних перевезень видає автомобільному перевізникові тимчасове рішення про використання для перевезень додаткових автобусів на строк до трьох діб, якщо це передбачено умовами договору.
( Абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
У разі здійснення перевезень на маршруті кількома автомобільними перевізниками, договір з якими передбачає можливість залучення додаткових автобусів, організатор регулярних перевезень пропонує кожному з них забезпечити перевезення пропорційно до затвердженої для таких автомобільних перевізників кількості рейсів.
( Абзац другий пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
37. У разі виходу з ладу автобуса (припинення перевезення через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події) приміського чи міжміського сполучення водій здійснює пересадку пасажирів в інший автобус, яким пасажири будуть доставлені до найближчої автостанції чи кінцевого пункту призначення. У такому разі на приміському маршруті пасажиру повертається повна, а на міжміському невикористана вартість квитка. Автомобільний перевізник організовує подальшу поїздку пасажирів.
Оплата послуг автомобільного перевізника з попутного перевезення пасажирів до найближчої автостанції у міжміському сполученні здійснюється за рахунок коштів автомобільного перевізника, під час рейсу якого відбулася пересадка пасажирів.
У разі виходу з ладу автобуса, що здійснює перевезення на маршруті міського сполучення, автомобільний перевізник повертає пасажирові повну вартість квитка і подальший проїзд пасажир оплачує самостійно. У разі коли такий автобус обладнаний автоматизованою системою обліку оплати проїзду, автомобільний перевізник забезпечує пересадку пасажира на інший автобус без повторної оплати вартості транспортних послуг.
( Абзац третій пункту 37 в редакції Постанови КМ № 812 від 25.10.2017 )
38. Відправлення автобуса, що здійснює перевезення в режимі маршрутного таксі, відбувається відповідно до затвердженого розкладу руху, незалежно від кількості пасажирів у салоні.
39. Організатор регулярних перевезень за міськими автобусними маршрутами може залучити на конкурсних засадах суб'єкта господарювання для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу автомобільних перевізників.
Організатор регулярних перевезень не має права залучати суб'єктів господарювання, які надають послуги з перевезень, діють на ринку транспортних послуг, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників або груп автомобільних перевізників чи контролюються зазначеними суб'єктами.
40. За договором перевезення пасажира автобусом автомобільний перевізник зобов'язується безпечно перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здавання ним багажу - доставити до пункту призначення багаж та видати його пасажиру або уповноваженій ним особі. Пасажир зобов'язується внести установлену плату за проїзд, а в разі здавання багажу до багажного відділення - плату за його перевезення.
41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд в автобусі (для пільгового проїзду – посвідчення особи встановленого зразка чи довідку, на підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронний квиток та документи для пільгового проїзду.
Квиток дійсний тільки на зазначені у ньому дату і маршрут руху.
У разі перевезення багажу пасажир повинен мати квитанцію на перевезення багажу.
( Пункт 41 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )( Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 125 від 27.02.2008 )
43. На міжміських маршрутах не дозволяється перевозити дітей віком до 14 років без супроводження дорослих, за винятком випадків перевезення дітей до загальноосвітніх чи дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості автобусами внутрішньообласних маршрутів та регулярних спеціальних перевезень.
( Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
44. Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки, особи з інвалідністю, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.
( Абзац перший пункту 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів міських та приміських маршрутів відводяться місця для сидіння.
Регулярні спеціальні перевезення
45. Регулярні спеціальні перевезення організовуються для перевезення працівників підприємств, установ та організацій, учнів, студентів, осіб, які перетинають лінію розмежування у Донецькій та Луганській областях та адміністративний кордон вільної економічної зони "Крим" у Херсонській області без автомобільного транспортного засобу та інших організованих груп пасажирів.
( Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 181 від 07.02.2018, № 788 від 28.07.2021 )
46. Регулярні спеціальні перевезення здійснюються на підставі договору, згідно з яким автомобільний перевізник надає підприємству, установі та організації, яка виступає замовником послуг, послуги з перевезення організованої групи пасажирів за певним маршрутом і визначеним розкладом руху, протягом передбаченого договором строку.
( Пункт 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
47. Автомобільний перевізник проводить стажування водіїв перед переведенням його на новий маршрут або на відмінну модель автобуса, видає паспорт маршруту із зазначенням схеми маршруту, графіка руху автобуса, графіка роботи та відпочинку водіїв.
