• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Верховна Рада України  | Закон від 15.12.2021 № 1965-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.12.2021
 • Номер: 1965-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 15.12.2021
 • Номер: 1965-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2811-IX від 01.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статтю 164-9 виключити;
2) у статті 221 цифри "164-5-164-13" замінити цифрами "164-5-164-8, 164-10, 164-12, 164-13";
3) у частині першій статті 255:
в абзаці другому пункту 1 цифри "164-164-11" замінити цифрами "164-164-8, 164-10";
у пункті 10 цифри "164-9" виключити.
2. Статтю 216 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) виключити.
3. В абзаці п’ятому частини третьої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) цифри "216" виключити.
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2811-IX від 01.12.2022 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 183 із наступними змінами).
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України у 2022 році поінформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 грудня 2021 року
№ 1965-IX