Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Закон від 22.02.2000 №1490-III

Верховна Рада України Закон від 22.02.2000 №1490-III
Остання редакція від 02.04.2008 втрата чинності (закон від 20.03.2008 N 150-VI /150-17/)
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 22.02.2000

Номер 1490-III

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
( Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
2. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 15 відсотків його кошторисної вартості під час здійснення закупівлі товарів і послуг та відповідно 5 відсотків у разі закупівлі робіт.
( Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
3. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі коли вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до доходів загального фонду відповідного бюджету.
( Статтю 25 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 26. Розкриття, оцінка та порівняння тендерних пропозицій
1. Розкриття тендерних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній документації.
( Частина перша статті 26 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
2. До участі у процедурі розкриття тендерних пропозицій замовником повинні бути допущені всі учасники, що подали тендерні пропозиції, або їх уповноважені представники, а також представники державних органів державної влади (у тому числі депутати всіх рівнів). Відсутність учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його тендерної пропозиції.
( Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
3. Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів, передбачених тендерною або кваліфікаційною документацією, та мають бути оголошені замовником присутнім представникам учасника найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції. У разі здійснення замовником процедури відкритих торгів із зменшенням ціни або другого етапу двоступеневих торгів замовник після розкриття тендерних пропозицій пропонує присутнім представникам учасників зменшувати запропоновану ціну тендерної пропозиції на відповідні, визначені шкалою, розміри кроку торгів. Якщо після трикратного оголошення чергової ціни не буде запропоновано більш низьку ціну в порядку, визначеному шкалою розрахунку кроку торгів, замовник надає можливість присутнім представникам учасників зменшувати в добровільному порядку ціну пропозиції доти, доки кожен із учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначається в протоколі розкриття тендерних пропозицій. У разі якщо предметом закупівлі є товари, роботи, послуги, які мають технічно складний характер, замовник при здійсненні процедури відкритих торгів із зменшенням ціни або другого етапу двоступеневих торгів має право не застосовувати норму щодо зменшення ціни тендерної пропозиції за умови отримання відповідного висновку Комісії. Під час розкриття тендерних пропозицій складається протокол згідно з установленою Антимонопольним комітетом України формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після дня отримання від учасника відповідного запиту. Ці відомості зазначаються у звіті про результати здійснення процедури закупівлі. Протокол розкриття тендерних пропозицій оприлюднюється замовником в інформаційних системах в мережі Інтернет протягом п'яти робочих днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
Правильність оформлення тендерних (цінових, кваліфікаційних) пропозицій учасників, ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної (кваліфікаційної) документації або вимогам замовника, зазначеним у запиті (оголошенні) щодо цінових пропозицій (котирувань), зазначаються у протоколі відхилення тендерних (цінових, кваліфікаційних) пропозицій, який є додатком до протоколу оцінки пропозицій учасників.
( Частину третю статті 26 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
4. Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.
5. Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту поданої тендерної пропозиції, включаючи зміну її ціни та коригування, з урахуванням частини шостої цієї статті.
( Частина п'ята статті 26 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
6. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій тендерній пропозиції, під час процедури оцінки за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення.
( Частина шоста статті 26 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
7. До оцінки замовник допускає тендерні пропозиції, які не були відхилені згідно з цим Законом.
Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропозиції яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у тендерній документації.
Критеріями оцінки є:
( Абзац частини сьомої статті 26 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
ціна;
( Абзац частини сьомої статті 26 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
строк поставки (виконання);
( Абзац частини сьомої статті 26 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
умови розрахунків;
( Абзац частини сьомої статті 26 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
рейтинг учасника у реєстрі учасників процедур закупівлі відповідно до статті 16-1 цього Закону;
( Абзац частини сьомої статті 26 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
інші критерії відповідно до цього Закону.
( Абзац частини сьомої статті 26 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
У разі, коли замовником не передбачалася можливість подання тендерних пропозицій на частини предмета закупівлі (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупівлі.
Загальний строк здійснення оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 15 робочих днів після дня розкриття тендерних пропозицій.
( Частину сьому статті 26 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Частина сьома статті 26 в редакції Законів N 434-IV від 16.01.2003, N 2664-IV від 16.06.2005 )
8. У разі якщо для визначення найкращої тендерної пропозиції використовуються критерії інші, ніж ціна, у тендерній документації має бути визначений (якщо це можливо) їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою 70 відсотків.