48. Під час здійснення регулярних спеціальних перевезень пасажирський автомобільний перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.
( Пункт 48 в редакції Постанови КМ № 125 від 27.02.2008 )
49. Передній трафарет автобуса повинен містити напис чорною фарбою "Спеціальне перевезення" на контрастному фоні (білому чи жовтому) та офіційне найменування (повне або скорочене) замовника послуг.
У салоні автобуса розміщується інформація про автомобільного перевізника та страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону і страхової суми.
( Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 983 від 09.09.2009, № 181 від 07.02.2018 )
50. Під час здійснення регулярного спеціального перевезення водій повинен мати копію договору із замовником послуг та паспорт маршруту.
( Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
Нерегулярні перевезення
51. Нерегулярні перевезення пасажирів здійснюються на підставі замовлення юридичною або фізичною особою автобуса як разові перевезення організованої групи пасажирів за визначеним маршрутом згідно з договором про замовлення транспортного засобу.
( Пункт 51 в редакції Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
52. До нерегулярних перевезень належать:
туристично-екскурсійні;
весільні та святкові;
ритуальні;
одноразові перевезення до місць відпочинку;
інші перевезення, що не заборонені пунктом 55 цих Правил.
53. У разі здійснення нерегулярних перевезень забороняється:
здійснення перевезень одним автомобільним перевізником або одним транспортним засобом за одним маршрутом, або між тими самими пунктами більш як два рази на тиждень;
організація (зокрема шляхом пропонування фізичним особам проїзду самостійно або за допомогою інших осіб чи засобів масової інформації) та здійснення перевезення за заздалегідь визначеними напрямками, надання послуг з перевезення автобусом за заздалегідь визначеним маршрутом, між визначеними кінцевими пунктами, з установленими часом відправлення, прибуття і вартістю проїзду;
встановлення та стягнення плати за проїзд з окремих пасажирів;
самовільне (не передбачене умовами договору) визначення початкових, проміжних і кінцевих пунктів перевезення;
здійснення посадки та висадки пасажирів у пунктах і на зупинках, визначених для посадки і висадки пасажирів на маршрутах з регулярним перевезенням.
У разі порушення зазначених вимог перевезення не вважається нерегулярним і повинно здійснюватись відповідно до вимог, які встановлені для регулярних або регулярних спеціальних перевезень.
54. Під час здійснення нерегулярних перевезень водію забороняється проводити посадку та/або висадку пасажирів у не визначених договором місцях.
55. Замовлення юридичною або фізичною особою автобуса для нерегулярних перевезень здійснюється шляхом укладення з автомобільним перевізником письмового договору про замовлення транспортного засобу.
Суб'єкт господарювання, який надає туристичні та екскурсійні послуги і здійснює перевезення власним чи орендованим транспортним засобом, укладає договір перевезення з кожною особою.
56. Договір на здійснення нерегулярних перевезень, що укладається між юридичною або фізичною особою та автомобільним перевізником у письмовій формі, повинен містити дату і час здійснення перевезень, початковий та кінцевий пункти маршруту, маршрут перевезення і державний реєстраційний номер транспортного засобу та мету поїздки.
( Абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )( Абзац другий пункту 56 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )( Пункт 57 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
58. Під час здійснення нерегулярних перевезень пасажирський автомобільний перевізник забезпечує в установленому законодавством порядку страхування пасажирів.
( Пункт 58 в редакції Постанови КМ № 125 від 27.02.2008 )( Пункт 59 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
60. Передній трафарет автобуса містить напис червоною фарбою "Нерегулярне перевезення" на білому фоні.
( Абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 181 від 07.02.2018 )
У салоні автобуса розміщується інформація про автомобільного перевізника та страховика із зазначенням найменування, адреси, номера телефону, страхової суми.
61. Під час здійснення нерегулярних перевезень водій повинен мати копію договору автомобільного перевізника із замовником послуг і копію договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.
( Пункт 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )( Пункт 62 виключено на підставі Постанови КМ № 181 від 07.02.2018 )
Перевезення організованих груп дітей
63. Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки та надійності транспортного обслуговування.
64. Максимальна кількість дітей для перевезення автобусом не повинна перевищувати кількості місць для сидіння, визначеної технічною характеристикою та реєстраційними документами транспортного засобу.
