• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Витяг, Довідка, Рішення, Заява, Повідомлення, Класифікація, Форма, Перелік, Інформація, Опис, Форма типового документа, Вимоги, Порядок від 17.10.2012 № 1051
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Витяг, Довідка, Рішення, Заява, Повідомлення, Класифікація, Форма, Перелік, Інформація, Опис, Форма типового документа, Вимоги, Порядок
 • Дата: 17.10.2012
 • Номер: 1051
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Витяг, Довідка, Рішення, Заява, Повідомлення, Класифікація, Форма, Перелік, Інформація, Опис, Форма типового документа, Вимоги, Порядок
 • Дата: 17.10.2012
 • Номер: 1051
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 жовтня 2012 р. № 1051
Київ
Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру
Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (далі - Порядок), що додається.
2. Установити, що:
1) у разі, коли до набрання чинності цією постановою:
документація із землеустрою і технічна документація з оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, розроблена, але не затверджена рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування, внесення відомостей до Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до Порядку;
кадастрові номери земельним ділянкам на підставі відповідних заяв замовників документації із землеустрою або уповноважених ними осіб не визначені, такі кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам відповідно до Порядку;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013 )
зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб про надання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, але такі послуги не надані, вони надаються відповідно до Порядку. При цьому, якщо плату за надання послуг внесено в повному обсязі, додаткова плата за надання послуг не справляється;
( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 02.10.2013 )( Підпункт 2 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 205 від 21.03.2016 )
3) на день набрання чинності цією постановою картографічною основою Державного земельного кадастру є ортофотоплани, створені в рамках виконання Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 17 жовтня 2003 р., ратифікованої Законом України від 15 червня 2004 р. № 1776-IV, та інші картографічні матеріали, виготовлені на замовлення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або отримані ним від центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державного підприємства "Державний картографо-геодезичний фонд України" та інших суб'єктів інформаційної взаємодії;
4) до створення індексних кадастрових карт (планів) відповідно до Порядку для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану) використовуються індексні кадастрові карти (плани), створені в рамках виконання Угоди, зазначеної в підпункті 3 цього пункту, а у разі їх відсутності - інші (створені територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів) індексні кадастрові карти (плани), в яких на момент набрання чинності цією постановою перші вісім цифр номерів кадастрових зон відповідають кодам об'єктів першого - третього рівня класифікації згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97, а дев'ятою та десятою цифрами є нулі.
3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державним агентством земельних ресурсів у шестимісячний строк забезпечити прийняття необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
5. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр", крім пункту 4, який набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2012 р. № 1051
ПОРЯДОК
ведення Державного земельного кадастру
( У тексті Порядку:
слово "Мінагрополітики" замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку;
слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку;
слова "Держземагентство та його", "Держземагентство або його" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Держгеокадастр та його", "Держгеокадастр або його" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ № 379 від 27.05.2015 )
( У тексті Порядку слова "з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру" замінено словами "з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)" згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016 )( У тексті Порядку та додатка 1 до нього слово "Мінрегіон" в усіх відмінках замінено словом "Мінагрополітики" згідно з Постановою КМ № 109 від 01.03.2017 )( У тексті Порядку:
слова "електронний цифровий підпис", "цифровий підпис" в усіх відмінках замінено словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідному відмінку;
слова "засоби телекомунікаційного зв’язку" у всіх відмінках замінено словами "технічні засоби телекомунікацій" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019 )
( У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" в усіх відмінках замінено словом "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1140 від 04.12.2019 )( У тексті Порядку слова "в режимі читання" та "у режимі читання" виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 09.10.2020 )( У тексті Порядку:
слова "через Єдиний державний веб-портал електронних послуг", "через Єдиний державний портал адміністративних послуг", "Єдиний державний портал адміністративних послуг" в усіх відмінках замінено словами "з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг";
після слів "прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами" доповнено словами "містобудівною документацією";
слова "інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки" і "у формі Інтернет-сторінки" замінено словами "веб-сторінку Держгеокадастру";
слова "Інтернет-сторінка" в усіх відмінках замінено словами "веб-сторінка Держгеокадастру" у відповідному відмінку;
слова "виконавчі органи органів місцевого самоврядування" в усіх відмінках замінено словами "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";
слова "межі державного кордону" замінено словами "державний кордон";
слово "ім’я" замінено словами "власне ім’я";
слова "ім’я та по батькові" замінено словами "власне ім’я, по батькові (за наявності)"
згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021 )
( У тексті Порядку, додатках до Порядку, додатках до вимог слова "економічну та" виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021 )( У тексті Порядку слово "Мінекономіки" в усіх відмінках замінено словом "Мінагрополітики" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )( У тексті Порядку слова "засоби телекомунікаційного зв’язку", "телекомунікаційні канали зв’язку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "технічні засоби електронних комунікацій", "канали електронних комунікацій" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 106 від 04.02.2023 )( У тексті Порядку слова "електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, чи іншого альтернативного засобу електронної ідентифікації особи" замінено словами "кваліфікованого електронного підпису або засобу електронної ідентифікації з високим рівнем довіри відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги"; слова "кваліфікованого електронного підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи" замінено словами "кваліфікованого електронного підпису або засобу електронної ідентифікації з високим рівнем довіри відповідно до вимог Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" згідно з Постановою КМ № 86 від 26.01.2024 )
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру.
