Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Закон від 06.07.1995 №265/95-ВР

Верховна Рада України Закон від 06.07.1995 №265/95-ВР
Остання редакція від 20.10.2019. Внесення змін (закон від 20.09.2019 N 128-IX /128-20/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.07.1995

Номер 265/95-ВР

Статус Діє

Редакції
20.10.2019 внесення змін (закон від 20.09.2019 N 128-IX /128-20/) 01.01.2019 внесення змін (закон від 23.11.2018 N 2628-VIII /2628-19/) 19.07.2017 внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1982-VIII /1982-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 20.12.2016 N 1791-VIII /1791-19/) 23.07.2015 внесення змін (закон від 01.07.2015 N 569-VIII /569-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 28.12.2014 N 71-VIII /71-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 06.12.2012 N 5518-VI /5518-17/) 06.11.2014 внесення змін (закон від 15.04.2014 N 1206-VII /1206-18/) 01.01.2014 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 06.12.2012 N 5518-VI /5518-17/) 02.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5463-VI /5463-17/) 19.11.2012 внесення змін (закон від 13.04.2012 N 4652-VI /4652-17/) 04.11.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5316-VI /5316-17/) 12.08.2012 внесення змін (закон від 05.07.2012 N 5083-VI /5083-17/) 01.07.2012 внесення змін (закон від 24.05.2012 N 4834-VI /4834-17/) 01.01.2012 внесення змін (закон від 04.11.2011 N 4014-VI /4014-17/) 01.01.2012 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 06.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3609-VI /3609-17/) 01.01.2011 внесення змін (закон від 02.12.2010 N 2756-VI /2756-17/) 31.03.2005 внесення змін (закон від 25.03.2005 N 2505-IV /2505-15/) 01.01.2005 внесення змін (закон від 23.12.2004 N 2285-IV /2285-15/) 03.11.2004 внесення змін (закон від 06.10.2004 N 2056-IV /2056-15/) 01.01.2004 внесення змін (закон від 27.11.2003 N 1344-IV /1344-15/) 20.06.2003 внесення змін (закон від 22.05.2003 N 860-IV /860-15/) 01.01.2003 внесення змін (закон від 26.12.2002 N 380-IV /380-15/) 31.10.2001 внесення змін (закон від 04.10.2001 N 2746-III /2746-14/) 01.01.2001 внесення змін (закон від 21.12.2000 N 2156-III /2156-14/) 19.08.2000 внесення змін (закон від 13.07.2000 N 1927-III /1927-14/) 15.08.2000 внесення змін (закон від 01.06.2000 N 1776-III /1776-14/) 25.06.1996 внесення змін (закон від 06.06.1996 N 227/96-ВР /227/96-ВР/) 06.07.1995 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
( Пункт 7 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2156-III від 21.12.2000, N 1206-VII від 15.04.2014, N 1982-VIII від 23.03.2017, в редакції Закону N 128-IX від 20.09.2019 )
8) двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі порушення встановленого пунктом 1 статті 9 порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;
( Пункт 8 статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III від 21.12.2000; в редакції Законів N 2756-VI від 02.12.2010, N 128-IX від 20.09.2019 )
9) триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;
( Статтю 17 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010, зміненого Законами N 3609-VI від 07.07.2011, N 4834-VI від 24.05.2012, N 357-VII від 21.06.2013, в редакції Закону N 128-IX від 20.09.2019 )
10) тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі неподання до контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій через дротові або бездротові канали зв’язку в разі обов’язковості її подання.
( Статтю 17 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 128-IX від 20.09.2019 )
Стаття 17-1. За порушення вимог цього Закону до центрів сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт реєстраторів розрахункових операцій, за рішенням контролюючого органу, який здійснює фактичні перевірки суб’єктів господарювання відповідно до Податкового кодексу України, застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій у строки, встановлені цим Законом, та невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб’єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцій - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року.
( Закон доповнено статтею 17-1 згідно із Законом N 569-VIII від 01.07.2015 )
Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі до банків, небанківських фінансових установ, суб’єктів господарювання, які здійснюють такі операції на підставі агентських угод з банками, що здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:
( Абзац перший статті 18 в редакції Закону N 128-IX від 20.09.2019 )
1) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів;
2) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій;
3) ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту;
4) п'ятикратного розміру суми, на яку виявлено незбіг, - у разі перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті;
5) п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - у разі застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції.
Стаття 19. До суб'єктів господарювання, що реалізують для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстратори розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації.
( Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 128-IX від 20.09.2019 )
Стаття 20. До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.
( Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III від 21.12.2000; в редакції Закону N 2746-III від 04.10.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2756-VI від 02.12.2010, N 569-VIII від 01.07.2015 )( Статтю 21 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 )( Статтю 22 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 )( Статтю 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 )
Стаття 24. У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого реєстратора розрахункових операцій, до центра сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора, застосовується фінансова санкція у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III від 21.12.2000 )
Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17-24 цього Закону, підлягають перерахуванню суб'єктами господарювання до Державного бюджету України в десятиденний термін з дня прийняття органами доходів і зборів рішення про застосування таких фінансових санкцій.
( Дію статті 25 зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002; дію статті 25 зупинено на 2004 рікзгідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003; дію статті25 зупинено на 2005 рік згідно із Законом N 2285-IVвід 23.12.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV від 25.03.2005 )
Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а також посадові особи уповноважених банків, небанківських фінансових установ та суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на підставі агентських угод з уповноваженими банками з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та/або отримали відповідні ліцензії Національного банку, за порушення вимог цього Закону притягуються контролюючими органами до адміністративної відповідальності згідно із законом.
( Стаття 26 в редакції Закону N 128-IX від 20.09.2019 )
Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника зміни у конструкцію чи програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій, що можуть призвести до знищення чи зміни накопичених даних про розрахункові операції за товари (послуги) або даних про операції з купівлі-продажу іноземної валюти, притягаються до відповідальності згідно з законом.
( Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2156-III від 21.12.2000 )
Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів в його конструкції чи програмному забезпеченні, які не дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що заноситься до фіскальної пам'яті, виробник зобов'язаний за власні кошти усунути ці дефекти у кожному із реалізованих реєстраторів розрахункових операцій.
Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій виробничих дефектів у його конструкції чи програмному забезпеченні, які дозволяють спотворювати інформацію про обсяг розрахункових операцій чи обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка заноситься до фіскальної пам’яті, до виробника чи постачальника такого реєстратора за рішенням контролюючих органів застосовується фінансова санкція у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому такі реєстратори підлягають конфіскації, виробник або постачальник зобов’язаний повернути їх вартість суб’єкту господарювання, а зазначена модель у встановленому порядку виключається з Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.
( Стаття 29 в редакції Закону N 128-IX від 20.09.2019 )
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
( Пункт 1 розділу II в редакції Закону N 1927-III від13.07.2000 )
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають з цього Закону.
3. До приведення чинного законодавства у відповідність з цим Законом чинні закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
( Прикінцеві положення доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 2156-III від 21.12.2000 )
4. Кабінету Міністрів України:
відповідно до статті 10 цього Закону доповнити перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, передбачивши в ньому здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами господарювання на території сіл і селищ міського типу, яким згідно з Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірських;
розглянути питання щодо можливості торгівлі тютюновими виробами спеціалізованими кіосками, що здійснюють продаж періодичних видань друкованих засобів масової інформації на умовах застосування спрощеної системи оподаткування.
( Прикінцеві положення доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 2156-III від 21.12.2000 )
5. Кабінету Міністрів України, Національному банку України, Державній податковій адміністрації України, іншим центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін привести свої нормативні акти у відповідність з цим Законом.
6. Національному банку України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у чотиримісячний термін розробити та затвердити нормативні документи, що визначені у цьому Законі.
7. Центральним органам виконавчої влади, що здійснюють розроблення нормативних документів стосовно технічних вимог до фіскальних засобів контролю для різних сфер застосування, забезпечити узгодження цих документів з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
( Пункт 7 розділу II в редакції Закону N 5518-VI від 06.12.2012, із змінами, внесеними згідно із Законом N 128-IX від 20.09.2019 )
8. Первинна реєстрація реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється з 1 грудня 2011 року після підтвердження їх відповідності за результатами перевірки щодо створення контрольної стрічки в електронній формі, здійсненої відповідно до вимог статті 13 цього Закону.
З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.
( Пункт 8 розділу II доповнено абзацом другим згідно із Законом N 5518-VI від 06.12.2012, зміненим Законом N 406-VII від 04.07.2013 )
Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів.
( Пункт 8 розділу II доповнено абзацом третім згідно із Законом N 71-VIII від 28.12.2014 )( Розділ II доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 )
9. Тимчасово звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону:
суб’єкти господарювання при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції) - до 1 липня 2015 року.
При цьому санкції за порушення вимог цього Закону у період з 1 липня 2015 року до 1 січня 2016 року не застосовуються до суб’єктів господарювання, які до 1 серпня 2015 року уклали договори на постачання реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, і ввели в експлуатацію такі реєстратори в порядку, встановленому цим Законом, до 1 січня 2016 року;
суб’єкти господарювання при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються не в касах уповноважених банків, операцій комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування - до 1 січня 2016 року.
( Розділ II доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 4834-VI від 24.05.2012; в редакції Законів N 71-VIII від 28.12.2014, N 569-VIII від 01.07.2015 )
10. Суб’єкти господарювання, які у зв’язку із застосуванням програмних реєстраторів розрахункових операцій вирішили відмовитися від застосування реєстраторів розрахункових операцій, строк служби яких не закінчився, повинні скасувати реєстрацію таких реєстраторів розрахункових операцій у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, із поданням до контролюючих органів звітних документів, передбачених цим Законом.
( Розділ II доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 128-IX від 20.09.2019 )
11. Тимчасово, до 1 жовтня 2020 року, санкції, визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону, застосовуються в таких розмірах:
10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше;
50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення.
( Розділ II доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 128-IX від 20.09.2019 )
Президент УкраїниЛ.КУЧМА
м. Київ
6 липня 1995 року
N 265/95-ВР