Про Державний земельний кадастр

Верховна Рада України Закон від 07.07.2011 №3613-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 07.07.2011

Номер 3613-VI

Статус Діє

Редакції
27.10.2022 внесення змін (закон від 19.07.2022 N 2438-IX /2438-20/) 01.08.2022 внесення змін (закон від 30.06.2021 N 1591-IX /1591-20/) 10.07.2022 внесення змін (закон від 20.06.2022 N 2321-IX /2321-20/) 09.06.2022 внесення змін (закон від 12.05.2022 N 2247-IX /2247-20/) 26.05.2022 внесення змін (закон від 28.04.2021 N 1423-IX /1423-20/) 07.05.2022 внесення змін (закон від 17.02.2022 N 2079-IX /2079-20/) 07.04.2022 внесення змін (закон від 24.03.2022 N 2145-IX /2145-20/) 01.01.2022 внесення змін (закон від 08.09.2021 N 1720-IX /1720-20/) 01.12.2021 внесення змін (закон від 17.10.2019 N 199-IX /199-20/) 26.11.2021 внесення змін (закон від 28.04.2021 N 1423-IX /1423-20/) 26.08.2021 внесення змін (закон від 28.04.2021 N 1423-IX /1423-20/) 20.08.2021 внесення змін (закон від 15.07.2021 N 1657-IX /1657-20/) 24.07.2021 внесення змін (закон від 28.04.2021 N 1423-IX /1423-20/) 24.07.2021 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 711-IX /711-20/) 01.07.2021 внесення змін (закон від 31.03.2020 N 552-IX /552-20/) 27.05.2021 внесення змін (закон від 28.04.2021 N 1423-IX /1423-20/) 26.02.2021 внесення змін (закон від 02.02.2021 N 1175-IX /1175-20/) 04.12.2020 внесення змін (закон від 05.11.2020 N 985-IX /985-20/) 29.11.2020 внесення змін (закон від 03.11.2020 N 943-IX /943-20/) 16.10.2020 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 124-IX /124-20/) 16.07.2020 внесення змін (закон від 05.12.2019 N 340-IX /340-20/) 07.06.2020 внесення змін (закон від 13.04.2020 N 554-IX /554-20/) 16.01.2020 внесення змін (закон від 05.12.2019 N 340-IX /340-20/) 17.10.2019 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 132-IX /132-20/) 01.01.2019 внесення змін (закон від 10.07.2018 N 2498-VIII /2498-19/) 04.06.2017 внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1983-VIII /1983-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 06.12.2016 N 1774-VIII /1774-19/) 19.10.2016 внесення змін (закон від 20.09.2016 N 1533-VIII /1533-19/) 01.03.2016 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 888-VIII /888-19/) 29.12.2015 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 888-VIII /888-19/) 06.10.2015 внесення змін (закон від 14.07.2015 N 597-VIII /597-19/) 28.06.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 222-VIII /222-19/) 27.06.2015 внесення змін (закон від 02.06.2015 N 497-VIII /497-19/) 06.06.2015 внесення змін (закон від 14.05.2015 N 418-VIII /418-19/) 25.03.2015 внесення змін (закон від 05.03.2015 N 247-VIII /247-19/) 03.07.2014 внесення змін (закон від 05.06.2014 N 1325-VII /1325-18/) 27.07.2013 внесення змін (закон від 02.07.2013 N 365-VII /365-18/) 16.06.2013 внесення змін (закон від 14.05.2013 N 233-VII /233-18/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5462-VI /5462-17/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 06.09.2012 N 5245-VI /5245-17/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 23.02.2012 N 4444-VI /4444-17/) 06.12.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5395-VI /5395-17/) 03.12.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5394-VI /5394-17/) 08.08.2012 внесення змін (закон від 04.07.2012 N 5037-VI /5037-17/) 31.12.2011 внесення змін (закон від 09.12.2011 N 4152-VI /4152-17/) 07.07.2011 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний земельний кадастр
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 8, ст.61)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 4152-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.331 № 4444-VI від 23.02.2012, ВВР, 2012, № 49, ст.555 № 5037-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.224 № 5245-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, № 36, ст.472 № 5394-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.534 № 5395-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 40, ст.535 № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 233-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.136 № 365-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.248 № 1325-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1012 № 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 247-VIII від 05.03.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.141 № 418-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 26, ст.224 № 497-VIII від 02.06.2015, ВВР, 2015, № 31, ст.293 № 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343 № 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30 № 1533-VIII від 20.09.2016, ВВР, 2016, № 44, ст.747 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289 № 2498-VIII від 10.07.2018, ВВР, 2018, № 37, ст.277 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 132-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.299 № 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377 № 340-IX від 05.12.2019, ВВР, 2020, № 12, ст.66 № 552-IX від 31.03.2020, ВВР, 2020, № 20, ст.142 № 554-IX від 13.04.2020, ВВР, 2020, № 37, ст.277 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року № 711-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 46, ст.394 № 943-IX від 03.11.2020 № 985-IX від 05.11.2020 № 1175-IX від 02.02.2021, ВВР, 2021, № 19, ст.167 № 1423-IX від 28.04.2021 № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022 № 1657-IX від 15.07.2021 № 1720-IX від 08.09.2021 № 2079-IX від 17.02.2022 № 2145-IX від 24.03.2022 № 2247-IX від 12.05.2022 № 2321-IX від 20.06.2022 № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 )