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
1) звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру - такі заяви та повідомлення в електронній формі:
( Абзац перший підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 948 від 09.10.2020; в редакції Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021 )
заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заява про державну реєстрацію земельної ділянки;
заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація;
( Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )( Абзац підпункту 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 09.10.2020 )
заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою;
заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;
звернення щодо користування відповідними відомостями - такі заяви в електронній або паперовій формі;
( Підпункт 1 пункту 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )
повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
( Абзац підпункту 1 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 09.10.2020 )
заява про надання доступу до Державного земельного кадастру;
заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру;
2) суб’єкт надання адміністративної послуги у сфері Державного земельного кадастру - державний кадастровий реєстратор, адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування;
( Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 948 від 09.10.2020 )
3) Публічна кадастрова карта - частина програмного забезпечення Державного земельного кадастру, за допомогою якої здійснюється надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру та оприлюднення у вигляді відкритих даних визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" відомостей.
( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 948 від 09.10.2020 )
( Абзац другий підпункту 3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018 )
3. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях.
Документи в паперовій формі, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру, витяги з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру, довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), кадастрові плани земельних ділянок та інші документи створюються шляхом роздрукування їх електронної (цифрової) форми за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
Під час створення ідентичних за документарною інформацією та реквізитами документів в електронній та паперовій формі кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.
( Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019 )
У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.
Документи в електронній формі, які створюються на виконання вимог цього Порядку, повинні відповідати вимогам законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019 )
4. Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держгеокадастр та його територіальні органи.
Держателем Державного земельного кадастру є Держгеокадастр.
Функції адміністратора Державного земельного кадастру виконує визначене Держгеокадастром за погодженням з Мінагрополітики державне підприємство або державна установа, що належить до сфери управління Держгеокадастру.
( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 665 від 30.06.2023 )
5. До складу Держгеокадастру та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.
Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей.
Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора і власну печатку, форми та опис яких визначаються Мінагрополітики.
Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора забороняється, крім випадків, встановлених Законом України "Про Державний земельний кадастр".
( Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1140 від 04.12.2019 )
Під втручанням у діяльність Державного кадастрового реєстратора розуміється прямо не передбачена законодавством дія будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об'єднань, яка стосується здійснення Державним кадастровим реєстратором повноважень, визначених Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком.
5-1. Адміністратори центрів надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України "Про адміністративні послуги", та уповноважені посадові особи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які успішно пройшли стажування відповідно до Порядку проведення стажування у сфері земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 р. № 205, надають відомості з Державного земельного кадастру згідно з повноваженнями, визначеними Законом України "Про Державний земельний кадастр" та цим Порядком, у межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
( Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016 )
6. До повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та державних кадастрових реєстраторів його територіальних органів (у тому числі таких, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, в мм. Києві та Севастополі) належать:
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 760 від 21.08.2019 )
1) внесення до Державного земельного кадастру:
геодезичної, картографічної основи та відомостей про них (змін до них), індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та відомостей про кадастрове зонування земель в межах території України (змін до них);
відомостей (змін до них) або надання відмови у їх внесенні про:
- державний кордон, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах), території територіальних громад;
( Абзац четвертий підпункту 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 28.07.2021, № 1417 від 23.12.2021 )
- обмеження у використанні земель;
- меліоративні мережі, складові частини меліоративних мереж;
( Підпункт 1 пункту 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )
- земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, районів у мм. Києві і Севастополі, а також міст, селищ, сіл, розташованих у їх межах;
- інші об’єкти Державного земельного кадастру, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць;
2) здійснення реєстрації:
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на якій може проводитися гідротехнічна меліорація;
( Підпункт 2 пункту 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )
заяв про державну реєстрацію земельної ділянки;
( Абзац підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 09.10.2020 )
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
повідомлень про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою;
заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;
повідомлень про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
( Абзац підпункту 2 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 948 від 09.10.2020 )( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 710 від 18.07.2018 )
2-1) здійснення державної реєстрації меліоративних мереж, складових частин меліоративних мереж (змін до відомостей про них);
( Пункт 6 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )
3) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;
4) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення їх зберігання;
5) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;
6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою та містобудівної документації;
( Підпункт 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )
7) узагальнення відомостей щодо кількості та якості земель в межах державного кордону, територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах), території територіальних громад за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
( Підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )
8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру відомостей щодо об’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
11) надання та отримання інформації про об’єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами;
12) проведення стажування адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та надання їм довідки про результати стажування.
