Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 18.11.2004 №2188-IV
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 5, ст.110 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 150-VI від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 39, ст. 357; 2000 р., N 13, ст. 103, N 20, ст. 149, N 23, ст. 177, N 43, ст. 363, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 31, ст. 214; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 346, N 37, ст. 460, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 1, ст. 4) доповнити пунктом 5.14 такого змісту:
"5.14. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України культурних цінностей згідно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених п'ятдесят і більше років тому, які ввозяться з метою їх подальшої передачі музеям, галереям, виставковим центрам, архівам, державним або комунальним установам культури або освіти.
Операції з подальшого продажу зазначених культурних цінностей юридичними та фізичними особами оподатковуються відповідно до законодавства.
Звільнення від оподаткування, передбачене цим пунктом, поширюється на операції з культурними цінностями, які ввозяться в Україну і внесені до Державного реєстру культурних цінностей України. Порядок створення і ведення цього реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України".
2. У розділі XXI Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44, ст. 493) цифри і слова:
"9701 10 00 00 - картини, живопис 0 5 шт.
та малюнки
9701 90 00 00 - інші 0 5 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 5 шт.
естампів та
літографій
9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 5 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу
9704 00 00 00 Марки поштові, 0 5 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені
9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 5 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес
9706 00 00 00 Предмети 0 5 -"
антикваріату віком
понад 100 років
замінити цифрами і словами:
"9701 10 00 00 - картини, живопис 0 0 шт.
та малюнки
9701 90 00 00 - інші 0 0 -
9702 00 00 00 Оригінали гравюр, 0 0 шт.
естампів та
літографій
9703 00 00 00 Оригінали скульптур 0 0 шт.
або статуеток з
будь-якого матеріалу
9704 00 00 00 Марки поштові, 0 0 -
гербові марки, знаки
поштової оплати
гашені, у тому числі
першого дня гашення,
поштовий папір,
гербовий папір та
аналогічні предмети,
використані або,
якщо не використані,
то не знаходяться в
обігу або не нового
випуску в країні,
для якої вони
призначені
9705 00 00 00 Колекції та предмети 0 0 -
колекціонування
зоологічні,
ботанічні, з
мінералогії,
анатомії або
предмети для таких
колекцій, що
становлять
історичний,
археологічний,
палеонтологічний,
етнографічний чи
нумізматичний
інтерес
9706 00 00 00 Предмети 0 0 -".
антикваріату віком
понад 100 років
3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) доповнити статтею 164-14 такого змісту:
"Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що міститься у тендерній документації, укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам тендерної документації; неоприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, недотримання умов захисту вітчизняного ринку; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "164-5 - 164-13" замінити цифрами "164-5 - 164-14";
3) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-12)" слово і цифри "(стаття 164-12)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14)";
в абзаці "Рахункової палати (статті 164-12, 188-19)" слово і цифри "(статті 164-12, 188-19)" замінити словом і цифрами "(статті 164-12, 164-14, 188-19)";
доповнити абзацом такого змісту:
"спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)";
4) у другому реченні статті 286 слово і цифри "статтею 51" замінити словом і цифрами "статтями 51, 164-12, 164-14", а слова "про дрібне розкрадання" виключити.
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI від 20.03.2008 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ,
18 листопада 2004 року
N 2188-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 39, ст. 357; 2000 р., N 13, ст. 103, N 20, ст. 149, N 23, ст. 177, N 43, ст. 363, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 31, ст. 214; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 25, ст. 346, N 37, ст. 460, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 1, ст. 4) доповнити пунктом 5.14 такого змісту:
"5.14. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України культурних цінностей згідно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених п'ятдесят і більше років тому, які ввозяться з метою їх подальшої передачі музеям, галереям, виставковим центрам, архівам, державним або комунальним установам культури або освіти.
Операції з подальшого продажу зазначених культурних цінностей юридичними та фізичними особами оподатковуються відповідно до законодавства.
Звільнення від оподаткування, передбачене цим пунктом, поширюється на операції з культурними цінностями, які ввозяться в Україну і внесені до Державного реєстру культурних цінностей України. Порядок створення і ведення цього реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України".
2. У розділі XXI Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24, N 26, ст. 360, N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408, ст. 409, N 43-44, ст. 493) цифри і слова:
"9701 10 00 00 - картини, живопис 0 5 шт.
та малюнки

30 днiв передплати безкоштовно!