( Частина восьма статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
9. Замовник має право запросити від будь-якого учасника процедури закупівлі повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам, встановленим у тендерній документації, чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних підприємств, установ, організацій, а також ціни його тендерної пропозиції. У разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам згідно із статтею 15 цього Закону або факту надання у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації замовник має відхилити тендерну пропозицію цього учасника і визначити переможця торгів серед тих учасників, які залишилися.
( Частина дев'ята статті 26 в редакції Закону N 2188-IV від 18.11.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
10. Для оцінки тендерних пропозицій можуть залучатися відповідні експертні організації чи окремі експерти на договірних засадах між замовником та ними відповідно до положень цивільного законодавства, рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця процедури закупівлі. Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору та учасниками визначаються в тендерній документації.
( Частина десята статті 26 в редакції Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
( Частину одинадцяту статті 26 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
Стаття 26-1. Конфіденційність
1. Інформація щодо розгляду та оцінки тендерних пропозицій не надається до укладення договору про закупівлю особам, які офіційно не брали участь у процедурі закупівлі, за винятком випадків, коли така інформація надається виключно Антимонопольному комітету України, Комісії, Тендерній палаті України, суду або для розгляду скарги.
( Закон доповнено статтею 26-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 27. Відхилення тендерних пропозицій
1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо:
учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону;
тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації;
учасник, який подав тендерну пропозицію, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 7 цього Закону;
учасник не надав тендерного забезпечення у випадках, передбачених цим Законом;
( Частину першу статті 27 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
учасник не оплатив тендерну (кваліфікаційну) документацію, якщо така плата була встановлена;
( Частину першу статті 27 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
учасника включено до реєстру недобросовісних учасників;
( Частину першу статті 27 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
дії учасника призвели до виникнення обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 26 цього Закону;
( Частину першу статті 27 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
інформація про учасника, який подав тендерну пропозицію, відсутня в каталозі.
( Частину першу статті 27 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
2. Замовник може відхилити всі тендерні пропозиції до акцепту тендерної пропозиції, якщо це передбачено у тендерній документації.
Стаття 28. Відміна торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися
1. Торги відміняються у разі, якщо:
на участь у торгах було подано менше трьох тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі, визначеного замовником у тендерній документації;
( Абзац другий частини першої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 424-V від 01.12.2006 )
було відхилено всі тендерні пропозиції відповідно до вимог статті 27 цього Закону;
замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення інформації;
( Частину першу статті 28 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
якщо до оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж трьох учасників;
( Частину першу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Комісією чи судом прийняте рішення про відміну торгів.
( Частину першу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Торги відміняються частково (за лотом), якщо було подано менше трьох тендерних пропозицій до відповідного лота.
( Частину першу статті 28 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили);
інших випадків за рішенням замовника.
( Абзац четвертий частини другої статті 28 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004, в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 ) ( Частину третю статті 28 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
4. Повідомлення про відміну торгів, а також визнання торгів такими, що не відбулися, надсилається замовником всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
( Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 29. Акцепт тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю
1. Замовник акцептує тендерну пропозицію, що визнана найкращою за результатами оцінки.
( Частина перша статті 29 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
2. Протягом п'яти календарних днів з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, строк дії якої не закінчений, а також надсилає всім учасникам процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю письмове повідомлення про результати торгів (у тому числі через інформаційні системи в мережі Інтернет) із зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
( Абзац перший частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004 )
З учасником, тендерну пропозицію якого було акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів із зменшенням ціни, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю про їх результати, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня акцепту. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору, можуть покладатися на учасника - переможця процедури закупівлі, на умовах, визначених у тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Будь-які витрати, понесені учасником - переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в тендері та укладенням договору, в тому числі пов'язані з його нотаріальним посвідченням на вимогу замовника, не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику.
( Абзац другий частини другої статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005 )
( Частина друга статті 29 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 ) ( Частину третю статті 29 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
4. У разі відмови учасника, тендерну пропозицію якого було акцептовано, підписати договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі тендерні пропозиції було відхилено.
