Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави

Верховна Рада України Закон від 16.06.2005 №2664-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 16.06.2005

Номер 2664-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.420 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 150-VI від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 )
З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних коштів Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI від 20.03.2008 )
2. Розділ IV Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
"Стаття 22-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
3. Статтю 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною другою такого змісту:
"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
5. Розділ IX Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 4, ст. 21, N 17, ст. 80; 2002 р., N 16, ст. 114, N 17, ст. 124; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити статтею 46-1 такого змісту:
"Стаття 46-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) частину першу статті 209 доповнити реченням такого змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню";
2) частину четверту статті 639 доповнити реченням такого змісту: "Договір про закупівлю, який укладається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", на вимогу замовника підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення".
7. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) у частині першій статті 74 слова "на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу" виключити";
2) частину першу статті 75 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів державне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";
3) частину другу статті 77 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів казенне комерційне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";
4) частину п'яту статті 79 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для закупівель матеріально-технічних ресурсів господарське товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50 відсотків, за рішенням органів управління такого товариства застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", з урахуванням особливостей та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпунктів 1-42 пункту 1 розділу І, які набирають чинності через місяць з дня опублікування цього Закону.
2. Тендерній палаті України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свою діяльність у відповідність із вимогами цього Закону та створити у визначеному законодавством порядку інформаційний бюлетень.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
16 червня 2005 року
N 2664-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій захисту фінансових інтересів держави
З метою захисту фінансових інтересів держави, посилення контролю за витрачанням державних коштів Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. Розділ IV Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121) доповнити статтею 22-1 такого змісту:
"Стаття 22-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
3. Статтю 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною другою такого змісту:
"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
4. Статтю 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) доповнити частиною шостою такого змісту:
"6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

30 днiв передплати безкоштовно!