( У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 )
Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами, про меліоративні мережі та складові частини меліоративних мереж;
( Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;
( Абзац четвертий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Абзац п'ятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )( Абзац шостий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
заява в електронній формі - заява про внесення або отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка формується і подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законами № 340-IX від 05.12.2019, № 943-IX від 03.11.2020 )
індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);
кадастрова зона - сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів;
кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить відомості про об'єкти Державного земельного кадастру;
кадастровий квартал - компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);
кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;
режимоутворюючий об'єкт - об'єкт природного або штучного походження (водний об'єкт, об'єкт магістральних трубопроводів, енергетичний об'єкт, об’єкт культурної спадщини (пам’ятка культурної спадщини та її територія, об’єкт культурної всесвітньої спадщини, буферна зона, історичний ареал населеного місця, історико-культурний заповідник, історико-культурна заповідна територія), акваторія морського порту, військовий об'єкт, інший визначений законом об'єкт), під яким та /або навколо якого у зв'язку з його природними або набутими властивостями згідно із законом встановлюються обмеження у використанні земель.
( Абзац тринадцятий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
2. Терміни "геоінформаційна система", "геопросторовий об’єкт", "геопросторові дані" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
Термін "функціональна зона" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності".
( Частину другу статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 )( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадастру
Державний земельний кадастр ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при:
регулюванні земельних відносин;
управлінні земельними ресурсами;
організації раціонального використання та охорони земель;
здійсненні землеустрою;
проведенні оцінки землі;
формуванні та веденні містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів;
справлянні плати за землю.
Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру
Державний земельний кадастр базується на таких основних принципах:
обов'язковості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про всі його об'єкти;
єдності методології ведення Державного земельного кадастру;
об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Державному земельному кадастрі;
внесення відомостей до Державного земельного кадастру виключно на підставі та відповідно до цього Закону;
відкритості та доступності відомостей Державного земельного кадастру, законності їх одержання, поширення і зберігання;
безперервності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, що змінюються;
документування всіх відомостей Державного земельного кадастру.
Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру
Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, цього Закону, законів України "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", "Про захист персональних даних", інших законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Стаття 5. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру
1. Ведення Державного земельного кадастру здійснюється шляхом:
створення відповідної державної геодезичної та картографічної основи, яка визначається та надається відповідно до цього Закону;
внесення відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру;
внесення змін до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру;
оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.
Державний земельний кадастр включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".
( Частину першу статті 5 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
2. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.
3. Порядок ведення Державного земельного кадастру визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону.
4. Державний земельний кадастр є державною власністю.
5. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями здійснюється виключно на підставі та відповідно до цього Закону. Забороняється вимагати для внесення відомостей до Державного земельного кадастру та користування такими відомостями надання документів та здійснення дій, прямо не передбачених цим Законом.
6. Програмне забезпечення Державного земельного кадастру має забезпечувати розподільне зберігання відомостей Державного земельного кадастру, документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності.