Стаття 29-1. Інформування учасників про результати проведення торгів
1. Оголошення про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та редукціону оприлюднюється і публікується в інформаційних системах в мережі Інтернет та у спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та в інформаційному бюлетені, який видає Тендерна палата України, а у випадках, коли вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, - також у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та інших відповідних міжнародних виданнях, протягом 10 календарних днів після укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
( Частина перша статті 29-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
2. В оголошенні про результати торгів обов'язково зазначаються:
найменування та юридична адреса замовника торгів;
вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;
дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) у спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та в інформаційному бюлетені, який видає Тендерна палата України, а у випадках, якщо вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 цього Закону, - також у міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, та інших відповідних міжнародних виданнях;
( Абзац четвертий частини другої статті 29-1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
адреси обраних інформаційних систем у мережі Інтернет, в яких розміщено інформацію, передбачену цим Законом, та коди розміщення інформації, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет;
кількість учасників, що отримали тендерну документацію, та кількість учасників, що подали тендерні (кваліфікаційні) пропозиції;
( Частину другу статті 29-1 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою;
дата укладення договору про закупівлю;
дата та причини відміни торгів чи рішення про визнання їх такими, що не відбулися;
вартість договору про закупівлю;
повна назва переможця торгів.
( Закон доповнено статтею 29-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Розділ III-1
ПРОЦЕДУРА РЕДУКЦІОНУ
Стаття 29-2. Умови застосування процедури редукціону
1. Процедура редукціону застосовується у разі, коли предметом закупівлі є товари чи послуги, для яких існує постійно діючий ринок і які виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфікаціями, за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі таких товарів та послуг перевищує 50 тисяч гривень.
( Частина перша статті 29-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Стаття 29-3. Порядок здійснення процедури редукціону
1. Редукціон здійснюється в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів із зменшенням ціни з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. При здійсненні процедури редукціону замовник оприлюднює інформацію, передбачену цим Законом, з дотриманням порядку та строків, установлених цим Законом.
2. Процедура редукціону здійснюється у два етапи:
на першому етапі всім учасникам пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, кваліфікаційні вимоги. Строк подання учасниками попередніх пропозицій становить не менше 15 календарних днів від дати опублікування оголошення про здійснення процедури редукціону.
( Абзац другий частини другої статті 29-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
На другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі становить не менше семи календарних днів з дня повідомлення учасників про результати першого етапу.
( Абзац третій частини другої статті 29-3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
3. Під час розкриття тендерних пропозицій на другому етапі замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника і ціна кожної тендерної пропозиції. Після цього замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшувати ціну тендерної пропозиції на крок редукціону, який зазначається в тендерній документації. Початковою ціною для редукціону вважається мінімальна ціна тендерної пропозиції. Згоду на зменшення ціни тендерної пропозиції присутні представники учасників підтверджують підняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо після трикратного оголошення початкової або наступної ціни жоден з учасників не запропонував нової ціни, редукціон припиняється і переможцем оголошується учасник, який був названий останнім та запропонував найнижчу ціну.
( Закон доповнено розділом III-1 згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Р о з д і л IV
ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ
Стаття 30. Умови застосування процедури двоступеневих торгів
1. Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках:
замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;
( Абзац третій частини першої статті 30 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
( Абзац четвертий частини першої статті 30 виключено на підставі Закону N 2188-IV від 18.11.2004 )
предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг.
2. Процедура двоступеневих торгів здійснюється у два етапи:
на першому етапі всім учасникам пропонується подавати попередні тендерні пропозиції, без зазначення ціни. Тендерна документація при цьому повинна лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної та технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним вимогам.
Замовник проводить переговори з будь-ким із учасників. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Закону. Про зміну умов тендерної документації замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів;
на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, надати остаточні тендерні пропозиції із зазначенням ціни.
3. Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечення своїх пропозицій у разі, якщо це передбачено тендерною документацією.
4. Далі процедура двоступеневих торгів проводиться так само, як і процедура відкритих торгів із зменшенням ціни.
Стаття 31. Інформування учасників про здійснення процедури двоступеневих торгів та строки подання попередніх тендерних пропозицій
( Назва статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
1. Оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів публікується та оприлюднюється в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів із зменшенням ціни.
( Частина перша статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
2. Строк подання учасниками попередніх пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж 21 календарний день з дня опублікування оголошення про здійснення процедури двоступеневих торгів. Строк подання тендерних пропозицій на другому етапі не повинен перевищувати 10 календарних днів.
( Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 424-V від 01.12.2006 )
Р о з д і л V
ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (КОТИРУВАНЬ) ТА ЗАКУПІВЛІ У ОДНОГО УЧАСНИКА
Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)
1. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, та за умови, що вартість предмета закупівлі не перевищує 50 тисяч гривень (у разі закупівлі товарів і послуг) та 200 тисяч гривень (у разі закупівлі робіт).
( Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
2. Для отримання цінових пропозицій замовник публікує оголошення щодо запиту цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону та одночасно надсилає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж трьом учасникам та розміщує його в інформаційних системах у мережі Інтернет.
( Частина друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3205-IV від 15.12.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
3. У запиті (оголошенні) повинно бути зазначено:
( Абзац перший частини третьої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
найменування та юридична адреса замовника;
вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;
( Абзац третій частини третьої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
( Абзац четвертий частини третьої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
місце і строк подання цінових пропозицій;
місце і дата розкриття цінових пропозицій;
істотні умови договору;
строк дії цінової пропозиції;
( Частину третю статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет;
( Частину третю статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства України (для підприємств - найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків).
( Частину третю статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
У запиті (оголошенні) повинно бути повідомлено про те, чи включаються в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов'язкових платежів.
( Абзац одинадцятий частини третьої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Строк подання учасниками цінових пропозицій встановлюється замовником, але не може бути меншим ніж п'ять робочих днів з дня опублікування оголошення відповідно до частини другої цієї статті.
( Частину третю статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) цінові пропозиції мають право надавати всі заінтересовані учасники, інформацію про яких включено до каталогу, запрошені замовником шляхом публікації оголошення щодо запиту цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону, та учасники, інформацію про яких включено до каталогу, запрошені замовником шляхом надсилання запиту щодо цінових пропозицій (котирувань).
( Частину третю статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
4. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію. Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визначеній замовником, не пізніше встановленого ним строку.
( Частина четверта статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
5. Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. До розкриття пропозицій мають бути запрошені всі учасники, що подали свої пропозиції.
Під час розкриття цінових пропозицій замовником оголошуються найменування, адреса кожного учасника та ціна кожної цінової пропозиції. Після цього замовник надає можливість присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ціну пропозиції. Зменшення цін ведеться доти, доки кожен із учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, що обов'язково зазначається в протоколі розкриття цінових пропозицій.
( Частину п'яту статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту.
6. Замовник, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам про результати здійснення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця, укладає договір про закупівлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.
7. Замовник відхиляє пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті (оголошенні), або учасник своїми діями призвів до виникнення обставин, зазначених у статті 7 цього Закону.
( Абзац перший частини сьомої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Процедура запиту цінових пропозицій відміняється у разі, якщо:
( Абзац другий частини сьомої статті 32 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
було подано менше трьох пропозицій;
( Абзац третій частини сьомої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
було відхилено всі пропозиції внаслідок їх невідповідності вимогам замовника, зазначеним у запиті (оголошенні).
( Абзац четвертий частини сьомої статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Процедура запиту цінових пропозицій може визнаватися такою, що не відбулася, у разі якщо:
( Частину сьому статті 32 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
найнижча ціна з числа цінових пропозицій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі.
8. Повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) публікуються у порядку, передбаченому статтею 29-1 цього Закону.
( Статтю 32 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004, в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 33. Умови застосування процедури закупівлі у одного учасника
1. Закупівля у одного учасника - це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.
2. Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником відповідно до вимог статті 14 цього Закону у разі:
( Абзац перший частини другої статті 33 в редакції Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;
( Абзац другий частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені (виконані) тільки певним учасником, і при цьому немає альтернативи;
( Абзац третій частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна учасника може призвести до закупівлі товарів або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами або послугами;
( Абзац четвертий частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 434-IV від 16.01.2003 )
необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з учасником цих робіт, якщо такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним договором. При цьому загальна вартість договору на додаткові роботи не повинна перевищувати 50 відсотків вартості головного договору;
( Абзац шостий частини другої статті 33 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Абзац сьомий частини другої статті 33 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Абзац восьмий частини другої статті 33 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
( Абзац дев'ятий частини другої статті 33 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними, правовими, іншими обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;
( Абзац десятий частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Абзац одинадцятий частини другої статті 33 виключено на підставі Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
закупівлі науково-технічних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів або є завданням та заходами державних цільових програм;
( Частину другу статті 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
закупівлі продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, що закуповуються бюджетними організаціями (установами) безпосередньо з державного резерву, в Аграрного фонду, Державної акціонерної компанії "Хліб України", якщо такі товари були закуплені для потреб держави.