65. Організовані групи дітей повинні перевозитися досвідченими водіями, які мають стаж керування транспортним засобом не менш як п'ять років.
На маршрут, що виходить за межі населеного пункту та протяжність якого становить понад 250 кілометрів, повинні направлятися два водії.
( Пункт 65 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 708 від 29.06.2011 )
66. Перевезення організованих груп дітей колоною з п'яти і більше автобусів здійснюється за умови супроводу уповноваженими підрозділами Національної поліції.
( Пункт 66 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017 )
67. До початку перевезення організованих груп дітей замовник послуг і автомобільний перевізник:
1) визначають маршрут перевезення організованих груп дітей, як правило, такий, за яким уже здійснюються регулярні перевезення;
2) встановлюють зупинки автобуса:
технічні - одна на перші 50 кілометрів і не менше однієї - на кожні наступні 100 кілометрів маршруту;
для відпочинку - на п'ять хвилин через кожну годину руху і на 30 хвилин - через кожні п'ять годин руху (допускається поєднання 30-хвилинного відпочинку з перервою на обід);
для приймання їжі - через три-п'ять годин руху;
для ночівлі;
3) складають схему маршруту та встановлюють розклад руху.
( Пункт 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
68. Перевезення організованих груп дітей здійснюються тільки у світлу пору доби і за сприятливих погодних умов.
69. Замовник послуг повідомляє не пізніше ніж за сім робочих днів автомобільному перевізнику про здійснення перевезення організованих груп дітей.
Автомобільний перевізник не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляє уповноваженому підрозділу Національної поліції про дату здійснення кожного такого перевезення, подає йому на узгодження та замовнику послуг на затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів.
( Абзац другий пункту 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017 )
Схема маршруту та розклад руху оформляються у трьох примірниках.
Один примірник схеми маршруту і розкладу руху видається водію, інші зберігаються у замовника послуг та автомобільного перевізника.
( Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009; в редакції Постанови КМ № 708 від 29.06.2011 )
70. Замовник послуг зобов'язаний:
до початку поїздки скласти у трьох примірниках список групи дітей;
допускати до поїздки дітей, які зазначені у списках і не мають протипоказань для далеких поїздок за станом здоров'я, що підтверджується відповідною довідкою лікаря;
призначити для кожної групи з десяти дітей керівника, відповідального за супроводження їх під час поїздки, а для групи з 30 і більше дітей - медичного працівника та провести інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки.
( Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009 )
71. Рух колони автобусів з організованими групами дітей здійснюється відповідно до Правил дорожнього руху.
72. Замовник послуг зобов'язаний забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи телефонним зв'язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.
( Пункт 72 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 09.09.2009; в редакції Постанови КМ № 708 від 29.06.2011 )
73. Керівник групи дітей зобов'язаний:
провести бесіду з дітьми, ознайомити їх з правилами поведінки і техніки безпеки під час поїздки;
забезпечувати дотримання дітьми належного порядку під час руху (діти повинні сидіти на призначених для цього місцях), а також під час посадки (висадки) з автобуса;
забезпечувати посадку (висадку) дітей після зупинки автобуса тільки з посадкового майданчика, а в разі його відсутності - з тротуару або узбіччя, якщо це неможливо - з крайньої смуги проїзної частини (але не з боку суміжної смуги для руху), за умови, що це безпечно і не створює перешкод іншим учасникам руху, а також справності засобів аварійної світлової сигналізації;
проходити з організованою групою дітей тільки тротуарами та пішохідними доріжками, а у разі їх відсутності - краєм проїзної частини назустріч руху транспортних засобів і тільки у світлу пору доби;
підписати після надання транспортної послуги дорожній лист, замовлення на перевезення, зазначивши відстань, час початку та закінчення роботи, а у разі зміни розкладу руху - її причину.
74. У разі настання несприятливих погодних і дорожніх умов, виходу з ладу автобуса, виникнення загрози безпеці руху, а також погіршення стану здоров'я водія необхідно припинити рух з повідомленням про це автомобільного перевізника, який повинен вжити заходів для доставки дітей до кінцевого пункту маршруту, заміни автобуса, водія.
III. Перевезення ручної поклажі та багажу
75. Плата за перевезення ручної поклажі не справляється у разі перевезення її у салоні автобуса:
міжміського або міжнародного сполучення - не більше однієї одиниці ручної поклажі;
міського або приміського сполучення - не більше двох одиниць.