Дані можуть зберігатися в:
адміністратора Державного земельного кадастру;
центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;
інших державних органах, державних підприємствах, у державних установах, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України у Порядку ведення Державного земельного кадастру.
( Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Розділ II
ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Стаття 6. Система органів Державного земельного кадастру
1. Ведення та адміністрування Державного земельного кадастру забезпечуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
( Частина перша статті 6 в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012 )
2. Держателем Державного земельного кадастру є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
3. Адміністратором Державного земельного кадастру є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, і здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру, відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист відомостей, що містяться у Державному земельному кадастрі, розробленні та забезпеченні функціонування програмного забезпечення для моніторингу земельних відносин та інформаційної взаємодії з іншими державними електронними інформаційними ресурсами.
( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Стаття 7. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, належать:
нормативно-правове забезпечення у сфері Державного земельного кадастру;
здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, належать:
ведення та адміністрування Державного земельного кадастру;
( Абзац третій частини другої статті 7 виключено на підставі Закону № 1423-IX від 28.04.2021 )
здійснення підготовки земельно-кадастрової документації;
внесення до Державного земельного кадастру та надання відомостей про землі, розташовані у межах державного кордону України, територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, сіл, селищ, міст;
здійснення державної реєстрації меліоративних мереж, складових частин меліоративних мереж, земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
( Абзац шостий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
ведення поземельних книг та надання витягів із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;
організація здійснення на відповідній території робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
розроблення технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;
( Абзац дев'ятий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
розроблення форм витягів, інформаційних довідок із Державного земельного кадастру, повідомлень про відмову у наданні відомостей, порядку обліку заяв і запитів про отримання відомостей із Державного земельного кадастру;
створення документів Державного земельного кадастру;
( Абзац одинадцятий частини другої статті 7 в редакції Закону № 365-VII від 02.07.2013 )
участь у погодженні матеріалів і документації Державного земельного кадастру та в установленому порядку надання відповідних висновків;
затвердження статуту Адміністратора Державного земельного кадастру, здійснення контролю за його діяльністю, призначення його керівника;
організація взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями з питань ведення Державного земельного кадастру;
організація робіт з підготовки та підвищення кваліфікації державних кадастрових реєстраторів;
здійснення інших повноважень згідно з цим Законом.
( Текст статті 7 в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012 )
Розділ III
СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Стаття 8. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру
1. Геодезичною основою для Державного земельного кадастру є державна геодезична мережа.
2. Картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до норм та правил, технічних регламентів.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
3. Для формування картографічної основи Державного земельного кадастру використовується єдина державна система координат.
4. До Державного земельного кадастру включаються відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі.
5. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про картографічну основу:
склад відомостей, що відображаються на картографічній основі, у тому числі адреси об’єктів нерухомого майна (за наявності);
( Абзац другий частини п'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
дата створення картографічної основи;
відомості про особу, яка створила картографічну основу;
масштаб (точність) картографічної основи;
система координат картографічної основи.
6. Картографічна основа Державного земельного кадастру використовується для формування та ведення містобудівного кадастру та кадастрів інших природних ресурсів.
( Частина шоста статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
Стаття 9. Державний кадастровий реєстратор
1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей здійснюються державними кадастровими реєстраторами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги", або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 943-IX від 03.11.2020 )
Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей з Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 )
Стажування особи у сфері земельних відносин проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 )
Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий орган місцевого самоврядування працювала державним кадастровим реєстратором протягом останніх двох років.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 )
Порядок проведення стажування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 )
Право на отримання відомостей з Державного земельного кадастру у визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках мають нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій, пов’язаних з об’єктами нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та особи, які відповідно до закону здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час проведення такої реєстрації.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015 )
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, безоплатно отримує відомості з Державного земельного кадастру для використання у статистичних цілях.
( Частину першу статті 9 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 )
( Частина перша статті 9 в редакції Закону № 5462-VI від 16.10.2012 )
2. Державний кадастровий реєстратор є державним службовцем.
3. Державним кадастровим реєстратором може бути громадянин України, який має вищу землевпорядну або юридичну освіту та стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як два роки.