( Частину другу статті 33 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Р о з д і л VI
ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Стаття 34. Основні вимоги до договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі, згідно з цим Законом.
( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
2. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Всі витрати, пов'язані з укладанням договору (у тому числі витрати, пов'язані з його нотаріальним посвідченням), можуть покладатися на учасника - переможця процедури закупівлі виключно на умовах, визначених у тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Нотаріальне посвідчення договору не є обов'язковим, але на вимогу замовника договір про закупівлю підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в наступному бюджетному періоді, на суму коштів не більше 15 відсотків вартості договору, укладеного в попередній бюджетний період, що не перевищує відповідного призначення в попередньому бюджетному періоді.
( Частину другу статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Замовник у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі товарів та послуг має право передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів, а у разі закупівлі робіт - на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів, за умови одержання відповідного позитивного висновку Комісії.
( Частину другу статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Замовник укладає договори про закупівлю після затвердження відповідного бюджету. Істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.
( Частину другу статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції, у порядку, передбаченому цим Законом, та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю, крім випадків, коригування ціни договору в разі отримання відповідного позитивного висновку Комісії.
( Частину другу статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
У разі укладення договору про закупівлю за результатами процедури редукціону в договорі за згодою сторін може зазначатися кількість товару чи обсяг послуг, що не перевищують запланованої вартості закупівлі за ціною акцептованої тендерної пропозиції. При цьому зміна умов і вимог технічної специфікації, зазначених у тендерній документації, не допускається.
( Частину другу статті 34 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
( Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005 )
3. Укладений договір вважається недійсним (нікчемним), якщо:
( Абзац перший частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
замовник не дотримався вимог частини сьомої статті 12 або частини другої статті 29 цього Закону;
( Абзац другий частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2664-IV від 16.06.2005, N 424-V від 01.12.2006 )
договір було укладено у період оскарження згідно із статтями 37 і 37-1 цього Закону;
( Абзац третій частини третьої статті 34 в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації та визначеним у ній основним умовам, які повинні були бути обов'язково включені до договору про закупівлю;
( Частину третю статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
договір було укладено за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням вимог статей 4-1, 4-2, 8, 17, 18-1, 19, 26, 29, 29-1 цього Закону;
( Частину третю статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; в редакції Закону N 3205-IV від 15.12.2005 )
договір за результатами торгів з обмеженою участю або процедури закупівлі в одного учасника було укладено з порушенням вимог частини другої статті 14 цього Закону.
( Частину третю статті 34 доповнено абзацом згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
Дія цієї частини не поширюється на застосування процедур запиту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника.
( Абзац шостий частини третьої статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
4. Копія укладеного договору про закупівлю подається Антимонопольному комітету України на його вимогу та генеральному замовнику у разі, коли закупівлі здійснювалися на засадах міжвідомчої координації.
( Частина четверта статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
5. У разі відмови учасника - переможця процедури закупівлі від виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір і зобов'язаний провести нову процедуру закупівлі.
( Статтю 34 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
6. Замовник зобов'язаний надіслати Комісії та Тендерній палаті України інформацію щодо укладеного договору та про виконання договору протягом п'яти робочих днів з моменту його укладення та виконання відповідно.
Інформація щодо укладеного договору повинна містити: повне найменування та місцезнаходження замовника; джерело фінансування закупівлі; предмет закупівлі; дату проведення процедури закупівлі; дату акцепту; дату укладення та ціну договору; інформацію про переможця торгів (повне найменування, місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові, місце реєстрації, телефон, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для фізичних осіб).
( Статтю 34 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 ) ( Стаття 34 в редакції Закону N 434-IV від 16.01.2003 ) ( Статтю 35 виключено на підставі Закону N 434-IV від 16.01.2003 )
Р о з д і л VII
ОСКАРЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
Стаття 36. Право на оскарження дій замовника
1. З метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і свобод у сфері закупівель будь-який учасник або інша особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до Комісії, або до суду згідно з цим Законом.