( Підпункт 13 пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 509 від 12.07.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року )
Розподіл повноважень державних кадастрових реєстраторів Держгеокадастру та його територіальних органів здійснює Держгеокадастр.
Визначення державного кадастрового реєстратора для здійснення повноважень, зазначених у підпунктах 1, 2- 1, 3-6 цього пункту, здійснюється в день подання заяви за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за принципом випадковості.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )( Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 1058 від 23.11.2016 )( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1058 від 23.11.2016 )( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 1058 від 23.11.2016 )( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ № 581 від 31.08.2016 )
9-1. До повноважень адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
1) здійснення реєстрації звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та звернень щодо користування відповідними відомостями;
( Підпункт 1 пункту 9-1 в редакції Постанови КМ № 948 від 09.10.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )
2) проведення перевірки поданих звернень та документів до них вимогам законодавства;
( Підпункт 2 пункту 9-1 в редакції Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021 )
3) надання відомостей з Державного земельного кадастру про землі та земельні ділянки (їх частини), меліоративні мережі, складові частини меліоративних мереж, розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
( Підпункт 3 пункту 9-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )
4) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру дати та номера реєстрації звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та звернень щодо користування відповідними відомостями, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.
( Підпункт 4 пункту 9-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )( Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 205 від 21.03.2016 )
Відомості Державного земельного кадастру
Види відомостей Державного земельного кадастру та вимоги до них
10. Відомостями Державного земельного кадастру є всі відомості, які підлягають внесенню до нього згідно з цим Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, а також відомості, одержані внаслідок їх оброблення, систематизації та узагальнення.
11. Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості про:
1) геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру;
2) кадастрове зонування земель у межах території України;
3) об'єкти Державного земельного кадастру.
12. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними і вважаються об'єктивними та достовірними, якщо інше не доведено судом.
13. Відомості Державного земельного кадастру підлягають відображенню у документах Державного земельного кадастру.
14. Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру вносяться до нього відповідно до пунктів 66-137 цього Порядку.
Відомості про значення площі об’єкта Державного земельного кадастру вносяться до нього з точністю до чотирьох значущих цифр після коми.
( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1115 від 23.12.2015 )
15. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подається Державному кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких відомостей у електронній формі відповідно до вимог Закону України "Про землеустрій" та у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України "Про Державний земельний кадастр".
( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 413 від 07.06.2017- зміни визнано неконституційними. Див. Рішення Конституційного Суду № 8-р/2019 від 25.06.2019; в редакції Постанови КМ № 760 від 21.08.2019 )
Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначені у додатку 1.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )
15-1. Відомості Державного земельного кадастру, документи, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, з метою підтвердження їх походження, цілісності та достовірності зберігаються розподільно (шляхом створення, збереження та захисту їх резервної копії) в:
адміністратора Державного земельного кадастру в рамках адміністрування Державного земельного кадастру відповідно до вимог цього Порядку;
Держгеокадастрі на підставі договорів, укладених з адміністратором Державного земельного кадастру на проведення робіт та надання послуг, пов'язаних з адмініструванням Державного земельного кадастру;
Національному центрі резервування державних інформаційних ресурсів відповідно до вимог Порядку передачі, збереження і доступу до резервних копій національних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2023 р. № 311 "Деякі питання функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів".
( Абзац четвертий пункту 15-1 в редакції Постанови КМ № 311 від 07.04.2023 )
Перелік державних органів, державних підприємств, державних установ, визначений в абзацах другому - четвертому цього пункту, у разі потреби може бути доповнено шляхом внесення змін до цього Порядку.
( Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 1417 від 23.12.2021 )
Відомості про геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру та кадастрове зонування земель у межах території України
16. До Державного земельного кадастру вносяться геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру та відомості про неї, зазначені у пунктах 89 і 90 цього Порядку.
17. Геодезичною основою Державного земельного кадастру є координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат.
Для трансформації (перетворення) до єдиної державної системи координат архівних відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру, створених в інших системах координат, до Державного земельного кадастру можуть бути внесені додаткові відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі у відповідних системах координат.
18. Картографічною основою Державного земельного кадастру є набори базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти, що формуються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових державних топографічних карт та планів, виготовлених відповідно до стандартів та технічних вимог, норм та правил виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначених нормативно-технічною документацією у цій сфері та результати яких обліковані у Державному картографо-геодезичному фонді України.
( Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 665 від 30.06.2023 )
19. Відомості про геодезичну та картографічну основу підлягають обов'язковій передачі Держгеокадастру за його письмовим зверненням центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державним підприємством "Державний картографо-геодезичний фонд України" та іншими суб'єктами інформаційної взаємодії.