4. Державний кадастровий реєстратор:
здійснює реєстрацію заяв про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, надання таких відомостей;
перевіряє відповідність поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації;
( Абзац третій частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 1423-IX від 28.04.2021 )
формує поземельні книги на земельні ділянки, вносить записи до них, забезпечує зберігання таких книг;
здійснює внесення відомостей до Державного земельного кадастру або надає відмову у їх внесенні;
присвоює кадастрові номери земельним ділянкам;
надає відомості з Державного земельного кадастру та відмову у їх наданні;
здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі;
передає органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відомості про земельні ділянки.
5. Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора та власну печатку .
6. Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, про відмову у здійсненні таких дій.
7. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора забороняється, крім випадків, встановлених цим Законом.
( Частина сьома статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 132-IX від 20.09.2019 )( Частину восьму статті 9 виключено на підставі Закону № 1423-IX від 28.04.2021 )
Стаття 10. Об'єкти Державного земельного кадастру
1. Об'єктами Державного земельного кадастру є:
землі в межах державного кордону України;
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць, землі в межах територій територіальних громад;
( Абзац третій частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
обмеження у використанні земель;
меліоративні мережі;
( Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
складові частини меліоративних мереж;
( Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
земельні ділянки.
( Абзац сьомий частини першої статті 10 в редакції Закону № 2079-IX від 17.02.2022 )
Стаття 11. Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру
1. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру під час внесення їх до Державного земельного кадастру мають відповідати існуючим характеристикам об'єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до норм та правил, технічних регламентів.
2. Зміна вимог норм та правил, технічних регламентів щодо показників точності або способів її визначення, зміна геодезичної або картографічної основи Державного земельного кадастру (у тому числі систем координат), що використовувалися для його ведення, не є підставою для визнання відомостей Державного земельного кадастру такими, що підлягають уточненню, якщо на момент їх внесення вони відповідали нормам та правилам, технічним регламентам.
( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
Стаття 12. Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України
1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон України:
повні назви суміжних держав;
графічне зображення лінії державного кордону України;
координати прикордонних знаків та поворотних точок;
інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України;
дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону України.
( Текст статті 12 в редакції Закону № 1175-IX від 02.02.2021 )
Стаття 13. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
( Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах):
а) найменування адміністративно-територіальної одиниці;
а-1) відомості Державного адресного реєстру;
( Частину першу статті 13 доповнено пунктом "а-1" згідно із Законом № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
б) опис меж адміністративно-територіальної одиниці;
в) площа земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
г) повне найменування суміжних адміністративно-територіальних одиниць;
ґ) інформація про акти, на підставі яких встановлені та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць;
д) відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:
назва, код (номер), межі категорії земель;
опис меж;
площа;
інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель;
д-1) відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:
назва, код (номер);
опис меж та угідь, що входять до складу масиву;
контури угідь;
площа;
інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;
інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру;
( Частину першу статті 13 доповнено пунктом "д-1" згідно із Законом № 2498-VIII від 10.07.2018 )
д-2) відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності:
відомості про об’єкти, які передбачається розмістити на території;
опис меж;
площа;
інформація про документи, на підставі яких відомості про межі території внесено до Державного земельного кадастру;
( Частину першу статті 13 доповнено пунктом "д-2" згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 )
д-3) відомості про межі функціональних зон:
назва, код (номер);
опис меж;
площа;
інформація про документи, на підставі яких відомості про межі функціональних зон внесено до Державного земельного кадастру;
( Частину першу статті 13 доповнено пунктом "д-3" згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 )
е) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:
назва, код (номер);
контури угідь;
площа;
інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя;
інформація про якісні характеристики угідь;
контури, координати поворотних точок, геометричні параметри, назви, адреси будівель, споруд та інженерних мереж, ідентифікатори об’єктів будівництва та закінчених будівництвом об’єктів, відомості про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
( Пункт "е" частини першої статті 13 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019 )
є) відомості про нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці;
( Пункт "є" частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
ж) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці.
2. Обсяг інформації Державного земельного кадастру про якісні характеристики земельних угідь в межах території адміністративно-територіальної одиниці визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру.
3. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про землі в межах території територіальної громади:
а) найменування територіальної громади;
б) опис меж території територіальної громади;
в) площа земель у межах території територіальної громади;
г) найменування суміжних територіальних громад;
ґ) інформація про матеріали, на підставі яких встановлені (змінені) межі території територіальної громади.
( Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Стаття 14. Склад відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про обмеження у використанні земель:
вид;
опис меж;
площа;
зміст обмеження;
опис режимоутворюючого об'єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень (за наявності такого об'єкта);
інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.
До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про опис меж та обмеження у використанні земель з координатами поворотних точок таких меж щодо території пам’яток культурної спадщини, зон охорони, об’єктів культурної всесвітньої спадщини, буферних зон, історичних ареалів населених місць, охоронюваних археологічних територій, історико-культурних заповідників та історико-культурних заповідних територій, до Державного земельного кадастру включаються такі відомості про зазначені обмеження у використанні земель:
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
вид;
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
зміст обмеження;
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
опис режимоутворюючого об’єкта - контури, назви та характеристики, що обумовлюють встановлення обмежень;
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
відстань від контуру режимоутворюючого об’єкта, на яку поширюється обмеження у використанні земель;
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
інформація про документи, на підставі яких встановлено обмеження у використанні земель.
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Технологічні та програмні засоби Державного земельного кадастру мають забезпечувати автоматизоване визначення меж обмежень у використанні земель в обсязі та у випадках, передбачених абзацом восьмим цієї частини, шляхом визначення відстані від контуру режимоутворюючого об’єкта, без необхідності проведення робіт із землеустрою з визначення координат поворотних точок зазначених меж.
( Частину першу статті 14 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
Стаття 14-1. Склад відомостей Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі
1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про меліоративну мережу:
назва, код (номер) меліоративної мережі;
місце розташування меліоративної мережі;
контури меліоративної мережі;
координати точки (точок) водовиділу;
коди (номери) складових частин меліоративної мережі;
координати та міри ліній поворотних точок вісей лінійних споруд та меж земельних ділянок під будівлями, що є складовими частинами меліоративної мережі;
інформація про земельні ділянки (частини земельних ділянок) та масиви земель сільськогосподарського призначення, включені до території обслуговування меліоративної мережі;
інформація про земельні ділянки, на яких розташована меліоративна мережа та її складові частини;
назва гідротехнічної споруди, якою здійснюється забір або відведення води в точці водовиділу;
інформація про документи, на підставі яких встановлено відомості про меліоративну мережу.
2. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про складову частину меліоративної мережі:
назва, код (номер) складової частини меліоративної мережі;
місце розташування складової частини меліоративної мережі;
контури складової частини меліоративної мережі;
координати точки (точок) водовиділу;
координати та міри ліній поворотних точок вісей лінійних споруд та меж земельних ділянок під будівлями, що входять до складу цієї частини меліоративної мережі;
інформація про документи, на підставі яких встановлено відомості про складову частину меліоративної мережі.
( Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
Стаття 15. Відомості про земельні ділянки
1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:
кадастровий номер;
місце розташування, у тому числі дані Державного адресного реєстру (за наявності);
( Абзац третій частини першої статті 15 в редакції Закону № 554-IX від 13.04.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року )
опис меж;
площа;
міри ліній по периметру;
координати поворотних точок меж;
дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;
дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;
відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;
цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
склад угідь із зазначенням контурів, координат поворотних точок, геометричних параметрів, назв, адрес будівель, споруд та інженерних мереж, ідентифікаторів об’єктів будівництва та закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
( Абзац дванадцятий частини першої статті 15 в редакції Закону № 199-IX від 17.10.2019 )
відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;
відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
нормативна грошова оцінка;
частину земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація;
( Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
відомості про назву, код (номер) меліоративної мережі, яка забезпечує гідротехнічну меліорацію відповідної земельної ділянки;
( Частину першу статті 15 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2079-IX від 17.02.2022 )
інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.
2. Відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників (користувачів), зазначену в частині другій статті 30 цього Закону, зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки
1. Земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер.
2. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі.
3. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.
4. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.
5. Кадастрові номери земельних ділянок зазначаються у рішеннях органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування про передачу цих ділянок у власність чи користування, зміну їх цільового призначення, визначення їх грошової оцінки, про затвердження документації із землеустрою та оцінки земель щодо конкретних земельних ділянок.
6. Кадастровий номер скасовується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. Зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера.
7. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.
8. Інформація про скасовані кадастрові номери земельних ділянок зберігається у Державному земельному кадастрі постійно.