( Частина перша статті 36 в редакції Законів N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
2. Об'єктом оскарження не може бути:
вибір процедури здійснення закупівлі, крім випадків, передбачених цим Законом;
( Абзац другий частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац третій частини другої статті 36 виключено на підставі Закону N 424-V від 01.12.2006 )
( Абзац четвертий частини другої статті 36 виключено на підставі Закону N 2664-IV від 16.06.2005 )
встановлення вимоги щодо нотаріального посвідчення договору;
( Частину другу статті 36 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.
( Частину другу статті 36 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 37. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника
( Назва статті 37 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
1. Скаржник має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника до Комісії.
Скаржник надсилає копію скарги замовнику, Тендерній палаті України та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).
Комісія протягом одного робочого дня з дня одержання скарги надсилає копію скарги Тендерній палаті України та Державному казначейству України (обслуговуючому банку).
( Частина перша статті 37 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
2. Надходження скарги від учасника торгів зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати вимоги Комісії про призупинення процедури закупівлі (15 робочих днів у разі оскарження процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)).
Протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідної вимоги замовник зобов'язаний для розгляду скарги надати Комісії копії відповідних документів та матеріалів.
Ненадання або надання з порушенням строків, визначених цим Законом, копій відповідних документів та матеріалів для розгляду скарги є підставою для продовження строку зупинення процедури закупівлі на строк, що не може перевищувати 10 календарних днів. Ненадання копій відповідних документів та матеріалів протягом строку, встановленого для продовження строку зупинення процедури закупівлі, є підставою для відміни такої процедури закупівлі.
Надходження скарги від скаржника, який не набув статусу учасника торгів або не брав участі у процедурі закупівлі, не зупиняє процедури закупівлі. Розгляд такої скарги здійснюється Комісією у строки, визначені для розгляду скарг, які надійшли від учасників торгів. За результатами розгляду такої скарги Комісія має право зупинити процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів, або прийняти інше рішення відповідно до цього Закону.
( Частина друга статті 37 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
3. У разі якщо оскаржується процедура закупівлі, за результатами якої вже укладено договір, Комісія негайно інформує Державне казначейство України (обслуговуючий банк), яке зобов'язане до прийняття Комісією рішення по скарзі зупинити здійснення платежів, пов'язаних з цим договором, та повідомити про це Комісію та Тендерну палату України.
( Частина третя статті 37 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
4. Тендерна палата України має право надати висновок щодо скарги.
( Абзац перший частини четвертої статті 37 в редакції Закону N 424-V від 01.12.2006 )
Висновок щодо розгляду скарги протягом одного робочого дня з дня його затвердження направляється Комісії.
5. За результатами розгляду скарги Комісія приймає рішення про повне або часткове задоволення скарги, що має наслідком усунення порушень відповідно до чинного законодавства; скасування незаконного рішення замовника; відміну процедури закупівлі; вчинення замовником інших дій, у тому числі пов'язаних з розробкою тендерної документації, оцінкою тендерних пропозицій, або приймає рішення про визнання скарги незадоволеною чи залишення її без розгляду.
( Абзац перший частини п'ятої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
У разі, якщо скарга має складний або спеціалізований характер, Комісія має право залучити незалежних кваліфікованих (технічних) експертів та консультантів у відповідних галузях та продовжити строк зупинення процедури закупівлі до надання експертами та консультантами остаточного висновку щодо поставлених перед ними питань.
Комісія має право залишити скаргу без розгляду в разі, якщо її було подано пізніше ніж через 15 робочих днів з дня опублікування оголошення (повідомлення) про результати проведення торгів відповідно до статті 29-1 цього Закону.
( Частину п'яту статті 37 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
6. Примірник рішення щодо розгляду скарги Комісія надсилає замовнику, скаржнику, Державному казначейству України (обслуговуючому банку) та Тендерній палаті України протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
( Частина шоста статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
7. Рішення Комісії може бути оскаржено до суду в порядку, визначеному законодавством.
( Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законами N 434-IV від 16.01.2003, N 2188-IV від 18.11.2004; в редакції Законів N 2664-IV від 16.06.2005, N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 37-1. Оскарження процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника у судовому порядку
Оскарження процедур закупівель, рішень, дій або бездіяльності замовника у судовому порядку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Позивач в обов'язковому порядку направляє Державному казначейству України, Антимонопольному комітету України, замовнику, а також Тендерній палаті України завірену копію позовної заяви протягом трьох робочих днів після її подання до суду, до якої додаються документальне підтвердження подання її до суду, а також завірена копія ухвали суду про відкриття (порушення) провадження у справі. У разі, якщо на момент направлення копії позовної заяви ухвала суду ще не надійшла, позивач зобов'язаний направити завірену копію ухвали суду протягом 20 календарних днів з моменту направлення копії позовної заяви.