20. Відомості про кадастрове зонування земель у межах території України включають:
1) номери кадастрових зон і кварталів;
2) опис меж кадастрових зон і кварталів (координати точок повороту меж кадастрових зон і кварталів у єдиній державній системі координат);
3) площу кадастрових зон і кварталів;
4) підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів (електронні копії документів, на підставі яких встановлено такі межі (відповідні накази Держгеокадастру та його територіальних органів, документи, на підставі яких встановлено державний кордон, відповідні накази Держгеокадастру про внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про державний кордон, документація із землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць та рішення уповноважених органів про її затвердження).
( Підпункт 4 пункту 20 в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021 )
Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру та їх кадастрова ідентифікація
21. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон:
1) графічне зображення лінії державного кордону:
послідовно з’єднані лініями поворотні точки державного кордону;
координати прикордонних знаків та поворотних точок;
протяжність державного кордону (в цілому та окремих ділянок);
2) повне найменування суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв;
3) облікові номери лінії державного кордону згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;
4) інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон (в цілому та/або окремих ділянок):
назва, дата та номер рішення про затвердження документа, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких встановлено державний кордон;
5) дані щодо демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону:
кількість засобів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону (в цілому та окремих ділянок);
дата встановлення кожного засобу демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону;
координати засобів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону;
інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких проведено демаркацію (редемаркацію, делімітацію) державного кордону.
( Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 821 від 28.07.2021 )
22. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про землі у межах державного кордону, як відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами (у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження):
1) назва адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв;
1-1) відомості Державного адресного реєстру;
( Пункт 22 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021 )
2) опис меж адміністративно-територіальної одиниці:
графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);
кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);
3) площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;
4) повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв;
5) інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць:
назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;
6) відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:
назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 та пунктом 28 цього Порядку;
межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;
площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);
інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;
6-1) відомості про масив земель сільськогосподарського призначення:
назва, код (номер) масиву згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;
опис меж та угідь, що входять до складу масиву, а саме:
межі масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною, текстовий опис складу угідь;
контури угідь, що входять до складу масиву з координатами їх поворотних точок та довжиною;
площа масиву;
інформація про земельні ділянки, що входять до складу масиву;
обліковий номер меліоративної мережі, складової частини меліоративної мережі, до території обслуговування якої включений масив земель сільськогосподарського призначення;
( Підпункт 6-1 пункту 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1077 від 27.09.2022 )
інформація про документи, на підставі яких відомості про масив внесено до Державного земельного кадастру (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;";
( Пункт 22 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 477 від 05.06.2019 )
6-2) відомості про межі територій, на яких розташовані земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності:
назва, код (номер) територіальної зони згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;
відомості про об’єкти, які передбачається розмістити на території;
опис меж;
площа;
інформація про документи, на підставі яких відомості про межі території внесено до Державного земельного кадастру;
( Пункт 22 доповнено підпунктом 6-2 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021 )
6-3) відомості про межі функціональних зон:
назва, код (номер) виду функціональної зони згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;
опис меж;
площа;
інформація про документи, на підставі яких відомості про межі функціональних зон внесено до Державного земельного кадастру;
( Пункт 22 доповнено підпунктом 6-3 згідно з Постановою КМ № 821 від 28.07.2021 )
7) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:
назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 та пунктом 28 цього Порядку;
контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;
площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);
інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;
інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), а саме: відмітки висот у Балтійській системі висот 1977 року, з 1 січня 2026 р. - у Європейській вертикальній референцній системі (EVRS), горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об'єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;
( Абзац шостий підпункту 7 пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 590 від 09.06.2023 )
8) відомості про нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:
розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), а саме: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;
значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середньої вартості одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);
( Абзац третій підпункту 8 пункту 22 в редакції Постанови КМ № 726 від 02.10.2013 )
інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);
інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;
інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;
інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.
Підставою для надання відомостей із Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення (крім земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів) є дані про нормативну грошову оцінку, внесені до Державного земельного кадастру в установленому порядку;
( Підпункт 8 пункту 22 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 105 від 07.02.2018; в редакції Постанови КМ № 6 від 05.01.2021 )( Абзац дев’ятий підпункту 8 пункту 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1417 від 23.12.2021 )
9) відомості про бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці:
розподіл ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці за балами бонітету, а саме: межі ґрунтів з однаковими балами бонітету з координатами їх поворотних точок, площа ґрунтів з однаковими балами бонітету, значення бала бонітету за кожним ареалом ґрунтів;
середній бал бонітету ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці;
інформація про документи, на підставі яких проведено бонітування ґрунтів адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів, найменування органу, що його прийняв, дата проведення бонітування ґрунтів), електронні копії таких документів;