Стаття 17. Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України
1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про кадастрове зонування земель в межах території України:
номери кадастрових зон та кварталів;
опис меж кадастрових зон та кварталів;
площа кадастрових зон та кварталів;
підстави встановлення меж кадастрових зон та кварталів.
2. Порядок здійснення кадастрового зонування земель в межах території України визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру.
Стаття 18. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру
1. Документами Державного земельного кадастру, які створюються під час його ведення, є:
індексні кадастрові карти (плани) України, Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст;
індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу;
кадастрові карти (плани) Автономної Республіки Крим, областей, районів, сіл, селищ, міст, інші тематичні карти (плани), перелік яких встановлюється Порядком ведення Державного земельного кадастру;
Поземельні книги.
2. Копії документів Державного земельного кадастру, а також документів, що стали підставою для внесення відомостей до нього, можуть бути вилучені в органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру, лише за рішенням відповідних державних органів, прийнятим у межах їх повноважень, визначених законом. Обов'язковим є складання реєстру копій документів, що вилучаються.
Вилучення оригіналів таких документів забороняється.
Стаття 19. Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення Державного земельного кадастру
1. Для ведення Державного земельного кадастру використовуються класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також державні та галузеві класифікатори, довідники та бази даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Розділ IV
ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
Стаття 20. Статус відомостей Державного земельного кадастру
1. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними.
2. Внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру є обов'язковим.
Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру
1. Відомості про межі земельної ділянки вносяться до Державного земельного кадастру:
на підставі відповідної документації із землеустрою щодо формування земельних ділянок - у випадках, визначених статтею 79-1 Земельного кодексу України, при їх формуванні;
на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) - у разі встановлення (відновлення) меж земельної ділянки за її фактичним використанням відповідно до статті 107 Земельного кодексу України та у разі зміни меж суміжних земельних ділянок їх власниками;
( Абзац третій частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015 )
на підставі технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель - за результатами інвентаризації земель;
( Абзац четвертий частини першої статті 21 в редакції Закону № 497-VIII від 02.06.2015 )
на підставі проектів землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) - у разі виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).
( Частину першу статті 21 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015 )
2. Відомості про цільове призначення земельних ділянок вносяться до Державного земельного кадастру:
а) щодо категорії земель:
на підставі відповідної документації із землеустрою, що розробляється при формуванні земельних ділянок, - щодо земельних ділянок, які формуються;
на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки та комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту - щодо земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється на підставі такої документації;
на підставі технічної документації із землеустрою - щодо інвентаризації земель;
б) щодо виду цільового призначення в межах певної категорії земель:
на підставі відповідної документації із землеустрою, що розробляється при формуванні земельних ділянок, - щодо земельних ділянок, які формуються;
на підставі заяви власника (розпорядника, у визначених законом випадках - користувача) земельної ділянки відповідно до комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту.
У разі якщо законом встановлена обов’язковість погодження зміни цільового призначення земельної ділянки з органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, фізичною, юридичною особою та/або відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, до заяви про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну цільового призначення (категорії земель та/або виду її цільового призначення) земельної ділянки додаються документи, що підтверджують таке погодження та/або забезпечення виконання зобов’язання з відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, у вигляді гарантії.
( Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 497-VIII від 02.06.2015; в редакції Закону № 711-IX від 17.06.2020 )( Частину третю статті 21 виключено на підставі Закону № 1423-IX від 28.04.2021 )
3. Відомості про функціональні зони вносяться до Державного земельного кадастру на підставі затверджених комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів.
( До статті 21 включено частину третю згідно із Законом № 711-IX від 17.06.2020 з урахуванням змін, внесених Законом № 1423-IX від 28.04.2021 )
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний земельний кадастр
Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами, про меліоративні мережі та складові частини меліоративних мереж;
державна реєстрація земельної ділянки - внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера;
заява в електронній формі - заява про внесення або отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка формується і подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;
індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану);
кадастрова зона - сукупність (об'єднання) кадастрових кварталів;
кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить відомості про об'єкти Державного земельного кадастру;
кадастровий квартал - компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);
кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування;

30 днiв передплати безкоштовно!