Замовник, з моменту надходження копії позовної заяви, призупиняє процедуру закупівлі та не має права укладати договір про закупівлю, крім випадків, коли за скаргою цієї ж самої особи з такого самого приводу Комісією було прийнято рішення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.
Державне казначейство України та його органи, з моменту надходження копії позовної заяви, зобов'язані не здійснювати оплату, пов'язану з процедурою, яка оскаржується, незалежно від того, чи був укладений договір про закупівлю, крім випадків, коли за скаргою цієї ж самої особи з такого самого приводу Комісією було прийнято рішення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.
Замовник має право продовжити процедуру закупівлі, а призупинення оплати припиняється Державним казначейством України та його органами у разі:
якщо позивач протягом 20 календарних днів з моменту направлення копії позовної заяви не надіслав завірену копію ухвали про відкриття (порушення) провадження у справі;
закриття провадження у справі;
набрання рішенням суду законної сили.
Під час призупинення процедури закупівлі замовник має право прийняти рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, та розпочати нову процедуру закупівлі.
Про призупинення та про припинення призупинення оплат Державне казначейство України протягом трьох робочих днів повідомляє Антимонопольний комітет України та Тендерну палату України.
( Закон доповнено статтею 37-1 згідно із Законом N 3205-IV від 15.12.2005 )
Стаття 37-2. Порядок проведення перевірок (ревізій) державними органами
1. Державними органами, до компетенції яких належить проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель, є Антимонопольний комітет України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, Рахункова палата (далі - контролюючі органи). Порядок проведення перевірок державних закупівель органами державної контрольно-ревізійної служби та їх взаємодії з правоохоронними органами встановлюється Головним контрольно-ревізійним управлінням України, а порядок проведення іншими контролюючими органами перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель та взаємодії з правоохоронними органами визначається такими контролюючими органами з урахуванням рекомендацій Комісії.
( Частина перша статті 37-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V від 01.12.2006 )
2. Перевірки (ревізії) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері державних закупівель проводяться по всіх стадіях державних закупівель, визначених статтею 2-2 цього Закону.
Результати перевірки (ревізії) відображуються у відповідному документі контролюючого органу, що її здійснив.
Здійснення одним і тим же контролюючим органом перевірок (ревізій) розпорядника державних коштів з питання законності проведення певної процедури закупівлі не може проводитися більше одного разу.
Перевірки (ревізії) можуть здійснюватися шляхом запиту та отримання від розпорядника державних коштів необхідних документів (оригіналів або належним чином завірених копій) щодо закупівель товарів, робіт і послуг та їх розгляду й аналізу або шляхом виїзних перевірок (ревізій), які проводяться безпосередньо за місцезнаходженням розпорядника державних коштів.
Результати перевірки (ревізії) можуть бути оскаржені в судовому порядку.
3. У разі виявлення контролюючими органами при проведенні перевірки (ревізії) ознак злочину матеріали перевірки (ревізії) передаються до правоохоронних органів.
( Закон доповнено статтею згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 )
Стаття 38. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
За порушення вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, посадові особи замовників та учасників торгів несуть адміністративну відповідальність відповідно до законів України.
Спеціалісти, юристи, економісти, консультанти та інші фізичні чи юридичні особи, залучені до роботи тендерних комітетів на договірних засадах відповідно до законодавства, та нотаріуси, які посвідчують договори про закупівлю (в разі нотаріального посвідчення договорів про закупівлю на вимогу замовника), не несуть відповідальності за будь-які рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб і за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, укладених на підставі рішення тендерного комітету замовника, та за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.
( Статтю 38 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2664-IV від 16.06.2005 ) ( Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2188-IV від 18.11.2004, N 2664-IV від 16.06.2005 )
РОЗДІЛ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1490-III
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.
Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який одночасно укладає з переможцем договір про закупівлю, крім випадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації;
підприємства - державні, казенні, комунальні підприємства та господарські товариства, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, в яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків (далі - підприємства);
розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи, організації, визначені Конституцією України та законодавством України, а також підприємства, установи чи організації, створені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів, підприємства;

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!